Angela Buciu
Angela Buciu
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/02-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-11-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 23-05-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2006

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.25 Angela Buciu - pledoarie pentru despăgubirea foștilor membri cooperatori;

 

Doamna Angela Buciu:

În baza datelor statistice, agricultura din România este, în mare măsură, de subzistență.

Deși în mediul rural trăiește mai bine din 35 % din populația țării, contribuția agriculturii la p.i.b. este de cca. 12 - 13%, iar aportul agriculturii la bugetul public este insignifiant. Forța de muncă tânără de la sate își caută șansele migrând spre mediul urban, în vederea calificării superioare, există și alternativa plecării la muncă în străinătate, motivată de diferențele foarte mari de salariu.

La noi se vorbește mult despre modernizarea agriculturii, despre dotarea mai bună cu echipamente și mașini agricole performante, modernizări care ar trebui să amelioreze viața oamenilor, să le asigure venituri mai mari. Toate acestea se pot realiza prin creșterea productivității muncii în agricultură, fapt ce presupune comasarea terenurilor și înființarea exploatațiilor, încurajarea producției pentru export, acțiuni care presupun o instruire a forței de muncă și o finanțare adecvată.

La ora actuală, în mare majoritate, cei care fac agricultură, sunt foștii membri cooperatori, majoritatea în vârstă, care practică o agricultură înapoiată, care realizează producții mici, iar ca o soluție din partea autorităților pentru modernizarea fermelor este încercarea de a forța țăranii să-și vândă terenurile, fapt care ar accentua sărăcirea lor.

Țăranul român face parte din categoria celor mai nedreptățiți în toate orânduirile sociale. În perioada dictaturii comuniste, cooperativizarea agriculturii a reprezentat un proces abuziv prin care milioane de țărani au fost deposedați de folosința terenurilor agricole și silvice, de animalele de muncă, atelaje, unelte și mașini agricole fără nici o despăgubire, iar în perioada postrevoluționară, deși suntem într-o situație avansată cu reconstituirea dreptului de proprietate, sprijinul acordat de către autorități este nesemnificativ, materializat în: lipsa creditelor pentru înființarea de exploatații, pentru procurarea de mașini performante, pensii foarte mici, oscilând între 500.000 - 1.000.000 lei vechi.

Pentru țărani au rămas simple lozinci electorale ale Alianței D.A. promisiunile privind creșterea reală a pensiilor cu 30%, indexarea trimestrială corelată cu indicele de creștere a prețului de cost, ca și asigurarea pentru pensionari din fonduri sociale a costului medicamentelor.

O altă nedreptate făcută recent foștilor cooperatori este Legea 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției. Prin înființarea Fondului "Proprietatea" s-a găsit soluția pentru despăgubirea beneficiarilor Legii 18/1991, Legii 1/2000 și Legii 169/1997 pentru confiscarea abuzivă a imobilelor și terenurilor agricole și silvice trecute în domeniul statului, în schimb pentru foștii membri cooperatori care au fost victime ale deposedării abuzive de folosința terenului agricol și silvic timp de 40 de ani, de animalele de muncă, atelaje, inventarul agricol, mașini etc, au fost omiși de la despăgubiri.

Consider imperios necesar ca Statul Român să despăgubească pe foștii membri cooperatori pentru folosința terenului agricol și silvic prin Fondul "Proprietatea", iar sumele ce se vor stabili să fie destinate beneficiarilor titlului de proprietate și acordate sub formă de pensie viageră.

De asemenea, consider necesară instituirea pentru pensionarii CAP a pensiei minim garantate, în echivalență cu 70% din salarul minim net pe economie, prin Fondul "Proprietatea" "

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 30 november 2020, 16:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro