You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 23-03-2006

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 23, 2006

8. Retrimiterea la Comisiile pentru buget, finanțe ale celor două Camere a raportului de activitate, a raportului de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a Execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, pentru completare, la propunerea celor două comisii.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.5 al ordinii de zi avem Raportul de activitate, Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Vă rog, domnule președinte Tănăsescu.

O intervenție din partea domnului președinte Mihai Nicolae Tănăsescu.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Am rugămintea, vizavi de discuțiile purtate cu colegi, de a fi de acord să retrimitem la comisie acest material, pentru a fi completat cu un program concret de măsuri în ceea ce privește activitatea CNVM. Vom reuși, probabil, într-un termen foarte scurt, să facem acest lucru și să-l supunem, din nou, discuției și adoptării celor două Camere, într-o perioadă foarte scurtă.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte Gabriela Anghelache, dacă aveți un punct de vedere?

Doamna Gabriela Anghelache - președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, accept această solicitare, de rediscutare a raportului pe anul 2004 în Comisiile pentru buget, finanțe ale celor două Camere. Este foarte importantă activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, supravegherea pentru piața de capital și toate celelalte aspecte, care trebuie să fie luate în considerare în acest an 2006, care reprezintă un an cu implicații deosebite în vederea și a aderării României.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai există intervenții pe această temă?

Doamna deputat Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dorim să spunem că Partidul Conservator susține propunerea făcută de domnul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Mihai Nicolae Tănăsescu, având în vedere că, într-adevăr, activitatea comisiei, așa cum s-a desfășurat ea, în această perioadă de timp și anume, în discuție anul 2004, necesită foarte multă atenție și aș spune că are implicații asupra modului în care s-a dezvoltat piața de capital, ulterior, și asupra problemelor cu care se confruntă, astăzi, piața, nu numai probleme structurale, dar și probleme de imagine.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Dacă nu mai există alte intervenții, supun votului dumneavoastră propunerea comisiilor reunite, susținută și de reprezentantul CNVM.

Cine este pentru retrimiterea la comisie? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, s-a decis retrimiterea la comisie a Raportului de activitate, a Raportului de audit și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.