Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

30. Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (retrimis comisiei).
 
see bill no. 103/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

31. Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării.

Inițiatorul, vă rog frumos. Nu este prezent inițiatorul.

Din partea comisiei? Comisia juridică, de disciplină și imunități, vă rog?

Domnul Cornel Știrbeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu examinarea pe fond a acestui proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare accesul parlamentarilor la documentele privatizării.

În acest sens, se propune ca Guvernul și celelalte organe ale administrației publice să fie obligate să prezinte, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, la solicitarea scrisă a președintelui Camerei Deputaților, Senatului sau al unei comisii parlamentare, prin intermediul reprezentantului autorizat al autorității care deține informații și documente referitoare la privatizare.

La dezbaterea proiectului au participat un număr de 22 de deputați ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități. În urma examinării și exprimării punctelor de vedere, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 20 de voturi pentru, două împotrivă, să supună spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților proiectul de lege, cu amendamentele admise, cuprinse în Anexa nr.1; amendamentele respinse - Anexa nr.2.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Guvernului?

Domnul Cătălin Sandu (vicepreședinte AVAS):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cătălin Sandu este numele meu; vicepreședinte AVAS.

Guvernul nu susține această inițiativă legislativă, din două motive; unul - pentru că, având în vedere prevederile constituționale, în prezent nu există limitări sau circumstanțieri în ceea ce privește obligația Guvernului și a celorlalte organe de specialitate administrative de a preda informațiile și documentele solicitate și, pe de altă parte, pentru că informațiile, prin clauzele contractuale, nu pot fi - unele dintre ele - date fără acordul celeilalte părți contractante.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale.

Vă rog frumos, domnule deputat.

Domnul Costache Mircea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Oricât ne-am grăbi de tare, totuși, o frază cred că trebuie spusă. În legătură cu motivația dată de reprezentantul Guvernului, cum că accesul reprezentanților aleși ai poporului ar împiedica procesul de privatizare, având acces la documente, este puțin ciudat. Dacă vrea domnul de la AVAS și dacă vor ații să tranzacționeze liber, fără nici un fel de imixtiune, și să nu cunoască nimeni nimic despre ceea ce fac dânșii acolo, să vândă averea "lu mămica lor", "lu tăticuțul lor" și, dacă o vând, sau dacă o tranzacționează pe a Statului Român, reprezentat de niște oameni aleși, care trebuie să voteze în cunoștință de cauză și să dea și informațiile legale celor care i-au trimis aici, în cunoștință de cauză, cei care vor, cred că ar trebui să aibă acces acolo.

Și, așa cum au luptat și luptă unii azi, pe aici, ca să studiem Arhivele Securității și alte vrafuri ale trecutului, cred că mai util este pentru neamul românesc ca, la ora asta, să fie studiate arhivele privatizărilor, ale așa-ziselor privatizări, care au fost de fapt vânzări către alte state în alte cauze, care nu înseamnă privatizare, înseamnă trecerea în proprietatea altor state; dar, chestiunile sunt de detaliu.

Accesul poate fi limitat, sau restricționat, dar numai în anumite condiții. Altfel, tot ce s-a făcut până acum, în 16 ani, cu acordul acestui Parlament, care n-a cunoscut nimic, este egal cu zero.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Daniel Buda.

Domnul Daniel Buda:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Partidul Democrat va vota împotriva acestui proiect de lege, deoarece, în opinia noastră, nu facem altceva decât să supralegiferăm. În momentul de față, există un act normativ, Legea nr.550, dacă bine rețin eu, care reglementează accesul liber la informații de interes public.

Aceste privatizări, așa cum bine de altfel sublinia colegul meu, care acum stă cu spatele ... (se referă la domnul deputat Costache Mircea, care poartă o discuție cu un domn deputat)

Domnul Bogdan Olteanu:

Rog toți colegii să stea cu fața! (Râsete)

Domnul Daniel Buda:

... reglementează în mod foarte clar accesul tuturor persoanelor la informațiile de interes public. Or, nu cred că este cazul să creăm pentru parlamentari, pentru demnitarii români, sau pentru ... cum vrem noi să-i numim, un regim preferențial.

Prin urmare, domnule președinte, Partidul Democrat va vota împotriva acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

(Aplauze; domnul deputat Costache Mircea aplaudă îndelung.)

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Vă rog frumos, domnule deputat Becsek-Garda.

Vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să ridicați mâna un pic mai vizibil.

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Eu cred că s-au făcut foarte mari fraude cu aceste privatizări, cu unele privatizări, cu unele, ca să fiu mai ... Și, totuși, deputații ar trebui să aibă acces la aceste documente.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Radu Moldovan.

Domnul Emil Radu Moldovan:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Făcea referire domnul deputat Buda la Legea nr.554, cred eu, Legea liberului acces la informații publice, dar acest proiect de lege eu cred că prevede cu totul altceva și Partidul Social Democrat va susține acest proiect de lege pentru ca cei care sunt trimiși aici de către popor să-i reprezinte să poată să verifice, să aibă și un act de control asupra privatizărilor și a modului cum se fac aceste privatizări.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Domnul Nicolae Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Dacă noi credem că prin aceste operațiuni vom descoperi marii jefuitori ai avuției naționale, ai privatizărilor mafiote, ne înșelăm amarnic. Noi trebuie să ne gândim că pentru treaba aceasta trebuie să înființăm niște organisme specializate, cu niște oameni pregătiți în domeniul acesta economic și juridic, pentru a depista acolo unde s-au făcut și s-au realizat aceste fraude. Mă gândesc chiar la înființarea unei agenții naționale post privatizare care să aibă această menire de a verifica toate privatizările din 90 și până acum, pentru a consta care au fost legale și care au fost ilegale.

De aceea, noi nu vom susține acest proiect de lege, trebuie să facem o treabă sănătoasă, serioasă în care să instituim niște organisme pregătite în acest domeniu, în care să se constate dacă privatizările respective au fost sau nu au fost legale.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Uioreanu la dezbateri generale, doriți?

Nu o să vă dau cuvântul pe procedură, întrucât există câteva amendamente care au ridicat dezbateri complexe, retrimit proiectul la comisie pentru rediscutarea art.3 și 4.

Termen la comisie? Din partea comisiei? Propunere de termen?

 

Domnul Mihai Dumitriu:

Două săptămâni.

Domnul Bogdan Olteanu:

Două săptămâni. Vă mulțumesc mult, domnule deputat.

Vă rog să notați atunci pct.31 retrimis - două săptămâni.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 0:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro