Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

52. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 142/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Legea are caracter ordinar.

Adoptată de Senat.

Raport de adoptare de la Comisia pentru învățământ.

Rog inițiatorul?

Domnul Dumitru Miron:

Această ordonanță se încrie în axa considerării în continuare a învățământului ca o prioritate importantă. Are în intenționalitatea sa să facă o așezare mai bună a scalelor grilelor de salarizare și să cuprindă elemente motivaționale suplimentare pentru cadrele didactice mai tinere și pentru personalul cu o vechime mai mică.

În acest context, vă rugăm să votați acest act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiilor sesizate în fond? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihai Radan:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, și cu adresa nr.51/687 Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru muncă și protecție socială ale Camerei Deputaților au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Proiectul a fost avizat de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de Comisia juridică, de disciplină și imunități și a primit avizul din partea Consiliului Legislativ.

Pentru îndeplinirea obiectivelor ce rezultă din faptul că învățământul este considerat prioritate națională, precum și respectarea prevederilor Legii nr. 128 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, acest proiect de lege este necesar, spre reașezarea grilelor salariale actuale.

Modificarea salariilor de bază a avut în vedere accentuarea creșterii salariilor, cu prioritate pentru absolvenții tineri, dar și pentru cei care au mai puțin de 10 ani vechime în învățământ.

Aceste grile au fost rezultatul unor negocieri între reprezentanții Guvernului și președinții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.

Adoptarea acestui proiect de lege va corela salariile personalului din învățământ cu salariul mediu brut pe economie.

La lucrările reunite ale comisiilor au fost prezenți 41 de deputați, din totalul de 48. Raportul a fost adoptat în ședința din 29 martie 2006, cu unanimitate de voturi.

Potrivit art. 75, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor celor două comisii reunite, cu unanimitate de voturi, propunem admiterea fără modificări a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat Furo.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Este mai bine mai târziu decât deloc. Salutăm inițiativa legislativă a Guvernului și apreciem modalitățile găsite în comun cu federațiile sindicale pentru o, cât de cât, majorare a retribuțiilor, a salarizării personalului didactic. În sfârșit, se pare că învățământul va ocupa locul pe care îl merită în societatea noastră.

Stimate domnule președinte,

Mă adresez de data asta dumneavoastră, sunteți un președinte tânăr, energic și cu perspectivă în viața politică a țării. Eu nu fac parte din categoria viitorilor beneficiari ai salarizării bugetarilor, dar, vă rugăm, urgentați la Ministerul Muncii, la factorii care lucrează la ora actuală la regândirea întregului sistem de salarizare, a vechii Legii nr. 154, pentru corelarea în mod corespunzător a salarizării întregului personal administrativ salarizat de stat. La ora actuală, sunt mari discrepanțe și mari nemulțumiri între diverse categorii de salariați.

Închei, mulțumindu-vă anticipat pentru intervențiile pe care le veți face, și subliniez că susținem această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat, și am luat notă de solicitarea dumneavoastră, pe care o vom comunica Ministerului Muncii.

Dezbateri generale? Nu mai sunt intervenții.

Nu există amendamente admise sau respinse, rămâne pentru miercuri, la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 16:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro