Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

38. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 509/2005

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

39. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România.

Inițiatorul, vă rog frumos?

Domnul Ion Cotescu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează remedierea unor deficiențe generate de lacunele de reglementare a aspectelor procedurale, precum și absența corelării cu alte acte normative cu caracter reparatoriu. Deficiențele au fost constatate în practica aplicării legii de bază, au fost remarcate probleme de procedură care ar trebui să fie mai puțin birocratică și să ajute persoana respectivă să-și obțină drepturile.

De asemenea, considerăm că este necesară prelungirea termenului în care persoanele care se consideră că fac parte din categoria luptătorilor în rezistența anticomunistă își pot dovedi și pot aduce documente pentru că, în practică s-a constatat că este dificil de obținut toate aceste acte, având în vedere, în principal, perioada scursă.

În afară de aceste argumente, decizia comisiei respective este necesar a fi avută în vedere în fața instanțelor de judecată.

Prin urmare, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Rog comisia?

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Plenul Camerei Deputaților a dezbătut acest proiect de lege în ședința din 23 februarie 2006, în urma raportului Comisiei juridice de disciplină și imunități care a fost un raport de adoptare, însă s-a hotărât, în urma discuțiilor din plen, retrimiterea la comisie spre o nouă dezbatere.

Comisia juridică a reluat discuția pe acest proiect de lege și, în urma dezbaterilor care au avut loc, a hotărât, cu majoritate de voturi, propunerea spre adoptare a acestui proiect de lege, cu amendamentele prevăzute în anexa nr.1.

Menționăm că, de asemenea, Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, precum și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale.

Vă rog, domnul deputat Dragoș Dumitriu.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte, pe o problemă de procedură aș vrea să intervin.

La legea respectivă am avut foarte multe amendamente. Din păcate, dezbaterea s-a făcut exact când, datorită prezenței mele în comisia din care fac parte, nu am putut fi prezent să le susțin.

De asemenea, observ că, dată fiind importanța legii, ar trebui să fie prezent și ministrul justiției sau cel puțin doamna secretar de stat Kibedi, care a fost prezentă la lucrările comisiei.

De aceea, solicit amânarea dezbaterilor la acest punct de pe ordinea de zi și solicit prezența cel puțin a doamnei secretar de stat la dezbaterile în plen.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții.

Înțeleg că solicitați retrimiterea la comisie? N-avem o procedură de amânare a dezbaterii. Există reprezentant al inițiatorului.

Sunt convins că nutriți o simpatie aparte pentru doamna secretar de stat, dar există un reprezentant al ministerului și, ca atare...

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Trebuia să fie totuși un reprezentant al Guvernului, domnule președinte, îmi cer scuze că am intervenit din nou.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog să mai spuneți o dată, că nu se aude bine.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Cer totuși să fie un reprezentant al Guvernului, ministru sau secretarul de stat, la dezbaterea acestei legi.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog să vă prezentați de la microfon, domnule secretar de stat.

Domnul Ion Cotescu:

Mulțumesc. Ion Codescu, secretar de stat în Ministerul Justiției. Doamna Kibedi n-a putut veni. Îmi pare rău.

Domnul Bogdan Olteanu:

O să vă rog, domnule deputat, să faceți efortul de a purta dezbaterea cu domnul secretar de stat prezent.

Mai există alte intervenții la dezbateri generale? La dezbateri generale, domnul deputat Dragoș Dumitriu.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Așa cum am spus, am avut mai multe amendamente care vizau în primul rând componența acestei comisii. Legea, de fapt, a fost retrimisă comisiei tocmai din această cauză, a componenței comisiei. Prin acest act normativ, se statuează dreptul unei singure instituții de drept privat, și anume Asociația Foștilor Deținuți Politici, de a face parte din această comisie, în condițiile în care există, conform datelor Ministerului Justiției, 12 organizații ale luptătorilor și foștilor deținuți politici.

Faptul că Ministerul Justiției nu a fost în stare ca, timp de trei săptămâni, să verifice care din aceste organizații mai există și ar trebui să facă parte, asta nu scuză această eroare juridică de a statua printr-o lege dreptul unei singure organizații de drept privat de a reprezenta această categorie importantă a luptătorilor împotriva comunismului.

Deci, în acest caz, solicit o retrimitere la comisie, dacă se mai poate, cel puțin. Pentru că este un act injust care se promovează prin această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Avem o propunere procedurală și o supun votului dumneavoastră.

S-a propus retrimiterea la comisie a acestui...avem o propunere procedurală pe care o supun votului dumneavoastră.

S-a propus retrimiterea la comisie a acestui proiect. Vă rog să vă exprimați prezența și votul.

Vă mulțumesc. Cu o majoritate covârșitoare, 40 de voturi pentru, 35 împotrivă, 2 abțineri... N-a funcționat? Avem un lider de grup care a contestat modul de funcționare a votului electronic. Doi vicelideri de grup.

Avem doi vicelideri de grup care au contestat modul de funcționare a votului electronic. Rog, de aceea, aparatul tehnic să...am contestat și Uioreanu, în semn de solidaritate. Aparatul tehnic, vă rog să luați măsurile necesare.

Reluăm procedura de vot electronic. Vă rog să porniți sistemul.

Vă rog să vă exprimați votul.

Da. 50 de voturi pentru retrimiterea la comisie, 69 voturi împotrivă, s-a respins propunerea.

Dezbateri generale, vă rugăm. Dacă mai există intervenții. Nu mai există intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe raportul suplimentar.

Amendamente admise, pct.1, observații, comentarii? Nu sunt.

Pct.2. Pct.3. Pct.4. Pct.5. Punctele de la 6 până la 10. Observații, comentarii?

De la pct.11 la pct.15. Observații, comentarii? Nu sunt.

Amendamentele respinse se susțin? Nu se susțin amendamentele respinse.

Proiectul rămâne la vot final pentru miercuri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 8:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro