Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 116/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului.

Legea are caracter organic. A fost adoptată de Senat. Raportul Comisiei de administrație publică este de adoptare. Suntem în procedură de urgență.

Are cuvântul inițiatorul, domnul secretar de stat Victor Paul Dobre.

Domnul Victor Paul Dobre (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Principalele prevederi ale modificării Legii nr. 340 se referă, în primul rând, la depolitizarea și profesionalizarea funcției prefectului, respectiv prefectul devine un înalt funcționar public. Atunci când mă refer la prefect, bineînțeles, mă refer și la subprefect.

De asemenea, am avut în vedere o mai bună definire a rolului instituțional în administrația publică românească a instituției prefectului, respectiv pornind de la atribuțiile constituționale, controlul legalității actelor emise de autoritățile publice locale, precum și conducerea serviciilor deconcentrate în teritoriu.

De asemenea, având în vedere în special evenimentele de anul trecut, am venit cu o serie de precizări în ceea ce privește exercitarea de către prefect a verificării activității în situații deosebite, în situații de urgență, a primarului sau președintelui Consiliului județean atâta timp cât aceștia activează în calitate de reprezentanți ai statului.

De asemenea, am venit cu o serie de precizări privind asigurarea relației interministeriale în teritoriu de către prefect, relația cu ministerul, relația cu serviciile publice deconcentrate.

Această ordonanță a fost aprobată în comisie, în unanimitate, și vă rog să o aprobați.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei, o să rog, de asemenea, să faceți și propunerile de timp de dezbatere, fiind procedură de urgență.

Domnul Traian Constantin Igaș:

Cinci minute cu un minut.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Domnul Traian Constantin Igaș:

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în fond, în procedură de urgență, în 21 martie 2006. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există obiecții sau observații la timpii propuși? Nu. Mulțumesc.

Dezbateri generale, intervenții din partea grupurilor. Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole pe raportul comisiei.

La pct. 1, observații, comentarii? Nu. Mulțumesc.

Pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - observații, comentarii? Nu. Mulțumesc. Pct. 11, 12, 13, 14, 15, 16-20, nu sunt. Pct.21-15, observații, comentarii? Nu. Pct.26-30 observații, comentarii? Pct.31-35, 36-40, 41-44 observații, comentarii? Nu sunt.

Dacă se susțin dintre amendamentele respinse? Nu, mulțumesc.

Rămâne pentru vot final miercuri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 8:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro