Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/02-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 23-05-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2006

2. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi.
 
see bill no. 136/2006

 

(În continuare, ședința este condusă de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Victor-Viorel Ponta și Dan Radu Rușanu, secretari.)

Domnul Bogdan Olteanu:

Bună dimineața!

Doamnelor și domnilor deputați, vă rog luați loc în sală.

Rog liderii de grupuri să-și invite colegii să intre în sală.

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm lucrările ședinței de azi a Camerei Deputaților și vă anunț că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 206. Sunt absenți 125 deputați, din care 25 de deputați participă la acțiuni parlamentare.

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința din ziua de marți 23 mai 2006.

Vă reamintesc, suntem la Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală. Discutăm pe articole, ne aflăm la punctul 143 din raport, amendamente admise. De asemenea, am discutat primele 15 amendamente respinse. Vă informez că timpul de dezbatere stabilit prin decizia plenului a expirat, ne aflăm în procedură de urgență. Cu excepția unor situații cu totul aparte, voi avea rugămintea la dumneavoastră să trecem prin punctele din raport fără dezbatere, în aceste condiții.

Dacă la pct.8..., suntem 206 parlamentari în sală, domnule secretar, cvorum de lucru.

Pct.143, observații? Comentarii?

Pct.144? Adoptat.

Pct.145. Adoptat.

Pct.146. Adoptat.

Pct.147. Adoptat.

La pct.16 din amendamentele respinse, avem o propunere de introducere a unui nou articol. Se susține? Nu se susține.

Vă mulțumesc.

Pct.148. Adoptat.

Pct.149. Adoptat.

Pct.150. Adoptat.

Pct.151. Adoptat.

Pct.152. Domnule Iordache, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un amendament al colegilor Nicolicea, Levente și domnul Ungureanu. Dintr-o greșeală de redactare a fost omis numele colegului nostru Ungureanu, dar tot dintr-o greșeală de redactare, textul trebuie completat. "Acestea fiind înregistrate într-un registru special".

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Există comentarii? Domnul deputat Ujeniuc.

Domnul Dragoș Ujeniuc:

E vorba de poziția 152 ați spus, domnule președinte. Da, și dincolo de observația colegului Iordache, eu v-aș ruga... cu o problemă de redactare. Se spune: "Rezoluția de începere a urmăririi penale va avea precizate..." Nu mi se pare potrivită formularea. Eu v-aș propune " va preciza data și ora la care..."

Domnul Bogdan Olteanu:

Obiecții, comentarii?

Doamna ministru, dacă doriți să interveniți?

Doamna Monica Luisa Macovei:

Vă mulțumesc. Eu susțin respingerea amendamentului, s-a adăugat ora de trecut în rezoluția de începere a urmăririi penale, nu e decât un formalism excesiv, nimic, nici un act procedural ulterior nu depinde de ora acestui act.

Eventual, dacă continuăm discuțiile, atunci solicit retrimiterea la comisie.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă rog, alte intervenții?

Mai faceți o discuție la comisie și cu 152...

Pct.153. Adoptat.

Pct.154. Pct.155. Pct.156. Pct.157. Pct.158. Pct.159. Pct.160. Pct.161.

Da, vă rog, domnule deputat Nicolicea, la pct.161?

Vă rog.

Domnul Eugen Nicolicea:

Aici se vorbește de confirmarea rechizitoriului și reamintesc plenului că tot ceea ce ține de 209, care a fost trimis la comisie, ar trebui trimis la comisie.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Comisia? De acord. Retrimitem atunci și pct.161 la comisie și urmează a fi discutat împreună cu 209. Se retrimite la comisie pentru a fi discutat împreună cu 209.

Pct.162? La fel, se retrimite.

Pct.163. Obiecții? Comentarii la 163?

Pct.163. Nu sunt. Adoptat.

Pct.164? Pct.165?

Pct.166? Da. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să observați, stimați colegi, că și în redactarea actuală a Codului de procedură penală și în textul propus de Senat se menține la alin.2 o repetare de 3 ori a expresiei "termenul de 20 de zile", extrem de supărătoare la auz. Mai precis, se spune, "ori procurii ierarhic superiori nu au soluționat plângerea în termenul de 20 de zile, prevăzut în art.277; termenul de 20 de zile, prevăzut în alin.1, curge de la data expirării termenului de 20 de zile...". Cea mai nefericită soluție de redactare, după părerea mea, și eu propun următorul conținut: "ori procurorul ierarhic superior..." la partea finală a alin.2... "nu a soluționat plângerea în termenul prevăzut în art.277, termenul de 20 de zile, prevăzut în alin.1, curge de la data expirării termenului de 20 de zile." O repetare de 2 ori ar fi mai de admis, decât de 3 ori... Se poate scoate și a doua oară, domnul președinte vine în întâmpinarea unei propuneri pe care vreau s-o fac finalmente. "În termenul prevăzut în art.277, termenul prevăzut în alin.1 curge de la data expirării termenului de 20 de zile." Da, da, cu adăugarea: "curge de la data expirării termenului inițial de 20 de zile". Am să fac și...

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, vă rog frumos să redactați împreună cu comisia și revenim un pic mai târziu la punctul acesta, ca să avem o redactare clară, că în momentul acesta mie nu îmi e foarte clar.

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Dacă acceptați așa ceva, imediat eu...

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. V-aș propune. Da?

Pct.167, aici avem și amendamentul respins de la pct.18. Se susține amendamentul respins de la pct.18? Nu se susține.

La pct.167, doamna ministru, vă rog.

Doamna Monica Luisa Macovei:

La pct.167 art.2782 reglementează procedura prin care procurorul se poate plânge la instanța de judecată împotriva unui act al procurorului șef.

Ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.345 din 18 aprilie anul acesta, textul a devenit neconstituțional. A declarat neconstituțional un text similar din Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Prin urmare, trebuie eliminat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Comisia?

Avem formula de a supune acum la vot eliminarea sau de a retrimite la comisie, pentru a o evalua.

Domnul deputat Nicolicea.

Domnul Eugen Nicolicea:

Nu se poate propune eliminarea, ci înseamnă un amendament în plen, a mai făcut colegul meu aseară, nu se poate așa ceva. Deci, dacă nu obține voturi nu este adoptat, dar nu putem propune eliminarea.

În ceea ce privește soluția ideală ar fi trimiterea la comisie pentru că texte similare nu sunt totuna cu texte identice.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Trimit la comisie pct.167 atunci și să se stabilească dacă textul este neconstituțional, evident că și comisia va veni cu o propunere în consecință.

Pct.168. Adoptat.

Pct.169. Adoptat.

Pct.170. Adoptat.

Pct.171. Adoptat.

Pct.172. Adoptat.

Pct.173. Adoptat.

Pct.174. Adoptat.

Pct.175. Adoptat.

Pct.176. Adoptat.

Pct.177. Adoptat.

Pct.178. Adoptat.

Pct.179. Adoptat.

Pct.180. Adoptat.

Pct.181. Adoptat.

Pct.182. Adoptat.

Pct.183. Adoptat.

Pct.184. Adoptat.

Pct.185. Adoptat.

Pct.186. Adoptat.

Pct.187. Aici avem și un amendament respins. Dacă se susține? E vorba de amendamentul 20 de la amendamente respinse. Art.333.

Domnule Nicolicea, susțineți? Acesta este Codul de procedură penală, nu ne jucăm cu 2 minute în sus sau în jos. Trimitem la comisie, să-l găsească și domnul Nicolicea.

Pct.188. Adoptat.

Pct.189.

Da, domnul deputat Ujeniuc, vă rog la pct.189?

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că textul adoptat de Senat este corect, adică cuprinzând și expresia: " iar instanța, după caz,...." și spune ce anume face. Trebuie menținut, după opinia mea, textul de la Senat, pentru că e chiar de esența cuprinsului acestui alineat. Adică arată cine "după caz, procedează modurile..." arătate după două puncte? În forma expusă în amendament, nu se înțelege că instanța, după caz, procedează cum se arată în continuare. Deci, îi ia practic..., tot sensul se schimbă și nejustificat și incorect. V-aș ruga să fiți de acord să menținem forma textului de la Senat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Marton

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă dau citire cum ar suna fără, adică "cu instanță" acest text, iar instanța, după caz, procedează la extinderea procesului penal și la judecarea cauzei și cu privire la fapta descoperită. "Dacă am elimina "instanța", înseamnă că procurorul procedează la extinderea procesului penal, ceea ce credem că într-un stat de drept este inacceptabil.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Înțeleg că propuneți varianta de la Senat. Da. Vă mulțumesc.

Atunci supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a amendamentului admis, prevăzut la pct.189 din raport. Vă rog frumos să vă folosiți cartelele. Vă rog să votați. Deci, votăm eliminarea. Ba merge... Merge, merge... Da. Vă mulțumesc. S-a votat, a rămas varianta Senatului.

(Conform afișajului, sunt înregistrați 98 deputați prezenți; 95 voturi pentru; nu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă.)

Pct.190. Da. Vă rog, domnule deputat.

Pct.191. Pct.192.

Pct.193.O să rog pe domnul deputat Ujeniuc, când termină redactarea aceea de la pct.166, să ne anunțe.

Pct.194. Pct.195. Pct.196. Pct.197. Pct.198. Pct.199.

Pct.200. O să vă rog să vă consultați și cu comisia întâi. Adoptat.

Pct.201. Adoptat. Pct.202. Adoptat. Pct.203. Adoptat.

Pct.204. Adoptat. Pct.205. Adoptat. Pct.206. Adoptat.

Pct.207. Adoptat.

Vă atrag atenția că pe aici o să mai urmeze și un amendament respins. Dar e un pic mai la vale.

Pct.208. Adoptat. Pct.209. Adoptat. Pct..210. Adoptat.

Pct.211. Adoptat. Pct.212. Adoptat. Pct.213. Adoptat.

Pct.214. Adoptat. Pct..215. Adoptat. Pct.216. Adoptat.

Atenție că aici este o eroare materială, dup 216 urmează 218 în raport. 218 conform actualei numerotări.

Pct.219. Adoptat. Pct.220. Adoptat. Pct.221. Adoptat.

Pct..222. Observații? Comentarii? Adoptat.

Da, vreți să intrați la 166, vă rog. Ne întoarcem la pct.166, vă rog.

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Da. Vă rog. Vă mulțumesc frumos.

Și cu consultarea domnului președinte și cu sugestiile primite, textul sună așa, la alin.2: "În cazul în care prim-procurorul Parchetului sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, procurorul șef de secție al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ori procurorul ierarhic superior nu a soluționat plângerea în termenul prevăzut la art.277, termenul prevăzut în alin.1 curge de la data expirării termenului inițial de 20 de zile".

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia înțeleg că este de acord.

Inițiatorul? Nu sunt obiecții.

Obiecții față de această formulare, la 166. Nu sunt. Mulțumesc.

Adoptat.

Am terminat cu 222.

Avem un amendament respins pe poziția nr.21 la amendamente respinse.

Dacă se susține? Nu se susține.

Domnii inițiatori, domnule Ungureanu, domnule Gabor, aveți un amendament respins, la pct. nr.21 pe lista de amendamente respinse.

Rog colegii din sală să asigure liniștea, încât să putem fi atenți la dezbateri.

Da, vă rog, domnule președinte. O să folosim precedentul "Nicolicea". O să căutați amendamentul până la ședința comisiei.

Se retrimite la comisie 38517.

Pct. 223. Adoptat. Pct. 224. Adoptat. Pct. 225. Adoptat.

Pct. 226. Adoptat. Pct. 227. Adoptat. Pct. 228. Adoptat.

Pct. 229. Adoptat.

Pct. 230, care este numerotat, în mod nefericit, 210. Deci, 210 se numerotează 230.

A fost adoptat.

Pct. 231, care este numerotat 211, în mod eronat.

Adoptat.

Pct. 232, aceeași situație și de acum încolo, presupun.

Adoptat.

Pct. 233. Adoptat.

Pct. 234. Adoptat.

O să rog secretariatul să modifice numerotările, să le corecteze.

Pct. 235. Adoptat. Pct. 236. Adoptat. Pct. 237. Adoptat.

Pct. 238. Adoptat. Pct. 239. Adoptat. Pct. 240. Adoptat.

Pct. 241. Adoptat. Pct. 242. Adoptat.

Pct. 243. Vă rog, domnule deputat Mate.

Domnul Andras-Levente Mate:

Domnule președinte,

Solicit retrimiterea la comisie, deoarece în formularea actuală, acest articol sună în felul următor: "în cazul în care s-a dispus ca și o sancțiune pedeapsa dizolvării persoanei juridice, se comunică la data rămânerii definitive instanței civile", propun să fie în concordanță cu art.47912, de la punctul ...

Domnul Bogdan Olteanu:

Mă iertați, la ce punct sunteți, domnule deputat?

Domnul Andras-Levente Mate:

La 246. Deci 246 nu este în concordanță.

Domnul Bogdan Olteanu:

Deci solicitați retrimiterea lui 243.

Domnul Andras-Levente Mate:

Pct. 243 nu este în concordanță cu 246.

Domnul Bogdan Olteanu:

Eu am măsura internării la 243.

Domnul Andras-Levente Mate:

Pct. 243 cu 246 nu se poate aplica. Deci sunt neclarități, se bat cap în cap.

Domnul Bogdan Olteanu:

Am înțeles.

Comisia? Da, bine, retrimitere 243 și 246 la comisie atunci.

Mulțumesc.

Pct. 244, 245, 246 (s-a retrimis la comisie împreună cu 243), 247 au fost adoptate.

Pct. 248, 249, 250 adoptate.

Pct. 251, 252 adoptate.

Pct. 253. Vă rog, domnule deputat. Pe procedură? La 256?

Pct. 254. Adoptat. Pct. 255. Adoptat.

Pct. 256, domnul Marton.

Pct. 255, mă scuzați, domnul deputat Nicolicea la pct. 255.

Rog secretarii de ședință să-mi atragă atenția atunci când se solicită cuvântul din sală.

Domnul Eugen Nicolicea:

Deci, la 255 este art.II. Se vorbește de art.221 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43 privind PNA; 221 reprezintă, iarăși, confirmarea de către procurorul-șef de secție ...

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule Nicolicea, nu vă supărați, am zis 255 în renumerotarea corectă, adică actualul 235, de asta nu înțelegeam. Deci revenim.

Domnul Eugen Nicolicea:

Scuze.

Domnul Bogdan Olteanu:

Tabelul de amendamente admise este numerotat greșit. Actualul 235 este de fapt 255.

Dacă doriți mergem pe numerotarea actuală, cu mențiunea că se renumerotează corect. OK.

Deci, suntem la 234, 235, care de fapt sunt 254, 255.

Mergem pe numerotarea veche atunci, numerotarea actuală din tabel, cu observația că este o numerotare care trebuie refăcută.

Pct. 235, nu sunt observații. Adoptat.

Pct. 236, nu sunt observații. Adoptat.

Pct. 237, 238, 239, nu sunt comentarii, observații. Adoptate.

Pct. 240. Adoptat.

Vă atrag atenția că în urma renumerotării, 240 va deveni 260.

Pct. 241. Adoptat. Pct. 242. Adoptat. Pct. 243. Adoptat.

Pct. 244. Adoptat. Pct. 245. Adoptat. Pct. 246. Adoptat.

Domnule deputat Mate, dumneavoastră v-ați referit la cele două în numerotarea actuală sau ...? Deci în numerotarea actuală. Atunci am să vă rog să reveniți cu propunerea de trimitere, ca să fie foarte clar ce trimitem înapoi.

Pct. 247, adoptat.

Mai spuneți o dată, vă rog.

Domnul Andras-Levente Mate:

Deci, 243 și 246.

Domnul Bogdan Olteanu:

Deci 243 și 246, în numerotarea actuală, se retrimit la comisie, da, și nu în numerotarea corectată.

Vă mulțumesc.

Pct. 247, în numerotarea actuală. Adoptat.

Pct. 248. Adoptat. Pct. 249. Adoptat. Pct. 250. Adoptat.

Pct. 251. Adoptat. Pct. 252. Adoptat. Pct. 253. Adoptat.

Pct. 254. Adoptat.

Pct. 255. Domnul deputat Nicolicea.

Și dumneavoastră, domnule deputat Marton, tot aici sunteți? Nu, următorul. Mulțumesc.

Domnul deputat Nicolicea, vă rog.

Domnul Eugen Nicolicea:

Deci, propun trimiterea la comisie a poziției nr.255 art.II, pentru că 221 din Ordonanța privind PNA se referă tot la confirmarea de către procurorul ierarhic superior, adică similarul lui 209 din C.p.p.

În ceea ce privește alin.1 și 2, mai am o observație de ordin general. Mi-a fost respins un amendament pe motiv că nu se pot modifica alte legi și, prin urmare, a trebuit să aibă același regim și amendamentul respectiv, adică ori putem să modificăm și alte legi, cum susțin eu, pentru că se numește modificarea Codului de procedură penală și a altor legi, și atunci se pot toate, ori nu se poate niciuna.

Deci 255 la comisie, v-aș ruga.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

În ceea ce privește modificarea altor legi, ea se găsește în titlul proiectului de lege, drept care evident că se pot modifica și alte legi.

Trimitem și acesta la comisie, pentru a fi tratat cu același regim ca și 209.

Mai este cazul de obiecții la 255? Nu mai există.

S-a trimis la comisie atunci.

Domnul deputat Marton.

Domnul Márton Árpad Fráncisc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am aceeași propunere procedurală: trimiterea la comisie a art.III. Puteți observa că există niște dispoziții pe care le putem reglementa doar în corelare cu celelalte dispoziții, pe care le-am retrimis la comisie. Poate când vom chibzui bine și vom găsi o soluție corectă pentru interceptare, să aducem chiar mai în față această dată de 1 iulie.

Deocamdată, s-o retrimitem la comisie. Și, după ce am chibzuit întreaga sferă care este reglementată, deci trebuie să fie discutată corelat această problemă.

Deci, retrimiterea la comisie a art.III.

Domnul Bogdan Olteanu:

Fără îndoială, domnule deputat, 256 alin.2 pleacă împreună cu toate cele de la 91, pentru că se referă la aceeași materie; se retrimite la comisie.

Pe celelalte alineate, există observații sau comentarii?

Domnule Gabor, doriți să interveniți? S-a retrimis deja. Este târziu, s-a retrimis, o să explicați la comisie.

În acest caz, am terminat discutarea tuturor amendamentelor. Așteptăm finalizarea la comisie a discuției pe articolele retrimise, urmând a fi repuse pe ordinea de zi, evident, cu prioritate.

Continuăm ordinea de zi a ședinței de astăzi. Punctul 4 l-am rezolvat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 january 2021, 19:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro