You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 09-05-2006

Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2006

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.37 Gheorghe Chiper - declarație politică intitulată "Programe clientelare, rezultate dijmuite";

Domnul Gheorghe Chiper:

"Programe clientelare, rezultate dijmuite"

În aceste zile, presa scrisă și audiovizuală din Arad acordă, în mod repetat, ca un laitmotiv, spații de emisie și informații ample despre începerea sau reluarea lucrărilor de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă într-o serie de orașe și comune ale județului. În fapt, este vorba de știri de larg interes cetățenesc, cu însemnate efecte pe plan edilitar, dacă obiectivele n-ar fi prea tardive, prea de multe ori anunțate și prea îndelung amânată începerea lor, în condițiile în care o foarte mare parte din localitățile județului suferă de lipsa apei sau de necesitatea reabilitării instalațiilor existente, a unui mare număr de conducte și artere de alimentare cu apă, realizate cu ani în urmă și neîntreținute sau fără a se realiza un echilibru între resurse și consum.

Așadar, nu lucrările în sine fac obiectul prezentei declarații politice, ci modul în care, puse să gestioneze programele derulate în acest domeniu, autoritățile județene alocă fondurile pentru lucrări și stabilesc prioritățile în materializarea lor. Concret, în toate cele opt comune unde încep (sau sunt reluate) lucrări, primarii aparțin Alianței D.A., acestea fiind de fapt singurele investiții care vor fi demarate în actualul mandat; pentru că, trebuie să spun cu regret, în alte momente, cu alte prilejuri nu s-a reușit promovarea altor lucrări, din lipsă de interes, din nepăsare, sau chiar rea-voință, să nu aibă și alții parte de astfel de investiții. Nu exagerez spunând aceasta; se știe că județul Arad este mult rămas în urmă (dacă nu chiar ultimul) în ce privește accesarea unor fonduri SAPARD pe infrastructură. Investiții noi din alte fonduri nu s-au pregătit, rezultatele fiind incomparabil mai mici, mai ales față de realizările din perioadele anterioare, când s-au executat lucrări ample de alimentare cu apă la sate, din fondurile de la buget (ex.: Hălmăgel - Hălmagiu - Vârfurile; Ignești; Dezna; Buteni - Bârsa; Șiria; Ghioroc - Covăsânț; Beliu - Archiș - Cărand - Groșeni etc.).

Avem, deci, de-a face cu programe de ordin clientelar, și ele insuficiente, care nu au cum să creeze un echilibru în dezvoltarea și modernizarea localităților județului. Avem, pe de altă parte, rezultate dijmuite, datorită inconsecvenței și slabei preocupări pentru obținerea fondurilor și pentru accesarea unor proiecte europene în acest sens.

Există, fapt și mai grav, o orientare părtinitoare în repartizarea lor pe unități administrativ-teritoriale, în favorizarea sistematică a unora, pe criteriul apartenenței la un anumit sistem politic, și, în aceeași măsură, pentru "blocarea" celor care sunt din Opoziție, în speță din PSD. Și aceasta nu se întâmplă doar la capitolul investiții, fiind notoriu faptul că, recent, Consiliul județean - majoritar PNL-PD - a redistribuit mai multe miliarde lei (vechi) de la întreținerea drumurilor județene către un singur drum comunal (care aparține unui primar liberal).

Cred că este un preț prea mare pentru o asemenea ".. Alianță!