Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 5, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.49/14-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 05-04-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 5, 2006

  1. Aprobarea unor modificări în ordinea de zi.

 

Ședința a început la ora 9,45.

Lucrările au fost conduse de domnii Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistat de domnii Gheorghe Funar, secretar al Senatului, și Gheorghe Albu, secretar al Camerei Deputaților. Din prezidiu a făcut parte domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Bună dimineața!

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Vă anunț că din totalul de 468 senatori și deputați și-au anunțat prezența un număr de 324, iar 144 sunt absenți. Deci, suntem în cvorumul legal de lucru.

Birourile permanente ale celor două Camere v-au propus ordinea de zi pe care o aveți în mapă. Față de această ordinea de zi, stimați colegi, vă propunem să scoatem pct.4 de pe ordinea de zi, urmând să-l reprogramăm pentru ședința viitoare. Este vorba despre desemnarea a doi colegi în calitate de observatori, având în vedere o demisie și situația de la Partidul România Mare, prin demisia din partid a domnului Duca.

De ce acest lucru? Conform procedurii Parlamentului European, așteptăm în următoarele zile răspunsul președintelui Parlamentului European. Vom păstra hotărârea pe care am dat-o la Biroul permanent și în funcție de aceasta vom veni în următoarea ședință cu modificări în componența observatorilor parlamentari.

Dacă mai sunt și alte observații la ordinea de zi?

Domnule deputat Cristian Rădulescu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Cristian Rădulescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Față de ordinea de zi astfel propusă de Birourile reunite și față de propunerea dumneavoastră, de scoatere a pct.4, în plus propunem să se scoată și pct.5 și 6, pe următoarele considerente:

La pct.5 este vorba de raportul anual al Consiliului Superior al Magistraturii, care a fost dezbătut în comisie. Acest raport se referă la activitatea C.S.M. și, de asemenea, în general la starea justiției, care vă va fi prezentat și dumneavoastră, și vom beneficia - așa cum s-a convenit în Birourile reunite - de câte o intervenție de fiecare parte, asupra stării justiției, care pe toți ne interesează.

În comisie, însă, nu a fost invitată cu această ocazie și doamna ministru al justiției, care este persoana cea mai îndreptățită să audieze și să aibă un punct de vedere asupra acestui raport, de asemenea, să fie întrebată de către membrii comisiilor asupra acestei chestiuni.

Deci, propunerea este să scoatem de pe ordinea de zi pct.5 și să aibă loc redezbaterea în comisii.

Pct.6 se referă la numirea unui consilier, în același timp și vicepreședinte la Curtea de Conturi. Aici este un viciu de procedură. Audierea s-a făcut doar în fața Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Senatului, nu și în fața Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, după cum colegii pot depune mărturie, și de asemenea, acest post nu a fost încă negociat între liderii de grupuri.

Fac, de asemenea, referire la faptul că Grupul parlamentar al P.R.M. a depus, ieri, în Birourile reunite o întâmpinare, prin care spunea că, de exemplu, la pensiile private nu a avut loc o negociere între liderii de grupuri și dorea să se facă aceasta înainte de a fi nominalizați și votați în Camerele reunite, iar pe de altă parte, dânșii au nominalizat și doresc să fie votat în Camerele reunite un candidat din partea lor, care nu a fost negociat cu grupurile parlamentare.

În concluzie, și la pct.6 cerem scoaterea de pe ordinea de zi și includerea pe ordinea de zi a ședinței următoare, care, cu aproximație, am înțeles eu, va avea loc exact peste o săptămână.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule deputat Rădulescu, în primul rând, toate aceste probleme trebuia să le ridicați la ședința comună a Birourilor permanente, unde ați participat.

În al doilea rând, vreau să vă dau răspuns legat de pct.5, ținând seama de prevederile legii, mă refer la art.38 alin.6, care prevede în mod expres că raportul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la activitatea desfășurată în anul anterior, ca și raportul privind starea justiției, nu se dezbate în plenul celor două Camere. Se face numai o prezentare, mă urmăriți, domnule Rădulescu? Se face numai o prezentare din partea președintelui, luăm act, deci nu este nevoie de raport în Comisiile juridice, cele două materiale s-au distribuit la toți senatorii și deputații, luați act deci, se ia act și nu se poate face o dezbatere. Nici nu este posibil, ar însemna, indiscutabil, o interferență în atribuțiile instituției.

Legat de cea de-a treia problemă, numirea unui consilier la Curtea de Conturi, vreau să vă spun că aici problemele sunt foarte clare, numirea se face în locul domnului Popeangă, din partea grupului care a deținut această funcție, numai pentru diferența de mandat.

Deci nu este vorba de un nou algoritm politic, ci de diferență, care înseamnă expirarea, dacă nu mă înșel, în următoarele câteva luni a acestui mandat. Deci, numirea dânsului este pentru diferența de mandat, preluând postul domnului Popeangă.

Domnule deputat Bolcaș, aveți cuvântul.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Pe procedură, în ceea ce privește pct.5, lucrurile sunt lămurite și hotărârea Birourilor permanente a fost în acest sens. Vreau să subliniez numai rațiunea pe care am găsit-o și la Biroul permanent pentru această modalitate, care este absolut legală și constituțională, în sensul că orice poziție exprimată în Parlament, prin natura sa este o poziție politică.

Noi avem de-a face aici cu alte raporturi constituționale. Este vorba de puteri ale statului, a căror activitate nu interferează, este vorba de o colaborare între puterile statului, în care din respect pentru noi și noi din respect pentru puterea judecătorească, al cărui garant este Consiliul Superior al Magistraturii, ascultăm și ne informăm cu privire la activitățile desfășurate.

În acest sens, scoaterea de pe ordinea de zi, așa cum s-a decis și la Biroul permanent, nu este justificată.

În ceea ce privește pct.6, lucrurile sunt lămurite, dar vreau să vă dau și eu o lămurire suplimentară, și anume: din cursul anului trecut, se împlinește un an de zile, am stăruit pentru ocuparea acestei funcții. Ea este numai o continuare de mandat și s-a negociat, iar stenogramele negocierilor există, continuările de mandat se fac în raport de formațiunile politice, de grupurile parlamentare cărora le-au fost conferite.

În acest sens și Grupul parlamentar al Partidului Democrat a beneficiat de o continuare de mandat. Este dreptul nostru să continuăm mandatul în aceste condiții. Nu s-au formulat obiecții cu privire la această situație.

Cererea noastră, una dintre cererile noastre adresate Biroului permanent, a fost formulată în acest sens, pentru această funcție, și am solicitat, am stăruit și am găsit audiență la Biroul permanent pentru a se stabili o întâlnire a liderilor în vederea negocierii tuturor celorlalte funcții la care mandatul a expirat. Și, evident, că trebuiesc renegociate, conform noului algoritm.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Eckstein Kovacs.

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Suntem în fața unei premiere: este prima dată când Consiliul Superior al Magistraturii prezintă un raport de activitate de an, respectiv când prezintă raportul despre starea justiției în România. Din această cauză, desigur, sunt discuții procedurale.

Domnul președinte Gâlcă s-a prezentat la Comisiile reunite juridice ale Parlamentului, în care cred că am avut o discuție pozitivă și lămuritoare, în care a răspuns la întrebările formulate de senatorii juriști.

Eu cred că nu putem lua Parlamentului dreptul de a proceda la fel. Sunt de acord cu domnul președinte Văcăroiu că aceste rapoarte nu trebuie să fie supuse votului, nu trebuie să le adoptăm sau să le respingem. Dar unul dintre rapoarte, fără doar și poate, este vorba de situația justiției în România, este o chestiune în care Parlamentul, întrunit în plenul ei, trebuie să se exprime, și chiar și grupurile politice. Prin asta nu se face nici o ingerință în independența Consiliului Superior al Magistraturii.

De altfel, și probabil în Birourile permanente s-a invocat și Decizia Curții Constituționale, Decizia nr.375/6 iulie 2005, care a soluționat o contestație împotriva acestei prevederi, a Legii nr.317/2004, art.39 alin.6. Legea spune că prezintă aceste rapoarte, Curtea Constituțională spune că are un evident caracter de informare, dar, în același timp, reține că există, în schimb, o deplină independență și nici un element de echilibrare în raporturile autorității judecătorești cu Parlamentul, adică exact cu organul reprezentativ suprem al poporului român, art.61 alin.1 din Constituție.

În concluzie, eu sprijin solicitarea domnului deputat Rădulescu de a retrimite celor două comisii juridice lucrarea, pentru a formula un punct de vedere procedural, dacă vreți, cu privire la discutarea acestor rapoarte.

Pe de altă parte, sunt de părere că, într-adevăr, nu trebuie să adoptăm prin vot o respingere sau adoptare a raportului, dar trebuie să permitem grupurilor parlamentare și parlamentarilor să se exprime cu privire la acest raport.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Imediat vă dau cuvântul, domnule Rădulescu.

Stimați colegi,

Vă rog să observați că Birourile permanente au trimis cele două rapoarte către Comisiile juridice pentru informare și nu pentru raport.

Parlamentul nu poate dezbate decât rapoarte ale diferitelor instituții care au în spate rapoarte ale comisiilor de specialitate. Deci vi s-a trimis, conform legii, pentru informare și nu pentru raport. Aceasta în primul rând.

În al doilea rând, vă rog să luați stenograma dezbaterilor la Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii și să observați discuțiile pe care le-am purtat atunci, unde s-a specificat clar că este vorba numai despre o informare, fără luări de cuvânt și dezbateri. Uitați-vă în stenograme!

De altfel, vă rog să faceți coroborare și cu celelalte instituții care prezintă rapoarte Parlamentului, să vedeți cum am inclus acolo. Chiar dacă nu supune la vot, se spune: "Se dezbat în Parlament". Aici s-a introdus, în mod expres, "Se prezintă Parlamentului" și atât.

Domnul deputat Rădulescu, după care domnul senator Chelaru, domnul deputat Bolcaș.

Domnul Cristian Rădulescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În fapt nu există nici o contradicție între ce-am spus eu și ce-ați spus dumneavoastră. Poate să fie o neînțelegere, de aceea ce-aș ruga, însă colegii să fie atenți: nu doresc o dezbatere în plenul Parlamentului a raportului anual al C.S.M., ci era vorba doar că, în momentul prezentării spre informare a acestui raport în comisiile de profil, reunite, ar fi fost foarte bine, fiind vorba de starea justiției, să fie acolo prezent și ministrul justiției. Deci era vorba numai de momentul comisiilor și, într-adevăr, de informare, nesoldat cu nici un fel de raport.

Dar aceste informații care vin prin intermediul raportului anual al C.S.M., desigur că au suscitat și discuții acolo, în comisii, la care era bine să fie ministrul justiției. Și pentru a da posibilitatea unor dezbateri pe starea justiției în prezența persoanei celei mai implicate, am dori retrimiterea la comisie, și am înțeles și din cuvântul distinsului președinte al comisiei de la Senat, că lucrul acesta este bine venit și dorit.

Deci, nu vorbesc de Cameră. Nu doresc o dezbatere politică asupra acestui raport în Cameră, în prezența ministrului justiției.

Referitor la pct.6, cu atât mai mult cu cât s-a adus aici în discuție că, după terminarea Camerelor reunite, liderii de grupuri parlamentare se vor întruni pentru a negocia, încă o dată, toate pozițiile rămase neocupate în instituțiile subordonate Parlamentului, este cazul să nu acceptăm pe ordinea de zi pct.6 și să-l amânăm pentru peste o săptămână, când și celelalte poziții din alte instituții subordonate Parlamentului vor fi supuse votului celor două Camere.

Adaug la aceasta și lucrul pe care l-am spus pe procedură, faptul că acel candidat pentru Curtea de Conturi a fost audiat doar de comisia de profil, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Senatului, și nu și cea a Camerei Deputaților, în ciuda faptului că există acolo semnătura președintelui comisiei, dar audierea în fapt nu s-a făcut.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

O singură precizare, stimate coleg, dezbaterea în Parlament nu poate fi decât politică. Suntem în Parlamentul României. Deci, nu faceți altfel de afirmații.

Domnul senator Chelaru.

Domnul Ioan Chelaru:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Pentru mine este surprinzător cum unii lideri politici uită de la o zi la alta. Ieri, în ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților și al Senatului, aceeași lideri, care astăzi cer un lucru, au fost de acord în fața argumentelor, de fapt și de drept prezentate, ca președintele C.S.M. să prezinte - cu caracter informativ - situația asupra justiției și modul în care s-a lucrat în C.S.M. într-un an de zile.

Astăzi, probabil că tot din anumite interese politice, uităm ce-am stabilit și am votat ieri în Birou, și spunem, pentru că nu putem cere direct dezbateri în plen, întoarcem înapoi la comisii, să reanalizăm starea justiției în comisii.

A doua problemă. Probabil că distinsul meu coleg uită un lucru: doamna ministru al justiției este membru C.S.M. Acest raport de activitate este raportul de activitate al C.S.M. cu privire la starea justiției. Dumneaei trebuie să cunoștință de propriul raport venind la comisie sau venind în plen? Sau să înțelegem că e validă afirmația unor colegi, că nu se prea prezintă la C.S.M. și-și ia banii degeaba?!

Deci, din acest punct de vedere, cred că ar trebui să fim extrem de serioși când venim în fața plenului Camerelor reunite și susținem un punct de vedere.

A treia chestiune: suntem în fața unui raport prezentat de C.S.M. în calitate de garant al justiției. Nu mai fac referire la art.133 din Constituție, dar știm foarte bine că, cu toții, ne place sau nu ne place, chiar dacă doamnei ministru nu-i convine, trebuie să recunoaștem independența justiției și garantul acesteia, C.S.M.-ul.

Dacă venim în Parlament și încercăm să ștergem pe jos cu C.S.M.-ul, înseamnă că noi, oamenii politici, nu mai avem responsabilitatea faptelor noastre.

Și, din acest punct de vedere, vă rog să fiți de acord, toți colegii, indiferent de opiniile politice, să ascultăm prezentarea pe care domnul Iulian Gâlcă, președintele C.S.M., dorește să ne-o facă, să reflectăm și noi - putem să dezbatem și separat, în grupuri, dacă dorim acest lucru - la progresele cu adevărat care s-au făcut și la reforma din justiție, așa cum este ea. Nu discut, pentru că am spus că nu dau un caracter neapărat politic acestor afirmații.

Pentru toate argumente, succint prezentate, și pentru altele care mai există, Grupul nostru parlamentar solicită ca președintele C.S.M. să prezinte - cu caracter informativ - materialul pe care l-a pregătit.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Mie îmi place să spun lucrurile direct. Este, evident, o încercare de amânare a prezentării acestui raport al C.S.M.-ului și se apelează la un artificiu procedural. Totdeauna, când dorești să faci ceva care este dincolo de litera Regulamentului, se apelează la un artificiu procedural.

Este juridic, sunt obișnuit cu așa ceva, dar de data aceasta artificiul nu subzistă logic. Fie în forma prezentată de domnul Rădulescu, care spune "nu doresc dezbateri cu privire la acest raport în plenul Camerelor", fie în forma prezentată de distinsul președinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Senat, în sensul că trebuie să existe dezbateri întemeiate pe un raport al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, aceste susțineri nu subzistă pentru că nu se alcătuiește nici un raport al Comisiei juridice, de disciplină și imunități care să fie dedus plenului. Atât plenului, cât și Comisiilor juridice, raportul a fost trimis spre informare.

Dacă aceste Comisii juridice doresc să facă dezbateri cu privire la raport, le privește, pot să le facă oricând, dar asta nu condiționează o prezentare în fața plenului, la care raportul nu va ajunge niciodată.

Cred că este superfluu să mai discut aici obligativitatea prezenței doamnei ministru sau oportunitatea prezenței doamnei ministru.

În înțelepciunea lor, președinții Comisiilor juridice vor hotărî cu privire la acest aspect. Dar pentru plen este normal ca acest punct să existe pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Petre Ungureanu, vă rog.

Domnul Petre Ungureanu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Sigur că s-au mai văzut cazuri, și au fost și nunți fără mireasă, au fost nunți fără mire. Hai să fim serioși! Cred că au dreptate cei care au cerut astăzi să putem discuta. Sigur, discuția poate fi și raport, poate fi și dezbatere, poate fi și informare, dar asta presupune contradictorialitate și presupune cel puțin ca părțile să fie prezente.

De aceea, noi, în Comisiile juridice reunite, am discutat și oportunitatea sau, mă rog, de ce n-a fost invitată și doamna ministru al justiției. Nu poți să vorbești despre stare justiției din România, în contextul actual, fără ca ministrul justiției să fie de față.

Sigur că da, sunt destui cei cărora nu le convine situația din justiție. Sunt unii mulțumiți, iar alții nemulțumiți. Însă, trebuie să nu uităm lecția bulgară, să nu uităm că în Bulgaria este posibilă activarea clauzei din cauza justiției, să nu uităm, stimați colegi, că peste exact o lună și o săptămână vom avea raportul de țară, iar justiția acolo este un punct forte pentru noi, iar ceea ce s-a făcut în domeniul justiției, în ultimul an sau ultimul an și jumătate, este ceea ce ne-a făcut să avem speranțe că vom putea fi admiși la 1 ianuarie 2007. De aceea, nu mi se pare normal să discutăm despre starea justiției din România, fără ca la comisii și în plen să fie ministrul justiției.

Sunt de acord cu cererea ca să amânăm, eventual, nu știu dacă este o formulă regulamentară, să amânăm, să retrimitem la comisie pentru asta. Cert este că ne trebuie un motiv de amânare sau de scoatere de pe ordinea de zi, cel puțin astăzi, a acestui punct, cu raportul C.S.M.-ului, pentru ca în contradictoriu sau în prezența ministrului justiției, în comisiile reunite să discutăm acest raport. După care, în plen, după părerea mea, aici mă disociez de unii dintre colegii mei, după părerea mea în plen trebuie să discutăm despre starea justiției. Pentru că domnul președinte Gâlcă a venit la comisie, a făcut un raport amplu (200 de pagini), cu date certe, noi l-am criticat, îl putem critica și aici.

Sigur că este de discutat: cine pe cine controlează? Cele trei puteri ar părea că sunt independente și ar trebui să fie. Dar Guvernul dă raport, dă socoteală, dă seamă în fața Parlamentului; Parlamentul dă seamă și el. Cui? Ghici? Din patru în patru ani, poate, din păcate, dă seamă la alegători, în fața alegătorilor.

Justiția, sigur, este independentă, uneori este independentă chiar de ea însăși, poate uneori este independentă de adevăr. Cui dă raport justiția? Ministrul justiției prezintă un raport privind starea din Parchetul General. Nu are acest compartiment, nu ministrul justiției face desemnarea Procurorului General? Și atunci, nu este normal, când discutăm despre justiție, în general, și despre inclusiv Parchet și activitatea acestui sector, să fie și ministrul justiției? Cu atât mai mult cu cât, să nu uităm, stimați colegi, și închei, dacă a fost cineva mai atacat și mai controversat în această perioadă tulbure, a fost ministrul justiției.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, nu țineți o declarație politică. Vă rog să vă referiți exact la procedură, vă rog foarte mult.

Domnul Petre Ungureanu:

Domnule președinte,

Domnul Nicolae Văcăroiu:

La procedură, vă rog, altfel vă închid microfonul!

Domnul Petre Ungureanu:

Sigur, mi-ați adus aminte de procedură, și vreau să spun că ...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Lăsați-o pe doamna Macovei, că poate să se apere și singură. Vă rog să vă referiți la procedură.

Domnul Petre Ungureanu:

Tocmai am lăsat-o și mi-am adus aminte de dumneavoastră.

Deci, procedural vorbind, dumneavoastră nu aveați voie astăzi și nu aveați dreptul să ne sugerați că raportul justiției nu se discută în plen.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

V-am citit ce prevede legea.

Domnul Petre Ungureanu:

Lăsați-o! Poate o mai citiți o dată și puneți virgula unde trebuie.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

O mai citesc o dată și cu virgulă.

Domnul Petre Ungureanu:

Deci, raportul justiției se discută în plenul Camerelor și de față cu ministrul justiției.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Am să vă citesc exact articolul, ca să nu mai fie confuzie pentru domnul Ungureanu. Deci, alin.6 art.38: "Consiliul Superior al Magistraturii elaborează, anual, un raport privind starea justiției și un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie și se publică în Monitorul Oficial". Nu apare nicăieri cuvântul discuții, dezbateri ș.a.m.d.

Eu ce-am spus am spus numai pentru clarificare. Sigur că există o modalitate. Ori îl trimitem înapoi ... O să supun la vot, că este o solicitare corectă a unui grup. Am vrut să ne clarificăm.

Cred că există o singură soluție pentru retrimiterea înapoi: Comisiile juridice să facă sesizare la Curtea Constituțională, care să le dea răspunsul, după care reluăm procedura.

Domnul senator Funar Gheorghe.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Am constatat că se trage de timp în această dimineață de către cei de la Putere. După ce P.D.-ul în concubinaj cu P.N.L.-ul, au uitat să guverneze țara, și-au adus aminte în urmă cu o săptămână că vine primăvara, și-au venit cu o ordonanță de urgență, și ajung la ordinea de zi de astăzi.

Mă mir că distinsul lider al Grupului parlamentar al P.D. din Cameră nu a propus eliminarea și primelor trei puncte, ca să nu mai avem nimic de discutat astăzi.

În ceea ce privește pct. 5 și 6, care nu doresc a fi incluse pe ordinea de zi cei de la PD, s-a menționat foarte limpede că la pct. 5 există text de lege, a fost recitit de Președintele Senatului, deci, unde e lege, nu-i tocmeală, iar la pct. 6 distinsul deputat Rădulescu a confirmat că există raportul comun al celor două comisii, raport semnat de președinții celor două comisii.

Deci, sunt întrunite toate condițiile legale pentru ca pct. 5 și 6 să rămână pe ordinea de zi.

Și eu v-aș ruga, domnule președinte, să supuneți la vot ordinea de zi și să trecem la treabă.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Munteanu.

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupurile parlamentare ale PSD vă propun ca în perioada imediat următoare doamna ministru al justiției (și are acest drept) să vină să prezinte aici, în plenul celor două Camere, o informare despre modul în care administrează justiția. Pentru că, altfel, dacă discutăm despre raportul de astăzi, doamna ministru Macovei este membru plin al CSM-ului, cunoaște raportul.

Dacă discutăm despre Comisiile juridice, ele nu prezintă un raport un plenul Camerelor reunite. Și acestea au dreptul, la rândul lor, ori de câte ori ar dori, să o mai invite, dacă o să-i facă plăcere să vină.

Și cred că am avea ce discuta, dacă am discuta despre administrarea jusitiției.

Dacă astăzi forțăm ca doamna ministru Macovei... sau amânăm, vom demonstra ceea ce, de altfel, spunem tot timpul, că, de fapt, dânsa dorește să conducă CSM-ul. (Aplauze ale parlamentarilor PSD).

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Eu cred că e bine să ne oprim aici. S-au spus... Înțeleg că se menține propunerea grupului, susținută de al doilea grup.

Deci, voi supune la vot, decizia aparține plenului, ni s-a solicitat scoaterea pct. 4 de pe ordinea de zi, legat de schimbarea celor doi euroobservatori și o facem în prima ședință, după respectarea procedurii Parlamentului European.

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru scoaterea pct. 4? Mulțumesc.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu mare majoritate, s-a aprobat.

Propunerea Grupului PD, de scoatere a pct. 5 - Raportul anual a Consiliului Superior al Magistraturii privind starea justiției și Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru retrimitere la Comisiile juridice reunite, găsirea procedurii pentru discuție cu Curtea Constituțională și să ajungem la o formulă.

Cine este pentru? Vă rog să numărați?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Stimați colegi,

O să reluăm votul, mulți colegi sunt afară. Din 324, câți și-au anunțat prezența, avem numai 206 în sală, după numărătoare.

 

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu (din sală):

Să vină la serviciu!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog liderii de grupuri să facă mobilizarea colegilor.

10 minute pauză, după care vom face apelul.

(Pauză între orele 10,20-10,35.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Îl invit pe domnul secretar Albu să facă apelul la Camera Deputaților.

Domnul Gheorghe Albu:

- Adomnicăi Mirela Elena - prezentă
- Adomniței Cristian Mihai - absent
- Albu Gheorghe - prezent
- Almăjanu Marin - prezent
- Almășan Liviu - absent
- Amarie Constantin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Anastase Roberta Alma - absentă
- Andea Petru - prezent
- Andon Sergiu - absent
- Andreica Romică - prezent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antal Árpád-András - prezent
- Antal István - absent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Apostolache Mihai Cristian - prezent
- Ardelean Cornelia - prezentă
- Asztalos Ferenc - prezent
- Avram Dumitru - absent
- Baban Ștefan - prezent
- Bara Nicolae - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - prezent
- Bădălău Niculae - absent
- Băeșu George - prezent
- Bănicioiu Nicolae - absent
- Bărbulețiu Tiberiu - absent
- Becsek-Garda Dezső-Kálmán - prezent
- Becșenescu Dumitru - absent
- Bejinariu Eugen - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bivolaru Ioan - absent
- Bîrsan Iulian-Gabriel - prezent
- Boagiu Anca-Daniela - absentă
- Bobeanu Răzvan-Petrică - prezent
- Boeriu Valeriu-Victor - prezent
- Bolcaș Lucian Augustin - prezent
- Bonis Istvan - prezent
- Borbély László - absent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Brânză William Gabriel - absent
- Brînzan Ovidiu - prezent
- Bruchental-Pop Ionela - absentă
- Buciu Angela - absentă
- Buciuta Ștefan - prezent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Ioan - absent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Bușoi Cristian Silviu - absent
- Buzatu Dan Horațiu - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - prezent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Romeo Gheorghe Leonard - prezent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Chiper Gheorghe - prezent
- Chiș Filonaș - prezent
- Cindrea Ioan - absent
- Ciocâlteu Alexandru - prezent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciopraga Mircea - absent
- Ciucă Liviu Bogdan - prezent
- Cliveti Minodora - prezentă
- Cocrea Olguța - prezentă
- Codîrlă Liviu - prezent
- Constantinescu Anca - prezentă
- Constantinescu Viorel - absent
- Corlățean Titus - prezent
- Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - absent
- Crăciunescu Grigore - absent
- Crețu Gabriela - absentă
- Cutean Vasile Emilian - absent
- Dan Iosif - prezent
- Diaconescu Marin - prezent
- Diaconescu Renică - absent
- Dida Corneliu Ioan - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăguș Radu-Cătălin - prezent
- Drețcanu Doina Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - absent
- Dumitrescu Liana - prezentă
- Dumitrescu Zamfir - absent
- Dumitriu Dragoș Petre - absent
- Dumitriu Mihai - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Duțu Stelian - prezent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Eserghep Gelil - prezent
- Faina Constantin - prezent
- Fârșirotu Vladimir Mircea - prezent
- Fenechiu Relu - absent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Damian - prezent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Furo Iuliu Ioan - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - prezent
- Găleteanu Monalisa - prezentă
- Georgescu Filip - absent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - absent
- Ghiorghioni Ionesie - prezent
- Ghișe Ioan - prezent
- Giurescu Ion - prezent
- Giurgiu Mircia - prezent
- Glăvan Ștefan - absent
- Godja Petru - absent
- Gonțea Ion - prezent
- Grigore Dan - prezent
- Grosaru Mircea - prezent
- Gubandru Aurel - absent
- Gușă Cozmin Horea - absent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hanganu Romeo Octavian - prezent
- Helivig Eduard Raul - prezent
- Hoban Ioan - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Hoinaru Marian - prezent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Iacob Ridzi Monica Maria - absentă
- Iancu Iulian - prezent
- Ibram Iusein - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionescu Daniel - prezent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Grațiela Denisa - prezentă
- Iriza Marius - prezent
- Iustian Mircea Teodor - prezent
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Attila Béla Ladislau - absent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - absent
- Király Andrei-Gheorghe - prezent
- Kónya-Hamar Sándor - absent
- Kovacs Attila - prezent
- Lakatos Petru - prezent
- Lambrino Radu - prezent
- Lari-Iorga Leonida - prezentă
- Lificiu Petru - prezent
- Liga Dănuț - absent
- Longher Ghervazen - prezent
- Luchian Ion - absent
- Macaleți Costică - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Man Mircea - absent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Manta Pantelimon - prezent
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marin Constantin - prezent
- Marinescu Marian-Jean - prezent
- Martin Eduard-Stelian - absent
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Máté András-Levente - prezent
- Matei Cătălin Lucian - prezent
- Mazăre Alexandru - absent
- Mătușa Tudor - absent
- Mălaimare Mihai Adrian - prezent
- Mănăstireanu Vladimir Alexandru - prezent
- Mănescu Rareș Șerban - prezent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - absentă
- Meir Nati - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Merka Adrian-Miroslav - absent
- Micula Cătălin - prezent
- Mihalache Sorin Dan - absent
- Mihei Andrian-Sirojea - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mircovici Niculae - absent
- Mironescu Laurențiu - prezent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - prezent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - prezent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - prezent
- Mocioalcă Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moldovan Emil Radu - prezent
- Momanu Corneliu - prezent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Munteanu Ioan - prezent
- Muscă Monica Octavia - absentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Nassar Rodica - prezentă
- Năstase Adrian - absent
- Nechita Aurel - prezent
- Nedelcu Gabriela - prezentă
- Nica Dan - absent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - absent
- Nicolicea Eugen - absent
- Nicula Vasile Cosmin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistoran Dorin-Liviu - absent
- Niță Constantin - absent
- Nițulescu Teodor - absent
- Nosa Iuliu - prezent
- Oancea Viorel - absent
- Olarean Aurel - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - absent
- Ovidenie Costel - prezent
- Palăr Ionel - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pardău Dumitru - absent
- Pascu Bogdan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pavelescu Aurelian - absent
- Paveliu Marian Sorin - prezent
- Păun Nicolae - prezent
- Petrea Constantin - prezent
- Plumb Rovana - absentă
- Podgorean Radu - absent
- Ponta Victor-Viorel - absent
- Pop Claudiu Adrian - prezent
- Popa Cornel - prezent
- Popa Daniela - absentă
- Popa Nicolae - absent
- Popeangă Petre - absent
- Popescu Dan Ioan - prezent
- Popescu Florin Aurelian - prezent
- Popescu Ionica Constanța - prezentă
- Popescu-Tăriceanu Călin - absent
- Popp Cosmin Gabriel - prezent
- Preda Cezar Florin - absent
- Preda Ion - prezent
- Pruteanu Vasile - prezent
- Puchianu Ioan Dumitru - absent
- Pupeză Viorel - absent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - prezent
- Pușcă Mircea Valer - prezent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Racoceanu Viorel - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Raicu Romeo Marius - absent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rogin Marius - prezent
- Romanescu Marcel Laurențiu - prezent
- Rus Ioan Aurel - prezent
- Rusu Mihaela Adriana - prezentă
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sanda Victor - prezent
- Sandu Gabriel - prezent
- Sandu-Capră Mihai - prezent
- Sasu Ion - prezent
- Săniuță Marian Florian - absent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârb Gheorghe - absent
- Sârbu Daciana Octavia - absentă
- Sârbu Marian - prezent
- Sârbu Mugurel Liviu - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Semcu Adrian Emanuil - prezent
- Seres Dénes - prezent
- Severin Adrian - absent
- Silaghi Ovidiu Ioan - absent
- Sirețeanu Mihail - absent
- Sóki Béla - prezent
- Soporan Vasile Filip - absent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stanciu Anghel - absent
- Stănescu Cristian - prezent
- Stănescu Mircea - absent
- Stănișoară Mihai - absent
- Stoica Ion - prezent
- Străchinaru Petre - prezent
- Strungă Emil - prezent
- Szekely Levente Csaba - absent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Știrbu Monica-Mihaela - prezentă
- Știreanu Octavian - absent
- Știucă Alecsandru - prezent
- Tabără Valeriu - prezent
- Tamás Sándor - prezent
- Tămagă Constantin - absent
- Tănăsescu Mihai Nicolae - absent
- Tărniceru Petru - prezent
- Teodorescu George Alin - absent
- Timar Liviu - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Todoran Pavel - prezent
- Toma Florentina Marilena - prezentă
- Toma Horia-Victor - prezent
- Tóro Tiberiu - prezent
- Tudor Constantin - absent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - absent
- Turcan Raluca - prezentă
- Țundrea Ioan - prezent
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Ujeniuc Dragoș - prezent
- Ungureanu Petre - prezent
- Ungureanu Valeriu Alexandru - prezent
- Ursărescu Dorinel - absent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - absent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Lia Olguța - absentă
- Vălean Adina Ioana - prezentă
- Văsioiu Horia - prezent
- Vâlcov-Șandru Marcela Lavinia - absentă
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - absent
- Voicu Cătălin - prezent
- Voicu Mihai Alexandru - absent
- Voinea Florea - prezent
- Zaharia Claudius Mihail - prezent
- Zamfir Gabriel Sorin - absent
- Zamfirescu Dan Dumitru - prezent
- Zegrean Augustin - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Am încheiat.

(Deputații care au intrat în sală ulterior apelului nominal și-au înregistrat prezența la secretarul de ședință.)

- Amarie Constantin - prezent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Bobeanu Răzvan-Petrică - prezent
- Buzatu Dan Horațiu - prezent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Dan Iosif - prezent
- Diaconescu Renică - prezent
- Dida Corneliu Ioan - prezent
- Adomnicăi Mirela Elena - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Ionescu Daniel - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - prezent
- Palăr Ionel - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Săpunaru Nini - prezent
- Hoinaru Marian - prezent

Gata, am încheiat. Mai avem:

- Diaconescu Marin - prezent
- Antal Árpád-András - prezent
- Iordache Grațiela Denisa - prezent

Și am încheiat.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Domnul secretar Funar, rog apelul la Senat.

Domnul Gheorghe Funar:

- Antonie Ștefan-Mihail - prezent
- Apostol Neculai - prezent
- Arcaș Viorel - absent
- Ardelean Aurel - prezent
- Arion Viorel - prezent
- Athanasiu Alexandru - absent
- Basgan Ion - absent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Blaga Vasile - absent
- Bobeș Marin - absent
- Cazacu Cornelia - prezentă
- Câmpeanu Radu-Anton - prezent
- Cârlan Dan - prezent

Domnul Nicolae Văcăroiu:

V-aș ruga să păstrați liniștea, stimați colegi, să ne auzim. Vă rog frumos.

Domnul Gheorghe Funar:

- Chelaru Ioan - prezent
- Cinteză Mircea - prezent
- Ciornei Silvia - absentă
- Cioroianu Adrian Mihai - absent
- Cismaru Ivan - prezent
- Copos Gheorghe - absent
- Corodan Ioan - prezent
- Cozmâncă Octav - absent
- Crețu Corina - absentă
- Crețu Ovidiu Teodor - prezent
- Cucuian Cristian - prezent
- Cutaș George Sabin - prezent
- Daea Petre - absent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - prezent
- Dina Carol - absent
- Dinescu Valentin - prezent
- Dîncă Vasile - absent
- Duca Viorel Senior - absent
- Dumitrescu Ion Mihai - prezent
- Dumitrescu Viorel - prezent
- Dumitru Constantin - prezent
- Eckstein Kovacs Peter - prezent
- Fekete Szabó Andras Levente - prezent
- Filipescu Teodor - absent
- Florescu Ion - absent
- Flutur Gheorghe - absent
- Frunda György - absent
- Funar Gheorghe - prezent
- Găucan Constantin - prezent
- Geoană Mircea Dan - absent
- Georgescu Radu Cristian - prezent
- Gheorghe Constantin - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Ilașcu Ilie - absent
- Iliescu Ion - absent
- Ilușcă Daniel - prezent
- Ion Vasile - absent
- Iorga Nicolae - prezent
- Iorgovan Antonie - prezent
- Ioțcu Petru Nicolae - prezent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jurcan Dorel - prezent
- Loghin Irina - absentă
- Lupoi Mihail - prezent
- Maior George Cristian - absent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marinescu Marius - prezent
- Markó Bela - absent
- Meleșcanu Teodor Viorel - prezent
- Mereuță Mircea - prezent

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Numai o secundă, domnule senator.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă rog.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Fac un apel către colegii deputați și senatori: nu înseamnă că, dacă ați răspuns la apel prezent, părăsiți sala. Nu se poate așa ceva. Chiar puțin respect nu avem?

Domnul Gheorghe Funar:

- Mihăiescu Eugen - absent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Moisuc Viorica Georgeta Pompilia - prezentă
- Moraru Ion - absent
- Morțun Alexandru Ioan - absent
- Neagu Nicolae - absent
- Neagoe Otilian - absent
- Néméth Csaba - prezent
- Nicolae Șerban - absent
- Nicolai Norica - absentă
- Novolan Traian - prezent
- Onaca Dorel-Constantin - prezent
- Oprea Mario-Ovidiu - prezent
- Oprescu Sorin Mircea - absent
- Pascu Corneliu - absent
- Păcuraru Nicolae Paul Anton - absent
- Păunescu Adrian - absent
- Pereș Alexandru - prezent
- Pete Ștefan - prezent
- Petre Maria - absentă
- Petrescu Ilie - prezent
- Popa Aron Ioan - prezent
- Popa Dan Gabriel - prezent
- Popa Nicolae-Vlad - absent
- Popescu Dan Mircea - absent
- Popescu Ionel - absent
- Popescu Irinell - absent
- Popescu Mihail - absent
- Prodan Tiberiu Aurelian - prezent
- Puskas Valentin Zoltan - prezent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădoi Ovidiu - absent
- Rădulescu Cristache - prezent
- Roibu Aristide - absent
- Sabău Dan - prezent
- Sârbu Ilie - absent
- Silistru Doina - prezentă
- Simionescu Aurel Gabriel - absent
- Sogor Csaba - prezent
- Solcanu Ion - prezent
- Stan Petru - prezent
- Stănoiu Mihaela Rodica - absentă
- Stoica Ilie - prezent
- Strătilă Șerban-Cezar - prezent
- Stroe Radu - prezent
- Szabó Karkoly Ferenc - absent
- Șerbănescu Verginia - prezentă
- Șerbu Gheorghe Vergil - prezent
- Șereș Ioan-Codruț - absent
- Ștefan Viorel - absent
- Șter Sever - prezent
- Talpeș Ioan - absent
- Tănăsescu Claudiu - prezent
- Tărăcilă Doru Ioan - prezent
- Terinte Radu - prezent
- Theodorescu Emil Răzvan - absent
- Tîlvăr Angel - prezent
- Toma Ion - prezent
- Tudor Corneliu Vadim - absent
- Țâbuleac Mihai - prezent
- Țicău Adriana Silvia - prezentă
- Țîrle Radu - absent
- Ungheanu Mihai - prezent
- Ungureanu Vasile Ioan Dănuț - absent
- Vasilescu Gavrilă - prezent
- Văcăroiu Nicolae - prezent
- Vărgău Ion - absent
- Vedinaș Verginia - prezentă
- Verestóy Attila - prezent
- Voiculescu Dan - prezent
- Vosganian Varujan - prezent
- Vraciu Jan - prezent

Domnule președinte,

Dacă permiteți să mai fac o dată apelul, probabil că au mai intrat câțiva colegi în sală.

Deci:

- Paul Păcuraru - prezent
- Vărgău Ion - prezent

S-a rezolvat?

Aș vrea să întreb, dintre colegii senatori care au mai venit în sală?

- Dina Carol - prezent

(Senatorii care au intrat în sală ulterior apelului nominal și-au înregistrat prezența la secretarul de ședință.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu este nimeni, domnule Funar, vă rog, veniți aici și faceți numărătoarea. Verestóy a venit?

Invit colegii senatori și deputați în sală.

(Adresându-se domnului deputat Ioan Ghișe) Pe procedură, domnule, vă rog.

Vă rog să vă ocupați locurile și rog colegii senatori să nu mai părăsească sala.

Aveți cuvântul.

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni colegi senatori și deputați,

Doresc să îl rog pe domnul președinte al Senatului, împreună cu domnul președinte al Camerei să aibă în vederea unei ședințe a Birourilor permanente ale Senatului și Camerei următoarea chestiune: la Camera Deputaților, noi avem un sistem de vot electronic pe bază de cartelă și se reușește performanța ca, în două ore, să se voteze la vot final și 100 de proiecte de lege, pentru că ședințele sunt foarte bine pregătite anterior.

Mai mulți dintre colegi suntem de-a dreptul revoltați că, în două ore și jumătate, nu se reușește, în ședințe comune, să se intre în ordinea de zi. Strigarea catalogului la 400 și ceva de oameni este, evident, o chestiune cronofagă și problema de fond și de principiu care se pune: cui folosește această tocare și mâncare de timp în mod inutil?

Și atunci, vă rugăm să găsiți formula ca, în cel mai scurt timp, la ședințele comune să avem o procedură de vot electronic.

Cred că, într-o astfel de situație, toată lumea ar fi mai mulțumită.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc pentru răspuns.

Am discutat această problemă, o să vedem în ce măsură vom reuși. Sper să reușim. Doar să vă precizez că, la Senat, votul electronic este introdus de 14 ani.

Toată problema este să vedem în ce măsură reușim cartelele de Senat să fie compatibile. Cred că sunt compatibile, pentru că avem aceleași aparate și atunci vom intra pe această formulă.

Vreo problemă de procedură? Eu vă rog, haideți să ne mișcăm operativ, într-un sfert de oră terminăm. Sunteți de acord? Vă mulțumesc. Vă rog să luați loc.

Supun votului dumneavoastră propunerea Grupului PD ca punctul 5, raportul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la activitatea proprie și raportul cu starea justiției să fie amânat pentru ședința următoare pentru a discuta în cadrul Comisiilor juridice procedura.

Cine este pentru? Vă rog să votați, stimați colegi. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? nu avem.

216 voturi pentru, 75 voturi împotrivă. S-a aprobat scoaterea de pe ordinea de zi.

Punctul 6, vă rog. S-a propus retrimiterea la Comisiile reunite de buget-finanțe, justificându-se această problemă privind numirea unui consilier, tot legat de procedură și faptul că nu au fost Comisiile de buget-finanțe întrunite, legat de raport.

Da, domnule Munteanu.

Domnul Ioan Munteanu:

O explicație a votului, domnule președinte. Și pentru că este simplă, aș vrea ca, în numele celor două grupuri de la Senat și de la Cameră ale PSD-ului, la ședința comună a celor două comisii juridice să participe, pentru că sunt egali, toți membrii CSM, alături de doamna Monica Macovei.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, nu este o problemă de plen, este o problemă de procedură. Veți lua decizia, sunt convins, cea mai bună.

Supun votului dumneavoastră amânarea discutării.

Domnul Bolcaș?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Este o problemă de procedură, practic, pentru că nu a existat nici o explicație pentru votul dat de grupul parlamentar al PSD. Nu așa se impune un punct de vedere în Cameră.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră scoaterea punctului 6 de pe ordinea de zi și îl reprogramăm pentru ședința următoare.

Cine este pentru? 216 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 75.

Abțineri? 2 abțineri.

Deci s-a aprobat.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi, punctele 1, 2 și 3, care au rămas pe ordinea de zi. Mai sunt obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din bancă):

O abținere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 12:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro