Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

49. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 133/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct. 49 pe ordinea de zi - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Legea are caracter ordinar.

A fost adoptă de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru buget.

Domnul secretar de stat Cătălin Doică.

Domnul Cătălin Doică (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Ordonanța de urgență se referă la modificarea datei la care vor fi preluate de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, activitățile de colectare, control și soluționare a contestațiilor privind creanțe bugetare reprezentând contribuții sociale datorate de persoanele asigurate pe baza declarației de asigurare, respectiv, schimbarea datei de la 1 ianuarie 2006 la 1 ianuarie 2007.

Menționăm că ordonanța și-a produs deja efectele.

Avizul comisiei de specialitate este favorabil.

Drept pentru care, solicitarea Guvernului către dumneavoastră este să fiți de acord cu proiectul de lege de aprobare.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia? Fiind procedură de urgență, vă rog să propuneți și timpul de dezbatere.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Trei minute, cu un minut, vă rog.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei?

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Din analiza efectuată de către reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Muncii, ai Ministerului Sănătății și ai caselor de asigurări sociale, împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Fondului Monetar Internațional, a rezultat că înainte de preluarea de către ANAF a administrării contribuțiilor sociale datorate persoanelor fizice asigurate pe baza declarației de asigurare se impune realizarea unei reforme a acestor contribuții sociale, în sensul armonizării legislației privind bazele de impunere, unificarea procedurilor de administrare, redefinirea competențelor instituțiilor implicate.

Proiectul de lege care face aceste modificări face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat reprezentanții Ministerului Finanțelor, și anume, domnul secretar de stat Cătălin Doică.

La lucrări au participat 22 de deputați și a fost adoptat cu unanimitate de voturi acest raport al comisiei.

Proiectul este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumim.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne pentru miercuri, la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 3:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro