Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.90/09-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 30-05-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2006

4. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi (retrimis comisiei).
 
see bill no. 24/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Trecem la punctul 5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi. Legea are caracter organic. A fost adoptată de Senat. Raport de adoptare din partea Comisiei juridice. Suntem în procedură de urgență. Prioritate legislativă de integrare.

Rog inițiatorul să prezinte proiectul.

Doamna ministru Macovei, vă rog.

Doamna Monica Luisa Macovei (ministrul justiției):

Mulțumesc.

Aș vrea să precizez de la început că nu este vorba de un nou Cod penal, este vorba de modificări aduse prezentului Cod penal.

Aceste modificări sunt coroborate cu modificările pe care le-am adus Codului de procedură penală și pe care, iară, sper să le terminăm astăzi și, de asemenea, cu modificările pe care le-am adus legii executării pedepselor, care va veni pe rolul plenului cât de curând.

Ce am făcut prin aceste modificări. Unu. Am introdus instituția răspunderii penale a persoanei juridice, pentru că există criminalitate legată de activitatea persoanelor juridice. Este o realitate la care trebuie să răspundem și prin reglementări și sancțiuni de natură penală.

În al doilea rând, am modificat regulile referitoare la executarea pedepselor privative de libertate în sensul că am instituit patru regimuri de executare: maximă siguranță, închis, semi-deschis și deschis. Evident, aceste modificări sunt coroborate, după cum am spus, cu celelalte două acte normative Codul de procedură și Legea executării pedepselor.

Am introdus dispoziții privind combaterea discriminării. Prima dintre acestea. Am introdus ca circumstanță agravantă la orice infracțiune, ceea ce duce la mărirea pedepsei, dacă aceasta este comisă pe temei de rasă, naționalitate etc. Am completat la infracțiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi cu aceeași formulare referitoare la discriminare, deci sancționăm abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi și prin discriminare și am introdus infracțiunea de instigare la discriminare.

De asemenea, am făcut modificări la pedepsele accesorii, le-am pus în acord cu deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului și am operat modificări la acele infracțiuni care afectau libertatea de exprimare, am eliminat infracțiunile de insultă, calomnie și pe celelalte care, de asemenea, lezau libertatea de exprimare.

În mare, acestea sunt modificările pe care le-am operat.

Toate acestea sunt necesare în procesul integrării, în principal instituția răspunderii penale a persoanei juridice despre care se și menționează în Raportul din mai 2006.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna ministru.

Comisia? Domnul președinte Andon, o să vă rog să prezentați raportul, să faceți și propunerile de timp, fiind în procedură de urgență.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Confirmăm obiectul reglementării așa cum a fost prezentat de inițiator. Întărim cu ideea că, într-adevăr, este o reglementare sau mai bine zis o îmbunătățire a reglementării, foarte importantă pentru ordinea de drept și completând-o pe doamna ministru, v-aș cita o singură frază din raportul comisiei. Fraza se referă la această importantă inovație a răspunderii penale a persoanei juridice, de mult așteptată de societatea românească.

Aprecierea comisiei este următoarea: Criminalitatea legată de activitatea persoanelor juridice reprezintă o realitate incontestabilă, nu de puține ori observându-se că persoanele juridice au fost create și utilizate de persoane fizice ca instrumente sau ca acoperire pentru a săvârși diferite activități infracționale.

Cu aceasta am punctat, cum spuneam, obiectul și importanța acestei reglementări, anticipând recomandarea comisiei, pe care o voi citi în final. Am fost învestiți cu examinarea acestui proiect la data de 2 februarie 2006, lucrările au durat nu atât datorită complexității sau nu în primul rând datorită complexității legii, ci datorită condiționării ei de adoptarea altor modificări legislative, inclusiv de precizarea situației tranzitorii între cele două Coduri penale, cel existent și cel adoptat în legislatura trecută.

Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege la 21 decembrie 2005. Am dispus de avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, unele observații și propuneri de care s-a ținut seama, de avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și de avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Analiza propriu-zisă și votul final asupra proiectului de lege au fost date de comisie în ședința din 10 mai a.c., în prezența delegației Ministerului Justiției, în frunte cu ministrul, au fost prezenți 16 deputați din totalul de 25, existenți atunci în componența comisiei, și cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o singură abținere comisia a hotărât să supună plenului spre dezbatere și adoptare proiectul.

Aș vrea să mai fac precizarea, de pe acum, că după depunerea raportului și difuzarea lui, s-au mai observat din păcate încă trei erori materiale.

Vom interveni pe parcursul dezbaterilor, la timpul potrivit, și sperăm să le rezolvăm în plen.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

În ceea ce privește timpii de dezbatere noi am propune 60 de minute ca timp general.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Obiecții, observații la timpii de dezbatere? Nu sunt.

Vă mulțumesc. Ne însușim.

La dezbateri generale a cerut cuvântul...

La dezbateri generale, domnul Bolcaș!

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Este pentru a doua oară, într-un răstimp foarte scurt, ca un proiect de lege să constituie pentru noi exemplul direct al haosului legislativ pe care îl promovează în deplină cunoștință de cauză Ministerul Justiției, cu un singur scop, de a împiedica o luptă reală împotriva corupției.

Acuza este gravă, o fac de la tribuna Parlamentului, dar cu toții aveți proba în mâinile dumneavoastră. Actele esențiale de luptă a organelor judiciare împotriva corupției sunt Codul penal și Codul de procedură penală.

Nu este pentru nimeni un secret că România a intrat în materie judiciară în Cartea recordurilor având, de peste un an și jumătate, două coduri penale adoptate: unul în vigoare și celălalt, a cărei punere în aplicare este amânată până la data de 1 septembrie.

De data aceasta avem o situație nouă, în sensul că o halcă întreagă, capitole întregi din Codul penal ce trebuie să fie pus în aplicare la 1 septembrie, este prezentată Parlamentului ca o noutate legislativă pe care trebuie să o adopte ca o modificare la fostul Cod penal, care va ieși din vigoare la 1 septembrie.

Și atunci, întreb: judecătorii ce vor aplica în acest moment, dar ce vor aplica, ceea ce dumneavoastră, care nu aveți cunoștințele juridice și penale necesare, de specialitate, normal, ce vor aplica drept legi tranzitorii în aceste condiții? Care va fi legea mai blândă care se va aplica în aceste condiții.

Ni se cere, de asemenea, să adoptăm o modificare la un Cod penal, este de sorginte socialistă acest Cod penal pe care-l modificăm și este de sorginte nouă și europeană, cu toate imperfecțiunile lui, Codul penal ce trebuie să intre în vigoare, dar va trebui să adoptăm la ora actuală o modificare a Codului penal creat pe baza concepțiilor socialiste ale dreptului, să cârpim ceva ce trebuie să dispară, asta ni se cere, în detrimentul noului, care trebuie să se aplice.

Ăsta este cazul tipic al reformei din justiție, fără a se mai socoti că și aici, ca și în cazul Codului de procedură penală și a modificărilor Codului de procedură penală se pune din nou carul înaintea boilor. Se face referire în acest proiect de lege pe care trebuie să-l adoptăm, ni se propune să-l adoptăm, la o lege a executării pedepselor, care la ora actuală nu este modificată.

Vă rog să mă iertați dar haosul trebuie să fie sancționat și, ca să închei, vă rog să citiți articolul X din acest bizar proiect de lege care, repet, este o piedică în calea înfăptuirii justiției.

Articolul X prevede că toate dispozițiile referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice, vor intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării. Deci, la 1 septembrie, când de fapt acest Cod penal ar trebui să iasă din vigoare și să intre în vigoare celălalt Cod penal.

O asemenea brambureală în materia legilor fundamentale ale justiției nu poate să fie acceptată de Parlament.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Florin Iordache, din partea Grupului parlamentar al PSD, urmează domnul deputat Ujeniuc, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Foarte multe din modificările care apar în acest proiect de lege sunt utile și necesare dar, acum este problema, noi considerăm că aceste modificări trebuiau făcute aferent Codului penal adoptat și care la 1 septembrie ar trebui să intre în vigoare.

Vom avea o mare problemă, pentru că dacă ne uităm în Constituție Guvernul nu poate emite ordonanțe, pe perioada vacanței parlamentare, care să suspende o lege organică, cum este Codul penal, și atunci problema pe care o pun eu în fața dumneavoastră, stimați colegi, oare este mai bine să venim cu 100 de modificări care modifică cele 400 de articole ale Codului penal comunist, pentru că este un Cod penal adoptat în 1968. Nu era mai bine ca aceste modificări, care o parte dintre ele sunt utile și necesare, să le facem la Codul penal care, vrem nu vrem, la 1 septembrie va intra în vigoare? Pentru că în momentul în care s-a închis Capitolul 24, Codul penal a fost lăudat de întreaga Uniune europeană și s-a constatat că, într-adevăr, avem un Cod penal european.

Deci, este păcat că avem o lege, mă refer la Legea nr. 301, prin care a fost adoptată Codul penal, dacă la acest Cod penal trebuiau făcute anumite modificări trebuia să venim și să le facem la Codul penal, pentru că aceste modificări, și dacă astăzi, prin votul final pe care-l vom da la ora 12,00, aceste modificări la care face referire doamna ministru vor avea o viață foarte scurtă, până la 1 septembrie, pentru că la 1 septembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, tot ceea ce am muncit astăzi va fi anulat.

Deci, din punctul meu de vedere și al Grupului parlamentar PSD o parte din aceste modificări sunt bune, trebuiau făcute, dar trebuia să ne referim la Codul penal adoptat prin Legea nr. 301 și, în aceste condiții, am mari îndoieli, și-i dau dreptate domnului Bolcaș, privind reforma care se face în justiție.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Dragoș Ujeniuc, din partea Grupului parlamentar al PNL. Urmează domnul deputat Sergiu Andon, din partea grupului parlamentar al P.C,

Urmează domnul Marton Arpad, din patea grupului al UDMR.

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Problema care se pune este că domnul Bolcaș invocă o brambureală în modul de a aduce modificări la Codul penal actual și cel nou speculând, zic eu, o aparentă brambureală a acestor modalități de modificare. Problema este însă mult mai simplă, după opinia mea.

Erau necesare modificările, pentru că trebuie să ne aliniem și la cerințele europene cu privire și la răspunderea penală a persoanelor juridice.

Din păcate, domnul Bolcaș nu a venit cu soluție, critică, dar nu vine cu soluție.

Din păcate iar spun că singura soluție era aceea adoptată de Ministerul Justiției propunând acest proiect de lege. Nu văd cum s-ar fi ieșit din impas. Modificările acestea trebuie aduse.

Răspunderea penală a persoanei juridice trebuie introdusă, și atunci problema este simplă: aplicăm Codul penal în vigoare, cu modificările pe care le vom aduce astăzi, iar de la intrarea în vigoare a noului Codului penal, această răspundere penală care deja există în noul Cod penal, va intra în vigoare în baza acelui nou Cod penal.

Problema este foarte simplă. Cu privire la noul Cod penal, să nu uităm că și acesta nu e nici pe departe nesupus modificărilor. Pentru că nu este perfect, cum ar vrea unii să dea de înțeles. Așa că nici cu privire la așteptarea cerută de domnul Iordache nu sunt de acord, să așteptăm să intre noul Cod penal care, vezi Doamne, ar fi perfect. Nu este pentru că nici una din guvernări nu a demonstrat o pricepere atât de mare încât să scoată legi perfecte.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc

Domnul deputat Sergiu Andon, din partea Grupului parlamentar Conservator.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Am dreptul la replică.

Domnul Bogdan Olteanu:

Drept la replică, domnul Bolcaș?

Drept la replică.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc distinsului meu coleg și de Parlament și de profesie pentru critica care a fost justificată. În aparență n-am propus soluții, dar judecați dumneavoastră dacă răspunderea persoanelor juridice intră în vigoare de la 1 septembrie pe un nou Cod penal, de ce să aduc eu cu celeritate aceste modificări acum, care vor intra în vigoare tot la 1 septembrie, când prin efectul celuilalt Cod penal ele vor fi abrogate.

Vă rog să mă iertați dar suntem în plin Caragiale, nu în materia dreptului.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnul deputat Andon.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

N-am să polemizez cu antevorbitorii din opoziție, care-și au partea dumnealor de dreptate în ceea ce privește criticarea nesiguranței și șovăielilor cu care se fac anumiți pași în acest teren foarte spinos și cu multe umbre și întunecimi ale ordinii de drept.

Adevărul e că actualul regim a preluat, și poate nu numai actualul regim, poate în succesiunea lor regimurile, din niște boli ale tranziției, din niște boli ale neclarităților legate de revoluție și așa mai departe, au preluat o moștenire foarte ingrată sub aspectul ordinii de drept.

N-am să stărui asupra lor, e știut renumele, buhul care ni s-a dus în lume și nu numai nouă, ci și altor state din Europa răsăriteană, inclusiv vecinii noștri, gemenii noștri de integrare, siamezii noștri de integrare de la sud de Dunăre, ceea ce ne face să întrezărim că adâncile cauze ale acestei stări de dezordine de drept au rădăcini mai degrabă de domeniul istoriei decât de al socialului sau al juridicului.

Realitatea este asta: că trebuia reformat, trebuiau rupte draperiile prăfuite și care favorizau întunericul, trebuie să se facă lumină și trebuie să se facă ordine în acest stat care numai stat de drept nu se poate numi din punct de vedere al ordinii de drept și, mai ales, al ordinii penale și mai ales al corectitudinii aparatului și funcționarilor publici. Trebuie să se cunoască o reorânduială fundamentală.

Am avut mari rezerve și poate că încă mai am, legat de modul în care a fost adoptată reforma în justiție de către actualul ministeriat. În opinia mea ar fi trebuit să se înceapă cu reforma instituțiilor, cu asemenea construcții de drept temeinice și coerente și fără patimă încât să nu auzim critici cum sunt cele de astăzi.

Doamna ministru a preferat să înceapă cu schimbarea radicală a mentalităților. Cred că e fair play să recunoaștem că a reușit cu această strategie, cel puțin după felul în care suntem apreciați pe plan european.

Acum am mai spus-o, chiar de la această tribună, începem etapa a doua, cea mai grea, etapa reformării instituțiilor. Poate că e și subiectivism, poate că e și încărcătură politică dar nu ajutăm cu nimic, mă refer la unele schimbări, poate de dragul schimbării, dar trebuie să vedem esențialul, și esențialul este că se propun reglementări fundamentale pentru ordinea de drept.

Ele sunt foarte necesare. Casa noastră a ordinii de drept e în mare dezordine, ca după un sinistru, de undeva trebuie începută ordinea, începe din colțul acela sau din colțul acela, dacă stăm să dezbatem prea mult nu ajungem nicăieri. Substanța reglementărilor este bună, contradicțiile din domeniul intrării în vigoare sunt convins că vor fi rezolvate tot pe plan legislativ.

Important e să facem pași înainte, să avem încredere în aceste reglementări și, mai ales, trecând peste unele resentimente, poate că o parte și motivate, să facem, cum spuneam, pași în favoarea ordinii, corectitudinii și a acelei reale lupte contra corupției, care a început să se cam tocească ca imagine.

Pentru aceste motive, Grupul parlamentar al Partidului Conservator va vota în favoarea acestor modificări.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR domnul deputat Arpad Marton, urmează domnul deputat Ioan Oltean, din partea Grupului parlamentar al PD.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În prealabil trebuie să enunț din nou că ar fi nevoie să avem o interpretare a aplicării Constituției în modalitatea de legiferare, pentru că dacă pentru mine este clar că și în Camera decizională se poate interveni din partea deputaților sau senatorilor, cu amendamente la o lege venită de la Senat, că altfel n-ar avea sens o Cameră decizională, tot atât de bine nu mi se pare destul de clar dacă se poate veni cu completări de fond la un proiect de lege depus de către Guvern, tot de către Guvern, printr-o astfel de modalitate un ministru având posibilitatea să eludeze chiar controlul Guvernului sau al Guvernului de a evita una din Camere.

Această problemă ar putea fi la un moment dat și mai importantă dacă în cele două camere există majorități diferite care, nu este exclus, există țări unde există astfel de majorități, și atunci un Guvern susținut în Camera decizională ar putea să treacă pe lângă Camera în care nu are majoritatea, și atunci avem o problemă constituțională.

Deci, această problemă constituțională trebuie, pe undeva, printr-o interpretare, să încercăm s-o rezolvăm.

Revenind la problema dezbătută în acest proiect de lege, domnul Bolcaș a enunțat o problemă legată de art. X, numai că poate și domniei sale i-a scăpat un element destul de important, pentru că acest articol X are două feluri de prevederi.

Prevederile legate de persoanele juridice vor intra în vigoare peste 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, deci publicarea în Monitorul Oficial. Situându-ne la finele lunii mai, deci în 30 mai, dacă azi noi votăm această lege ea va mai sta 5 zile în așteptare la Secretariatul general, pentru a putea fi atacată la Curtea Constituțională.

Deci, va apărea în cursul lunii iunie, în funcție de când va fi promulgată de președinte, dacă va fi atacată sau nu va fi atacată.

o parte dintre articolele acestei legi vor intra la 30 de zile de la apariția ei în Monitorul Oficial, deci undeva prin august să zicem.

Aceste articole vor fi abrogate sau modificate prin noul Cod penal, care va intra în vigoare la 1 septembrie, iar celelalte articole, care vor intra peste 90 de zile, vor intra după 1 septembrie în vigoare, deci vor abroga acele articole care se regăsesc în Codul penal care va intra în vigoare în 1 septembrie.

Nu știu dacă asta s-a dorit.

Dacă asta s-a dorit, atunci într-adevăr, este o soluție benefică. Dacă nu asta s-a dorit și este doar un joc al situației din cauză că adoptăm atunci când vom adopta acest proiect de lege, și nu s-au gândit inițiatorii la această posibilitate, atunci, în interesul aplicării în forma în care s-a dorit de către inițiator ar fi bine să diminuăm intrarea în vigoare a acelor articole care au 90 la 60 de zile sau invers, mărirea și în cazul celorlalte articole la numărul de 90 de zile.

Mai avem și niște probleme legate de confiscare, unele care cel puțin mie mi se par bizare, din moment ce până acum ideea a fost că poate fi confiscat, în cazul infracțiunii, și acel bun care s-ar fi dorit a fi folosit de acum încolo pentru a face o faptă infracțională.

Acum eliminăm restrângem doar la ceea ce s-a întâmplat, mai mult, nu se confiscă bunul, ci se plătește ceva ca să rămână acolo bunul, să se mai poată face infracțiune cu el. Asta este interpretarea mea mai puțin aplecată poate.

Avem și alte probleme, astea o să le susținem în momentul în care se va discuta partea cu confiscările.

Vă mulțumesc cu atenție.

În rest, noi vom vota pentru acest proiect de lege.

Nu vrem să îngreunăm votarea și aplicarea lui cât mai grabnică.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Oltean, din partea Grupului parlamentar democrat.

 

Domnul Ioan Munteanu și Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Poate cereți retrimiterea la comisie!

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc pentru sugestie, domnule deputat.

Domnule președinte,

Doamna ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

În ciuda controverselor pe care le stârnește acest act normativ, nu putem să nu recunoaștem că reforma pe care doamna ministru Macovei a demarat-o în domeniul justiției și a luptei împotriva corupției este una cu efecte pozitive.

Dacă nu recunoaștem noi acest lucru, l-a recunoscut Comisia europeană care, în raportul prezentat luna aceasta, a scos în evidență efectele pozitive ale unui asemenea demers, iar stegulețul roșu, pe care dumneavoastră l-ați ținut mulți ani înfipt în acest domeniu, a fost înlăturat.

Este clar că pentru ca reforma aceasta să poată să cunoască eficiența maximă și un ritm mai accelerat de punere în aplicare, este nevoie de principalele instrumente, iar aceste instrumente... (în sală rumoare și multe discuții, râsete, gălăgie.)

Domnule președinte, v-aș ruga să asigurați liniștea necesară pentru a putea să-mi exprim cuvântul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să luați loc pe scaune și nu lângă scaune și să nu întrerupeți vorbitorul.

Domnul Ioan Oltean:

Este clar că instrumentele principale pentru o reformă în justiție și în lupta împotriva corupției sunt aceste două acte normative care fac obiectul dezbaterii noastre astăzi: Codul penal și Codul de procedură penală.

Știm cu toții că nici un act normativ nu este perfect, suntem mulți aici care muncim la aceste acte și ele sunt perfectibile. Așa și acest act normativ este perfectibil, dar ceea ce el cuprinde astăzi este clar că sunt necesități care se impun cu evidență.

Este vorba de armonizarea legislației în domeniu cu legislația Uniunii Europene, este o cerință a Uniunii Europene de realizare a unui act normativ performant, și ceea ce astăzi este supus atenției dumneavoastră se dorește a fi o modificare performantă a Codului penal, o modificare care aliniază legislația românească în domeniu cu legislația Uniunii Europene.

Partidul Democrat a susținut și susține această reformă în justiție și aceste modificări ale actelor normative ce sunt în dezbaterea noastră. De aceea cred că raportul pe care Comisia juridică, de disciplină și imunități l-a întocmit și care cuprinde amendamente ce vin din întregul spectru politic parlamentar trebuie să fie votat în forma în care a fost redactat, iar Partidul Democrat, în mod cert, o va face.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Mai există intervenții din partea grupurilor parlamentare ?

Domnul deputat Varujan Pambuccian.

Nu vă pot da cuvântul, domnul Nicolicea, că s-a intervenit din partea Grupului parlamentar al PSD. Suntem în procedură de urgență.

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu voi comenta aspectele juridice care țin de acest proiect și cu care suntem de acord. În ceea ce privește aspectele acestea, grupul nostru parlamentar va vota proiectul de lege. Dar, există în acest proiect o chestiune pe care o considerăm ca o portiță către dezvoltări foarte periculoase. Și mă refer aici la interceptarea și a convorbirilor telefonice, dar mai ales a comunicărilor în sistemele electronice și, în special, în INTERNET. (Rumoare, vociferări)

Stimați colegi,

Domnul Bogdan Olteanu:

Onorabile, este în legea următoare! (Rumoare, Amuzament.)

Domnul Pambuccian Varujan:

Scuze. Îmi cer scuze. M-a luat valul. Voi reveni, atunci. Chiar îmi cer scuze. Chiar am stat și m-am uitat la aspectele acestea în continuu și m-a luat valul. Îmi cer scuze.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Înțeleg că v-ați înscris la cuvânt, la dezbaterile pentru următorul proiect de lege.

În consultare cu inițiatorul și la solicitarea grupurilor parlamentare, dau pauză de consultări un sfert de oră.

Invit liderii de grup și membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități să se deplaseze, împreună cu doamna ministru, la sala de Birou permanent, pentru câteva clarificări.

Reluăm lucrările la ora 12,00 fix.

(Lucrările ședinței s-au întrerupt la ora 11,46 și s-au reluat la ora 12,20.)

Domnul Bogdan Olteanu:

Invit secretarii de ședință să-și reia locurile la prezidiu.

Doamnelor și domnilor colegi,

Reluăm dezbaterile. Ne aflăm la dezbaterile pe articole. Vă înaintez propunerea comitetului liderilor care, dat fiindcă avem un singur punct la vot final în această zi, propune Camerei să continuăm până la ora 13,00, cu dezbaterile pe proiectele de lege de pe ordinea de zi, urmând să dăm votul final pe acel proiect, sau pe acele puține proiecte la ora 13,00. Nu există obiecții, înțeleg.

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbateri, la amendamente.

Vă atrag atenția că există un număr două amendamente respinse.

Dacă de la pct.1 la pct.10, există obiecții sau comentarii? Nu există.

Dacă de la pct.11 la pct.20, există obiecții sau comentarii? Nu există.

Dacă de la pct.21 la pct.30, există obiecții sau comentarii? Nu există.

Aveți obiecții? Vă ascult. Domnul deputat Ponta.

La ce punct sunteți?

Domnul Victor-Viorel Ponta:

La pct.21, domnule președinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Și se aplică și la alte câteva puncte. Este, evident, vorba de o corelare gramaticală și lingvistică. Vă rog să nu vă supărați că vine din partea unui membru P.S.D., dar "pedepsele principale care se aplică", mie mi se pare că nu sună cel mai frumos. Aș propune, dacă sunt de acord și membrii comisiei, să fie "pedepsele principale aplicabile persoanei fizice", nu "care se aplică".

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia?

Înțeleg că nu există obiecții.

Dacă nu există obiecții nici din plen, atunci vom opera această modificare la toate punctele unde apare.

De la pct.31 până la pct.40, există obiecții sau comentarii, observații? Nu sunt.

De la pct.41 la pct.50, există obiecții sau comentarii? Nu sunt.

De la pct.51 la pct.60, există obiecții sau comentarii? Nu sunt.

De la pct.61 la pct.70, există obiecții sau comentarii?

Domnul deputat Máté.

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Am ridicat mâna la prima intervenție, adică la pct.57 aș dori să ridic anumite aspecte. În opinia mea, ar trebui retrimis acest punct - deci art.118 - la comisie. În forma în care este, îl consider neconstituțional, deoarece se referă la posibilitatea de a confisca bunuri din patrimoniul unei persoane care a fost găsită vinovată pentru săvârșirea infracțiunii, dar bunuri care nu au fost folosite la săvârșirea infracțiunii sau care nu au rezultat din săvârșirea infracțiunii. Este vorba despre lit.b), lit.c), lit.d) și lit.e).

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc. Retrimit acest articol la comisie. Urmează să stabilim termenul pentru toate articolele. Domnule președinte, până luni, să avem raportul, este OK?

Dacă mai aveți ceva din urmă, vă dau cuvântul, pentru că ați lipsit.

Domnul Sergiu Andon:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Încep cu răspunsul la întrebare.

La sfârșitul acestei sesiuni de dezbatere, vom spune termenul. Noi preconizăm ca astăzi să dezbatem, dar să vedem câte articole se vor trimite.

Domnul Bogdan Olteanu:

Eu vă propun termen ca, până luni, să avem raportul, domnule președinte, pentru că este următoarea ședință.

Domnul Sergiu Andon:

Până luni. Același lucru este, da, oarecum.

Domnul Bogdan Olteanu:

Perfect.

Domnul Sergiu Andon:

Dar, vă rog respectuos, să reveniți la pct.22, pag.15 din anexa la raport. Este o eroare tehnică, să-i spunem, acolo și trebuie îndreptată. Deci, poz.22 din raport, pct.18 din proiect, respectiv Titlul III.

Dacă-mi îngăduiți să spun despre ce este vorba?

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă ascult.

Domnul Sergiu Andon:

Dintr-o eroare, noi l-am lăsat nemodificat, cum a venit de la Senat, dar se observă că, practic, nu i s-a dat un nou număr acestei secțiuni nou introduse. Neprecizându-se, s-ar crede că ea devine Secțiunea I. Atunci, se ridică probleme la numerotarea celor următoare. Soluția la care ne-am gândit este ca să se adauge la actualul text - repet, textul Titlului III, Cap.III, Secțiunea I - numerotarea "Secțiunea 1a" și, atunci, textul de la Titlul III, Cap.III, înaintea Secțiunii I, "se introduce o secțiune nouă, Secțiunea 1a, cu următorul cuprins ..." și urmează titlul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Există obiecții sau comentarii? Nu sunt.

Se însușește această observație.

Ne întoarcem. De la pct.51 la pct.60, pe raport? Nu sunt obiecții. Adoptat.

De la pct.61 la pct.70? există obiecții sau comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.71 la pct.80, există obiecții sau comentarii?

La pct.80, domnule președinte, aveți o observație la pct.80? Aveți cuvântul.

Domnul Sergiu Andon:

Este vorba de pct.80 și pct.81 din raport. S-a creat următoarea anomalie: pe de o parte, poz.80 propriu-zisă, care privește art.2851, în forma adoptată de Senat, a rămas nemodificată, dar, pe de altă parte, la poziția următoare, comisia a dat un nou cuprins, mai bun, zicem noi, aceluiași articol - art.2851. Așadar, avem două texte cu aceeași reglementare.

Propunem ca la actuala poziție - pct.80 - să hotărâm eliminarea poz.80, respectiv a cuprinsului art.2851, în forma adoptată de Senat, urmând să subziste și să rămână în cod art.2851, de la poziția următoare, pct.81, în forma aprobată și propusă de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Având în vedere propunerea comisiei și ținând cont că nu este vorba de un amendament operat la Cameră, nu avem posibilitatea de a decide acest lucru în plen. Retrimit pct.80 la comisie.

De la pct.81 la pct.90, există obiecții sau comentarii?

Domnul deputat Ponta. Vă rog, la ce punct?

 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală):

Pct.90.

Domnul Bogdan Olteanu:

Pct.90. Vă rog.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș solicita doar, pentru că am făcut și eu Facultatea de drept, le cer și studenților să folosească expresia "pedepse complimentare", și aș cere doar o lămurire, care a fost din partea inițiatorului, a doamnei ministru, sensul semantic, probabil, de schimbare în "pedepse complementare". Poate că este o justificare și, atunci, evident, vom susține această modificare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamna ministru? Propunerea este de a înlocui "complimentare" cu "complementare".

Doamna Monica Luisa Macovei:

Am considerat că termenul "complimentar" este un termen arhaic, care nu se mai folosește. Cel corect este "complementar", în sensul că se adaugă ceva. La pedeapsa principală, se adaugă o pedeapsă complementară, deci completează. Acesta este motivul. Este corect "complementare".

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă ministru.

Nu există amendamente de la Camera Deputaților, la acest punct, pe care-l înțelegem ca atare.

De la pct.91, până la pct.97, există obiecții sau observații?

Domnul președinte. Vă rog.

Domnul Sergiu Andon:

La poz.97, privind art.X "Dispoziție tranzitorie", sunt două observații, pentru care vă rugăm să dispuneți retrimiterea la comisie: una - și principala - este discuția deja creată în plen, cu privire la intrarea în vigoare a unor părți diferite din acest proiect de lege și contradicția lor cu alte prevederi legale privind intrări în vigoare, iar a doua, chiar și așa, în redactarea actuală, ea nu corespunde tehnicii legislative. Avem o redactare mai bună, dar, dacă dispuneți retrimiterea la comisie, o s-o perfecționăm acolo.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă referiți la art.X, da?

Domnul Sergiu Andon:

Art.X din proiectul de lege, da.

Domnul Bogdan Olteanu:

Conform consultărilor făcute cu doamna ministru, liderii de grupuri și membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, retrimitem la comisie și pct.98.

Dacă comisia este de acord, atunci, cu termenul ca până luni să avem raportul? Da. Vă mulțumesc.

Vom relua, atunci, luni dezbaterea pe articole. Vom pune proiectul în față pe ordinea de zi, pentru a putea intra la votul final de marți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 5:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro