Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

43. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 121/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Inițiatorul. Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Mircea Alexandru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Prin Ordonanța Guvernului supusă aprobării, s-a realizat modificarea Legii nr.248/2005, în sensul instituirii unor prevederi legale care să facă posibilă tranziția de la actualele tipuri de pașapoarte, la pașapoartele ce vor conține informații ale persoanelor și în format electronic, data introducerii, forma și conținutul acestora.

Întrucât realitatea a arătat că pot exista situații medicale critice în care se pot afla solicitanții de pașaport simplu, a căror rezolvare presupune efectuarea unui tratament de specialitate în străinătate și care nu permit nici deplasarea la serviciu public comunitar pe raza căruia își au domiciliul, s-a realizat, de asemenea, introducerea unor norme derogatorii de la regulile stabilite prin art.15 alin.2 și alin.3, care să facă posibilă rezolvarea cu celeritate ale unor asemenea solicitări.

De asemenea, au fost stabilite premisele pentru eliberarea de către autoritățile române competente din țară, respectiv de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, a unor pașapoarte având un caracter temporar, cu valabilitatea de până la un an de zile, care vor permite, între altele, rezolvarea cererilor cetățenilor români aflați sub diverse angajamente în străinătate și care nu mai posedă documente de călătorie, ori a căror ședere pe teritoriul statului în cauză se impune a fi reglementată.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia, vă rog. Comisia pentru politică externă.

Vă rog, domnule deputat Bentu.

Domnul Dumitru Bentu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, trimis cu adresa nr.PL-x 121/1 martie 2006.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 23 februarie 2006, a adoptat acest proiect de lege.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, cu avizul nr.26737 din 8 martie 2006.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de asemenea, a avizat favorabil acest proiect de lege, în forma adoptată de Senat, cu unanimitate de voturi.

Aviz favorabil s-a primit și din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în forma adoptată de Senat, în ședința din 8.III.2006, cu unanimitate de voturi.

S-a primit, de asemenea, aviz favorabil din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. A fost, de asemenea, avizat favorabil proiectul de lege și de Consiliul Legislativ.

Acest proiect supus dezbaterii are ca obiect reglementarea exercitării dreptului la libera circulație de către cetățenii români, având în vedere soluțiile adoptate la nivelul statelor europene, precum și iminenta aderare a României la Uniunea Europeană, și impune preluarea normelor instituite de regulamentul Consiliului Europei nr.2252/2004, potrivit cărora statele membre trebuie să asigure procedurile necesare pentru emiterea pașapoartelor cu date biometrice încorporate, într-o primă fază, imaginea facială și amprenta digitală.

De asemenea, au fost stabilite premisele pentru eliberarea de către autoritățile competente române din țară, respectiv misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, a unor pașapoarte având caracter temporar, cu valabilitate de până la un an de zile, ce vor permite, între altele, și rezolvarea cererilor cetățenilor români aflați sub diferite angajamente în străinătate, care nu mai posedă documente de călătorie și a căror ședere pe teritoriul statului în cauză se impune a fi reglementată, data punerii în circulație a pașapoartelor temporare, precum și forma, conținutul și condițiile de eliberare, urmând a fi stabilite prin hotărâre de Guvern.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege mai sus-menționat, precum și amendamentele formulate în scris de către domnul deputat Florin Iordache, finalizând dezbaterile în ședința din 28 martie 2006.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați din partea inițiatorului, domnul Alexandru Mircea, secretar de stat, domnul Vlad Cornea, director general, și domnul Florin Nan, director general adjunct în Ministerul Administrației și Internelor.

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 21 de membri ai comisiei, au fost prezenți în sală 17 deputați.

În urma examinării proiectului de lege, amendamentelor depuse și a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei, precum și de către invitați, s-a hotărât, cu majoritate de voturi și 3 abțineri, adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă la dezbateri generale există intervenții. Nu există.

Trecem la dezbaterea pe articole, pe raport.

Există un număr de amendamente respinse. Se susțin aceste amendamente respinse. Nu se susțin.

La amendamentele admise, există comentarii? Nu există.

Rămânem la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 12:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro