Paul Magheru
Paul Magheru
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/17-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 07-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.11 Paul Magheru - apel adresat ministrului educației și cercetării: "Salvați apostolii țării!";

Doamna Daniela Popa:

Din partea Grupului parlamentar PRM, domnul deputat Paul Magheru. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Paul Magheru:

Stimați colegi,

Apelul meu este adresat ministrului educației și cercetării și am fi bucuroși...

 

Domnul Emil Radu Moldovan (din sală):

De Patriciu ai auzit?

 

Domnul Emil Strungă:

Da. Dacă vrei, data viitoare o să vorbesc despre Dan Ioan Popescu!

Doamna Daniela Popa:

Mă scuzați, domnule deputat.

Vă rog să păstrați liniștea în sală, este a treia oară când vă rog, domnule deputat!

Domnul Paul Magheru:

Am fi bucuroși să putem convinge pe parcursul acestei intervenții că apelul nostru nu are nimic ceremonios, nici oracular, ci îndeamnă la o acțiune de permanentă și stringentă actualitate.

Eram elev de liceu pedagogic, când profesorii noștri, pentru a ne flata "riscul" alegerii profesionale, ne-au recomandat să citim romanul "Apostol" de Cezar Petrescu.

Păstrând intactă nostalgia școlii pe care am absolvit-o, azi sunt obligat să recunosc că ea nu mai corespunde exigențelor actuale, impuse de spațiul european al cunoașterii și mobilității profesionale.

În viață totul curge, se schimbă, desigur, nu ca Băsescu, când îi iese un porumbel din gură. Totul evoluează, se mondializează. Omul cu cartea în mână era imaginea caracteristică a Renașterii din vremurile moderne, așa cum omul cu mâinile împreunate a rugăciune era emblema Evului Mediu, iar imaginea caracteristică a omului de astăzi este în fața calculatorului. De aici, și nevoia de a continua și a intensifica programul de computerizare a școlilor, oricât de mici sau periferice ar fi ele, aparent neînsemnate.

Suntem printre puținele țări din lume care asigurăm educatoarelor și învățătorilor de pe primele trepte ale învățământului doar o pregătire medie, liceală. Această categorie profesională, pe drept cuvânt apostolică merită un statut științific, social, psihologic și financiar mai bun. În limba greacă, de unde provine termenul, adjectivul substantivizat "apostolos" însemna "trimis departe", adică, delegat, deputat, prin extensiune, orice expediție sau misiune. Primii apostoli, desigur că sunt trimiși ai lui Dumnezeu, dar cei de astăzi sunt trimișii intereselor poporului, ai națiunii.

Azi, desigur că cei mai mulți navighează pe internet și nu mai umblă pe jos, deși sunt încă multe cadre didactice, mai ales de la țară, care fac naveta cu ce pot.

Investitura primordială a dascălului adevărat, însă, nu o schimbă nimeni, ea este aceea ca prin misiunea de trimis dezinteresat, de apostol poate, fără să știe, este trimisul neamului, să lumineze calea copiilor ce pășesc pentru întâia oară într-o instituție de învățământ.

Pregătirea corespunzătoare a acestor misionari cade în sarcina noastră, a parlamentarilor, senatori și deputați, și, bineînțeles, a Ministerului Educației și Cercetării. Dacă răscolesc bine etimologia termenului, deputații sunt tot un fel de "apostoli", adică trimiși sau delegați în legislativ, pentru a servi interesele poporului, inclusiv ale cadrelor didactice.

Reflecțiile acestea, esențiale pentru cauza pe care o pledăm, mi-au fost sugerate de un ordin al ministrului Mihail Hărădău, din 16 noiembrie 2005, de data aceasta pe nedrept ironizat, prin care, începând cu anul școlar 2006-2007, pentru a doua oară după Revoluția din 1989, se desființeză liceele pedagogice. Mai exact, calificarea profesională: educatoare, învățători din profilul pedagogic al filierei vocaționale.

Printr-un ordin al ministrului Andrei Marga, pregătirea educatorilor și învățătorilor urma să se facă, începând cu 1999-2000, prin colegiile universitare de institutori. În lipsă de inspirație, îmi amintesc perfect, era la o conferință a rectorilor de la Oradea, ministrul Marga a acceptat, pentru a nu lăsa fără pâine cadrele didactice de la fostele licee pedagogice, înființarea unor specializări necerute de nimeni, propuse la disperare: bibliotecar școlar, documentarist, când sunt deja suficiente specializări universitare, de biblioteconomie și știința informării, instructor animator, pedagog școlar ș.a.m.d.

Din câte cunoaștem noi, și astăzi își pierd timpul la aceste specializări doar cei care nu au prins un loc mai bun în învățământul liceal. Dacă se dorește un serviciu tineretului școlar, aceste specializări, care nu mai au nevoie de o pregătire specială și nu-și găsesc un loc pe piața muncii, ar trebui desființate imediat.

Andrei Marga, dorind să facă reforma într-o singură zi, a scăpat lucrurile de sub control. Ordinul era ca nou înființatele colegii universitare de institutori să funcționeze numai acolo unde sunt specializări psihologice și științele educației acreditate. Colegiile, aducătoare de bani, s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie, au devenit o fabrică de diplome, pe alocurea, în instituții pirat, fără acoperire științifică, didactică și metodică. Câteva dintre ele, la o intervenție a noastră, au fost desființate prin hotărâre de Guvern.

Pregătirea meseriei de bază a națiunii, ce tragedie, a fost compromisă! Și ministrul învățământului, în lipsa unei soluții mai europene, altul de după Marga, Ecaterina Andronescu, a fost obligată să reînființeze liceele pedagogice. Ca o soluție momentană, reparatorie, recunosc, am fost și noi de acord cu dumneaei.

Intervenim azi cu recomandarea expresă ca noul ministru să nu mai repete greșelile trecutului. Pregătirea profesorilor din învățământul primar și preșcolar în universități este inevitabilă. Nu neapărat fiindcă ne cere compatibilizarea cu piața europeană a profesiilor, dar primii dascăli ai națiunii, educatoarele și învățătorii, așa cum am mai spus, merită un statut didactic, social și financiar mai bun.

Azi funcționează nejustificat două trasee paralele și inegale de formare a cadrelor didactice pentru învățământul primar și preșcolar: liceele pedagogice și colegiile universitare de institutori. În condițiile când ambele au fost desființate, atât liceele pedagogice, cât și colegiile universitare de institutori, și se înlocuiesc cu o specializare nouă, de licență, pedagogia învățământului primar și preșcolar, cu o durată de 3 ani și 180 de credite, ca orice specializare universitară, se impune o mai bună și riguroasă organizare a noii forme de învățământ.

Pledează în favoarea ei argumente imbatabile: o mai bună pregătire științifică și metodică de nivel superior, lichidarea inegalitatății de statut și salarială între cadrele didactice din învățământul preuniversitar...

Doamna Daniela Popa:

Pregătiți-vă să încheiați, domnule deputat!

Domnul Paul Magheru:

Mai am încă două fraze.

...condiționarea accesului la cariera didactică și, în continuare, mi-am permis și alte sugestii, pe care le pun într-o formă scrisă, care să vină în întâmpinarea formării solide, corecte, încă o dată, a acestor apostoli, pe bună dreptate, pot să-i numesc și i-au numit și alții, înaintea mea, ai neamului, ai țării, care sunt cadre didactice de la învățământul preșcolar și primar.

Vă mulțumesc și toate celelalte, vă spuneam, le voi depune, cu cele mai bune intenții, reieșite din experiența mea didactică și parlamentară, la dispoziția ministrului de astăzi al educației și cercetării. Vă mulțumesc.

Partea finală a intervenției consemnate conform materialului depus la secretariatul de ședință:

Pledează în favoarea ei argumente imbatabile: o mai bună pregătire științifică și metodică, de nivel superior; lichidarea inegalității de statut și salarială între cadrele didactice din învățământul preuniversitar; condiționarea accesului la cariera didactică în Uniunea Europeană de absolvirea unei forme de învățământ superior; maturitatea psihologică a studenților, inclusiv preachizițiile cognitiv-comportamentale, dobândite în perioada studiilor liceale etc.

Pentru un debut mai fericit și sigur al noii forme de învățământ, pedagogia învățământului primar și preșcolar, ne permitem câteva sugestii izvorâte din experiența noastră didactică și parlamentară:

  • ministrul educației și cercetării trebuie să emită un ordin prin care, începând din anul școlar 2006-2007, să aibă dreptul să organizeze această specializare numai instituțiile de învățământ superior care au specializarea de psihologie și științele educației acreditate;
  • tot până la toamnă să se elaboreze un plan de învățământ național și o programă școlară unică, obligatorie pentru toate instituțiile care organizează această specializare. Indiferent că este din Oradea sau Galați, dascălul trebuie să aibă aceeași pregătire metodico-științifică unică, națională;
  • pregătirea viitorilor profesori pentru învățământul primar și preșcolar să fie încredințată exclusiv Facultăților de psihologie și Științele Educației (indiferent de forma internă de organizare pe catedre sau departamente), singurele care dispun de resursele umane, metodico-științifice și materiale corespunzătoare.

Profesionalizarea carierei didactice ar urma să se facă prin două structuri: catedre sau departamente de pedagogia învățământului primar și preșcolar din cadrul Facultăților de Psihologie și Științele Educației (conform autonomiei organizatorice a universităților sunt posibile și alte structurări) și Departamentele de pregătire și perfecționare a personalului didactic (DPPPD). Misiunea celor două organisme este diferită și trebuie delimitată, altfel nu și-ar justifica existența. DPPPD-urile au fost create, după modelul interbelic, pentru formarea inițială strict în domeniul psiho-pedagogic și metodic, menită să asigure accesul la catedră al licențiaților, indiferent de specializarea dobândită (filolog, traducător, translator, bibliotecar, inginer, medic, economist etc.). Studentul debutant, la cerere, poate parcurge două programe de formare inițială, de specialitate și psiho-pedagogică. Dacă are modulul psiho-pedagogic de 30 de credite poate să lucreze în învățământ. Definitivarea în învățământ mai este condiționată de încă 30 de credite dobândite prin masterat didactic.

Formarea inițială a profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar are inevitabil modulul psiho-pedagogic și metodic inclus. Ea este o specializare ca oricare alta, într-o carieră didactică precisă, delimitată profesional de modulul psiho-pedagogic parcurs de cei care doresc să fie profesori în învățământul gimnazial, liceal sau universitar. Această pregătire psiho-pedagogică inițială, restrânsă doar la modulul psiho-pedagogic, este asigurată de DPPPD sau viitoarele masterate didactice conform Legii 288/2005.

Sperăm ca intervenția noastră să contribuie la modernizarea și europenizarea meseriei apostolice a unei națiuni, profesor pentru învățământul primar și preșcolar.

Doamna Daniela Popa:

Și noi vă mulțumim pentru declarația dumneavoastră politică. Atâta, că în regulament sunt dedicate numai 3 minute pentru asemenea intervenții.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 2:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro