You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 07-02-2006

Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.16 Angela Buciu - aducerea în atenție a două subiecte: Fundația Gojdu și retrocedarea a circa 800.000 ha de păduri;

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Din partea Grupului parlamentar PRM, domnul deputat Ștefan Baban. Nu este în sală.

Domnul deputat Cristian Stănescu? Nu este în sală.

Domnul deputat Ioan Aurel Rus? De asemenea, nu este în sală.

Domnul deputat Dragoș Dimitriu? Nu este prezent.

Doamna deputat Angela Buciu. Aveți cuvântul, doamnă deputat.

Doamna Angela Buciu:

Doamnă președinte,

Onorată asistență,

Măsurile luate în ultimele luni ale anului 2005 de Guvernul Tăriceanu au bulversat opinia publică și cercurile intelectuale din Transilvania.

Prima mișcare scandaloasă a fost reînființarea Fundației Gojdu ca "entitate de drept public româno-maghiar" (Formula AS, ianuarie, 2006).

În realitate, Fundația Gojdu, cea legitimă, este o organizație românească privată, înființată conform testamentului aromânului Emanoil Gojdu, după 1870, de mitropolitul Andrei Șaguna ca legatar testamentar. A fost reînființată de doi preoți din Sibiu în 1990, sub arhipăstorirea mitropolitului Antonie Plămădeală.

Fundația deține, la Budapesta, bunuri (în principal clădiri) de cca 1 miliard euro, confiscate de statul comunist maghiar și niciodată retrocedate românilor.

Prin noua formulă agreată de Guvernul de la București, românii ies păcăliți, deoarece Guvernul lor tranzacționează ceva ce n-a deținut niciodată, cedând bunurile respective Guvernului ungar, încălcându-se acordurile bilaterale și reglementările internaționale, Guvernul maghiar a vândut deja, în 2004, unei companii israeliene, bunurile lăsate de Emanoil Gojdu.

Pentru fundația care acorda burse elevilor și studenților români și maghiari merituoși, Guvernul român trebuie să cotizeze bani de la buget, deși bunurile lui Gojdu de la Budapesta produc și astăzi venituri importante părții ungare. O afacere jalnică!

A doua aventură în curs de desfășurare, fără precedent în istoria Europei moderne: retrocedarea a cca 800.000 ha de păduri (așa numitele composesorate), păduri care n-au fost niciodată în proprietatea etnicilor maghiari din România. Sute de ani, Curtea de la Viena și, mai târziu, Curtea de la Budapesta au dat munți întregi în folosința secuilor. Pe aceste composesorate, vine, în 2005, Guvernul Tăriceanu și îi transformă în proprietari.

Tot în curs de desfășurare, Guvernul se află pe punctul de a restitui complet centrele istorice ale orașelor din Transilvania: Cluj, Arad, Oradea, Brașov, Timișoara, Târgu Mureș, Baia Mare etc. După calculele experților imobiliari, ar depăși 15 miliarde euro. Aceste proprietăți au fost revendicate de culte religioase și organizați maghiare care, ca și în cazul pădurilor, nu le-au avut niciodată în proprietate.

De reținut: nu este vorba de bisericile ca atare, ci de licee, spitale, internate, hoteluri, muzee, palate, sedii administrative ș.a., cu destinație laică, construite de coroana maghiară și austriacă din bani publici, adică și din munca și dările iobagilor și grănicerilor români din Ardeal care, din 1437 până în 1918, au fost considerați "populația tolerată", deși au fost majoritari în Transilvania.

Vine, așadar, Guvernul Tăriceanu și, fără a ține seama de regimul juridic real al imobilelor respective, face cadou cultelor maghiare, în mod anticonstituțional, o parte din sudoarea românilor asupriți de-a lungul secolelor.

Această retrocedare este, de fapt, o împroprietărire și se neagă actul Marii Uniri de la 1918, pentru că, la acea dată, România, ca stat succesor, a devenit proprietar al tuturor bunurilor care au aparținut statului ungar.

Solicit președinției să se sesizeze. Cred că ne găsim în fața unui act de trădare a interesului național și de dezmembrare a statului român.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamna deputat.