Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.6/17-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 07-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2006

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind securitizarea creanțelor (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 479/2005

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................
 

(Pauză între orele 10,10-10,35. După pauză, lucrările au fost conduse de domnul Lucian Augustin Bolcaș, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Gelil Eserghep și Gheorghe Albu, secretari.)

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Declarăm deschise dezbaterile plenului Camerei Deputaților, în partea destinată discutării proiectelor de lege, conform ordinii de zi.

V-aș ruga să luați loc și vă rog să-mi permiteți să facem o testare a votului electronic, pentru ca să cunoaștem și numărul deputaților prezenți, cu această ocazie, și să verificăm public funcționalitatea acestei situații.

Vă rog, domnilor deputați, introduceți cartelele.

Este vreo problemă? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Având în vedere că sunt mari probleme cu cartelele noastre, ar fi bine să procedăm și noi ca la Senat, ca ele să fie depozitate aici, într-un loc special, cu numele fiecărui deputat, seara se închid, dimineața se deschid și fiecare vine și-și ia cartela și nu există riscul de a o pierde sau de a nu o avea asupra sa.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Biroul permanent va analiza propunerea dumneavoastră. Deocamdată, vă rog să apăsați pe tasta 1 - "prezență".

Iar acum, pentru verificarea funcționalității, să apăsăm pe tasta 4 - "da".

Trebuie să coincidă numărul celor prezenți cu cei care votează "da".

Vă rog să afișați. Am încheiat testul.

Prezenți - 90; "da" - 75. Nu este corect.

Toată lumea trebuie să voteze aceeași variantă, pentru ca să verificăm și să fim siguri de realitate.

Vă rugăm să repetați. Anulați, vă rog.

Reluăm votul.

Deci, "prezență", în primul rând, - tasta 1; și tasta "da" - 4.

Vă rog să vă exprimați.

Vă rog să închideți testul și să afișați.

Trei dintre colegi nu s-au exprimat. Având în vedere însă că ne apropiem de adevăr, vom continua să votăm electronic.

Țin să vă anunț că din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența 258 - ați văzut și dumneavoastră, afișat, câți sunt în sală; sunt absenți formal 73, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 25 de deputați.

Ordinea de zi care a început să fie dezbătută ieri s-a oprit la pct.18 - Proiectul de Lege privind securitizarea creanțelor; lege ordinară.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Vă rog să poftiți, doamnă ministru.

Doamna Alice Cezarina Bîtu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind securitizarea creanțelor introduce principiul utilizării creanțelor în scopul mobilizării de resurse financiare de la public.

El completează pachetul legislativ, creând cadrul legal adecvat mecanismului de refinanțare atât a operațiunilor de creditare ipotecară, cât și a operațiunilor comerciale în general.

Astfel, urmând modelul legislativ al emisiunilor de obligațiuni ipotecare, proiectul lărgește spectrul de creanțe ce pot susține o emisiune de valori mobiliare de la creanțele garantate ipotecar la creanțe de orice altă natură, inclusiv creanțe negarantate, creanțe derivând din credite de consum, creanțe provenind din contractele de leasing, creanțe ale furnizorilor de utilități și altele.

Având în vedere cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizată în fond? Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul de lege vizează cadrul legal adecvat refinanțării operațiunilor comerciale în general, prin lărgirea spectrului de creanțe care pot susține o emisiune de valori mobiliare.

Valorificarea lor se face prin emisiuni de valori mobiliare garantate cu acestea de către entități specializate, și nu de către titularul original al creanței înscrise, precum și diversificarea regimului juridic al acestor instrumente financiare.

Are loc, astfel, o abordare normativă mai complexă, tocmai în vederea protejării drepturilor creditorilor cedentului, precum și a investitorilor.

Se are în vedere, de asemenea, încredințarea acestor activități unor societăți specializate și autorizate, impunerea unor limite la achiziționarea de creanțe și instituirea unor forme de supraveghere reciprocă între societățile de administrare, societățile de management de portofoliu și agent, respectiv investitor.

Proiectul este un proiect care face parte din categoria legilor ordinare.

Așa cum a fost afirmat, proiectul face parte dintr-un pachet de legi mai amplu, care este menit pentru a asigura dezvoltarea acestei piețe.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Cameră decizională este Camera Deputaților, iar comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu amendamentele prezentate în anexă.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

La dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare, dacă se înscrie cineva?

Vă rog, doamnă.

În dubla dumneavoastră calitate de reprezentantă a grupului și de președinte al comisiei, acum. Vă rog.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Această ultimă lege, cea a securitizării creanțelor, încheie un pachet de legi de o complexitate tehnică ieșită din comun, pachet de legi care vine să pună fundamentele dezvoltării unei piețe secundare a obligațiunilor ipotecare și, în același timp, contribuie la protecția investitorilor și la dezvoltarea pieței de capital.

În acest sens, Partidul Conservator susține adoptarea acestor legi și sperăm să fiți alături de noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, doamnă deputat.

Mai dorește vreun grup parlamentar să se înscrie la dezbateri generale?

Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat.

Există observații? Nu.

În conformitate cu art.110 alin.4, dacă la un text de lege nu există amendamente, observații sau obiecții, acesta nu se mai supune votului.

Adoptat.

Cap.I, titlul "Dispoziții generale", nemodificat.

Obiecții? Nu.

Adoptat.

Art.1, nemodificat.

Obiecții?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propun, domnule președinte, înlocuirea cuvântului de la rândul 2, "în scopul obținerii de refinanțare", o problemă de redactare. Sună așa: prezenta lege are drept scop stabilirea..., cutare, cutare, în scopul obținerii..., se repetă și nu este justificat, după părerea mea.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Propunerea de modificare ar fi?

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Înlocuirea lui "în scopul" cu "în vederea".

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, se acceptă.

Comisia, vă rog să vă pronunțați.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Observația este întemeiată, domnule președinte, suntem de acord.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Amendament de corelare lingvistică, dar trebuie să pun la vot textul art.1.

Vă rog, domnilor și doamnelor deputați, să vă exprimați votul.

Prezență și opțiune.

S-a încheiat votul. Vă rog să afișați. (În sală, murmure dezaprobatoare).

Am înțeles, reluăm.

Este perfect dar reluăm, la protestele dumneavoastră.

Vă rog, doamnelor și domnilor deputați.

Prezență, opțiune asupra textului așa cum a fost modificat lingvistic.

Am încheiat sesiunea de vot.

Vă rog să afișați. 129 pentru, 8 împotrivă, o abținere.

Adoptat, cu modificarea respectivă.

Art. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 3, nemodificat.

Obiecții? Adoptat până la pct. 2.

La pct. 3 comisia propune un text nou. Există discuții asupra textului propus de comisie? Nu. Vă rog să votați textul propus de comisie la pct. 3 al articolului.

Deschid sesiunea de vot. Prezență și opțiune.

Se încheie sesiunea de vot. Vă rog să afișați.

106 voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Adoptat.

Pct. 4, nemodificat.

Pct. 5, nemodificat.

Vă rog să-mi sesizați obiecții.

Pct. 6, nemodificat.

Pct. 7, nemodificat.

La pct. 8 comisia admite un amendament și-i dă o altă formulare.

Obiecții? Nu sunt. Vă rog să vă exprimați prin vot.

S-a deschis sesiunea de vot. Prezență, opțiune, vă rog.

Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

127 pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri.

Pct. 9, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 10.

Obiecții? Nu. Nemodificat.

Pct. 11, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 12, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 13, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 14 al art. 3 în redactarea comisiei.

Sunt obiecții față de redactarea comisiei? Nu. Adoptat.

Pct. 15 al art. 3 în redactarea comisiei.

Sunt obiecții cu privire la redactarea comisiei? Nu. Adoptat.

Pct. 16, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 17, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 18 în redactarea comisiei.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 19 în redactarea comisiei.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 20 în redactarea comisiei.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 21 în redactarea comisiei.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 22, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 23, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 24, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Pct. 25, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Titlul capitolului II, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 4 alin. 1, și alin.2, cu literele a) și b) nemodificate.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 5 alin. 1, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 2 al art. 5. Comisia propune eliminare.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 3 al art. 5, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 6 alin. 1 și 2, nemodificate.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 7, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 8, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 8 alin. 2 în redactarea comisiei.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 9 în redactarea comisiei.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 10 nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 11 nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Capitolul III - titlul, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Secțiunea 1 - titlul, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 12, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 13 în redactarea comisiei.

Obiecții cu privire la la redactarea comisiei. Nu. Adoptat în redactarea comisiei.

Art. 14 nemodificat la literele subsecvente.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat art. 14 integral.

Art. 15, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 16 alin. 1 într-un amendament redacțional admis de comisie.

Vreo obiecție cu privire la redactarea comisiei? Nu. Adoptat.

Alin. 2 de la art. 16, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 3 al art. 16, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 4 al acestui articol, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 5, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Secțiunea a 2-a - titlul, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 17 alin. 1 în redactarea comisiei. Amendament admis de comisie.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Alin. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 3 al art. 17, amendament de eliminare, al comisiei.

Vreo obiecție? Nu. Eliminat.

Art. 18, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 19, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 20 în redactarea amendamentului admis de comisie.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat amendamentul comisiei.

Capitolul IV - titlul, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 21 alin. 1, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat, cu toate literele subsecvente.

Alin. 3, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 4, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 5, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 6, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 7, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 22 alin. 1 lit. a și b, nemodificate.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Lit. c a alin. 1 din art. 22 în redactarea comisiei, conform amendamentului admis.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Lit. d în redactarea comisiei.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Lit. e), nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Lit. f), nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Lit. g) nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

După lit. g) a acestui articol comisia admite un amendament și introduce lit. g1, în redactarea comisiei.

Vreo obiecție în afară de telefonul care a sunat? Nu. Adoptată redactarea comisiei.

Lit. h), nemodificată.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 3 nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Capitolul V - titlulm, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 23 alin. 1, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 23 alin. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 3 al art. 23 în redactarea dată de comisie.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat în redactarea comisiei.

Art. 24, conform amendamentului admis de comisie.

Vreo obiecție? Nu. Amendament admis.

Art. 25, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 26 alin. 1 în redactarea comisiei.

Vreo obiecție? Nu. Vă mulțumesc. Adoptat.

Alin. 2 de la art. 26, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 27 în redactarea comisiei. Amendament admis.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Art. 28 cu alin. 1 și 2 și literele subsecvente. Nemodificat.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Art. 29, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 30 alin. 1, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat cu literele subsecvente.

Alin. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 3, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Se introduce, după alineatul 3, alin. 31, în redactarea comisiei.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Alin. 4 al art. 30 în redactarea comisiei. Amendament admis de comisie.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Alin. 5, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 31, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Capitolul VI - titlul, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 32, alin. 1, 2 și 3, nemodificate.

Vreo obiecție la alin. 1, 2 și 3? Nu. Adoptate.

Art. 33 cu literele subsecvente nemodificate.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Art. 34 cu literele subsecvente, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 35 alin. 1, 2 și 3, nemodificate.

Vreo obiecție la art. 35 alin. 1, 2 și 3? Nu. Adoptate în forma prezentată.

Art. 36, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Capitolul VII, nemodificat titlul.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 37, amendament admis de comisie.

Art 37, vă pun în discuție amendamentul propus de comisie.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Art. 38, nemodificat.

Obiecții pentru alin. 1? Nu. Adoptat.

Alin. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 3 al art. 38 în redactarea dată de comisie prin admierea unui amendament.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 39 alin. 1, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 2 al art. 39 în redactarea dată de comisie.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 40 alin. 1 și 2, nemodificate.

Obiecții? Nu. Adoptate ambele alineate.

Capitolul VIII - titlul, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 41 alin. 1, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 41 alin. 2 în redactarea dată prin amendamentul admis de comisie.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 42 amendament admis de comisie, o nouă redactare. Obiecții la redactarea comisiei. Nu. Adoptat.

Capitolul IX - nemodificat. Titlu.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 43 alin. 1 și 2 cu literele subsecvente.

Obiecții? Nu. Adoptat articolul în integralitate.

Capitolul X - titlu - nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 44 alin. 1, nemodificat.

Obiecții? Nu. Vă mulțumesc. Adoptat.

Alin. 2, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Litera a) de la alin. 2, nemodificată. Adoptată.

Litera b) a alin. 2 al art. 44, în redactarea dată de comisie.

Vreo obiecție? Nu. Adoptat.

Alin. 3, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 4, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 5 al art. 44, propunerea comisiei, de eliminare.

Vreo obiecție? Nu. Se elimină.

Alin. 6, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Alin. 7 al art. 44 în redactarea comisiei, vă rog.

Obiecții la redactarea comisiei care propune amendamentul admis? Nu. Adoptat în redactarea comisiei.

Capitolul XI - titlul, nemodificat.

De altfel, titlul este la acest capitol "Dispoziții finale".

Art. 45, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 46 în redactarea amendamentului admis de comisie.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 47 în redactarea dată de comisie.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Art. 48, nemodificat.

Obiecții? Nu. Adoptat.

Având în vedere o incertitudine asupra existenței forumului de adoptare, rămâne pentru ședința de vot final, deși este vorba de o lege ordinară.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro