Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.58/21-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2006

55. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 163/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență.

Legea are caracter ordinar.

A fost adoptată de Senat.

Raport comun de adoptare, Comisia pentru administrație și Comisia pentru apărare.

Procedură de urgență.

Inițiatorul, vă rog?

Domnul Mircea Alexandru:

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege se vizează înființarea, în baza actelor normative, a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prin fuzionarea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari cu Comandamentul Protecției Civile, și perfecționarea și îmbunătățirea managementului acestei activități.

În prima etapă, se are în vedere unificarea și integrarea structurilor de pompieri și protecție civilă. Și, de asemenea, se are în vedere renunțarea - ceea ce este cel mai important lucru - eșalonată la militarii în termen și încadrarea posturilor respective cu profesioniști civili, care să deservească autospecialele și dotările acestor structuri.

O altă modificare în textul legii vizează art. 20 din Ordonanța nr. 88 și are în vedere îmbunătățirea sistemului de finanțare, stabilindu-se ca, anual, prin Legea bugetului de stat, să se aloce bugetelor proprii ale județelor sume defalcate pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și gospodărire, reparații curente, precum și pentru achiziționarea documentației necesare.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisiile? Rog să propuneți și timpul.

Domnul Traian Constantin Igaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trei minute, cu un minut.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei juridice.

Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în procedură de urgență în ședințele din 28 martie 2006 și, respectiv, 4 aprilie 2006.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat în Senat în ședința din 9 martie 2006.

Camera decizională este Camera Deputaților.

Comisiile au propus aprobarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Există un amendament respins. Se susține? Nu se susține.

Alte comentarii sau observații pe text, pe articole? Nu sunt.

Rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 10:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro