Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 23-02-2006

Ședința Camerei Deputaților din 23 februarie 2006

26. Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2005 pentru modificarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (rămas pentru votul final).  
 
consultă fișa PL nr. 18/2006

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Mai avem cinci minute. Să încercăm să mai facem un proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Procedură de urgență.

Domnule deputat, poftiți.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Mă scuzați, doamnă președintă. Rog stimatul secretar de lângă dumneavoastră, din când în când, să se mai uite și la UDMR, chiar dacă nu-i face mare plăcere.

Doamna Daniela Popa:

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doresc să fac o singură precizare.

Doamna Daniela Popa:

Vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

S-a adoptat legea în forma propusă de modificare în raport. Deci nu formă nemodificată, pentru că în raport există modificare.

Doamna Daniela Popa:

Așa cum spuneam, proiectul de lege pe care vi l-am citit urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, conform art. 115 din Regulament.

Inițiatorul, dacă dorește să ia cuvântul? Vă rog, aveți cuvântul. Să vă și prezentați pentru stenogramă, vă rog.

Domnul Adrian Ciocânea:

Sunt Adrian Ciocânea, secretar de stat la Ministerul Integrării Europene.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnul Adrian Ciocânea:

Prin Legea nr. 102 din 2005 a fost înființată Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care îndeplinește atribuțiile specifice prevăzute în Legea 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/22 septembrie 2005, s-a avut în vedere remedierea unei stări de fapt care s-a datorat întârzierii înregistrare în numirea președintelui Autorității de către Senatul României. Odată înlăturată această chestiune, în 22 septembrie 2005, prin Hotărârea Senatului nr. 20, a fost numit președintele Autorității însă, pentru a îndeplini cu celeritate angajamentele luate de România în negocierile cu Uniunea Europeană a fost necesară urgentarea situației asigurării infrastructurii, respectiv sediului și dotărilor aferente funcționării Autorității, precum și preluarea activității și a personalului aferent.

Ca urmare, în conformitate cu cele arătate, a fost elaborat proiectul de lege anexat, în vederea aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pe care-l supunem Parlamentului spre adoptare.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Din partea comisiei? Domnul președinte.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Din partea comisiei raportoare nu am nimic de adăugat la obiectul așa cum a fost prezentat de inițiator. Este o lege care a fost adoptată de Senat ca primă Cameră sesizată, o lege din categoria legilor organice.

Comisia noastră a examinat-o în ziua de 7 februarie 2006, în cvorum complet și, cu unanimitate de voturi, a hotărât să supună plenului spre dezbatere și adoptare acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Nu.

Conform art. 106 din Regulament, raportul neavând amendamente admise sau respinse, urmează votul final, vot care se va da marțea viitoare.

Încheiem ședința de astăzi.

O zi bună tuturor.

Ședința s-a încheiat la ora 12,37.