Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/02-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 23-05-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2006

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.5 din Legea învățământului, nr.84/1995, și a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 419/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.7, Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea învățământului nr.84/1995 și a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări, care studiază pe cont propriu în România.

Legea are caracter organic. Raport de adoptare de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Prioritate legislativă.

Suntem în procedură de urgență.

Inițiatorul, vă rog.

Domnule profesor Miron, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Dumitru Miron (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Această propunere de act normativ face parte din cadrul reglementar care finalizează procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, în conformitate cu Tratatul instituirii comunităților europene, cu Tratatul de aderare a României și cu cazul Gravier versus Liege. Noi vă propunem dumneavoastră și vă rugăm să votați favorabil, amendarea a două articole din două acte normative: unul din Legea învățământului nr.84 și unul din Ordonanța de urgență, prin care se elimină orice formă de discriminare în ceea ce privește accesul la toate formele de studiu din România pentru cetățenii din țările membre ale Uniunii Europene, din spațiul economic european și din Confederația Elvețiană și se elimină discriminarea în ceea ce privește cuantumul taxelor aferente acestui proces.

Vă mulțumesc și vă rugăm să dați votul favorabil acestui proiect de act normativ.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei, doamna președinte. Vă rog să propuneți neapărat și timpul de dezbatere, fiind procedură de urgență.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Două minute doar, domnule președinte, dar cred că nu va fi nevoie, având în vedere că a trecut în unanimitate în comisie.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și avizul Consiliului Legislativ.

Prin semnarea Acordului European ce stabilește o asociere între România, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.20/1993, precum și prin negocierile de aderare, România s-a angajat să armonizeze legislația actuală și viitoare cu acquis-ul comunitar, asumându-și obligația de a interzice orice discriminări bazate pe naționalitate.

Având în vedere cele prezentate aici, se impune adoptarea, în regim de urgență, a acestui act normativ, pentru amendarea legislației actuale, cu scopul eliminării oricăror dispoziții legislative de natură să creeze discriminări pe bază de naționalitate.

Face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei a fost prezent domnul secretar de stat Kőtő Jozsef "

Suntem primă Cameră sesizată. Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma inițiatorului, fără nici un fel de alte modificări sau observații.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Neexistând amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 6 december 2019, 15:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro