Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

40. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 145/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul secretar de stat, Mircea Alexandru, vă rog.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și nternelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța Guvernului supusă aprobării, s-a realizat reglementarea în principal a următoarelor aspecte: posibilitatea constituirii cu personalitate juridică a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ale comunelor, orașelor, municipiilor și, respectiv, sectoarelor municipiului București.

Prevederea surselor de finanțare e în funcție de caracterul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, adică dacă este sau nu cu personalitate juridică. Se prevede faptul că valoarea cărții de identitate și cărții de identitate provizorie se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor emitent al acestor documente sau, după caz, al bugetului local, în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică.

S-au mai prevăzut măsuri care vizează securitatea materialelor necesare confecționării cărților de identitate și a cărților de alegători, care se face în mod unitar de către Ministerul administrației și Internelor prin I.N.E.P. și, de asemenea, se prevede faptul că documentația privind specificațiile tehnice ale echipamentelor informatice să se întocmească de Centrul Național de Administrarea bazelor de date privind evidența persoanelor din cadrul ministerului.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei.

Domnul Traian Constantin Igaș:

Da. Mulțumesc.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege a fost dezbătut în procedură obișnuită în ședința din 28 martie 2006.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 26 de deputați din totalul de 28 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse. Rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 6:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro