Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

Ședința a început la ora 8, 55.

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Dan Radu Rușanu și Victor Viorel Ponta, secretari.

   

Domnul Bogdan Olteanu:

Bună dimineața.

Nu am secretari.

 
   

Domnul Costache Mircea:

Începeți ședința, domnule președinte.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă asigur, domnule deputat, că de îndată ce voi avea secretari voi începe ședința.

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnilor colegi, că doamne nu sunt.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 73. Sunt absenți 238, din care 18 participă la alte acțiuni parlamentare.

Pe această cale, rog liderii de grupuri sau viceliderii de grupuri, în absența vreunuia dintre lideri, să invite pe colegii parlamentari în sală.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ziua de joi, 13 aprilie 2006; ordinea de zi pentru ziua de miercuri, 19 aprilie 2006; programul de lucru pentru perioada 18-22 aprilie 2006; Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; lista rapoartelor depuse în perioada 10-13 aprilie 2006 de comisiile permanente sesizate în fond; sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, partea I.

În formație completă, intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința din ziua de joi, 13 aprilie 2006.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării inteprinderilor mici și mijlocii (rămase pentru votul final).

Pct2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Ne aflăm la amendamente admise, la pct. I.

Avem un raport suplimentar al comisiei pe care-l avem în discuție.

Dacă la pct. I există observații sau comentarii? Nu. Mulțumesc.

Am terminat raportul suplimentar care a fost făcut pentru pct. 16 din raportul comisiei.

Dacă la pct. 16 din raportul comisiei există observații, comentarii. Nu. Mulțumesc.

Pct. 17. Observații, comentarii? Nu. Mulțumesc.

Pct. 18, 19, 20, 21, 22.

Dacă amendamentele respinse se susțin? Nu. Mulțumesc.

Rămâne pentru votul final.

Pct3. Raport privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pt petiții pe semestrul II 2005. Se amână pentru o oră la care se vor afla reprezentanții comisiei în sală.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului (rămas pentru votul final).

Pct4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului.

Legea are caracter organic. A fost adoptată de Senat. Raportul Comisiei de administrație publică este de adoptare. Suntem în procedură de urgență.

Are cuvântul inițiatorul, domnul secretar de stat Victor Paul Dobre.

 

Domnul Victor Paul Dobre (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Principalele prevederi ale modificării Legii nr. 340 se referă, în primul rând, la depolitizarea și profesionalizarea funcției prefectului, respectiv prefectul devine un înalt funcționar public. Atunci când mă refer la prefect, bineînțeles, mă refer și la subprefect.

De asemenea, am avut în vedere o mai bună definire a rolului instituțional în administrația publică românească a instituției prefectului, respectiv pornind de la atribuțiile constituționale, controlul legalității actelor emise de autoritățile publice locale, precum și conducerea serviciilor deconcentrate în teritoriu.

De asemenea, având în vedere în special evenimentele de anul trecut, am venit cu o serie de precizări în ceea ce privește exercitarea de către prefect a verificării activității în situații deosebite, în situații de urgență, a primarului sau președintelui Consiliului județean atâta timp cât aceștia activează în calitate de reprezentanți ai statului.

De asemenea, am venit cu o serie de precizări privind asigurarea relației interministeriale în teritoriu de către prefect, relația cu ministerul, relația cu serviciile publice deconcentrate.

Această ordonanță a fost aprobată în comisie, în unanimitate, și vă rog să o aprobați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei, o să rog, de asemenea, să faceți și propunerile de timp de dezbatere, fiind procedură de urgență.

 
 

Domnul Traian Constantin Igaș:

Cinci minute cu un minut.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

 
 

Domnul Traian Constantin Igaș:

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în fond, în procedură de urgență, în 21 martie 2006. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există obiecții sau observații la timpii propuși? Nu. Mulțumesc.

Dezbateri generale, intervenții din partea grupurilor. Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole pe raportul comisiei.

La pct. 1, observații, comentarii? Nu. Mulțumesc.

Pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - observații, comentarii? Nu. Mulțumesc. Pct. 11, 12, 13, 14, 15, 16-20, nu sunt. Pct.21-15, observații, comentarii? Nu. Pct.26-30 observații, comentarii? Pct.31-35, 36-40, 41-44 observații, comentarii? Nu sunt.

Dacă se susțin dintre amendamentele respinse? Nu, mulțumesc.

Rămâne pentru vot final miercuri.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (rămas pentru votul final).

Pct.5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internațional a Centrului internațional pentru reglementarea diferendelor relative la investiții.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorului este cineva? Nu există.

Din partea comisiei, domnul deputat Dan Radu Rușanu.

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fiind în procedură de urgență, comisia propune un mic timp de dezbateri, un minut pe articole și 5 minute pentru dezbateri generale.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu există.

Întrucât nu există amendamente la raport, trecem direct la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).

Pct.6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Legea are caracter ordinar.

A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare, Comisia de buget. Procedură de urgență. Inițiatorul. Nu dorește.

Din partea comisiei?

O să vă rog, domnul deputat, să rămâneți acolo pentru că mai aveți vreo două.

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul a fost aprobat în comisie cu unanimitate, cu amendamentele respective.

Propun ca timp de dezbateri un minut pe articole și 5 minute pentru dezbateri generale.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, intervenții? Nu sunt. Mulțumesc.

Trecem atunci pe articole, pe raport.

Observații comentarii la pct. 1. Nu sunt.

Pct. 2, 3, 4 - observații, comentarii? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - observații, comentarii? Nu sunt. Nu există amendamente respinse.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară (rămas pentru votul final).

Pct.7. proiectul de lege pentru modificarea alin. 2 al art. 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară.

Legea are caracter ordinar. Adoptată de Senat. Raport de adoptare al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Dacă inițiatorul dorește? Nu.

Din partea comisiei?

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Legea face parte din categoria legilor ordinare, drept pentru care propun timp de dezbatere pe articole un minut.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt. Nu există amendamente.

În acest caz rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice (rămas pentru votul final).

Pct.8. proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva? Nu. Mulțumesc.

Din partea comisiei?

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Raportul a fost adoptat în ședința de Comisie pentru buget, finanțe și bănci, cu unanimitate de voturi, drept pentru care propun timp de dezbateri un minut pentru fiecare articol.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu există.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe raport.

Pct. 1 - observații, comentarii. Nu sunt. Pct.2, 3, 4, 5, 6, 7-10 - nu sunt. Pct.11-15 - nu sunt. Pct.16-20 - nu sunt. Pct.21, 22.

O să rog comisia să îndrepte o eroare materială, ultimul punct are numărul 22 nu 21.

Nu sunt observații, comentarii. Nu există amendamente respinse.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (rămas pentru votul final).

Pct.9. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

Inițiatorul. Nu.

Comisia.

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La dezbaterea proiectului au participat 22 de deputați din totalul de 26 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Camera Deputaților este cameră decizională.

Propun ca timp de dezbateri un minut pentru fiecare articol.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe raport.

Pct. 1 - observații, comentarii. Nu sunt. Pct.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu sunt observații, comentarii. Nu există amendamente respinse.

Rămâne la vot final pentru miercuri.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE (rămas pentru votul final).

Pct.10. proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE.

Procedură de urgență

Inițiatorul. Nu există.

Comisia.

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba de cotizația pe care o plătește anual România, în sumă de 5 mii de euro și o suportă România în calitate de observator la această organizație. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Camera Deputaților este cameră decizională.

Propun un minut timp de dezbateri pe articole.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Dezbateri pe raport nu sunt necesare.

Raportul a fost adoptat fără amendamente.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (rămas pentru votul final).

Pct.11. proiectul de lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.

Legea are caracter ordinar. Adoptat de Senat. Raport de adoptare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Inițiatorul. Nu dorește.

Comisia, vă rog.

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba de cotizația pe care trebuie s-o plătim pentru perioada ianuarie 2000 - decembrie 2005 în valoare de 7 mii de euro. Plata contribuției anuale se face din bugetul de stat.

Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi în cadrul comisiei. Cameră decizională - Camera Deputaților.

Vă propun un minut timp de dezbatere pe articole.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Vă rog, domnul deputat Amet Aledin.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Cunoaștem foarte bine că zona caucaziană este din punctul de vedere al resurselor naturale extrem de importantă. Următorii ani vor reprezenta, cu siguranță, reperele unei dezvoltări spectaculoase a regiunii respective.

România este interesată de o colaborare eficientă cu țări precum Azerbaidjan și Kazahstan. În același timp, însă putem spune că și aceste state au un interes deosebit pentru România pentru că țara noastră are un potențial deosebit al industriei de specialitate și un cadru geografic favorabil. Trebuie să existe o accentuare a colaborării economice și politice.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există alte intervenții la dezbateri generale. Nu sunt.

Nu intrăm în dezbaterea pe articole, nu există amendamente admise sau respinse. Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (rămas pentru votul final).

Pct.12. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de export-import a României, EXIMBANK-S.A și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat.

Raport de adoptare de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Suntem în procedură de urgență.

Inițiatorul. Nu dorește.

Comisia, vă rog.

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea raportului s-au avut în vederea avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi participând 24 de deputați din cei 26 de membri ai comisiei. Camera decizională este Camera Deputaților. Vă propun 5 minute timp de dezbateri pentru fiecare articol.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole, pe raport.

Pct. 1 - observații, comentarii. Nu sunt.

Pct. 2, 3, 4, 5, 6-10 - observații, comentarii. Nu sunt.

Pct.11-15 - observații, comentarii. Nu sunt.

Pct.16-20 - observații, comentarii. Nu sunt.

Pct.21-25, 26, 27, 28, 29, 30 - nu sunt observații, comentarii.

Nu există amendamente respinse.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant (rămas pentru votul final).

Pct.13. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea agenției Naționale de Transplant.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare, Comisia pentru sănătate și familie.

Dacă există intervenții din partea inițiatorului? Nu sunt.

Din partea comisiei?

Așteptăm, așteptăm. Vă rog, domnul deputat Bonis.

 

Domnul Bonis Istvan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă înaintăm alăturat raportul asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, trimis comisiei pentru examinare în fond cu adresa nr. PL-423/28.09.2005, Camera Deputaților fiind Camera decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vederea avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități nr. PL-x 423/13.10.2005, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci nr. 460/13.10.2005, avizul Consiliului Legislativ nr. 387 precum și punctul de vedere al Guvernului nr. 262.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale există intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe raport.

Pct.1 - observații, comentarii, nu sunt. Pct.2, 3. Nu există amendamente respinse. Trecem la vot final miercuri.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit (rămas pentru votul final).

Pct.14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare Comisia pentru sănătate și familie.

Inițiatorul dorește? Nu.

Comisia. Domnul deputat, vă rog.

 

Domnul Bonis Istvan:

Domnule președinte,

Înaintăm alăturat raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit, adoptat de către Senat în ședința din 28 noiembrie 2005 și trimis comisiei pentru examinare în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL-x 604 din 5 decembrie 2005, Camera Deputaților fiind cameră decizională.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 1333 din 30.09.2005.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale există intervenții? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau repinse.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (rămas pentru votul final).

Pct.15. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar.

Inițiatorul. Nu.

Comisia, vă rog.

 

Domnul Bonis Istvan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă înaintăm alăturat raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar economice în sistemul sanitar, adoptat de către Senat în ședința din 21 decembrie 2005 și trimisă comisiei spre examinare în fond în procedură de urgență, cu adresa nr. PL-x 17/1 februarie 2006, Camera Deputaților fiind cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități nr. PL-x 17/2006, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci nr. 20/07.02.2006 precum și avizul Consiliului Legislativ nr. 1736/23.11.2005.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnul deputat.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Nu dezbatem pe articole, nu există amendamente admise sau respinse.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 (rămas pentru votul final).

Pct.16. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9, alin. 1 și 4 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989, nr. 341/2004.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Suntem în procedură de urgență.

Inițiatorul. Nu dorește.

Comisia juridică, de disciplină și imunități. Nu dorește Comisia juridică, de disciplină și imunități să se exprime.

Nu există amendamente admise sau respinse.

La dezbateri generale dacă există intervenții.

Nu există intervenții la dezbateri generale. Nefiind amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (rămas pentru votul final).

Pct.17. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la paris la 10 februarie 1947.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Avem raport de adoptare și raport înlocuitor tot de adoptare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Dacă din partea inițiatorului există intervenții? Nu.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, intervenții? Nu.

Dezbateri generale. Nu există intervenții la dezbateri generale.

Intrăm atunci pe raportul înlocuitor.

Dacă la pct. 1 există observații, comentarii? Nu sunt. Pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-15, 16 - observații, comentarii? Nu sunt.

Nu există amendamente respinse.

Rămâne la vot final.

Dezbaterea Proiectului de lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (rămas pentru votul final).

Pct.18. Proiectul de lege pentru abrogarea art. 7 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reogranizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cuvântul? Nu.

Comisia? Vă rog.

 

Domnul Traian Constantin Igaș:

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia propune adoptarea în unanimitate de voturi a acestui proiect de lege.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu sunt. Nu sunt amendamente admise sau respinse. Rămâne la vot final.

Rog secretariatul să mai aducă niște proiecte.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (rămas pentru votul final).

Pct.19. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Inițiatorul. Nu dorește.

Dacă din partea comisiei există intervenții?

 

Domnul Traian Constantin Igaș:

Camera Deputaților este Camera decizonală.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

În aceeași formă a fost adoptat și la Senat, iar comisia propune adoptarea lui.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Nu există.

Nu există amendamente admise sau respinse. Trecem direct la vot final. Miercuri.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (rămasă pentru votul final).

Pct.20. Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare.

Legea are caracter organic. A fost respinsă de Senat. Raport de adoptare și raport înlocuitor tot de adoptare de la Comisia de agricultură.

Inițiatorul dacă dorește să intervină?

Vă rog, domnul deputat.

 

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această lege a fost de două ori retrimisă la Comisia de agricultură și comisia a luat cunoștință de propunerile Guvernului care au fost incluse în amendamente și pentru a întări acest proiect de lege aș vorbi despre Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei care recomandă României adoptarea acestei legi.

Legea este o lege după modelul elvețian și este chiar în țara noastră un proiect de lege pentru comasare, adică dacă avem această propunere din partea Consiliului Europei și avem acum și aprobarea Guvernului, cer să aprobați această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din punct de vedere al comisiei, intervenții? Nu există.

Dezbateri generale? Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice este pe câmp la ora aceasta. Domnule Munteanu, din partea comisiei, vă rog?

Dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la textul pe raport, la discuțiile pe raport.

Amendamente admise, pct.1. Observații, comentarii?

De la pct.2 la pct.5, observații? comentarii? Nu sunt.

De la pct.6 la pct.10, observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct.11 la pct.15, observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct.16 la pct.20, observații, comentarii? Nu sunt.

Nu există amendamente respinse. Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (rămas pentru votul final).

21. Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.

Legea are caracter ordinar, adoptată de Senat. Raport de adoptare de la Comisia pentru muncă și protecție socială.

Inițiatorul, dacă dorește să intervină? Nu dorește.

Din partea comisiei? Domnul deputat Sârbu.

 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Comisia pentru muncă și protecție socială a adoptat în unanimitate proiectul de lege și vă propune dezbaterea pe articole a raportului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem pe raport.

Pct.1. Observații? Comentarii? Nu sunt.

Pct.2? Pct.3? Pct.4? Pct.5? De la pct.6 la pct.10? De la pct.11 la pct.15? De la pct.16 la pct.18? Observații? Comentarii?

Pct.17. Domnul deputat Marian Sârbu. Vă rog.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte, vă propun, pentru claritatea textului, ca art.15 să sune: "prevederile art.13 se completează cu ..." și textul curge, respectiv "cu dispozițiile Ordonanței nr.2 privind regimul juridic ..." și așa mai departe.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Observații? Comentarii la această propunere de tehnică legislativă? Nu sunt. Adoptată.

Vă întreb din nou: pct.18? Nu sunt. Amendamente respinse? Se susțin? Nu.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (rămas pentru votul final).

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare de la Comisia pentru muncă și protecție socială. Suntem în procedură de urgență.

Inițiatorul? Vă rog, domnule secretar de stat Dănilă.

Bună dimineața!

 

Domnul Ionel Cătălin Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgnță nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, având drept scop acordarea unei sume din bugetul rectificat al asigurărilor sociale de stat, personalului angajat pe bază de contract de muncă, pentru finalizarea procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public.

Față de cele menționate, vă propunem adoptarea acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia? Vă rog. Vă rog să faceți și propuneri de timpi de dezbatere, pentru a scurta procedurile.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Comisia vă propune adoptarea proiectului, iar timpii de dezbatere - 10 minute în total, maxim, și un minut pentru fiecare articol.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Raportul este de admitere, înțeleg, de aprobare.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Întrucât nu există amendamente admise sau respinse, trecem direct la votul final, de miercuri.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (rămas pentru votul final).

23. Proiectul de Lege pentru respingerea ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Inițiatorul? Pentru o cauză mai bună? Care a fost reintrodus și în această sesiune?

 

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Dorim aprobarea respingerii acestei ordonanțe de urgență, doarece Administrația Porturilor Maritime are ca principal obiect de activitate administrarea infrastructurilor portuare, or, obiectivul de investiții în cauză se află în afara zonei acestor infrastructuri.

De asemenea, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime nu-și poate permite să finanțeze obiective de investiții în afara infrastructurilor portuare și nu este normal ca aceste proiecte să fie finanțate din fondurile obținute din tarifele aplicate navelor și operatorilor.

Deci, considerăm că teritoriul pe care urmează să se construiască pasarelă și port turistic în Stațiunea Mamaia este bine să rămână în administrarea ministerului și să fie pus la dispoziția celor care în viitor vor finanța acest proiect.

În acest sens, solicităm respingerea ordonanței.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia? Vă rog să propuneți și timpul de dezbatere.

 
 

Domnul Constantin Petrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prezentul raport suplimentar înlocuiește raportul distribuit anterior cu nr.23/21 din 23 februarie 2005 și raportul înlocuitor transmis cu nr.23 din 6 aprilie 2005.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată cu Proiectul de Lege nr.50 din 21 februarie 2005 pentru avizare și dezbatere în fond.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I din 17 decembrie 2004.

Senatul, în ședința din 17 februarie 2005, a adoptat Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia de buget, finanțe și bănci cu nr.78/2005, în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege a fost examinat în ședința comisiei din 22 februarie 2005, întocmindu-se raportul corespunzător, respectiv avizarea proiectului de lege cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri, în forma adoptată de Senat.

În ședința din 30 martie 2005, Biroul permanent al Camerei Deputaților a analizat situația creată în urma votului pe care plenul Camerei Deputaților l-a dat în data de 8 noiembrie 2005 și a hotărât să retrimită proiectul de lege la comisie, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

Reexaminarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din data de 22 februarie 2006. La lucrări au fost prezenți 23 de deputați, din totalul de 25 de deputați membri ai comisiei.

În urma reexaminării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât menținerea punctului de vedere transmis prin Raportul nr.23/21 din 23 februarie 2005 și Raportul înlocuitor nr.23/21 din 6 aprilie 2005, respectiv susținerea proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004, în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Potrivit prevederilor Constituției României, Cameră decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

Propun, domnule președinte, 5 minute pentru dezbateri generale și un minut pe fiecare articol.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise, sau respinse. Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național (rămas pentru votul final).

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național.

Procedură de urgență; proiectul a fost adoptat de Senat; lege organică. Raport de adoptare - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Inițiatorul nu dorește.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice? Nu dorește.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise, sau respinse.

Direct, la vot final.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale (rămas pentru votul final).

25. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Inițiatorul? Da, vă rog.

 

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt de părere că forma actuală a alin.(2) al art.17 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale este limitativă și îngrădește dreptul de proprietate.

Prin proiectul de lege pe care l-am depus, doresc să modific art.17, în sensul de a îndeplini anumite condiții alternative, respectiv a se putea înființa o societate comercială la un sediu, dacă cel puțin o persoană este, în condițiile legii, asociată în fiecare dintre societăți, dacă cel puțin unul dintre asociați este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societății și - ultima condiție - dacă imobilul, prin structura lui, permite funcționarea mai multor societăți comerciale, în încăperi diferite.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să susțineți inițiativa legislativă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Din partea comisiei, domnul deputat Gabriel Sandu.

 
 

Domnul Gabriel Sandu:

Avem raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, Camera Deputaților fiind Cameră decizională; se elimină sintagma "și completarea", conform normelor de tehnică legislativă.

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună spre dezbatere și aprobare plenului Camerei Deputaților Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.17 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, în forma adoptată de Senat.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt. Nu există amendamente.

Direct la vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 (rămasă pentru votul final).

26. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004.

Procedură de urgență; proiectul a fost respins de Senat; raport de adoptare de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Inițiatorul? Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Ioan Stan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am dorit, prin această inițiativă, să facem să funcționeze Legea nr.566/2004, respectiv Legea cooperației.

În această lege, Legea nr.566/2004, erau prevăzute două feluri de cooperative: de gradul I și de gradul II.

Datorită unor motive, obiective, sau subiective, nu s-au putut înființa cooperative de gradul I și, neînființându-se, nu s-au putut înființa nici cele de gradul II. În România, la ora actuală, există o singură cooperativă de gradul II, Cooperativa "Muntenia", pe care, în condițiile în care nu acceptăm această inițiativă, trebuie s-o desființăm. Ea este nestatutară, încalcă legea, încalcă contractul.

Cel puțin din încă două motive ar trebui să aprobăm această inițiativă: pentru faptul că a primit un aviz pozitiv din partea comisiei și pentru faptul că nu necesită nici un efort financiar din partea Guvernului.

Vă mulțumesc, domnule președinte, și așteptăm votul final.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Voi transmite Guvernului grija dumneavoastră financiară.

Din partea comisiei? Domnul deputat Munteanu. Vă rog să propuneți și timpii de dezbatere.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut, în procedură de urgență, această propunere. Propunerea legislativă are ca obiect de modificare alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 7 martie a.c.

Propunerea legislativă este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Vă propun 5 minute pentru dezbateri generale.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dacă nu sunt obiecții la timpi, dezbateri generale?

Domnul deputat Nicolae Popa.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Multe legi am mai făcut noi, dar o parte dintre acestea n-au putut fi racordate la realitate, deci la problemele concrete ale domeniului respectiv. Și această lege - Legea nr.566/2004 a cooperației agricole - a întâmpinat aceleași greutăți. Multe dintre articolele respective n-au putut fi implementate. N-am putut să dăm drumul la asocieri, n-am putut să dăm drumul la comasări, n-am putut să realizăm o agricultură performantă. Cred că, indiferent din partea cui vine această inițiativă, este colegul nostru, ar trebui să adoptăm și să aprobăm acest proiect legislativ. De ce? Pentru că vine tocmai în ajutorul agriculturii românești, al producătorilor agricoli, dar vine și în întâmpinarea cerințelor și condițiilor impuse de Uniunea Europeană, de asociere și de comasare a agriculturii românești, pentru că numai așa vom putea trece de la starea de subzistență la starea de performanță din agricultura românească.

Deci, Grupul parlamentar al Partidului Conservator va vota pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole, pe raport, amendamente admise.

Pct.1. Observații? Comentarii? Nu sunt.

Pct.2? Observații? Comentarii? Nu sunt.

Nu există amendamente respinse. Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații (rămas pentru votul final).

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministrului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

Voi ruga secretariatul de ședință să consemneze care sunt acei reprezentanți ai Guvernului care n-au fost prezenți astăzi la dezbateri.

Din partea inițiatorului? Domnul secretar de stat Liviu Radu.

 

Domnul Liviu Radu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Această ordonanță de urgență a fost trimisă pentru a menține starea de operabilitate a tehnicii din dotarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, suplimentându-se cantitățile consumate în cursul intervențiilor efectuate în vederea înlăturării efectelor inundațiilor din luna iulie 2005.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Rog chestorii de ședință să scoată din sală persoanele care nu au calitatea de parlamentar și se plimbă prin față.

Din punctul de vedere al comisiei? Vă rog, domnule deputat Calimente.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrări au fost prezenți 21 de deputați, din totalul de 24 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru.

Senatul a adoptat acest proiect de lege în ședința din 23 februarie 2006.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterii în ședința din 14 martie 2006, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma adoptată și de Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Plenul vă mulțumește.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu vor fi dezbateri pe articole.

Nu există amendamente admise sau respinse.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (rămas pentru votul final).

28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.

Inițiatorul, vă rog? Domnul secretar de stat.

 

Domnul Septimiu Buzașu:

Este vorba de cotizația anuală pentru Organizația TRACECA, respectiv Organizația pentru Dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, în valoare de 50.000 euro.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comisia?

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de lege, așa cum a menționat domnul secretar de stat, are ca obiect de reglementare aprobarea plății contribuției anuale, în valoare de 50.000 euro pentru acest an, anul 2006, sumă ce trebuie achitată până la sfârșitul lunii martie, sau trebuia până la sfârșitul lunii martie, deoarece România are calitatea de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia.

Comisia a dezbătut proiectul de lege. Cu unanimitate de voturi, propune plenului pentru a fi aprobată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Dezbateri generale nu sunt.

Vă spun sincer că am o nelămurire: care este diferența față de pct.11 de pe ordinea de zi? Dar, neexistând dezbateri generale, neexistând amendamente admise, sau respinse, rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFCCA) și al Agenției Internaționale ISBN (rămas pentru votul final).

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și Agențiilor Culturale (IFCCA) și al Agenției Internaționale ISBN; procedură de urgență.

Inițiatorul? Inițiatorul nu are cuvântul.

Comisia, vă rog?

 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin prezentul proiect de lege, se completează anexa nr.1 la Ordonanța nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial din august 1994.

Astfel, la pct.II din această ordonanță, organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și altor instituții culturale, s-au introdus două noi poziții, aceste poziții fiind preluate în proiectul de act normativ.

În baza Legii nr.150 din 1997, România și-a asumat o serie de obligații privind Convenția Europeană pentru protecția patrimoniului arheologic, printre care și coordonarea la nivel național a activităților din acest domeniu.

Această lege, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vine să completeze baza legală privind plățile pe care România, în calitate de stat-membru la diverse comisii, urmează să le facă.

Comisia de specialitate a analizat și a votat, cu unanimitate de voturi, acest proiect de lege și vă propunem, domnule președinte, să fie supus în forma în care comisia l-a avizat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem pe articole, la amendamente admise.

Pct.1? Observații? Comentarii? Nu sunt.

Pct.2? Observații? Comentarii? Nu sunt.

Nu există amendamente respinse. Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri (rămas pentru votul final).

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri.

Legea are caracter ordinar; a fost adoptată de Senat; raport de adoptare - Comisia de buget, finanțe și bănci.

Suntem în procedură de urgență.

Inițiatorul? Vă rog, domnule secretar de stat.

 

Domnul Remus Baciu (secretar de stat, Cancelaria Primului Ministru):

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La elaborarea Ordonanței Guvernului nr.208/2005 am avut în vedere destinația finală a bunurilor donate, precum și prevederile Legii nr.141 din 1997 privind Codul vamal al României.

Față de aceasta, am apreciat ca fiind necesară scutirea de la plata drepturilor vamale de import a lotului de 55 de autobuze, precum și piesele de schimb aferente.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia vă rog? Să propuneți și timpul de dezbatere, dacă doriți?

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Fiind procedură de urgență, vă propunem 5 minute pentru dezbaterea acestui proiect de lege.

El are ca obiect de reglementare scutirea de la plata drepturilor vamale de import pentru un număr de 55 de autobuze marca IVECO și piesele de schimb aferente, care au făcut obiectul unui contract de donație încheiat între Primăria din Milano - Italia și Cancelaria Primului-ministru din România.

Prin Hotărârea Guvernului nr.2028 din 2004, Cancelaria Primului-ministru a fot autorizată să accepte această donație, cheltuielile ocazionate de transportul autobuzelor, urmând a fi suportate din bugetul Cancelariei.

Bunurile ce fac obiectul contractului de donație au trecut în proprietatea privată a statului român și vor fi date în folosință gratuită consiliilor locale, municipale și orășenești din România.

Având în vedere destinația finală a acestor bunuri donate, este necesară scutirea de la plata drepturilor vamale de import aferente acestora.

Proiectul de lege a fost dezbătut în cadrul comisiei și a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

De aceea, domnule președinte, vă propunem ca acest proiect de lege să fie discutat și aprobat în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise, sau respinse.

Rămâne pentru vot final.

 
Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (retrimis comisiei).

31. Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării.

Inițiatorul, vă rog frumos. Nu este prezent inițiatorul.

Din partea comisiei? Comisia juridică, de disciplină și imunități, vă rog?

 

Domnul Cornel Știrbeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu examinarea pe fond a acestui proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare accesul parlamentarilor la documentele privatizării.

În acest sens, se propune ca Guvernul și celelalte organe ale administrației publice să fie obligate să prezinte, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, la solicitarea scrisă a președintelui Camerei Deputaților, Senatului sau al unei comisii parlamentare, prin intermediul reprezentantului autorizat al autorității care deține informații și documente referitoare la privatizare.

La dezbaterea proiectului au participat un număr de 22 de deputați ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități. În urma examinării și exprimării punctelor de vedere, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 20 de voturi pentru, două împotrivă, să supună spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților proiectul de lege, cu amendamentele admise, cuprinse în Anexa nr.1; amendamentele respinse - Anexa nr.2.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Guvernului?

 
 

Domnul Cătălin Sandu (vicepreședinte AVAS):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cătălin Sandu este numele meu; vicepreședinte AVAS.

Guvernul nu susține această inițiativă legislativă, din două motive; unul - pentru că, având în vedere prevederile constituționale, în prezent nu există limitări sau circumstanțieri în ceea ce privește obligația Guvernului și a celorlalte organe de specialitate administrative de a preda informațiile și documentele solicitate și, pe de altă parte, pentru că informațiile, prin clauzele contractuale, nu pot fi - unele dintre ele - date fără acordul celeilalte părți contractante.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale.

Vă rog frumos, domnule deputat.

 
 

Domnul Costache Mircea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Oricât ne-am grăbi de tare, totuși, o frază cred că trebuie spusă. În legătură cu motivația dată de reprezentantul Guvernului, cum că accesul reprezentanților aleși ai poporului ar împiedica procesul de privatizare, având acces la documente, este puțin ciudat. Dacă vrea domnul de la AVAS și dacă vor ații să tranzacționeze liber, fără nici un fel de imixtiune, și să nu cunoască nimeni nimic despre ceea ce fac dânșii acolo, să vândă averea "lu mămica lor", "lu tăticuțul lor" și, dacă o vând, sau dacă o tranzacționează pe a Statului Român, reprezentat de niște oameni aleși, care trebuie să voteze în cunoștință de cauză și să dea și informațiile legale celor care i-au trimis aici, în cunoștință de cauză, cei care vor, cred că ar trebui să aibă acces acolo.

Și, așa cum au luptat și luptă unii azi, pe aici, ca să studiem Arhivele Securității și alte vrafuri ale trecutului, cred că mai util este pentru neamul românesc ca, la ora asta, să fie studiate arhivele privatizărilor, ale așa-ziselor privatizări, care au fost de fapt vânzări către alte state în alte cauze, care nu înseamnă privatizare, înseamnă trecerea în proprietatea altor state; dar, chestiunile sunt de detaliu.

Accesul poate fi limitat, sau restricționat, dar numai în anumite condiții. Altfel, tot ce s-a făcut până acum, în 16 ani, cu acordul acestui Parlament, care n-a cunoscut nimic, este egal cu zero.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Daniel Buda.

 
 

Domnul Daniel Buda:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Partidul Democrat va vota împotriva acestui proiect de lege, deoarece, în opinia noastră, nu facem altceva decât să supralegiferăm. În momentul de față, există un act normativ, Legea nr.550, dacă bine rețin eu, care reglementează accesul liber la informații de interes public.

Aceste privatizări, așa cum bine de altfel sublinia colegul meu, care acum stă cu spatele ... (se referă la domnul deputat Costache Mircea, care poartă o discuție cu un domn deputat)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Rog toți colegii să stea cu fața! (Râsete)

 
 

Domnul Daniel Buda:

... reglementează în mod foarte clar accesul tuturor persoanelor la informațiile de interes public. Or, nu cred că este cazul să creăm pentru parlamentari, pentru demnitarii români, sau pentru ... cum vrem noi să-i numim, un regim preferențial.

Prin urmare, domnule președinte, Partidul Democrat va vota împotriva acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

(Aplauze; domnul deputat Costache Mircea aplaudă îndelung.)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Vă rog frumos, domnule deputat Becsek-Garda.

Vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să ridicați mâna un pic mai vizibil.

 
 

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Eu cred că s-au făcut foarte mari fraude cu aceste privatizări, cu unele privatizări, cu unele, ca să fiu mai ... Și, totuși, deputații ar trebui să aibă acces la aceste documente.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Radu Moldovan.

 
 

Domnul Emil Radu Moldovan:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Făcea referire domnul deputat Buda la Legea nr.554, cred eu, Legea liberului acces la informații publice, dar acest proiect de lege eu cred că prevede cu totul altceva și Partidul Social Democrat va susține acest proiect de lege pentru ca cei care sunt trimiși aici de către popor să-i reprezinte să poată să verifice, să aibă și un act de control asupra privatizărilor și a modului cum se fac aceste privatizări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Domnul Nicolae Popa.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Dacă noi credem că prin aceste operațiuni vom descoperi marii jefuitori ai avuției naționale, ai privatizărilor mafiote, ne înșelăm amarnic. Noi trebuie să ne gândim că pentru treaba aceasta trebuie să înființăm niște organisme specializate, cu niște oameni pregătiți în domeniul acesta economic și juridic, pentru a depista acolo unde s-au făcut și s-au realizat aceste fraude. Mă gândesc chiar la înființarea unei agenții naționale post privatizare care să aibă această menire de a verifica toate privatizările din 90 și până acum, pentru a consta care au fost legale și care au fost ilegale.

De aceea, noi nu vom susține acest proiect de lege, trebuie să facem o treabă sănătoasă, serioasă în care să instituim niște organisme pregătite în acest domeniu, în care să se constate dacă privatizările respective au fost sau nu au fost legale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Uioreanu la dezbateri generale, doriți?

Nu o să vă dau cuvântul pe procedură, întrucât există câteva amendamente care au ridicat dezbateri complexe, retrimit proiectul la comisie pentru rediscutarea art.3 și 4.

Termen la comisie? Din partea comisiei? Propunere de termen?

 
   

Domnul Mihai Dumitriu:

Două săptămâni.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Două săptămâni. Vă mulțumesc mult, domnule deputat.

Vă rog să notați atunci pct.31 retrimis - două săptămâni.

 
Proiectul de lege privind recunoașterea Institutului de Științe Administrative Paul Negulescu a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică (retrimis comisiei).

Pct.32. Proiectul de Lege privind recunoașterea Institutului de Științe administrative "Paul Negulescu" a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat.

raport de adoptare de la comisia de învățământ, tineret și sport.

Inițiatorul? Nu se află în sală.

Doamna deputat Vasilescu sau altcineva de la Comisia pentru învățământ, tineret și sport. domnule Știucă, vă rog frumos.

 

Domnul Alecsandru Știucă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a întocmit un raport asupra proiectului de Lege privind recunoașterea Institutului de științe administrative "Paul Negulescu", a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică.

Proiectul de lege vizează reluarea activității fostului institut de științe administrative înființat în anul 1925. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru apărare, ordinea publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Consiliul Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului României.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, el a fost aprobat de Senatul României, Camera Deputaților este Cameră decizională. de asemenea, proiectul a fost aprobat în ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

La dezbateri generale, doriți să interveniți?

Doream să cer și un punct de vedere al Guvernului, dacă există. Nu există.

La dezbateri generale, domnule deputat Pușcă.

 
 

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Pentru cei care ați parcurs raportul comisiei veți constata că există amendamente respinse în comisie, amendamente care au fost formulate de către deputați aparținând grupului parlamentar al PNL și care pun în evidență că prezenta lege, prezentul proiect de lege riscă să se creeze într-un precedent periculos, având în vedere faptul că competențe se pot obține doar prin parcurgerea procedurilor și a etapelor de autorizare și acreditare și nu prin lege.

Și, ca să fiu mai clar, este ca și cum am conferi în Parlament diplome de licență la diferite... sau echivalente diferitelor profesiuni sau specializări.

Din acest motiv, vă rog să luați act, domnule președinte, că noi, semnatarii amendamentelor, conform raportului, cuprinse la amendamentele respinse, le susținem în continuare și ele se referă fie la amendarea unor texte ale articolelor, fie la respingerea pur și simplu a unor texte din proiectul prezentat.

Dacă considerați că este necesar, eu voi putea susține punctual aceste amendamente, dacă nu, încă o dată spun, luați vă rog act că toate amendamentele cuprinse în raport noi le susținem. Pe de o parte.

Pe de altă parte, din păcate, în raport nu este trecut amendamentul depus în cadrul discuțiilor în comisie de respingere în întregul său al proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Vă rog.

 
 

Domnul Mihai Dumitriu:

Stimați colegi,

Institutul de științe administrative "Paul Negulescu" care este o persoană juridică română de drept privat, deci fără scop patrimonial, va avea dreptul, bineînțeles, să dea diplome, atunci după ce va fi acreditat, conform Legilor acreditării și Legii calității învățământului. Deci nu se pune problema că va da o diplomă fără să fie acreditat acest institut de către Ministerul Educației și Cercetării. Deci este un institut care se cere la ora actuală, este o continuare a celui care a funcționat prin 1920 și care se impune la ora actuală. Este un institut de prestigiu și cu o rezonanță deosebită pe plan european.

Deci PSD va susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Domnul deputat Uioreanu, vă rog.

 
 

Domnul Horea Dorin Uioreanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar al PNL propune întoarcerea la comisie a acestui proiect de lege.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc. E o propunere de procedură, am s-o supun aprobării dumneavoastră.

O să votăm electronic. Vă rog să vă exprimați votul.

Cine este pentru retrimiterea la comisie a proiectului?

Vă rog să vă introduceți cartelele. Da, s-a pornit sistemul de vot.

Vă rog să vă exprimați votul.

Deci cine este pentru retrimiterea la comisie?

Da. Vă mulțumesc. Cu 9 de voturi împotrivă și 73 de voturi pentru s-a adoptat retrimiterea la comisie a proiectului.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (rămas pentru votul final).

33. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19, alin.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Domnul Știucă, două săptămâni la comisie, e bine, pentru proiectul anterior?

   

Domnul Alecsandru Știucă:

Da.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Inițiatorul? Nu dorește.

Comisia?

 
 

Domnul Alecsandru Știucă:

Domnule președinte,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a întocmit un raport asupra proiectului de lege anunțat de dumneavoastră. S-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, face parte din categoria legilor ordinare, iar în comisie a fost aprobat în unanimitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt. Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).

34. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Inițiatorul? Nu dorește. Dorește. Vă rog frumos. A e propunere, mă iertați, domnule deputat. Vă rog frumos.

Aveți cuvântul, ca inițiator.

Inițiatorii nu sunt prezenți, atunci un punct de vedere al Guvernului și după aceea al comisiei? Dacă doresc.

   

Domnul Marian Sârbu:

Dar are dreptul?

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, întotdeauna Guvernul are dreptul, domnule ministru.

După cum vă amintiți, cu siguranță, Guvernul are întotdeauna dreptul să intervină la dezbateri.

 
 

Domnul Cătălin Ionel Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să fac o precizare în condițiile în care art.47 din Legea nr.19 ar beneficia de adăugarea alin.3 în varianta și conținutul propus de inițiatori, s-ar configura un regim juridic diferit și contradictoriu pentru aceeași categorie de pensii și pentru aceeași categorie de pensionari.

Aș vrea să vă spun că formularea prevederii nu este unitară, se vorbește despre, în partea introductivă și în textul de la lit.c) reiese că stagiul de cotizare trebuie realizat în condiții de handicap preexistent, în timp ce în textul lit.a) și b) rezultă că trebuie să existe o anumită vechime în muncă la data ivirii handicapului. aș vrea să vă spun că, pentru diferite condiții de handicap, în condițiile actuale, în momentul acesta, se scade din vârsta standard de pensionare 15-10, respectiv 5 ani, există, mă rog, se operează cu termeni care nu sunt consacrați și pot genera confuzii între vechimea în muncă și stagiul de cotizare, drept pentru care Guvernul nu susține această propunere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei?

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Contrar poziției Guvernului, comisia, cu majoritate de voturi, a susținut această inițiativă legislativă și vă propune să adoptați raportul, așa cum a fost el aprobat în comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale există intervenții?

Domnul deputat Marian Sârbu.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Grupul parlamentar al PSD susține acest proiect de lege, pentru că el îmbunătățește viața și așa extrem de dificilă a persoanelor cu handicap și se arată surprins de poziția obstrucționistă a guvernului, ori de câte ori este vorba de un proiect de protecție socială.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. Alte intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Marcu Tudor.

 
 

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

N-aș fi intervenit, dacă n-aș fi auzit o susținere, cel puțin hilară, a unui reprezentant al Guvernului care, în loc să ne demonstreze modul pentru ce anume nu susține un proiect de lege, tehnic, justificat, în interesul cetățeanului, vine și spune numai un argument copilăresc. Sunt în acest proiect de lege niște termeni care ar putea crea confuzii. Acesta este singurul argument pe care îl spune domnia-sa, ca să combată un proiect de lege. Dar, mai bine făcea lămurire în acești termeni, care ar putea crea confuzie și dacă era de bună credință, reprezentând Guvernul, de asemenea, dacă ar fi fost de bună credință, aveam acum subiect de discuție foarte bine conturat și puteam să-l votăm în cunoștință de cauză.

Eu nu pot susține niciodată în Parlament, atâta timp cât sunt membru al Parlamentului, argumente copilărești ale cuiva, care dorește să contracareze o propunere a noastră prin justificarea că sunt niște termeni care mie nu-mi plac. Judecați și dumneavoastră dacă vă plac dumneavoastră asemenea intervenții. Și sfătuiesc pe cei care reprezintă Guvernul să vină pregătiți aici când se pune în discuție un proiect de lege.

Nepregătirea domniilor lor face ca noi să fim luați în persiflare, neavând argumente de către acești reprezentanți. Îl rog pe domnul Tăriceanu să facă bine și să pregătească oamenii care vin aici, nu numai pe ei, dar și argumentele cu care vin, făcute de către specialiști nu de către amatori, în modul în care s-au prezentat acum.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

La dezbateri generale? Intervenții pe procedură, domnule deputat Dumitriu.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Voiam să se menționeze că intervenția domnului Marcu a fost evident procedurală, deci nu a fost la dezbateri generale.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

de la Grupul parlamentar al Partidului România Mare s-a intervenit la dezbateri generale.

A fost o procedură, vă rog frumos să luați cuvântul, domnule deputat. Doar să precizați, dacă e vorba de intervenții la dezbateri generale sau pe procedură ca să nu fac cumva o greșeală.

 
 

Domnul Iuliu Furo:

Intervenție generală, domnule președinte. Vă mulțumesc.

Nu mi se pare normal faptul să venim în plen ca reprezentant al Guvernului și să respingem o inițiativă care a fost adoptată de către comisie.

În spiritul acestor prevederi constituționale se înscrie și programul de guvernare 2005-2008 prin care Guvernul României a prevăzut atingerea următoarelor ținte strategice: reducerea sărăciei și marginalizarea socială; îmbunătățirea standardului de viață pentru persoanele vârstnice și asigurarea de condiții pentru egalitate de șanse și participarea socială a persoanelor cu handicap și a celor provenite din medii defavorizate.

În acest context, având în vedere situația în care se află această categorie de personal, grupul nostru parlamentar susține această inițiativă legislativă și fac apel la distinșii mei colegi din celelalte grupuri parlamentare să susțină îmbunătățirea nivelului de trai al acestor oameni care se află într-o situație deosebit de gravă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există alte intervenții la dezbateri generale? Nu există. Vă mulțumesc.

Trecem pe raport. Amendamente admise.

Pct.1. Observații? Comentarii? Nu sunt.

Pct.2. Nu există amendamente respinse.

Trecem miercuri la votul final.

Trecem mai departe.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (rămas pentru votul final).

Pct.35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Legea are caracter ordinar, a fost adoptată de Senat, raport comun, Comisia economică și Comisia pentru agricultură, raport de adoptare.

Inițiatorul?

 

Domnul Cătălin Sandu (vicepreședinte AVAS):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de ordonanță are ca scop monitorizarea unitară a contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, încheiat pentru acțiunile SNTR. În prezent el este monitorizat atât de către ADS cât și de către AVAS și pentru a putea fi urmărit corect de către o singură instituție, se propune trecerea primului contract de la ADS la AVAS.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Comisiile, vă rog.

Domnul deputat Lakatos.

 
 

Domnul Petru Lakatos:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate cu acest proiect de lege care are ca obiect de reglementare transmiterea către autoritatea pentru valorificarea activelor statului a unor drepturi și obligații asumate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Agenția Domeniilor Statului printr-un contract de stingere a datoriei încheiat în cursul anului 2001 cu societatea comercială Inter-Agro - S.A.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, reprezentanții AVAS-ului și cele două comisii.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. la lucrări, din totalul de 49 de membri ai celor două comisii au fost prezenți toți deputații și au adoptat în unanimitate de voturi, deci cu 49 de voturi, proiectul de lege și raportul comun.

Vă rugăm și pe dumneavoastră să aprobați.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Domnul deputat Dragoș Dumitriu.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Într-adevăr, domnule președinte, era o hotărâre necesară, anume preluarea de către AVAS a acestei datorii a Ministerului Agriculturii către o firmă privată, în urma tentativei de privatizare a SNTR, însă aici trebuie subliniat că AVAS-ul are datorie foarte importantă, și anume de a vedea exact pagubele cauzate de acea firmă privată în perioada în care a administrat SNTR. Deci, atunci cel puțin o fabrică, de țigări, anume cea de la Tg.Jiu, a fost devalizată, iar acest aspect nu este menționat în lege. Deci nu trebuie preluată otova această datorie istorică a Ministerului Agriculturii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Să înțeleg că solicitați retrimiterea la comisie, pentru completarea raportului? Nu.

Alte dezbateri generale? Nu sunt. Nu există amendamente respinse sau admise. Rămăne pentru votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 (rămas pentru votul final).

36. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat prin bugetul Cancelariei primului ministru pe anul 2006. Procedură de urgență.

Inițiatorul?

 

Domnul Tudor Chiuariu (secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului) :

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați deputați,

Este vorba despre suplimentarea finanțării pentru un număr de posturi din aparatul de lucru al ministrului pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar. Raportul Comisiei Europene din octombrie a subliniat progresele din acest domeniu. În același timp, a recomandat întărirea capacității administrative a structurilor care se exercită în acest domeniu.

În concluzie, vă rog să acordați votul dumneavoastră acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul secretar de stat este rugat să meargă și la predecesorul în funcție al domnului ministru David să-i prezinte motivele acestei măriri de personal.

Din partea comisiei?

 
 

Domnul Constantin Traian Igaș:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului Legislativ, Comisiei juridice de disciplină și imunități, Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în fond, în procedură de urgență, în 21 martie 2006.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse. Rămâne la vot final.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 alin.l. al Legii nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată precum și interconectarea acestora (retrimisă comisiei).

37. Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 alin.1 al Legii nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.

Inițiatorul, vă rog? Nu avem inițiator prezent.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog?

Din partea Guvernului, vă rog.

Domnul secretar de stat Florin Bejan.

 

Domnul Florin Bejan (secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În legătură cu propunerea de modificare și completarea Legii nr.527/2002, Guvernul nu susține propunerea legislativă, întrucât modificarea legii, în sensul introducerii principiului proporționalității, este deja consacrat cu caracter general la alin.4 art.51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare în comunicații, adoptată prin Legea nr.591/2002.

Prin urmare, introducerea sintagmei "termene proporționale" nu reprezintă introducerea unei clarificări suplimentare față de actualul text de lege. MCTI nu susține nici amendamentul propus de comisia pentru tehnologia informației, deoarece ANRC stabilește termenele în funcție de complexitatea informațiilor solicitate și în funcție de această complexitate termenele pot să depășească și 180 de zile, cum se stabilește în acest amendamente.

Prin introducerea unor termene fixe, pe de altă parte, s-ar introduce chiar încălcarea principiului proporționalității și, în consecință, modificarea textului sensului proiectului de lege.

Menționăm că Senatul a respins această propunere legislativă, iar Comisia juridică de disciplină și imunități din cadrul Camerei Deputaților a avizat-o negativ.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Date fiind consecințele importante ale amendamentului real al articolului 17, retrimit la comisie.

Termen o lună.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (rămas pentru votul final).

Pct.38. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Legea are caracter organic. Proiectul a fost adoptat de Senat.

Raport de adoptare de la Comisia de muncă și protecție socială.

Suntem în procedură de urgență.

Inițiatorul, vă rog frumos.

Domnul secretar de stat Dănilă.

 

Domnul Ionel Cătălin Dănilă:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Acest proiect are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.346, în sensul finanțării începând cu 1 ianuarie 2006 din fondul național pentru accidente de muncă și boli profesionale a activităților desfășurate în secțiile clinice de boli profesionale din spitale sau a bolilor profesionale tratate în sistemul ambulatoriu, prin cabinetele de medicina muncii.

De asemenea, se propun reglementări suplimentare referitoare la cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgențelor medico-chirurgicale, precum și reglementări care să permită suportarea din fondul de accidente de muncă și boli profesionale a contravalorii unor servicii medicale sau proteze pentru persoanele care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale anterior datei de 1 ianuarie 2005.

Față de cele prezentate, vă propun adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei?

Domnul deputat Sârbu, vă rog.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Comisia vă propune adoptarea proiectului de lege cu modificările prezentate în raport.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Termen de dezbatere, vă rog.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

10 minute în total, 1 minut pentru fiecare articol.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. Sunt convins că ne vom încadra.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe raport.

Observații? Comentarii, la pct.1, vă rog. Nu sunt.

De la pct.2 la pct.5? Nu sunt.

De la pct.6 la pct.10? Nu sunt.

De la plct.11 la pct.15? Nu sunt.

Pct.16, art.II, nu sunt observații, nu există amendamente respinse. Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (rămas pentru votul final).

39. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România.

Inițiatorul, vă rog frumos?

 

Domnul Ion Cotescu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează remedierea unor deficiențe generate de lacunele de reglementare a aspectelor procedurale, precum și absența corelării cu alte acte normative cu caracter reparatoriu. Deficiențele au fost constatate în practica aplicării legii de bază, au fost remarcate probleme de procedură care ar trebui să fie mai puțin birocratică și să ajute persoana respectivă să-și obțină drepturile.

De asemenea, considerăm că este necesară prelungirea termenului în care persoanele care se consideră că fac parte din categoria luptătorilor în rezistența anticomunistă își pot dovedi și pot aduce documente pentru că, în practică s-a constatat că este dificil de obținut toate aceste acte, având în vedere, în principal, perioada scursă.

În afară de aceste argumente, decizia comisiei respective este necesar a fi avută în vedere în fața instanțelor de judecată.

Prin urmare, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Rog comisia?

 
 

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Plenul Camerei Deputaților a dezbătut acest proiect de lege în ședința din 23 februarie 2006, în urma raportului Comisiei juridice de disciplină și imunități care a fost un raport de adoptare, însă s-a hotărât, în urma discuțiilor din plen, retrimiterea la comisie spre o nouă dezbatere.

Comisia juridică a reluat discuția pe acest proiect de lege și, în urma dezbaterilor care au avut loc, a hotărât, cu majoritate de voturi, propunerea spre adoptare a acestui proiect de lege, cu amendamentele prevăzute în anexa nr.1.

Menționăm că, de asemenea, Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, precum și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale.

Vă rog, domnul deputat Dragoș Dumitriu.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte, pe o problemă de procedură aș vrea să intervin.

La legea respectivă am avut foarte multe amendamente. Din păcate, dezbaterea s-a făcut exact când, datorită prezenței mele în comisia din care fac parte, nu am putut fi prezent să le susțin.

De asemenea, observ că, dată fiind importanța legii, ar trebui să fie prezent și ministrul justiției sau cel puțin doamna secretar de stat Kibedi, care a fost prezentă la lucrările comisiei.

De aceea, solicit amânarea dezbaterilor la acest punct de pe ordinea de zi și solicit prezența cel puțin a doamnei secretar de stat la dezbaterile în plen.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții.

Înțeleg că solicitați retrimiterea la comisie? N-avem o procedură de amânare a dezbaterii. Există reprezentant al inițiatorului.

Sunt convins că nutriți o simpatie aparte pentru doamna secretar de stat, dar există un reprezentant al ministerului și, ca atare...

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Trebuia să fie totuși un reprezentant al Guvernului, domnule președinte, îmi cer scuze că am intervenit din nou.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog să mai spuneți o dată, că nu se aude bine.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Cer totuși să fie un reprezentant al Guvernului, ministru sau secretarul de stat, la dezbaterea acestei legi.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog să vă prezentați de la microfon, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Ion Cotescu:

Mulțumesc. Ion Codescu, secretar de stat în Ministerul Justiției. Doamna Kibedi n-a putut veni. Îmi pare rău.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

O să vă rog, domnule deputat, să faceți efortul de a purta dezbaterea cu domnul secretar de stat prezent.

Mai există alte intervenții la dezbateri generale? La dezbateri generale, domnul deputat Dragoș Dumitriu.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Așa cum am spus, am avut mai multe amendamente care vizau în primul rând componența acestei comisii. Legea, de fapt, a fost retrimisă comisiei tocmai din această cauză, a componenței comisiei. Prin acest act normativ, se statuează dreptul unei singure instituții de drept privat, și anume Asociația Foștilor Deținuți Politici, de a face parte din această comisie, în condițiile în care există, conform datelor Ministerului Justiției, 12 organizații ale luptătorilor și foștilor deținuți politici.

Faptul că Ministerul Justiției nu a fost în stare ca, timp de trei săptămâni, să verifice care din aceste organizații mai există și ar trebui să facă parte, asta nu scuză această eroare juridică de a statua printr-o lege dreptul unei singure organizații de drept privat de a reprezenta această categorie importantă a luptătorilor împotriva comunismului.

Deci, în acest caz, solicit o retrimitere la comisie, dacă se mai poate, cel puțin. Pentru că este un act injust care se promovează prin această lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Avem o propunere procedurală și o supun votului dumneavoastră.

S-a propus retrimiterea la comisie a acestui...avem o propunere procedurală pe care o supun votului dumneavoastră.

S-a propus retrimiterea la comisie a acestui proiect. Vă rog să vă exprimați prezența și votul.

Vă mulțumesc. Cu o majoritate covârșitoare, 40 de voturi pentru, 35 împotrivă, 2 abțineri... N-a funcționat? Avem un lider de grup care a contestat modul de funcționare a votului electronic. Doi vicelideri de grup.

Avem doi vicelideri de grup care au contestat modul de funcționare a votului electronic. Rog, de aceea, aparatul tehnic să...am contestat și Uioreanu, în semn de solidaritate. Aparatul tehnic, vă rog să luați măsurile necesare.

Reluăm procedura de vot electronic. Vă rog să porniți sistemul.

Vă rog să vă exprimați votul.

Da. 50 de voturi pentru retrimiterea la comisie, 69 voturi împotrivă, s-a respins propunerea.

 
 

Dezbateri generale, vă rugăm. Dacă mai există intervenții. Nu mai există intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe raportul suplimentar.

Amendamente admise, pct.1, observații, comentarii? Nu sunt.

Pct.2. Pct.3. Pct.4. Pct.5. Punctele de la 6 până la 10. Observații, comentarii?

De la pct.11 la pct.15. Observații, comentarii? Nu sunt.

Amendamentele respinse se susțin? Nu se susțin amendamentele respinse.

Proiectul rămâne la vot final pentru miercuri.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța de urgență nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (rămas pentru votul final).

Nr.crt.40. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.2 al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare de la Comisia pentru industrii.

Rog inițiatorul.

 

Domnul Dorinel Ursărescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect prelungirea termenului de interdicție a achiziției de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase și a acumulatorilor auto uzați.

S-a constatat că prin aplicarea acestei măsuri, în perioada 2001-2005, s-a înregistrat o diminuare semnificativă a sustragerilor și distrugerilor de echipamente, utilaje, relee electrice etc.

În scopul menținerii la un nivel scăzut a acestor fenomene, și în urma consultării cu operatorii de transport, operatorii de distribuție a energiei electrice, cu S.N.CFR, cu companiile de telecomunicații, a fost elaborat prezentul proiect de lege care propune prelungirea interdicției achiziției de deșeuri neferoase de la persoane fizice până la 31 decembrie 2007.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia. Vă rog.

 
 

Domnul Constantin Petrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea alin.2 art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile transmis cu adresa nr.62 din 15 februarie 2006.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 9 februarie 2006.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea până la data de 31 decembrie 2007 a achiziționării de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora, și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase, a bateriilor și acumulatorilor uzați pentru autovehicule.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 14 martie 2006.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.2 art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001.

În conformitate cu prevederile art.75 alin.3 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale, vă rog.

Domnul deputat Romeo Hanganu și după aceea domnul deputat Ghișe.

 
 

Domnul Octavian Romeo Hanganu:

Domnule președinte,

Susținem inițiativa legislativă, cu atât mai mult cu cât și eu, cu domnul deputat Iulian Iancu, am avut o inițiativă exact cu aceeași temă și, bineînțeles, cum subiectul era același, ne-am retras inițiativa noastră, susținând inițiativa colegilor liberali.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Ioan Ghișe.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc, domnule președinte.

În legătură cu proiectul de lege, doresc în mod adiacent să pun problema, pentru reprezentantul ministerului aici de față, a faptului că asociații profesionale patronale ale celor care se ocupă de colectarea acestor deșeuri ne-au sesizat în repetate rânduri asupra următoarei situații: materialele acestea refolosibile provenite de la persoane juridice, ele de fapt ajung acolo de la persoane fizice care, prin moduri pe care n-are rost să le comentăm acum, din lipsă de timp, le aduc acestor persoane juridice.

Problema de fond este următoarea: de a determina legislativ, poate prin hotărâre de Guvern, identificarea sursei prin care la persoane juridice ajung aceste materiale refolosibile care de fapt sunt aduse la ele de către persoane fizice.

În întreaga țară funcționează o adevărată mafie în privința predării către persoane juridice de către persoane fizice a unor astfel de materiale de proveniență industrială și refolosibilă, și problema este de a crea un cadru normativ prin care să se identifice sursa de la care provin aceste materiale.

Interdicția, care acum este în proiectul de lege și care se prelungește, are rațiunile ei. Numai că aprobarea acestui proiect de lege nu rezolvă problema ilicită a modului cum la persoane juridice ajung aceste materiale aduse de persoane fizice. Și, atunci, rog reprezentantul ministerului ca într-o perioadă rezonabilă de timp să ne prezinte o informare asupra modului cum se gândește reglementarea acestui circuit, în sensul de a-l introduce în legalitate, de la dezasamblarea materialelor din structurile în care ele se află, apariția lor la persoane fizice și mai apoi la persoane juridice.

Pentru că ceea ce este acum, ca și cadrul legal instituit, este doar că persoanele juridice sunt partenerii acestor REMAT-uri care la niveluri județene sau zonale culeg materialele refolosibile, însă, cum spun, mafia sau lanțul mafiot este între persoanele fizice care aduc materialele acestea, care de cele mai multe ori sunt furate din structuri care sunt dezasamblate.

Deci, aceasta este rugămintea, ca ministerul să ne prezinte, să spunem, în două săptămâni, o informare asupra modului cum vede reglementată stoparea acestui circuit ilicit de prezentare de către persoane fizice a materialelor de fapt furate și aduse la persoane juridice care apoi legalizează o sursă financiară care la proveniență are doar furtul.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Rog Departamentul pentru relația cu Parlamentul să transmită această solicitare a domnului deputat Ghișe.

Dacă există alte intervenții la dezbateri generale. Nu există alte intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterea proiectului, la dezbaterea proiectului pe articole.

Amendamente admise din raport.

Pct.1. Observații, comentarii? Nu sunt.

Pct.2. Observații, comentarii? Nu sunt.

Amendamentele respinse se susțin? Nu se susțin.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul secretar de stat, Mircea Alexandru, vă rog.

 

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și nternelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța Guvernului supusă aprobării, s-a realizat reglementarea în principal a următoarelor aspecte: posibilitatea constituirii cu personalitate juridică a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ale comunelor, orașelor, municipiilor și, respectiv, sectoarelor municipiului București.

Prevederea surselor de finanțare e în funcție de caracterul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, adică dacă este sau nu cu personalitate juridică. Se prevede faptul că valoarea cărții de identitate și cărții de identitate provizorie se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor emitent al acestor documente sau, după caz, al bugetului local, în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică.

S-au mai prevăzut măsuri care vizează securitatea materialelor necesare confecționării cărților de identitate și a cărților de alegători, care se face în mod unitar de către Ministerul administrației și Internelor prin I.N.E.P. și, de asemenea, se prevede faptul că documentația privind specificațiile tehnice ale echipamentelor informatice să se întocmească de Centrul Național de Administrarea bazelor de date privind evidența persoanelor din cadrul ministerului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei.

 
 

Domnul Traian Constantin Igaș:

Da. Mulțumesc.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege a fost dezbătut în procedură obișnuită în ședința din 28 martie 2006.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 26 de deputați din totalul de 28 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse. Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.

Inițiatorul. Vă rog. Poftiți, domnule secretar de stat.

 

Domnul Septimiu Buzașu:

Deoarece s-au constatat unele dificultăți cu privire la conlucrarea dintre autoritățile administrației publice locale și proprietari, în special în ceea ce privește conștientizarea tuturor proprietarilor privind reducerea vulnerabilității la acțiuni seismice a clădirilor existente și implicarea lor, a acelor deținători de spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, în expertizarea structurilor de rezistență, s-a propus eliminarea dificultăților constatate, prin adoptarea unor amendamente la Ordonanța Guvernului nr.20/1994, prin: urgentarea identificării și inventarierii de către autoritățile administrației publice locale a clădirilor cu peste patru etaje construite înainte de 1978, obligativitatea realizării expertizării tehnice în termen de doi ani de la data notificării și instituirea unui sistem gradual de sancționare a nerespectării obligațiilor legale.

Acesta este subiectul.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Traian Constantin Igaș:

Da. Mulțumesc.

Comisia a examinat în ședința din 29 martie 2006 proiectul de lege sus-menționat, precum și avizul Consiliului Legislativ, și a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Camerei Deputaților, dezbaterea și adoptarea acestuia, în forma adoptată la Senat.

Mai menționez faptul că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale. Nu există dezbateri generale.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Rămâne pentru miercuri, la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale.

Este procedură de urgență. Inițiatorul, vă rog frumos.

 

Domnul Ionel Cătălin Dănilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Procesul complex și de durată de restructurare a armatei române generează multiple transformări și dezechilibre în organismul militar, atât la nivel structural, cât și în plan social.

În scopul atenuării efectelor produse de desființarea funcțiilor, au fost reglementate unele aspecte de protecție socială prin Ordonanța Guvernului nr.7/1998.

Conform acestui act normativ, protecția socială a cadrelor militare care nu îndeplinesc condițiile legale de pensionare, constă în menținerea acestora în structuri cu caracter temporar, create în scopul completării unităților, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale.

În prezent, trebuie să vă spun că sunt menținute în structurile de acest tip 115 cadre militare în activitate, 74 de ofițeri și 41 de subofițeri.

Întrucât, în mod expres, în Ordonanța Guvernului nr.7/1998 se prevedea la art.26 alin.2, anul 2005, ca termen limită până la care se aplică prevederile art.26 alin.1, s-a impus armonizarea acestor dispoziții cu obiectivul structural al instituției militare.

Pentru aceasta, vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu acest proiect.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia. Vă rog să propuneți și timpul de dezbatere.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Cu unanimitate de voturi, comisia vă propune adoptarea proiectului de lege, și în timp de cinci minute, un minut pentru fiecare articol.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale, vă rog. Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Inițiatorul. Vă rog, domnule secretar de stat.

 

Domnul Mircea Alexandru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Prin Ordonanța Guvernului supusă aprobării, s-a realizat modificarea Legii nr.248/2005, în sensul instituirii unor prevederi legale care să facă posibilă tranziția de la actualele tipuri de pașapoarte, la pașapoartele ce vor conține informații ale persoanelor și în format electronic, data introducerii, forma și conținutul acestora.

Întrucât realitatea a arătat că pot exista situații medicale critice în care se pot afla solicitanții de pașaport simplu, a căror rezolvare presupune efectuarea unui tratament de specialitate în străinătate și care nu permit nici deplasarea la serviciu public comunitar pe raza căruia își au domiciliul, s-a realizat, de asemenea, introducerea unor norme derogatorii de la regulile stabilite prin art.15 alin.2 și alin.3, care să facă posibilă rezolvarea cu celeritate ale unor asemenea solicitări.

De asemenea, au fost stabilite premisele pentru eliberarea de către autoritățile române competente din țară, respectiv de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, a unor pașapoarte având un caracter temporar, cu valabilitatea de până la un an de zile, care vor permite, între altele, rezolvarea cererilor cetățenilor români aflați sub diverse angajamente în străinătate și care nu mai posedă documente de călătorie, ori a căror ședere pe teritoriul statului în cauză se impune a fi reglementată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia, vă rog. Comisia pentru politică externă.

Vă rog, domnule deputat Bentu.

 
 

Domnul Dumitru Bentu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, trimis cu adresa nr.PL-x 121/1 martie 2006.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 23 februarie 2006, a adoptat acest proiect de lege.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, cu avizul nr.26737 din 8 martie 2006.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de asemenea, a avizat favorabil acest proiect de lege, în forma adoptată de Senat, cu unanimitate de voturi.

Aviz favorabil s-a primit și din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în forma adoptată de Senat, în ședința din 8.III.2006, cu unanimitate de voturi.

S-a primit, de asemenea, aviz favorabil din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. A fost, de asemenea, avizat favorabil proiectul de lege și de Consiliul Legislativ.

Acest proiect supus dezbaterii are ca obiect reglementarea exercitării dreptului la libera circulație de către cetățenii români, având în vedere soluțiile adoptate la nivelul statelor europene, precum și iminenta aderare a României la Uniunea Europeană, și impune preluarea normelor instituite de regulamentul Consiliului Europei nr.2252/2004, potrivit cărora statele membre trebuie să asigure procedurile necesare pentru emiterea pașapoartelor cu date biometrice încorporate, într-o primă fază, imaginea facială și amprenta digitală.

De asemenea, au fost stabilite premisele pentru eliberarea de către autoritățile competente române din țară, respectiv misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, a unor pașapoarte având caracter temporar, cu valabilitate de până la un an de zile, ce vor permite, între altele, și rezolvarea cererilor cetățenilor români aflați sub diferite angajamente în străinătate, care nu mai posedă documente de călătorie și a căror ședere pe teritoriul statului în cauză se impune a fi reglementată, data punerii în circulație a pașapoartelor temporare, precum și forma, conținutul și condițiile de eliberare, urmând a fi stabilite prin hotărâre de Guvern.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege mai sus-menționat, precum și amendamentele formulate în scris de către domnul deputat Florin Iordache, finalizând dezbaterile în ședința din 28 martie 2006.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați din partea inițiatorului, domnul Alexandru Mircea, secretar de stat, domnul Vlad Cornea, director general, și domnul Florin Nan, director general adjunct în Ministerul Administrației și Internelor.

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 21 de membri ai comisiei, au fost prezenți în sală 17 deputați.

În urma examinării proiectului de lege, amendamentelor depuse și a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei, precum și de către invitați, s-a hotărât, cu majoritate de voturi și 3 abțineri, adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale există intervenții. Nu există.

Trecem la dezbaterea pe articole, pe raport.

Există un număr de amendamente respinse. Se susțin aceste amendamente respinse. Nu se susțin.

La amendamentele admise, există comentarii? Nu există.

Rămânem la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană (rămas pentru votul final).

Pct.45. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat.

Raport de adoptare la Comisia pentru agricultură.

Din partea inițiatorului, vă rog.

 

Domnul Dănuț Apetrei (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezenta ordonanță stabilește o serie de măsuri și responsabilități la nivelul administrației publice implicate în implementarea programului "Fermierul", menite să sprijine transformarea gospodăriilor țărănești în ferme familiale comerciale.

Totodată, prin prezentul act normativ, se instituie cadrul juridic pentru acordarea unor facilități financiare fermelor familiale cu caracter comercial care accesează programul "Fermierul", astfel încât să se asigure consolidarea exploatațiilor agricole existente, care produc în principal pentru autoconsum, și susținerea acestora în vederea comercializării surplusului de produse pe piață.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comisia.

Domnul deputat Munteanu.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, în ședința din 29 martie 2006.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Așadar, comisia propune admiterea, cu modificări și completări, a proiectului de lege.

Aș vrea să fiți de acord, domnule președinte, să sesizați că a fost omis la redactare, chiar înaintea art.1, "legea de aprobare a acestei ordonanțe".

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă nu există comentarii la acea îndreptare de eroare materială, vom lua notă de ea.

Dezbateri generale.

La dezbateri generale, domnul deputat Munteanu.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Începând cu titlul ordonanței de urgență, cred că pentru cei care se pricep cât de cât la agricultură vor accepta că și crescătorul de animale este tot producător agricol.

Noi am înțeles importanța și necesitatea Programului "Fermierul". Știm că acesta este viitorul agriculturii, dar am spus, atunci când a fost promovat acest pachet de legi, și spunem și acum că a fost blocată o sumă foarte mare de bani. Este vorba de 7.000 de miliarde de lei din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, ceea ce nu se justifică în acest moment.

Nici nu am subvenționat agricultorii și acest lucru se vede foarte ușor dacă priviți câmpul nelucrat, faptul că nici crescătorii de vaci de lapte nu mai primesc stimulente pentru laptele livrat.

De asemenea, cel mai grav lucru, care ne determină să spunem că aceste sume nu se vor consuma, rezultă și din faptul că nici până astăzi Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nu a reușit să încredințeze licitația unei bănci comerciale.

Știm că sunt cereri, deși mai puține decât am crezut noi toți, repet aici, nu numai inițiatorul, dar încă noi ne străduim astăzi să creăm legislația secundară pentru aplicarea Programului "Fermierul".

Nu ne dorim decât să vedem lucruri bune în politica agrară a actualului Guvern, pentru că celelalte le vedem cu toții, zilnic. Am spus și altădată că Guvernul promovează legi prin răspundere și apoi, la un interval de timp foarte scurt, pentru că nu acceptă dezbaterea parlamentară, vine cu modificări și completări.

Și așa se ajunge că Programul "Fermierul" are șanse extreme de scăzute de a fi implementat. El se dovedește aproape inaccesibil pentru cei mai mulți dintre doritori.

Sigur că mulți și-ar fi dorit o astfel de afacere, dar, pe de o parte, lipsa fondurilor proprii, dar mai ales o birocrație excesivă îi fugărește, îi îndepărtează de acest program.

Normal ar fi să nu votăm această inițiativă legislativă, dar pentru că sperăm că Programul "Fermierul" va ajunge, în sfârșit, la agricultori, vom fi de acord cu această inițiativă.

Îi rugăm în schimb pe cei care fac politica agrară astăzi să se gândească la acest blocaj de 7.000 miliarde și câmpul încă nu este lucrat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

La dezbateri generale, dacă există alte intervenții?

Da, domnul deputat Dragoș Dumitriu.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Fără îndoială, modul în care vom gestiona subvenționarea agriculturii în această perioadă de preaderare, este o măsură a capacității noastre de a gestiona viitoarele fonduri europene. Pentru că fondurile pentru subvenționarea agriculturii sunt printre cele mai mari și mai importante care se acordă statelor comunitare, care trebuie gestionate cu foarte, foarte multă atenție.

Deci, această probă, numită Programul "Fermierul", este de fapt o probă de foc pentru modul în care europarlamentarii noștri și conducerea statului vor reuși să negocieze mai departe cu Uniunea Europeană și să finalizeze Capitolul "Agricultura", probabil cel mai important capitol din negocierea cu Europa.

De aceea, aș ruga, deși am votat în unanimitate, într-adevăr, acest proiect de lege, dar aș ruga ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să trateze cu maximă atenție și cu maximă responsabilitate acest proiect, acest proiect propriu al lor - Programul "Fermierul".

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale mai dorește cineva?

Domnul deputat Nicolae Popa.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că toată lumea are dreptate. Dar este un proverb românesc: "Rău e cu rău, dar e mai rău fără rău". Trebuie să înțelegem de la bun început că integrarea României în Uniunea Europeană, în domeniul agriculturii, impune niște condiții, condiții chiar și la nivelul subvenționărilor, care trebuie reduse treptat și mers pe o anumită canalizare a acestora.

Eu nu cred că cineva ar fi rău intenționat și nu ar dori să sprijine agricultura sau nu ar dori să funcționeze agricultura la parametrii maximi. Iată, de pildă, eu vă dau două exemple, prin care vreau să demonstrez că nu există rea-credință.

În primul rând, noi am adus semnalele din teritoriu privind prețul la motorină destul de ridicat și în urma discuțiilor pe care le-am avut și cu domnul ministru Flutur, am convenit, în măsura fondurilor disponibile, să reducem prețul la motorină, cu 7.000 lei, de la 33.000 lei, la 26.000 lei. Este o reducere, totuși, este un lucru extraordinar.

De asemenea, atunci când s-a pus problema subvenționării pe cap de animal la zootehnie, pe cap de vacă, am arătat situația nemulțumirilor procesatorilor și a producătorilor de lapte. Și s-a venit pe urmă și am făcut acea reparație de a asigura primă de performanță pentru laptele de vacă.

Deci, iată că sunt niște lucruri. Încercăm să facem cât de cât, să reparăm din mers toate treburile acestea, în așa fel încât să nu distrugem ceea ce s-a obținut și ceea ce s-a realizat până în momentul de față.

De aceea, noi vom susține, Grupul parlamentar al Partidului Conservator, vom susține acest proiect de lege și, bineînțeles, toate proiectele de legi care vizează integrarea agriculturii în Uniunea Europeană.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții?

Domnul deputat Becsek-Garda.

 
 

Domnul Becsek-Garda Dezso-Kalman:

Domnule președinte,

Și noi susținem această inițiativă legislativă, Grupul parlamentar al U.D.M.R., dar trebuie să spunem de la această tribună faptul că în cazul retrocedărilor terenurilor agricole, a aplicării legilor de retrocedare, se fac foarte multe abuzuri. Și sunt deposedați mare parte a proprietarilor de pământurile pe care ar trebui să le primească, conform legii.

Ar trebui să facem ceva și în acest domeniu, pentru că facem programe, dar nu se poate să fim o țară sud-americană, ca populația de la sate, mare parte a populației, să rămână fără teren agricol. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat Ardelean, 1 minut, cu îngăduința colegilor.

 
 

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deja a vorbit colegul meu, dar aș dori să fac o completare și să fac apel la toți colegii asupra mediatizării facilităților de care beneficiază producătorii agricoli.

Din păcate, în teritoriu oamenii nu ajung suficient la informații și cred că, pe lângă autoritățile locale, și noi trebuie fiecare să ne implicăm cât mai mult în mediatizarea facilităților de care ei dispun.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Dacă s-au încheiat dezbaterile generale, trecem la dezbaterea pe raport.

Amendamente admise - pct.1. Observații? Comentarii? Nu.

De la pct.2 la 5. Observații? Comentarii? Nu.

De la pct.6 la 10. Observații? Comentarii? Nu.

Pct.11, 12. Nu sunt. Mulțumesc. Nu există amendamente respinse.

Rămâne la vot final.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea ... Nu.

 
Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II 2005.

Facem o pauză în dezbaterea proiectelor de lege pentru a invita reprezentanții Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, Conform Regulamentului, să prezinte raportul pe semestrul II al anului 2005. O să-i rog să ia loc și în banca comisiei.

Comisia pentru prevenirea abuzurilor ... Sunt convins că reprezentanții comisiei vor ști să prezinte în mod corect numele comisiei.

Vă rog, prezintă domnul Valer Dorneanu.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte,

Distinși colegi,

Permiteți-mi să prezint eu raportul, în calitate de fost președinte și semnatar al acestuia.

Îmi face plăcere să vă anunț că noul președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții este domnul Tudor Mohora.

Îmi face, de asemenea, plăcere să ne aflăm împreună cu colegii mei în fața dumneavoastră, pentru că după modificarea Regulamentului, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții prezintă informări periodice nu numai Biroului permanent, dar și plenului Camerei Deputaților.

Sperăm că prin aceasta comisia, al cărui raport vi-l prezint, va trece de la categoria "și alte comisii" în rândul comisiilor importante, pentru că Parlamentul are două componente esențiale, două funcții: una legislativă și una de control.

Dacă în cea legislativă au prioritate comisiile permanente care avizează și întocmesc rapoarte pe fond asupra proiectelor de acte normative, în ceea ce privește funcția de control, în ceea ce privește funcția parlamentarilor, a Parlamentului de a ține legătura cu electoratul, cu cetățenii, de a încerca să recepteze problemele acestora și de a mai încerca să și le rezolve, aici un rol deosebit are comisia pe care am reprezentat-o până acum.

În semestrul al cărui raport face obiectul prezentării mele, comisia a avut de soluționat aproape 500 de dosare, a primit în audiență peste 150 de cetățeni, ceea ce demonstrează că încă cetățeanul are încredere în Parlament și apelează și pentru sfaturi, apelează și pentru rezolvarea unor probleme.

Noi ne-am străduit atât prin audiențele pe care le-am dat, cât și prin intervențiile pe care le-am făcut la ministere, la șefii agențiilor guvernamentale, la prefecturi, la primari, să intervenim în favoarea cetățenilor.

De asemenea, am întreprins câteva anchete și am avut câteva audieri de miniștri sau de șefi de agenție guvernamentală. Aș enumera astfel: șeful Agenției funcționarilor publici, aș enumera prezența ministrului justiției, a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, aș enumera de asemenea vizitele pe care le-am făcut la unele prefecturi, la Primăria Timișoara, la Prefectura Iași și în altă parte.

Din păcate, stimați colegi, v-aș ruga să vă aplecați în acest sens și asupra raportului pe care l-am făcut. Nu toate autoritățile statului, nu toate autoritățile publice, la care noi ne-am adresat, ne-au răspuns în termen.

Se remarcă mulți prefecți care nu ne-au răspuns; se remarcă miniștri care răspund cu mare întârziere; după cum am fost confruntați cu o situație destul de jenantă, în care ministrul justiției a refuzat de trei ori consecutiv să vină, iar procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție până la urmă nu a venit. Nu a venit sub pretextul că noi am fi intervenit într-un caz aflat pe rolul acestei instituții. Noi am vrut să avem o discuție cu ministrul justiției și cu procurorul-șef, nu pe un caz concret, nu pentru a întreba de ce este cutare sau cutare trimis în judecată sau cercetat, ci pentru a discuta aspecte foarte serioase, care vizează respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, respectarea principiilor constituționale cu privire la desfășurarea unui proces echitabil și într-un termen rezonabil, și mai ales am încercat să discutăm un aspect deosebit de grav cu privire la starea justiției actuale, anume mediatizarea excesivă a unor procese, parcă făcute cu scopul efectiv de a compromite unele persoane sau de a prilejui, prin această modalitate, imixtiunea politicului.

V-am prezent o informare separată cu privire la aspecte din activitatea justiției, informare care vizează întâlnirile care au avut sau care n-au avut loc cu cele două personalități despre care v-am vorbit, pentru a cere plenului să se pronunțe asupra acestei chestiuni.

N-am sugerat o chestiune concretă, cum ar fi o anchetă parlamentară sau demisia ministrului Justiției, pentru că am zis că în preajma raportului de țară nu este bine să agităm spiritele și să lăsăm, totuși, timp de reflecție și ministrului justiției, și procurorului-șef de la DNA, pentru a vedea că nici Parlamentului nu-i este străină activitatea justiției și modul cum sunt respectate drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Cred, însă, domnule președinte, că am putea lua o hotărâre acum: să trimitem acest raport Comisiilor juridice, care analizează acum felul cum Parlamentul trebuie să se raporteze la cele două sesizări pe care le-am primit de la Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv raportul de activitate și raportul cu privire la starea justiției, pentru ca cele două comisii juridice să aibă în vedere și raportul nostru.

Acestea sunt câteva aspecte de sinteză, pe care am dorit să vi le prezint. M-am ferit să avem abordări politice, pentru că noi, în comisie, n-am avut asemenea abordări și aș fi fericit, și eu și colegii mei, dacă dumneavoastră v-ați pronunța asupra activității noastre.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Fiind vorba de un raport, nu există precedente, dar evident parlamentarii își pot exprima punctul de vedere asupra acestui raport.

Dacă există intervenții la dezbateri?

Domnul deputat Ioan Ghișe.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În cuvântul meu pe scurt doresc să ridic o chestiune de principiu, care mi-a revenit în minte ascultând discursul distinsului domn deputat Dorneanu.

Problema este următoarea: un principiu spune că ceea ce prin lege nu este interzis, este permis.

A doua chestiune este dacă avem în acest moment sau nu un cod de conduită ministerial. Pentru că, dacă avem, trebuie văzut într-un astfel de cod ce anume s-a încălcat prin atitudinea, prin comportamentul, prin actele unui ministru anume (în particular, putem să ne legăm de ministrul justiției), pentru că, dacă nu, orice altă abordare pe acest subiect nu este decât o încercare de a politiza subiectul.

Adică, este evident că niciodată Opoziția nu o să laude Guvernul și miniștrii în exercitarea mandatului. Pentru că, în mod logic, Opoziția are interesul să evidențieze slăbiciuni în actul de guvernare sau în eficiența unui ministru.

Și atunci problema este următoarea, spune domnul Dorneanu: "Domnule, nu vrem să politizăm". Bun. Dar atunci, că s-a întâlnit sau nu s-a întâlnit, că se va întâlni sau nu se va întâlni cineva cu cineva, undeva, la ceas de zi sau de seară, domnule, astea sunt elemente absolut subiective.

Problema de fond este: Codul de conduită ministerial există și prevede că cineva nu se poate întâlni cu altcineva? Pentru că a face prezumții de vinovăție pe influențe care ar fi fost sau n-ar fi fost sau sunt în actul de justiție reprezintă o abordare superficială.

Și atunci vin să spun așa, din două una: ori promovăm un cod de conduită ministerială și apoi judecăm miniștrii după modul cum respectă acest cod, ori dacă nu, să fim totuși serioși și să recunoaștem că aceste abordări ca cea dinainte nu vin decât să impregneze o intenție politică cu o suspiciune prezumată de vinovăție față de miniștrii Cabinetului.

Sunt dispus să cred toate discursurile colegilor din Opoziție - P.S.D. sau P.R.M. - când spun că actualul Cabinet, și în special Ministerul Justiției, ministrul Justiției, nu funcționează bine. Putem pleca de la un astfel de raționament.

Dar dacă este așa, cum se face atunci că toate rapoartele europene în ultimul an evidențiază progrese făcute de către Ministerul Justiției și, în particular, pentru reforma Justiției.

Îmi aduce aminte această situație de o vorbă pe care înainte de '89 o ascultam: "Dacă ei ne spun că este așa de bine și nouă ne așa de rău, de ce ne este nouă așa de rău și ei ne spun că ne este așa de bine?"

Or, aici trebuie să decidă P.S.D.-ul: Justiția a făcut pași spre reformă mai mulți decât înainte sau nu? Că dacă n-a făcut, atunci în mod firesc rapoartele europene ar trebui să evidențieze acest lucru. Iar dacă rapoartele europene evidențiază că Justiția a făcut pași înainte spre reformă, atunci de ce vin unii dintre colegii noștri aici și spun că, de fapt, n-a făcut și că Justiția merge spre rău.

Această dilemă cred că ar trebui lămurită, mai ales de către unii distinși juriști, cum sunt cei care au condus fie Camera Deputaților, fie Consiliul Legislativ, cum este domnul Dorneanu. Ar fi foarte frumos să ne lămurească, pentru că altfel unii dintre noi rămânem în dilema asta... "Ori să se revizuiască, primesc" sau ...

Cred că abordarea merită să fie principială și onestă și să mergem pe elemente de procedură. avem codul de conduită ministerial, dacă da, analizăm miniștrii în exercitarea mandatului pe acel cod. Dacă nu, restul este politicianism.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, vă mulțumesc.

Din partea celorlalte grupuri: Grupul parlamentar al P.S.D., domnul deputat Victor Ponta.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Stimați colegi,

Nu voiam să iau cuvântul, dar domnul Ghișe s-a referit aici, în general, la niște probleme extraordinar de importante și aș fi vrut să-l sprijin și să informez și plenul cum a fost cu audierea ministrului Justiției.

Eu am făcut sesizarea către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, referitor la un abuz sau la o acuzație de abuz foarte concretă, și anume: modul în care părinții doamnei ministru Macovei și-au însușit o casă naționalizată, pentru care statul român va fi condamnat la Strasbourg.

Era normal ca un ministru, numit prin votul acestui Parlament, să vină să răspundă în fața Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. Și cred că orice ministru din acest Guvern sau din guvernele viitoare va trebui să răspundă în fața Parlamentului, când este acuzat de un abuz.

Faptul că ministrul Justiției ne-a anunțat de mai multe ori că n-are timp pentru Parlament sau că oricum parlamentarii strică legile excelente pe care le face doamna ministru, este un mod de lucru între un ministru și un Parlament care eu cred că ține de țări subdezvoltate, nu de țări normale.

Până la urmă doamna ministru a apărut în fața Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. Nu ne-a dat nici un răspuns, decât că a fost un abuz, dar nu l-a făcut familia dânsei, ci vecinii l-au făcut. Și cu asta s-au încheiat audierile.

Deci, sunt de acord cu domnul Ghișe, care nu mă ascultă acum, dar eu tot sunt de acord cu dânsul, probabil că nici nu era ideea să asculte pe cineva, ci doar să-și spună punctul de vedere; sunt de acord că trebuie să avem un anumit gen de cod de conduită, dar în primul și în primul rând, trebuie să respectăm Constituția. Și dacă un ministru este învestit în funcție, prin votul Parlamentului, cred că trebuie să răspundă în fața Parlamentului, atunci când este întrebat despre un abuz, în mod foarte concret.

Cred că, în cazul respectiv, comisia a încercat să-și facă datoria, însă față de un gen de abordare în care parlamentarii, toți, nu numai P.S.D., ci și P.N.L., P.D., toate celelalte grupuri, strică legile făcute excelent de către doamna Macovei, orice discuție în plus este inutilă. Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Domnule Mate, vă îndreptați spre microfon? Nu.

Domnul Ghișe a cerut drept la replică, i s-a pomenit numele.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Mă scuzați, că nu vreau să abuzez prea mult, m-a apostrofat și un coleg de partid. Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, dar totuși o precizare. Încheiam cuvântul meu, rugând să nu cădem în politicianism, abordând pe ministrul justiției de pe poziții partizane și subiective.

Or, cuvântul domnului deputat anterior vorbitor face exact acest lucru, anume: dânsul are o problemă, cred că și psihică, cu ministra justiției în funcție. Dar cu ministra justiției P.S.D., doamna Stănoiu, cu casa de 100 de mii... cu dânsa n-are problemă?

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, vă rog foarte mult să vă măsurați cuvintele.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Este o problemă de familie a ministrei în funcție.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog să vă măsurați cuvintele față de colegi.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Dar cu casele miniștrilor care au fost înainte în funcție, n-are problemă domnul Ponta?! 10 mii, 100 de mii de dolari, bani publici.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Rog foarte mult, știți foarte bine, domnule deputat, conform Regulamentului, prin răspunsul dumneavoastră, prin dreptul la replică nu trebuie să creați un alt drept la replică și tocmai l-ați creat.

Vă atrag, de asemenea, atenția că este cazul să nu faceți afirmații deplasate despre colegi. Îi voi da domnului Ponta acest drept, al doilea drept la replică, solicitându-i ferm să nu creeze premisele unui alt drept la replică și informându-l, de asemenea, pe domnul coleg, ca și pe ceilalți colegi că, evident, nu se poate vorbi de săvârșirea unor abuzuri chiar în fața raportului comisiei pentru prevenirea abuzurilor.

Vă rog, domnule Ponta.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Am făcut o sesizare pe baza a ceea ce a scris toată presa română, toată presa română despre un caz, un proces al părinților doamnei Macovei.

Mai departe, stimate coleg, am tot respectul pentru dumneavoastră și pentru toți colegii, și genul de aprecieri pe care le faceți dumneavoastră, recunosc, cred că vă desconsideră.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dacă există alte intervenții la dezbateri generale? Nu există.

La final, din partea comisiei, domnul Valer Dorneanu.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte,

Nu vreau să dau prilejuri de replică. Se cuvine, însă, să răspund unor aprecieri care s-au făcut: n-a fost în intenția comisiei, niciodată, să se discute despre reforma în Justiție și nu face obiectul de activitate al acestei comisii. n-a fost în intenția mea să fac vreo apreciere politică, și cred că distinsul meu coleg, fost primar de Brașov, s-a referit la o altă intervenție a mea, pe care am făcut-o în calitate de reprezentant al grupului parlamentar, și atunci într-adevăr am vorbit despre reforma în justiție.

Aici m-am referit strict la calitatea de ministru al Justiției al doamnei Macovei, care a fost chemată și a venit abia a patra oară, după ce i s-a adus aminte despre prevederile Constituției, despre prevederile Legii răspunderii ministeriale și despre prevederile Regulamentului Camerei Deputaților.

Am chemat-o s-o întrebăm în legătură cu ceea ce v-a prezentat domnul secretar Ponta și vă mărturisesc că toți membrii comisiei au considerat că răspunsul dumneaei nu ne-a convins deloc; nu mai vreau să insist asupra acestui lucru, pentru că dânsa a vrut să dea de înțeles că beneficiar al acelei soluții n-au fost părinții dumneaei, ci a fost un colocatar, și că oricum dumneaei n-avea ce să facă.

Nu ne-a plăcut nici răspunsul dumneaei cu privire la problema de principiu, care vizează existența unor imixtiuni în actul de justiție, existența unor încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale și dumneaei a spus că aceste aspecte sunt exclusiv de domeniul competenței Consiliului Superior al Magistraturii, uitând despre faptul că este ministru al justiției și că este unul dintre membrii importanți ai C.S.M.-ului.

Așadar, noi am vrut să analizăm exclusiv aceste chestiuni care țin și de competența comisiei, pentru că nu putem să ne derobăm noi, ca parlamentari, de faptul că oamenii ni se adresează nouă, ca ultimă speranță, cu privire la unele lucruri care nu merg bine în justiție.

Repet, nu ne-am propus noi să analizăm activitatea ministrului justiției, dar v-am rugat să trimiteți informarea noastră, raportul nostru, comisiilor juridice, pentru ca atunci când discută raportul asupra activității C.S.M.-ului și raportul cu privire la starea justiției, să aibă în vedere și problemele sesizate.

Eu, în numele colegilor mei, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și sper, domnule președinte, de data asta îmi permit să mă adresez dumneavoastră, pentru că venind, în calitatea pe care o aveți acum, din funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul, sunt convins că veți face tot ce ține de noua dumneavoastră calitate, pentru ca raporturile dintre Parlament și Executiv să se așeze pe făgașul lor constituțional, care presupune respectul Executivului față de fiecare Cameră a Parlamentului, care presupune obligația Executivului de a ne da informații și de a se prezenta atunci când un ministru sau un șef de agenție guvernamentală sau șeful unei autorități publice, prefecți sunt chemați să se prezinte la comisie.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Am luat act de raportul comisiei dumneavoastră.

În ceea ce privește propunerile, presupun că o inițiativă de hotărâre a Camerei Deputaților va urma procedurile normale de inițiere.

Dacă nu mai există alte comentarii sau observații, ne întoarcem la ordinea de zi.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare (retrimis comisiei).

Suntem la pct.46 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, prin preluarea riscului de către fondurile de garantare.

Inițiatorul?

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte,

Având în vedere că această chestiune este foarte importantă, Banca Națională a cerut retrimiterea la comisie, dacă se poate spune așa, pentru completarea și modificarea acestui proiect de lege, în așa fel încât să armonizăm condițiile și bineînțeles cererile Băncii Naționale cu ceea ce există acum la fondurile de garantare a fondurilor rurale, tocmai pentru a accelera, dacă se poate spune așa, absorbția fondurilor SAPARD de către producătorii agricoli.

De aceea, eu propun, din partea Coaliției, retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, urmând ca el să fie supus spre dezbatere săptămâna viitoare sau când hotărâți dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun aprobării dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie a acestui proiect. Vă rog să vă exprimați electronic prezența și votul. Vă mulțumesc.

S-a aprobat, cu 51 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 4 abțineri.

Termen la comisie? Comisia pentru agricultură, aveți o propunere?

 
   

Domnul Ioan Munteanu:

Două săptămâni.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Două săptămâni după Paște, presupun că... Deci, atunci, 4 săptămâni. Mă gândeam să nu trebuiască prelungit. Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat.

Inițiatorul, vă rog?

 

Domnul Dănuț Apetrei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de acordarea de sprijin financiar potențialilor beneficiari ai măsurii 2.1. datorită faptului că în anul 2005 am avut un an foarte greu, România a făcut o solicitare de realocare de fonduri pe măsura 2.1. pentru consiliile locale care aveau proiecte depuse la Agenția SAPARD și erau declarate eligibile, dar fără fonduri disponibile de finanțare. Astfel încât s-a impus elaborarea acestei ordonanțe, pentru a asigura sprijinul financiar pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate și proiectelor tehnice, în vederea urgentării derulării acestor proiecte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia? Vă rog, domnule deputat Munteanu.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură a dezbătut pe fond acest proiect de lege.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, în forma prezentată de către Senat, în ședința din 28 martie 2006.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Doamna deputat Ardelean.

 
 

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să amintesc că proiectul de lege este bine-venit, deoarece, pe fondurile SAPARD, pe măsura 2.1. fondurile, într-adevăr, au fost primele care au fost eupizate. Și au fost foarte multe solicitări, încă din teritoriu, proiecte care au fost declarate eligibile și care, din lipsă de fonduri, nu au putut fi finanțate.

Deci, subliniez, este bine să susținem acest proiect de lege, pentru că este bine-venit pentru fiecare din județele noastre.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Alte intervenții la dezbaterii generale? Domnul deputat Dragoș Dumitriu.

 
 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Pe scurt, suntem de acord cu acest proiect de lege. Însă, vreau să subliniem să nu se transforme cumva într-un obiect de stimulent politic această măsură. Pentru că, într-adevăr, există foarte multe proiecte rămase din anii trecuți și sperăm să se acorde fondurile în ordinea depunerii dosarelor și nu prin faptul că în fruntea instituției este un om politic de la un anumit partid, și atunci, se refuză proiectele depuse de primarii din comunitățile conduse de alte fracțiuni politice.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Legea are caracter ordinar.

A fost adoptată de Senat.

Raport de adoptare, din partea Comisiei pentru agricultură.

Inițiatorul, vă rog?

 

Domnul Dănuț Apetrei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Chiar dacă este o propunere legislativă, o să o susțin eu.

Este vorba de modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 în care sunt prevăzute expres pe județe societățile comerciale pe acțiuni deținătoare de terenuri cu destinație agricolă. Cu alte cuvinte, este vorba de modificarea acestei anexe, în sensul introducerii S.C. Deleni S.A., cu sediul în comuna Deleni, județul Iași, dat fiind faptul că această societate comercială a luat ființă prin divizarea fostei S.C. Cotnari S.A., entitate care a fost înscrisă, omițându-se Societatea Deleni S.A.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. Înțeleg că ați luat cuvântul și din partea Guvernului și susțineți acest proiect.

Comisia? Domnul deputat Munteanu.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, în forma prezentată de către Senat în ședința din 29 martie a.c.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final pentru miercuri.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (rămas pentru votul final).

Pct. 49 pe ordinea de zi - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Legea are caracter ordinar.

A fost adoptă de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru buget.

Domnul secretar de stat Cătălin Doică.

 

Domnul Cătălin Doică (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Ordonanța de urgență se referă la modificarea datei la care vor fi preluate de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, activitățile de colectare, control și soluționare a contestațiilor privind creanțe bugetare reprezentând contribuții sociale datorate de persoanele asigurate pe baza declarației de asigurare, respectiv, schimbarea datei de la 1 ianuarie 2006 la 1 ianuarie 2007.

Menționăm că ordonanța și-a produs deja efectele.

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.

Drept pentru care, solicitarea Guvernului către dumneavoastră este să fiți de acord cu proiectul de lege de aprobare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia? Fiind procedură de urgență, vă rog să propuneți și timpul de dezbatere.

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Trei minute, cu un minut, vă rog.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei?

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Din analiza efectuată de către reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Muncii, ai Ministerului Sănătății și ai caselor de asigurări sociale, împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Fondului Monetar Internațional, a rezultat că înainte de preluarea de către ANAF a administrării contribuțiilor sociale datorate persoanelor fizice asigurate pe baza declarației de asigurare se impune realizarea unei reforme a acestor contribuții sociale, în sensul armonizării legislației privind bazele de impunere, unificarea procedurilor de administrare, redefinirea competențelor instituțiilor implicate.

Proiectul de lege care face aceste modificări face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat reprezentanții Ministerului Finanțelor, și anume, domnul secretar de stat Cătălin Doică.

La lucrări au participat 22 de deputați și a fost adoptat cu unanimitate de voturi acest raport al comisiei.

Proiectul este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne pentru miercuri, la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006.

Legea are caracter ordinar.

A fost adoptată de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru buget.

Domnul secretar de stat Doică.

 

Domnul Cătălin Doică:

Domnule președinte,

Prezentul proiect de lege are ca obiect aprobarea ordonanței Guvernului privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă și internă a României pentru anul 2006.

Plafonul de îndatorare publică externă reprezintă suma maximă a împrumuturilor externe pe care, pe o perioadă de un an, Ministerul Finanțelor Publice și autoritățile publice locale le pot contracta și garanta. Acesta se determină prin corelarea indicatorilor datoriei publice cu produsul intern brut și volumul exporturilor de bunuri și servicii.

Față de cele de mai sus, plafonul de îndatorare publică externă a fost propus la nivelul sumei de 4.300 milioane de euro, iar cel de îndatorare publică internă la nivelul sumei de 9.600 milioane de lei noi.

Existind un raport favorabil al comisiei de specialitate, suntem de acord cu proiectul de lege de adoptare.

Menționăm că în Senat a existat un amendament, acceptat și de către Guvern, la ordonanța de urgență.

Și, ca atare, vă rugăm să fiți de acord cu forma supusă astăzi spre vot.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia, vă rog?

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Comisia propune trei minute.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Luăm notă. Vă rog, raportul.

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La dezbaterea proiectului a participat Ministerul Finanțelor, prin doamna Ene Mihaela.

La lucrări au participat 20 de deputați. Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Prezentul proiect de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Mulțumim.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Legea are caracter ordinar.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare la Comisia pentru buget.

Procedură de urgență.

Domnul secretar de stat Cătălin Doică.

 

Domnul Cătălin Doică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect are ca obiect de reglementare modificarea Codului de procedură fiscală, în sensul de a se da posibilitatea suspendării executării silite prin poprire parțială sau totală, în situația în care popririle înființate de organul de executare conduc la imposibilitatea debitorului de a-și continua activitatea economică, cu consecințe sociale deosebite și cu condiția ca debitorul să indice bunuri libere de orice sarcini oferite în vederea sechestrării sau orice alte garanții prevăzute de lege, la nivelul sumei pentru care era deschisă executarea silită.

De asemenea, inițial s-a reglementat posibilitatea organelor fiscale de a declara starea de insolvabilitate a debitorilor, în situația în care valoarea veniturilor sau bunurilor urmăribile ale acestora este mai mică decât obligația fiscală de plată.

Ordonanța de urgență, așa cum a fost adoptată de către Guvern, a avut o serie întreagă de amendamente, unele dintre ele respinse, celelalte admise. Menționăm că, pentru amendamentele admise, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, a fost de acord cu acestea.

Drept pentru care, vă rugăm să fiți de acord cu forma proiectului de lege, așa cum este astăzi supusă dezbaterii dumneavoastră, cu amendamentele admise de către comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia, vă rog?

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Comisia propune timp de dezbatere 10 minute.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 54-55 din Regulamentului Camerei Deputaților, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Bodu Sebastian, președinte ANAF, și doamna Tanți Anghel, șef proiect.

La lucrări au participat 20 de deputați. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Iar comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe raport, amendamente admise.

De la pct. 1 la pct. 5.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 5 la pct. 10.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 11 la pct. 20.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 21 la pct. 30.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 31 la pct. 35.

Observații, comentarii? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne pentru vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Legea are caracter ordinar.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare de la Comisia pentru învățământ.

Rog inițiatorul?

 

Domnul Dumitru Miron:

Această ordonanță se încrie în axa considerării în continuare a învățământului ca o prioritate importantă. Are în intenționalitatea sa să facă o așezare mai bună a scalelor grilelor de salarizare și să cuprindă elemente motivaționale suplimentare pentru cadrele didactice mai tinere și pentru personalul cu o vechime mai mică.

În acest context, vă rugăm să votați acest act normativ.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiilor sesizate în fond? Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Mihai Radan:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, și cu adresa nr.51/687 Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru muncă și protecție socială ale Camerei Deputaților au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Proiectul a fost avizat de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de Comisia juridică, de disciplină și imunități și a primit avizul din partea Consiliului Legislativ.

Pentru îndeplinirea obiectivelor ce rezultă din faptul că învățământul este considerat prioritate națională, precum și respectarea prevederilor Legii nr. 128 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, acest proiect de lege este necesar, spre reașezarea grilelor salariale actuale.

Modificarea salariilor de bază a avut în vedere accentuarea creșterii salariilor, cu prioritate pentru absolvenții tineri, dar și pentru cei care au mai puțin de 10 ani vechime în învățământ.

Aceste grile au fost rezultatul unor negocieri între reprezentanții Guvernului și președinții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.

Adoptarea acestui proiect de lege va corela salariile personalului din învățământ cu salariul mediu brut pe economie.

La lucrările reunite ale comisiilor au fost prezenți 41 de deputați, din totalul de 48. Raportul a fost adoptat în ședința din 29 martie 2006, cu unanimitate de voturi.

Potrivit art. 75, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor celor două comisii reunite, cu unanimitate de voturi, propunem admiterea fără modificări a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat Furo.

 
 

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Este mai bine mai târziu decât deloc. Salutăm inițiativa legislativă a Guvernului și apreciem modalitățile găsite în comun cu federațiile sindicale pentru o, cât de cât, majorare a retribuțiilor, a salarizării personalului didactic. În sfârșit, se pare că învățământul va ocupa locul pe care îl merită în societatea noastră.

Stimate domnule președinte,

Mă adresez de data asta dumneavoastră, sunteți un președinte tânăr, energic și cu perspectivă în viața politică a țării. Eu nu fac parte din categoria viitorilor beneficiari ai salarizării bugetarilor, dar, vă rugăm, urgentați la Ministerul Muncii, la factorii care lucrează la ora actuală la regândirea întregului sistem de salarizare, a vechii Legii nr. 154, pentru corelarea în mod corespunzător a salarizării întregului personal administrativ salarizat de stat. La ora actuală, sunt mari discrepanțe și mari nemulțumiri între diverse categorii de salariați.

Închei, mulțumindu-vă anticipat pentru intervențiile pe care le veți face, și subliniez că susținem această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat, și am luat notă de solicitarea dumneavoastră, pe care o vom comunica Ministerului Muncii.

Dezbateri generale? Nu mai sunt intervenții.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne pentru miercuri, la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului.

Legea are caracter ordinar.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare, Comisia economică.

Procedură de urgență.

Inițiatorul, vă rog?

 

Domnul Jean-Cătălin Sandu (vicepreședinte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență nr. 207 modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 în două aspecte. În primul rând, este vorba de posibilitatea AVAS de a suspenda posibilitatea popririi față de agenții economici la congelarea activității, ar avea un deosebit impact social. În al doilea rând, se prelungește până la 30 iunie termenul până la care AVAS poate fi executat numai în baza unor hotărâri judecătorești irevocabile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Comisia vă rog? Domnul deputat Lakatos.

 
 

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect completarea Ordonanței de urgență a Guvernului, în sensul prelungirii termenului, de la 31 decembrie 2005, la 30 iunie 2006. Aceasta este impusă de necesitatea ca între data nașterii dreptului de executare a hotărârii judecătorești sau arbitrare și data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești, respectiv a hotărârii judecătorești privind acțiunea în anulare a sentinței arbitrare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului să aibă timpul necesar pentru a iniția și obține aprobarea, prin hotărârea Guvernului, a rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli, luând în calcul posibilitatea desființării în apel sau recurs a hotărârilor judecătorești respective.

Comisia a examinat acest proiect de lege la ședința din 4 aprilie 2006.

Legea face parte din categoria celor ordinare.

Cu unanimitate de voturi, a hotărât să vă propună aprobarea, în forma adoptată de Senat.

Fiind vorba de un articol unic, doar cu două alineate, propunem 3 minute pentru dezbatere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței, în vederea creșterii eficienței consumului, siguranței și calității vieții (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței, în vederea creșterii eficienței consumului, siguranței și calității vieții.

Legea are caracter ordinar.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare de la Comisia pentru muncă.

Procedură de urgență.

Domnul secretar de stat Doică.

 

Domnul Cătălin Doică:

Domnule președinte,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse. În acest sens, prezentul proiect de lege propune majorarea ajutorului bănesc, de la 1.000 de lei RON, la 1.500 de lei RON, în cazul achiziționării, instalării și punerii în funcțiune a unei centrale termice.

De asemenea, propune majorarea ajutorului bănesc, de la 200 lei de RON, la 300 de lei RON, în cazul achiziționării și montării arzătoarelor automatizate.

Totodată, se reglementează posibilitatea de majorare a cuantumului ajutorului bănesc pe bază de hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în raport cu costul real al achiziționării, instalării și punerii în funcțiune a unei centrale termice sau a arzătoarelor automatizate, și nu ca până acum, în raport cu indicele de inflație prognozat de Institutul Național de Statistică.

Menționăm că efortul financiar suplimentar datorat acestor măsuri poate fi susținut din actualele prevederi bugetare pentru anul 2005-2006.

Față de toate cele prezentate, vă rugăm să fiți de acord cu proiectul de lege, așa cum v-a fost supus spre aprobare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia? Să propuneți și timpii, vă rog.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Comisia vă propune adoptarea raportului, care a fost aprobat cu 10 voturi pentru și numai 2 împotrivă.

Cinci minute pentru dezbateri generale, un minut pentru fiecare articol.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole, pe raportul comisiei, amendamente admise.

Pct. 1. Observații, comentarii? Nu sunt.

Pct. 2. Pct. 3.Pct. 4. Pct. 5. Pct. 6. Pct. 7. Pct. 8.

Art. II din ordonanță.

Observații, comentarii? Nu sunt.

Amendamentele respinse se susțin? Nu se susțin.

Vă mulțumesc.

Rămâne pentru vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență.

Legea are caracter ordinar.

A fost adoptată de Senat.

Raport comun de adoptare, Comisia pentru administrație și Comisia pentru apărare.

Procedură de urgență.

Inițiatorul, vă rog?

 

Domnul Mircea Alexandru:

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege se vizează înființarea, în baza actelor normative, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prin fuzionarea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari cu Comandamentul Protecției Civile, și perfecționarea și îmbunătățirea managementului acestei activități.

În prima etapă, se are în vedere unificarea și integrarea structurilor de pompieri și protecție civilă. Și, de asemenea, se are în vedere renunțarea - ceea ce este cel mai important lucru - eșalonată la militarii în termen și încadrarea posturilor respective cu profesioniști civili, care să deservească autospecialele și dotările acestor structuri.

O altă modificare în textul legii vizează art. 20 din Ordonanța nr. 88 și are în vedere îmbunătățirea sistemului de finanțare, stabilindu-se ca, anual, prin Legea bugetului de stat, să se aloce bugetelor proprii ale județelor sume defalcate pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și gospodărire, reparații curente, precum și pentru achiziționarea documentației necesare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisiile? Rog să propuneți și timpul.

 
 

Domnul Traian Constantin Igaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trei minute, cu un minut.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei juridice.

Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în procedură de urgență în ședințele din 28 martie 2006 și, respectiv, 4 aprilie 2006.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat în Senat în ședința din 9 martie 2006.

Camera decizională este Camera Deputaților.

Comisiile au propus aprobarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Există un amendament respins. Se susține? Nu se susține.

Alte comentarii sau observații pe text, pe articole? Nu sunt.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2005 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (rămas pentru votul final).

Pct. 56 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2005 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996.

Legea are caracter organic.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru agricultură.

Procedură de urgență.

Din partea ințiiatorului? Nu e necesar.

Comisia, vă rog?

 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege.

Acest proiect face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 22 de deputați, din totalul de 25 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, în forma prezentată de către Senat, în ședința din 4 aprilie. În Senat, a fost adoptată în ședința din 9 martie.

Acest proiect de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (rămas pentru votul final).

Pct. 57 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.

Legea are caracter ordinar.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru agricultură.

Procedură de urgență.

Inițiatorul? Nu e necesar.

Comisia?

 

Domnul Ioan Munteanu:

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, în forma prezentată de către Senat.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? La dezbateri generale, domnul deputat Munteanu. O să vă rog, dacă există dezbateri, domnule Munteanu, în numele comisiei, să propuneți și timpul de dezbatere pe articole, ca să nu omitem.

La dezbateri generale, sigur că aveți cele cinci minute cutumiare.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu sunt de acord cu punctul de vedere al Guvernului din expunerea de motive, și anume că susținerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 care, de fapt, asigura stimulente pentru producătorii de lapte, înseamnă menținerea intervenției statului în relația din partenerii filierei laptelui, respectiv producător-cumpărător.

Noi, cei din Partidul Social Democrat, susținem că stimulentele acordate producătorilor de lapte pentru întreaga cantitate livrată pentru prelucrare către operatorii economici specializați cu procesarea sunt necesare. De ce? Pentru că astăzi, România procesează doar 1, 6 milioane tone litri lapte, iar la capitolul negociat cu Uniunea Europeană cantitatea este de 3, 2 milioane tone lapte.

Astăzi, prin actuala politică a Guvernului, prin eliminarea stimulentelor, se elimină competiția.

Concret. O vacă de lapte, care dă o producție medie de doar doi litri pe zi, are aceeași apreciere, prin politica actuală a Guvernului - apreciere financiară - cu una care dă 30-40 de litri.

Dacă astăzi avem, în România, în jur de 1.750.000 de vaci de lapte, înseamnă că teoretic și sigur și practic avem multe vaci neperformante. Mă îngrozesc când mă gândesc că, în perspectivă, numărul vacilor neperformante va crește în detrimentul celor performante.

Stimulând competiția, respectiv producția pe cap de vacă, putem asigura cantitatea negociată cu Uniunea Europeană.

Prin politica actuală nu vom avea nici cele 1, 6 milioane tone, numărul asociaților se va reduce, ca și numărul animalelor, crescătorii de animale vor dispărea și, mult mai grav, producția medie va scădea pe fiecare animal.

Așadar, ca o concluzie ar fi că ne îndepărtăm mult de cifra negociată cu Uniunea Europeană.

Sigur că Guvernul promite, prin declarații politice, că disponibilizează de la bugetul de stat 1000 de miliarde de lei, care vor fi acordate ca stimulente în trepte de la 750 de mii de lei până la 4, 5 milioane, în funcție de cantitatea livrată. Repet: promite. Dacă ați face doar un singur calcul și ați introduce într-un calculator simplu 1000 de miliarde la 1, 6 milioane tone, ați vedea că, revin pentru fiecare litru de lapte procesat astăzi, doar 635 de lei.

Cred că acest lucru ne obligă să nu fim de acord cu această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

(Ședința este condusă pentru cateva minute de domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimate coleg,

Ați vorbit în numele comisiei? Ați prezentat raportul? N-am înțeles dacă, din partea comisiei, ați propus timpii de dezbatere.

 
   

Domnul Ioan Munteanu (din lojă):

Am spus zece minute și am vorbit eu nouă.

(Domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, revine la prezidiu și conduce, în continuare, ședința.)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dacă, la dezbateri generale, mai există intervenții? Nu există intervenții la dezbateri generale. În acest caz, dat fiind că nu există amendamente, rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).

Punctul 58 de pe ordinea de zi: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare. Legea are caracter organic.

A fost respinsă de Senat.

Raportul Comisiei pentru muncă și Raportul suplimentar mențin propunerea de respingere. Procedură de urgență. Propunerea de respingere nu a fost adoptată. Vă reamintesc că ne aflăm în condițiile art. 104 alin. 3 din regulament. Urmează dezbaterea pe articole. Vă citesc: "în cazul în care Camera Deputaților nu este de acord cu propunerea de respingere, dezbaterea pe articole se va face într-o ședință ulterioară conform ordinii de zi, urmând să fie luate în considerare amendamentele depuse la comisia sesizată în fond și care sunt înscrise în raport ca amendamente respinse, procedura finalizându-se cu propunerea de adoptare a respectivei inițiative ori hotărâri a Camerei Deputaților..."

Vom dezbate, de aceea, astăzi, pe articole, luând în considerare amendamentele care se vor susține, iar propunerea de adoptare va fi supusă votului în ședința de vot final de miercuri. Aceeași procedură se va aplica și următoarelor propuneri, până la 61, dacă nu greșesc, sigur, dacă ne vom încadra în programul de lucru.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Inițiatorul nu este prezent.

Din partea comisiei? Vă rog să spuneți.

 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Comisia și-a menținut punctul de vedere în legătură cu respingerea proiectului de lege. De aceea, este clar că trebuie să începem dezbaterea pe articole.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole a propunerii.

În legătură cu titlul. Există observații? Comentarii? Nu. Mulțumesc.

Art. 6, propunerea de modificare a art. 6. Observații? Comentarii? Supun votului dumneavoastră art. 6.

Voturi pentru? Votăm electronic? Vă propun să votăm cu mâna sus, ca să câștigăm un pic. Doriți vot electronic?

Voci din sală:

Da.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, votăm electronic atunci.

Deci, vă reamintesc, procedura este următoarea: raportul de respingere fiind respins, urmează să dezbatem pe articole. Vom vota astăzi pe articole, și miercuri vom vota propunerea de adoptare. Sigur că, dacă se susțin amendamentele respinse, le vom lua în discuție.

 
   

Domnul Ioan Munteanu (din bancă):

Nu trebuie votat pe articole.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Trebuie să votăm pe articole că așa zice Regulamentul.

De aceea, vă supun votului art. 6. Vă rog să vă exprimați votul.

Art. 6 s-a respins cu 70 de voturi împotrivă, o abținere, 21 pentru.

 
 

Modificarea art.6 alin. 1, care se completează cu alin. 5.

Vă supun aprobării propunerea. Vă rog să votați.

S-a respins cu 74 de voturi împotrivă, 3 abțineri 21 pentru.

 
 

Pentru modificarea art. 19 alin. 1 lit.a).

Supun votului. Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 65 voturi împotrivă 3 abțineri, 16 pentru.

 
 

Paragraful 2 al art. 19 alin. 1 lit.a). Observații? Comentarii?

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 67 voturi împotrivă, 2 abțineri, 17 pentru.

 
 

Art. 19 alin. 1 lit. b), se completează cu un aliniat nou, lit. b1). Propunerea vă rog s-o votați.

Voci din sală:

Nu merge!

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Acum merge.

S-a respins cu 78 de voturi împotrivă, 24 pentru.

 
 

Modificarea și completarea art. 22 alin. 2.

Vă rog să votați.

Da. S-a respins cu 73 voturi împotrivă, 25 pentru, 3 abțineri.

 
 

Reformularea art. 26 alin. 2.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 72 voturi împotrivă, 25 pentru, 3 abțineri.

 
 

Completarea art. 32 cu un alineat nou.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. 75 voturi împotrivă, 25 pentru, 3 abțineri.

 
 

Completarea art. 53 cu două alineate noi.

Vă rog să votați.

Voci din sală:

Nu merge!

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Acum pornește, imediat.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 74 voturi împotrivă, 29 pentru, 6 abțineri.

 
 

Completarea art. 54 alin. 1, cu o literă c).

Vă rog să votați.

Mulțumesc. S-a respins și aceasta cu 71 de voturi împotrivă.

 
 

Reformularea art. 58.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 71 voturi împotrivă, 24 pentru, 3 abțineri.

 
 

Un articol nou, art. 59.

Vă rog să votați pentru acest articol.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 69 de voturi împotrivă, 28 pentru, 6 abțineri.

 
 

Urmează ca la votul final să intrăm, repet, cu propunerea de adoptare a acestei inițiative legislative miercuri, la vot.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100 % creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile (rămasă pentru votul final).

Punctul 59 - Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100 % creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile. Lege organică, respinsă de Senat.

Raport de respingereși raport suplimentar de respingere de la Comisia pentru muncă. Suntem Cameră decizională. Propunerea Comisiei, de respingere, nu a întrunit numărul de voturi necesar.

Trecem la dezbaterea pe articole dacă comisia nu dorește să facă alte completări. Nu.

Vă supun aprobării dumneavoastră titlul.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 56 de voturi împotrivă, 2 abțineri, 40 pentru.

 

Articolul unic. Îl supun votului dumneavoastră.

Vă rog să votați. Vă rog să dați drumul sistemului. Da, a pornit, vă rog.

Vă mulțumesc. 60 de voturi împotrivă, 37 pentru. S-a respins și articolul unic.

Propunerea de adoptare va fi supusă votului în ședința de miercuri.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).

Punctul 60 - Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare. Legea are caracter organic.

A fost respinsă de Senat. Raport și raport suplimentar de respingere de la Comisia pentru muncă. Suntem Cameră decizională. Propunerea de respingere nu a fost adoptată în plenul Camerei.

Dacă, din partea comisiei, nu există alte intervenții, propun să trecem direct pe articole.

Titlul legii. Îl supun aprobării dumneavoastră.

Vă rog să votați.

Vă mulțumesc. S-a respins cu 60 de voturi împotrivă, 38 pentru, 2 abțineri.

 

Art. 1. Supun aprobării dumneavoastră.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. S-a respins cu 68 de voturi împotrivă, 32 pentru. Art. 1 este, de fapt, articol unic.

 
 

Am să rog să se vegheze la respectarea normelor de tehnică legislativă.

Nu mai avem, deci, altceva de votat.

Propunerea de aprobare se va vota miercuri.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (rămasă pentru votul final).

Punctul 61 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române. Lege organică, respinsă de Senat. Raport al Comisiei juridice de respingere. Propunerea nu a fost adoptată.

Doriți să interveniți, din partea Comisiei juridice? Vă rog, domnule deputat Iordache.

 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Și pe articole, legea a fost respinsă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

S-a votat pe articole?

Conform procedurii, conform art.104, va trebui să votăm din nou fiecare dintre articole și, după aceea, propunerea de aprobare.

Supun aprobării dumneavoastră titlul legii.

Vă rog să vă exprimați votul.

Da, vă mulțumesc. Cu 70 voturi împotrivă, 34 pentru, o abținere s-a respins.

 
 

Art. I, punctul 1, modificarea art.10 din lege. Supun aprobării dumneavoastră.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. Cu 72 de voturi împotrivă, 38 pentru s-a respins.

 
 

Art.I, pct.2, alin. 1 al art. 16, modificarea.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. 72 împotrivă, 37 pentru. S-a respins.

 
 

Art.I, pct.3, modificarea art. 17 alin. 1.

Vă rog să votați.

Vă mulțumesc. 71 de voturi împotrivă, 32 de voturi pentru. S-a respins.

 
 

Art. II al propunerii.

Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. S-a respins. 72 de voturi împotrivă, 33 pentru; s-au întărit rândurile.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind sprijinirea de către stat a producției de băuturi alcoolice distilate din fructe (rămasă pentru votul final).

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi.

Propunerea legislativă privind sprijinirea de către stat a producției de băuturi alcoolice distilate din fructe. Legea are caracter ordinar.

A fost respinsă de Senat. Avem un raport din partea Comisiei pentru agricultură, de respingere. Suntem Cameră decizională.

În ciuda orei destul de matinale pentru subiect, din partea inițiatorului? Nu există intervenții.

Din partea comisiei, vă rog? Nu există intervenții din partea comisiei.

Raportul comisiei propune respingerea.

Dacă nu există dezbateri generale, vot final miercuri.

Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (rămasă pentru votul final).

63. Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar. Legea are caracter ordinar.

A fost respinsă de Senat. Raport de respingere de la Comisia pentru învățământ. Suntem în procedură de urgență.

Inițiatorul, vă rog. Nu figurează.

Comisia? Doamna președinte? Nu.

Dezbateri generale, vă rog? Nu există luări de cuvânt la dezbateri generale.

Propunerea, fiind de respingere, trecem direct la vot.

Cu aceasta s-a încheiat ordinea de zi de astăzi.

În aceste condiții, declar închise lucrările.

Ne revedem săptămâna viitoare.

O zi bună vă doresc.

 

Ședința s-a încheiat la ora 12, 10.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 19:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro