Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

39. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța de urgență nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 62/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Nr.crt.40. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.2 al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare de la Comisia pentru industrii.

Rog inițiatorul.

Domnul Dorinel Ursărescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect prelungirea termenului de interdicție a achiziției de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase și a acumulatorilor auto uzați.

S-a constatat că prin aplicarea acestei măsuri, în perioada 2001-2005, s-a înregistrat o diminuare semnificativă a sustragerilor și distrugerilor de echipamente, utilaje, relee electrice etc.

În scopul menținerii la un nivel scăzut a acestor fenomene, și în urma consultării cu operatorii de transport, operatorii de distribuție a energiei electrice, cu S.N.CFR, cu companiile de telecomunicații, a fost elaborat prezentul proiect de lege care propune prelungirea interdicției achiziției de deșeuri neferoase de la persoane fizice până la 31 decembrie 2007.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia. Vă rog.

Domnul Constantin Petrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea alin.2 art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile transmis cu adresa nr.62 din 15 februarie 2006.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 9 februarie 2006.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea până la data de 31 decembrie 2007 a achiziționării de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora, și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase, a bateriilor și acumulatorilor uzați pentru autovehicule.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 14 martie 2006.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.2 art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001.

În conformitate cu prevederile art.75 alin.3 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale, vă rog.

Domnul deputat Romeo Hanganu și după aceea domnul deputat Ghișe.

Domnul Octavian Romeo Hanganu:

Domnule președinte,

Susținem inițiativa legislativă, cu atât mai mult cu cât și eu, cu domnul deputat Iulian Iancu, am avut o inițiativă exact cu aceeași temă și, bineînțeles, cum subiectul era același, ne-am retras inițiativa noastră, susținând inițiativa colegilor liberali.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Ioan Ghișe.

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc, domnule președinte.

În legătură cu proiectul de lege, doresc în mod adiacent să pun problema, pentru reprezentantul ministerului aici de față, a faptului că asociații profesionale patronale ale celor care se ocupă de colectarea acestor deșeuri ne-au sesizat în repetate rânduri asupra următoarei situații: materialele acestea refolosibile provenite de la persoane juridice, ele de fapt ajung acolo de la persoane fizice care, prin moduri pe care n-are rost să le comentăm acum, din lipsă de timp, le aduc acestor persoane juridice.

Problema de fond este următoarea: de a determina legislativ, poate prin hotărâre de Guvern, identificarea sursei prin care la persoane juridice ajung aceste materiale refolosibile care de fapt sunt aduse la ele de către persoane fizice.

În întreaga țară funcționează o adevărată mafie în privința predării către persoane juridice de către persoane fizice a unor astfel de materiale de proveniență industrială și refolosibilă, și problema este de a crea un cadru normativ prin care să se identifice sursa de la care provin aceste materiale.

Interdicția, care acum este în proiectul de lege și care se prelungește, are rațiunile ei. Numai că aprobarea acestui proiect de lege nu rezolvă problema ilicită a modului cum la persoane juridice ajung aceste materiale aduse de persoane fizice. Și, atunci, rog reprezentantul ministerului ca într-o perioadă rezonabilă de timp să ne prezinte o informare asupra modului cum se gândește reglementarea acestui circuit, în sensul de a-l introduce în legalitate, de la dezasamblarea materialelor din structurile în care ele se află, apariția lor la persoane fizice și mai apoi la persoane juridice.

Pentru că ceea ce este acum, ca și cadrul legal instituit, este doar că persoanele juridice sunt partenerii acestor REMAT-uri care la niveluri județene sau zonale culeg materialele refolosibile, însă, cum spun, mafia sau lanțul mafiot este între persoanele fizice care aduc materialele acestea, care de cele mai multe ori sunt furate din structuri care sunt dezasamblate.

Deci, aceasta este rugămintea, ca ministerul să ne prezinte, să spunem, în două săptămâni, o informare asupra modului cum vede reglementată stoparea acestui circuit ilicit de prezentare de către persoane fizice a materialelor de fapt furate și aduse la persoane juridice care apoi legalizează o sursă financiară care la proveniență are doar furtul.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Rog Departamentul pentru relația cu Parlamentul să transmită această solicitare a domnului deputat Ghișe.

Dacă există alte intervenții la dezbateri generale. Nu există alte intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterea proiectului, la dezbaterea proiectului pe articole.

Amendamente admise din raport.

Pct.1. Observații, comentarii? Nu sunt.

Pct.2. Observații, comentarii? Nu sunt.

Amendamentele respinse se susțin? Nu se susțin.

Rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 12:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro