Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

51. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 161/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Legea are caracter ordinar.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare la Comisia pentru buget.

Procedură de urgență.

Domnul secretar de stat Cătălin Doică.

Domnul Cătălin Doică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect are ca obiect de reglementare modificarea Codului de procedură fiscală, în sensul de a se da posibilitatea suspendării executării silite prin poprire parțială sau totală, în situația în care popririle înființate de organul de executare conduc la imposibilitatea debitorului de a-și continua activitatea economică, cu consecințe sociale deosebite și cu condiția ca debitorul să indice bunuri libere de orice sarcini oferite în vederea sechestrării sau orice alte garanții prevăzute de lege, la nivelul sumei pentru care era deschisă executarea silită.

De asemenea, inițial s-a reglementat posibilitatea organelor fiscale de a declara starea de insolvabilitate a debitorilor, în situația în care valoarea veniturilor sau bunurilor urmăribile ale acestora este mai mică decât obligația fiscală de plată.

Ordonanța de urgență, așa cum a fost adoptată de către Guvern, a avut o serie întreagă de amendamente, unele dintre ele respinse, celelalte admise. Menționăm că, pentru amendamentele admise, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, a fost de acord cu acestea.

Drept pentru care, vă rugăm să fiți de acord cu forma proiectului de lege, așa cum este astăzi supusă dezbaterii dumneavoastră, cu amendamentele admise de către comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia, vă rog?

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Comisia propune timp de dezbatere 10 minute.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 54-55 din Regulamentului Camerei Deputaților, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Bodu Sebastian, președinte ANAF, și doamna Tanți Anghel, șef proiect.

La lucrări au participat 20 de deputați. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Iar comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Vă mulțumim.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe raport, amendamente admise.

De la pct. 1 la pct. 5.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 5 la pct. 10.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 11 la pct. 20.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 21 la pct. 30.

Observații, comentarii? Nu sunt.

De la pct. 31 la pct. 35.

Observații, comentarii? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne pentru vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 12:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro