Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 5, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.49/14-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 05-04-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 5, 2006

3. Reexaminarea unor prevederi din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, adoptată de Parlament în ședința din 20.12.2005, în vederea punerii de acord cu Decizia Curții Constituționale nr.95/8.02.2006, privind constituționalitatea unor dispoziții din Ordonanța de urgență nr.154/2005.
 
see bill no. 524/2005 L622/2005

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Trecem la punctul următor, reexaminarea unor prevederi din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2005, adoptată de Parlament în 20.12.2005, în vederea punerii de acord cu decizia Curții Constituționale.

Îl invit pe domnul președinte Eckstein să prezinte raportul celor două comisii.

 

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

O va face domnul deputat Iordache.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Iordache, e o mare plăcere să vă ascultăm și vă ascultăm cu atenție. Aveți cuvântul.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul ședințelor comune, membrii celor două Comisii juridice au fost sesizați cu reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005.

La reexaminare am ținut cont de decizia Curții Constituționale nr. 95/8 februarie 2006, pronunțată în ședința din 15 martie 2006.

Prin decizia Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 177/12 februarie 2006, Curtea Constituțională constată că dispozițiile art. 20 alin. 5, fraza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.154/2005, sunt neconstituționale.

În pronunțarea acestei soluții, Curtea Constituțională reține că aceste dispoziții din ordonanța de urgență a Guvernului prin care se stabilește posibilitatea revocării conducerilor unităților sanitare cu paturi prin ordin ministerial sunt neconstituționale, încălcându-se prevederile art. 115 alin. 6 din Constituție, se încalcă, de asemenea, prevederile art. 1 alin. 3, 4, 5 din Constituție, republicată, care consacră principiul separației puterilor în stat.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului celor două Camere spre dezbatere și adoptare raportul comun cu propunerile de eliminare a dispozițiilor declarate neconstituționale și care sunt redate în prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Deci, suntem în procedura de punere de acord cu Curtea Constituțională. Vă rog să urmăriți anexa.

Titlul legii - nu avem modificare.

La articolul unic, o problemă de redactare.

Dacă sunt observații față de textul adoptat de comisii ca urmare a deciziei Curții Constituționale? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Votat în unanimitate.

Cu o singură abținere, adoptat.

La art. 20 alin. 5 ni se propune un nou text.

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri? 2 abțineri.

Votat cu mare majoritate.

La art. 4, text nemodificat.

Stimați colegi,

Am aprobat toate aceste puneri de acord, nu este necesar să supunem la vot raportul. Se supun la vot numai textele pentru a face operațiunea de modificare în textul legii a celor două articole.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 3:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro