Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 5, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.49/14-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 05-04-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 5, 2006

2. Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale și finanțarea campaniilor electorale. (retrimis comisiilor).

Domnul Nicolae Văcăroiu:

O abținere, scuză-mă.

Trecem la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind elaborarea propunerii legislative privind Codul electoral.

Avem raportul comun al celor două comisii juridice. Invit pe domnul președinte Eckstein să prezinte raportul.

Domnul Eckstein Kóvacs Péter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este un punct de vedere al celor două Comisii juridice de la Cameră și de la Senat. Mi se cere să comprim acest punct de vedere.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au întocmit proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale și finanțarea campaniilor electorale.

Există o anexă care face parte integrantă din punct de vedere comun.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, dacă sunt? Luări pe cuvânt pe marginea raportului, a proiectului de hotărâre? Nu sunt.

Stimați colegi, titlul hotărârii. Sunt observații? Nu sunt. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

O abținere. Rog secretarii să-mi atragă atenția.

Art. 1, observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Votat cu mare majoritate.

Art. 2, cu cele șase aliniate, dacă sunt intervenții?

Da, doamna deputat Cliveti.

Doamna Minodora Cliveti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Doamnelor colege,

Aș ruga să fiți de acord cu un amendament la art. 2 alin. 2, amendament care să sune astfel: "din comisie mai fac parte, fără drept de vot, un reprezentant al Guvernului, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente" și aici intervine amendamentul propriu-zis, "precum și câte un reprezentant al Comisiilor parlamentare pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, în vederea respectării principiului constituțional consacrat la art. 16 alin. 3 teza 2".

Pentru colegii care nu au acum, în mână, o Constituție, îmi îngădui să citesc acest text: "Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități".

Consider că un reprezentant al Comisiei pentru egalitate din Camera Deputaților și un reprezentant al Comisiei pentru egalitate din Senat vor putea să contribuie prin prezența lor, deci fără să aibă posibilitate să voteze, la consilierea membrilor acestor comisii, în vederea implementării principiilor legate de dimensiunea de gen.

Menționez doar că acest amendamentul este făcut în colaborare cu colegul meu, domnul deputat Dumitru Bentu.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

O să supun dezbaterii acest amendament. Lucrurile devin complicate, doamna Cliveti. Comisiile de egalitate de șanse fac parte din Parlamentul României, ca și toate celelalte comisii permanente.

Atunci când s-a făcut comisia, din cei 15, nimeni nu a oprit să introducă câte un reprezentant din fiecare. Atunci înseamnă să mărim numărul membrilor de comisie de la 15 la -vă rog, luați loc, nu trebuie să-mi răspundeți - de la 15 la 17. Eu înțeleg toată...

Domnul Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Vă rog să credeți că eu dau o mare atenție și un deosebit respect principiului egalității de șanse și aștept ca și bărbaților să li se acorde, din când în când, câte o șansă.

Însă, aici, s-ar părea că această comisie vrea să se bage în seamă cu orice preț.

Este greu să vorbesc după dumneavoastră, domnule președinte Văcăroiu, pentru că avem o gândire parlamentară cam identică. Evident că, din moment ce este vorba de o comisie a Camerei Deputaților, persoanele care sunt membre ale comisiei fără drept de vot sunt persoane care nu fac parte din perimetrul Camerei Deputaților. Comisia pentru egalitate de șanse, în această materie, nu are nici o șansă să-și găsească rațiunea și motivarea.

În același timp, făcând o asemenea situație, am putea ajunge, extrapolând, ca și Comisia juridică, de disciplină și imunități să-și găsească un reprezentant fără drept de vot și alte comisii parlamentare să-și găsească reprezentanți fără drept de vot.

Evident că mă pronunț fără alte comentarii care ar putea să fie prea acide pentru aceste microfoane, împotriva acestui amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dacă mai sunt observații, domnul deputat Cristian Dumitrescu, după care domnul deputat Arpad.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnilor președinți,

Punctul meu de vedere este diferit poate de al antevorbitorului meu, fără însă a-l contrazice.

În ceea ce privește modalitatea de constituire a unor comisii de genul acesteia, lucrurile sunt foarte clare, ele se constituie pe baza criteriului politic prin reprezentarea grupurilor politice care sunt subiectul, dacă vreți, al constituirii acestor comisii, în conformitate cu rezultatele care reies din alegeri sau cu o negociere sau decizie ce a luat naștere în urma dezbaterii și negocierilor dintre grupurile parlamentare. Deci, configurația este una de natură politică.

Amendamentul însă pe care colega noastră ni l-a propus este și interesant și actual și foarte conectat la o realitate. Intrăm în Uniunea Europeană, se pune un accent foarte mare pe egalitatea de șanse, ca să nu spunem, prezența femeilor în structurile politice, structurile de reprezentare și așa mai departe. și sunt pentru acest amendament, pentru următorul motiv: dacă este vorba despre o reprezentare de natură a nu modifica reprezentarea politică, deci nevotând, reprezentanții acestor comisii nu influențează decizia politică care se ia în conformitate cu structura politică a Parlamentului, prezența însă ar putea să fie benefică pentru că ar da mai multă transparență și fiind vorba despre toate eșaloanele sistemului de vot, de toate momentele voturilor care se dau pentru Parlamentul României, pentru toate tipurile de alegeri, alegerile locale și așa mai departe, o astfel de prezență cred că ar fi benefică.

Ea ar fi de natură tehnică, dacă vreți, dar și politică, în același timp. Nu cred că ar impieta, este o structură sui generis, nu aducem nici un fel de atingere regulamentului, atâta timp cât nu votează, chiar dacă este o structură internă, să spunem, Parlamentului, unde sunt reprezentate grupurile politice și nu comisile. Ar fi o atenție deosebită pe care am da-o și noi, în sfârșit, egalității de șanse.

Eu cred și mi se pare chiar benefic să avem și o astfel de reprezentare, pentru că este cu o privire spre viitor și cred că este un lucru pozitiv, susțin acest amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Arpad.

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor,

Da, într-adevăr, este o idee interesantă de a avea câte unul sau doi reprezentanți din comisie care, din punct de vedere tehnic, au atribuțiuni în domeniul reglementat pentru a ajuta acești 15 oameni. Ca atare, pe lângă Comisia juridică, cu care, în mod evident, trebuie să fiți de acord și dumneavoastră, ca să nu încălcăm drepturile omului, trebuie să avem câte unul sau doi reprezentanți din Comisia pentru drepturile omului; având în vedere problemele financiare care sunt reglementate în aceste legi, Comisia pentru finanțe și bănci; având în vedere că în derulare sunt implicate organismele autorităților publice atât centrale cât și locale, e nevoie și de Comisiile de administrație, mi se pare că este corect și având în vedere că în campania electorală mass-media are un rol deosebit și este reglementat în lege, și Comisia de cultură, arte și mijloace de informare în masă trebuie să fie prezentă, mai mult și comisiile de regulament, pentru că și ele au o implicație destul de importantă în acest proiect de lege. deci solicit să se completeze câte unul sau doi reprezentanți din toate aceste comisii, pentru ca într-adevăr să avem o activitate de specialitate, pe segmentul respectiv, la dezbaterile din această..., la întocmirea acestui proiect de lege. și dacă între timp am mai uitat o comisie destul de importantă, poate o să mă completați dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dacă ne gândim puțin, putem pune și Comisia economică și de privatizare.

Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi.

Eu trec peste faptul pe care-l cunoașteți foarte bine că în plen nu se fac amendamente. Trec peste acest lucru. Vă rog, domnul senator Eckstein, după care domnul Iorgovan și domnul Funar. Facem o dezbatere până la ora 16.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu cred că afirmația domnului deputat Bolcaș că această comisie pentru egalitate de șanse vrea să se remarce, nu corespunde adevărului.

Eu cred că din această comisie, nu cunosc exact nominalizările, dar presupun că sunt numai bărbați și dorința doamnei deputat, ca și punctul de vedere al femeilor, să poată să fie reprezentate, cred că este o dorință normală. Suntem pe locul 127, dacă rețin bine, cu privire la procentul de femei care fac parte din parlamentele naționale, ne depășesc state naționale ca Libia și alte asemenea, care au o poziție, dacă vreți, tradițională și neeuropeană față de rolul femeii în societate. Ca atare, problema care se pune, art.2 reglementează componența comisiei, iar art. 3 este cel care prevede practic politica ședințelor și cine poate să fie invitat. Eu aș propune ca să facă parte din comisie fără drept de vot câte un reprezentant al unor instituții extraparlamentare.

Deci, una dintre soluții ar fi ca să introducem un alin.2 indice 1 la care să prevedem că la lucrările comisiei participă fără drept de vot cei doi președinți ai comisiilor pentru egalitate de șanse pentru a face o diferențiere, fie să introducem la art. 3, la categoria de invitați și reprezentanți și acolo nu parlamentari, ci reprezentanți ai organizațiilor de femei.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Vă fac o propunere pentru că se pare că s-a deschis apetitul și ținând seama de faptul că în plen nu se fac amendamente, repet încă o dată, vă fac propunerea, mai ales că domnul președinte Eckstein a condus toată echipa care a coordonat elaborarea proiectului de hotărâre, să retrimitem la comisiile juridice pentru a se pune de acord să refacă proiectul de hotărâre, să ia în calcul toate aceste amendamente și să ne vină cu o nouă propunere.

Supun votului dumneavoastră această soluție de retrimitere la comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

S-a retrimis la comisie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 6:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro