Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.75/19-05-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 09-05-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2006

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România.
 
see bill no. 229/2006

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2006, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998, privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului european din România.

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Are cuvânt inițiatorul.

Domnul Adrian Ciocânea (secretar de stat, Ministerul Integrării Europene):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Traducerea acquis-ul comunitar este una dintre obligațiile asumate de fiecare stat candidat la aderarea pentru Uniunea Europeană.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană și în urma îndeplinirii acestei obligații, limba română va deveni și limbă oficială a Uniunii. În lipsa traducerii acquis-ul comunitar și în lipsa publicării acestuia, nu se pot produce efecte juridice, adică persoanele fizice și juridice din România nu se pot prevala de prevederile acquis-ul comunitar.

În prezent, această obligație o are Ministerul Integrării Europene iar instituția care face traducerile este Institutul European din România.

Faptul că, în prezent, România trebuie să trimită Comisiei Europene și Parlamentului un număr de 5000 de pagini lunar, ne-a făcut să reevaluăm necesitatea de a mări numărul de posturi de traducători de la 61 la 85 și, de asemenea, în condițiile în care avem nevoie să menținem pe posturi experți cu o foarte mare calificare, juriști-lingviști, adică cu două calificări cel puțin, am solicitat să mărim în cuantum de 50 % salariul de bază pentru a justifica astfel și a putea să păstrăm acești experți, justificând deci această chestiune prin o activitate de interes național, ceea ce se poate și observa.

Având în vedere această situație, cu consecințe deosebit de importante, solicităm aprobarea acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Comisia raportoare are cuvântul.

Domnul Ștefan Glăvan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 30 martie 2006.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare pe de o parte suplimentarea numărului de posturi existent la Institutul European din România pentru a se putea realiza la timp traducerea în limba română a acquis-ul comunitar și a legislației române în limbile de lucru ale Uniunii Europene iar, pe de altă parte, privește acordarea unor sporuri la salariile de bază pentru unele categorii de personal.

Urgența reglementării este determinată de obligația asumată de România pentru traducerea acquis-ul comunitar în vederea producerii efectelor juridice și pentru formarea funcționarilor publici în domeniul utilizării fondurilor structurale.

Proiectul de lege a primit avize favorabile, fără amendamente, de la Comisia juridică de disciplină și imunități, de la Comisia pentru muncă și protecție socială, de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, proiectul de lege conform avizului nr.89.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați reprezentanți ai Institutului European, ai Ministerului Integrării și ai Ministerului Afacerilor Externe.

Ca urmare a examinării proiectului de lege amintit, în ședința din 20 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă a hotărât să adopte în unanimitate un raport de admitere fără amendamente a proiectului de lege amintit spre a fi dezbătut și adoptat în plenul Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat.

Prin conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și, potrivit art. 75 din Constituție, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, urmează a fi adoptat în condițiile de vot ale art. 76 din Constituția revizuită de Camera Deputaților care este și Cameră decizională.

Comisia propune pentru dezbateri generale trei minute, iar pentru intervențiile individuale un minut.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Fiind un raport de admitere...

 

Domnul Vasile Pușcaș (din sală):

Da.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu v-am văzut, domnule deputat. Aveți cuvântul. Domnul deputat Pușcaș.

Domnul Vasile Pușcaș:

Îmi cer scuze, domnule președinte că sunt așa, de statură mică și sunt greu...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Cereți scuze secretarilor, domnule deputat.

Domnul Vasile Pușcaș:

Doamnelor și domnilor colegi,

În general, știu că există o reținere atunci când este vorba de instituțiile publice, de mărire a salariilor.

Aș dori să vă spun doar următoarea chestiune. Institutul European este printre foarte puținele instituții publice care are expertiză, în momentul de față, în ceea ce privește analiza, strategizarea și politicile în domeniul integrării europene și în domeniul european. Fapt pentru care vreau să vă rog să considerați că nu numai traducătorii, ceea ce sunt o categorie specială în rândul slujbașilor sau funcționarilor în procesul de integrare, dar și ceilalți experți merită să aibă o încadrare mult mai bună pentru că este nevoie nu numai să-i păstrăm pe acești experți dar, mai ales, aceștia să poată să adune, în jurul lor, și chiar la Institutul European și alții.

De aceea, vă rog să susțineți acest proiect.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă, din partea altui grup parlamentar, vrea vreun coleg să ia cuvântul? Nu.

Raportul comisiei ne propune adoptarea fără amendamente a proiectului de lege. Dacă există intervenții? Nu.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră, datorită faptului că avem de-a face cu un proiect de lege ordinar, adoptarea proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 11 august 2020, 19:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro