You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 23-03-2006

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 23, 2006

7. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru șomaj.
 
see bill no. 662/2005 L768/2005

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Trecem la pct.4 al ordinii de zi: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru șomaj.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat, Silviu Bian, vă rog.

Domnul Silviu Bian: - secretar de stat în Ministerul Muncii, Solidarității Naționale și Familiei, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Domnilor președinți, doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, în conformitate cu care, la bugetul asigurărilor pentru șomaj, creditele bugetare prevăzute laCapitolul: Alte acțiuni, titluri, transferuri, articolul transferuri consolidabile, au fost diminuate cu 35.000 lei RONI, pe baza unei execuții estimate care, însă, a fost infirmată de execuția lunii noiembrie a anul 2005 și posibil decembrie, se impunea majorarea creditelor bugetare la acest capitol, respectiv, titlu, cu suma de 5.000 lei RONI.

Fac precizarea că, de la acest capitol, se finanțau drepturile bănești și contribuțiile sociale aferente personalului încadrat în cadrul programelor de ocupare temporară a forței de muncă, în lucrări de interes comunitar.

Lucrările au fost executate în cursul lunii noiembrie 2005 și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile sale județene, trebuia să onoreze, potrivit legii, plata lucrărilor efectuate.

Fără modificarea bugetului asigurărilor pentru șomaj, în sensul celor arătate, în luna decembrie, nu ar mai fi fost posibilă efectuarea plății lucrărilor, fapt ce ar fi putut genera tensiuni sociale.

Pentru păstrarea echilibrului bugetar, s-a propus diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor de la Capitolul 8606: Împrumuturi la Titlul: Împrumuturi acordate.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege în vederea aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru șomaj, pe care îl supunem, spre adoptare, plenului Senatului.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul președinte Mihai Nicolae Tănăsescu, vă rog.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul comun la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176 din 2005 pentru reglementarea unor probleme financiare, în același an, în domeniul asigurărilor pentru șomaj are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri ce vizează necesitatea modificării structurii cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, în vederea asigurării plății lucrărilor efectuate în cadrul programelor de ocupare temporară a forței de muncă, în lucrări de interes comunitar, în luna decembrie a anului trecut.

Pentru păstrarea echilibrului bugetar s-au diminuat corespunzător prevederile Capitolului: Împrumuturi la Titlul: Împrumuturi acordate. În acest fel, s-a menținut echilibrul și nu au avut loc derapaje pe linia deficitului bugetar.

Comisiile pentru buget, finanțe ale celor două Camere au examinat acest proiect de lege și au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raportul de admitere, fără amendamente.

În consecință, domnule președinte, vă supunem, spre dezbatere și adoptare, acest proiect de lege, așa cum a fost avizat de către cele două comisii de specialitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă la dezbateri generale dorește să intervină cineva? Mulțumesc.

Trecem, atunci, pe articole.

În ce privește titlul, dacă există intervenții? Nu. Mulțumesc.

Supun aprobării dumneavoastră titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

276 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nici unul. Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, se adoptă titlul.

Articolul unic.

Voturi pentru, vă rog. Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri?

Cu 277 de voturi pentru, un vot împotrivă și fără abțineri, s-a adoptat articolul unic.

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de lege.

Voturi pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot. Abțineri?

Cu 277 voturi pentru, un vot împotrivă și fără abțineri, s-a adoptat proiectul de lege.