Tudor Mohora
Tudor Mohora
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/17-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 07-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.63 Tudor Mohora - intervenție referitoare la lozinca "Să trăiți bine" a Alianței D.A. și la rezultatele obținute de Guvernul Tăriceanu;

Domnul Tudor Mohora:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Tema intervenției mele de astăzi se referă la lozinca "Să trăiți bine" a Alianței D.A. și la rezultatele obținute de Guvernul Tăriceanu.

După un an de activitate a Guvernului Tăriceanu este firesc ca românii să-și pună întrebarea dacă trăiesc într-adevăr mai bine față de anul precedent. În fond, pentru majoritatea covârșitoare a cetățenilor României sunt esențiale două cerințe : asigurarea unui loc de muncă, pe cât posibil stabil, și, totodată, creșterea puterii de cumpărare a veniturilor lor bănești, respectiv a nivelului de trai.

În cursul anului 2005, numărul total de salariați pe economie, evidențiat în statistica oficială, a stagnat în jurul cifrei de 4,5 milioane, cu numai cca 100.000 de salariați în plus față de anul 2004. Acest rezultat este deosebit de negativ, întrucât Programul de guvernare al Alianței D.A. avea în vedere realizarea unui număr de 4,75 milioane salariați, respectiv transferul unui număr de cca un sfert de milion de persoane care lucrează în economia subterană, în rândul salariaților cu contract de muncă, plătitori de impozite și taxe pe venituri, precum și de contribuții pentru asigurările sociale de stat. Totodată, eșecul realizării acestui obiectiv evidențiază faptul că locurile noi de muncă care au fost create nu au reușit să le acopere pe cele desființate prin licențierile colective sau prin falimentarea unui număr important de întreprinderi.

Acest eșec este datorat pe de o parte reducerii ratei creșterii economice la mai puțin de jumătate în anul 2005 față de anul 2004, respectiv la cca 4 % față de 8,3% realizat în anul precedent, și față de 5,5% prevăzut de Guvernul Tăriceanu. Pe de altă parte, eșecul a fost cauzat de întârzierea reformelor în economia reală și proasta gospodărire a resurselor. Ca urmare nu s-a reușit nici pe departe să se satisfacă cerința cetățenilor români pentru crearea de noi locuri de muncă și creșterea, în ansamblu, a numărului total de salariați pe economie.

Faptul că, în prezent, peste două milioane de români lucrează în străinătate temporar, demonstrează eșecul politicii economice, contribuind, totodată, la menținerea unei rate relativ reduse, însă deformate, a șomajului în țara noastră.

Un alt rezultat negativ al politicii economice în anul 2005 s-a manifestat prin realizarea celui mai ridicat nivel al inflației din rândul țărilor europene. Rata inflației în decembrie 2005 a fost de 8,6% față de decembrie 2004, depășindu-se sensibil previziunea inițială de 7,5% a Guvernului Tăriceanu.

Creșterea inflației a fost și este favorizată, în continuare, de avalanșa de noi taxe și impozite, precum și de creșterea accelerată a prețurilor și tarifelor la gazele naturale, la energia electrică și termică, la carburanți, în transportul public etc. În consecință, sunt create toate premisele pentru scumpirea în primele luni ale anului 2006 a prețurilor la carne, pâine, zahăr, ulei și în general la toate produsele alimentare și nealimentare.

Cea mai vulnerabilă parte a populației, datorită politicilor economice promovate în ultimul an de Guvernul Tăriceanu, a fost cea cu venituri mici și modeste.

Semnificativ în această privință apare discrepanța între veniturile pensionarilor de asigurări sociale de stat și cele ale salariaților. Astfel, cu toate că pensiile au fost indexate cu 3% încă de la începutul anului 2005, iar în cursul anului au fost finalizate 4 etape de recalculare a pensiilor, în luna noiembrie 2005, pensia medie nominală de asigurări sociale de stat a fost de numai 274 lei noi, în creștere cu 8,7% față de noiembrie 2004. Pensia medie reală datorită inflației nu a înregistrat însă nici o creștere. Pensia medie realădin luna noiembrie 2005reprezintă numai 57,3% față de nivelul avut în octombrie 1990, ceea ce evidențiază sărăcirea acestui segment important al populației. Această tendință rezultă și din raportul între pensia medie și câștigul salarial mediu brut pe economie de 51,6% în octombrie 1990, care în noiembrie 2005 s-a redus aproape la jumătate, respectiv la numai 26,9%.

Câștigul salarial mediu net pe economie în noiembrie 2005 a fost de 774 lei noi, în creștere cu 23,8% față de noiembrie 2004. Ținând seama de inflație, creșterea reală a fost de numai 13,9%. Cu toate acestea, nivelul câștigului salarial mediu real pe economie reprezintă numai 83,5% față de octombrie 1990. Totodată, ținând seama de faptul că cca. 80% din numărul total de salariați pe economie se află la sau sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie, se produce o puternică polarizare în rândul salariaților în favoarea celor cu salarii mari.

Ridicarea nivelului salariului minim brut pe țară la 330 lei noi începând cu luna ianuarie 2006, respectiv cu numai 6,5%, ceea ce probabil nu va acoperi nici rata inflației pe anul în curs, va contribui, de asemenea, la accentuarea fenomenului de polarizare a întregii societăți românești. De altfel, acest nou nivel al salariului minim reprezintă numai 58% din nivelul unui trai minim decent pentru o persoană adultă activă din mediul urban, care în prezent este evaluat la 570 lei noi.

Discrepanța din ce în ce mai mare între cei bogați și opulența pe care aceștia o afișează față de cei mulți și săraci caracterizează polarizarea societății românești în această etapă. Ea evidențiază, de asemenea, lipsa unei pături de mijloc cât de cât consistente, în măsură să asigure un anumit echilibru între extreme. Adâncirea acestui fenomen poate conduce la dezechilibre, în măsură să stopeze sau chiar să compromită aplicarea unor reforme economice.

La începutul noului an 2006, lipsa de perspective privind crearea de noi locuri de muncă și de creștere în ansamblu a numărului total de salariați pe economie, eșecul scoaterii la suprafață a celor ce lucrează în economia subterană, inflația și declinul puterii de cumpărare a veniturilor bănești ale populației pe fondul încetinirii semnificative a creșterii economice, toate la un loc sunt de natură să dea un răspuns negativ la rezultatele obținute prin aplicarea lozincii Alianței D.A. "Să trăiți bine".

Guvernul Tăriceanu ar trebui să prezinte în fața Parlamentului României modalitățile concrete de soluționare a gravelor probleme pe care le ridică insuccesul aplicării în practică a lozincii "Să trăiți bine", precum și a politicilor sale economice și sociale.

Dezbaterea unor astfel de probleme de majoră importanță pentru cetățenii României ar putea contribui la găsirea unor soluții viabile.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro