Ion Stan
Ion Stan
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.100/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-06-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.67 Ion Stan - considerații pe marginea "mult contestatului și hulitului Proiect de lege a controlului averilor";

 

Domnul Ion Stan:

Arareori a fost dat să fim martorii unei tenaticăți și perseverențe diabolice în promovarea unor propuneri de inițiative legislative aberante, profund antidemocratice, vădit anticonstituționale și în total dezacord cu normele Uniunii Europene, așa cum ministrul justiției, doamna Monica-Luisa Macovei, ne-a demonstrat în lunile din urmă.

În săptămâna trecută, doamna ministru a recidivat, revenind cu mult contestatul și hulitul proiect de lege al controlului averilor, față de care am mai luat atitudine categorică de respingere, pe bază de argumente irefutabile, și la prima tentativă de promovare.

Doamna ministru nu numai că nu a ținut seama de protestele justificate, în primul rând, ale societății civile, care nu ar avea, în primă și ultimă instanță, decât motive de satisfacție, dacă intențiile de legiferare ar fi corecte, ci, dimpotrivă, în noua formă a proiectului de lege sunt reluate și cu obstinație amplificate și multiplicate aberațiile juridice care ne oripilează din nou.

De această dată, reacțiile societății civile s-au dovedit a fi prompte și meritorii, iar presa, pe bună dreptate și spre cinstea ei, a titrat: "Noua Inchiziție", "Societatea civilă: nu statului polițienesc!", "Noua Inchiziție separă Puterea de restul lumii", "Societatea civilă, împotriva "integrității" lui Macovei", "Carențe majore în Agenția de Integritate creată pe hârtie de Monica Macovei", "Se înființează poliția pentru demnitari" și, ca un corolar, "Renate Weber face praf proiectul Macovei privind controlul averilor".

Proiectul de "Lege privind declararea și controlul averilor și conflictul de interes, precum și regimul incompatibilităților pentru persoanele care exercită funcții și demnități publice" reamintește cunoscătorilor istoriei de "Escadroanele lui Franco", conduse de generalul Cedar, care au folosit cam aceeași "secure a justiției populare" și formulă de guvernare în afara legii pe care le propune doamna ministru, cu deosebirea că Spania era atunci într-un haos ce o făcea imposibil de guvernat prin lege.

Ce ne propune doamna ministru? Înființarea Agenției Naționale de Integritate. Ce fel de integritate? Teritorială? Morală? Economică? Socială?! De ce are nevoie România de o astfel e agenție? Se află România în catastrofala stare de a-i fi reparată integritatea de o autoritate specială? Această agenție, proiectată ca "autoritate administrativă autonomă", rezultă a fi nu numai un "stat în stat", dar și un organism profund antidemocratic, contravenind conceptual și structural-organizatoric, prin funcții, competențe și atribuții conform Constituției României, legislației internaționale, fundamentelor statului de drept, principiului separției puterilor, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Agenția, autoritate administrativă autonomă fiind, nu se subordonează nimănui și nici nu este supusă vreunui control. Prin aberațiile juridice conținute de proiectul de lege, Agenția este mai presus de lege, desupra drepturilor omului și în afara Constituției.

În loc să fie clară și predictibilă, legea propusă este plină de ambiguități și lasă cale liberă inspectorilor Agenției către abuzuri inimaginabile, cum ar fi "suspendarea judecătorilor" pentru ("țineți-vă bine!) "puternice legături afective" ("!!!). Noii inchizitori ar urma să primească și competența de a decide incompatibilitatea președintelui, ca procedură de sesizare a Parlamentului pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare.

Actualul proiect reprezintă un regres evident față de cel anterior, adoptat de Camera Deputaților în 2004 și pe care Senatul - Cameră decizională - nu l-a luat în dezbatere.

Dacă reglementările în vigoare au în vedere controlul dobândirii averilor cu începere din 1990, noul proiect, numai din aprilie 2003. Sentimentele de repulsie atavică nutrite de doamna ministru față de tot ceea ce are legătură cu guvernarea anterioară nu pot fi decât de natură să-i dovedească gravele incompatibilități cu cele mai elementare reguli de democrație.

Controlul averilor se bazează pe noțiunea "nejustificat", fără ca aceasta să fie definită, ceea ce ar fi absolut obligatoriu, în condițiile în are art. 44 alin. 8 din Constituție instituie prezumția dobândirii licite ("caracterul licit al dobândirii se prezumă").

Este încălcat, de asemenea, art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind "dreptul oricărei persoane de a-i fi examinată cauza sa în mod echitabil, public și într-un termen rezonabil de către un tribunal independent și imparțial".

Astfel, în loc să fie prevăzută obligația inspectorilor Agenției de a aduce la cunoștința persoanei controlate actele dosarului și dreptul acesteia de a fi asistat de un avocat, cu sancționarea inspectorului care nu respectă această obligație, proiectul precizează doar posibilitatea de a lua cunoștință de conținutul dosarului, ceea ce este deja cu totul altceva. Calea de la posibilitate la realitate poate fi uneori nesfârșită.

O altă prevedere contrară normelor procedurale fundamentale conferă valoare de mijloace de probă actelor întocmite pe parcursul cercetării prealabile, deci, înaintea declanșării controlului propriu-zis.

Mai mult decât atât, este anulat până și dreptul la apărare ulterior în instanță, deoarece persoana nemulțumită de hotărârea instanței de fond nu are timpul necesar redactării unui recurs motivat, pentru că același timp de 5 zile al declarării recursului coincide cu cel al redactării hotărârii.

Proiectul de lege nu conține nici o dispoziție care să garanteze nivelul de expertiză, probitatea și deontologia inspectorilor, după cum nu prevede nici un for de auditare și nici o procedură de evaluare a activității Agenției. Considerăm că este o iresponsabiliatte a se intenționa ca unor astfel e persoane să li se confere drepturi similare procurorilor, inclusiv cel de a efectua percheziții, sau de a cere mandate de la judecători ori de a fi asistați de poliție sau jandarmerie.

România nu poate fi o țară cu două justiții! Așa ceva ar contraveni caracterului unitar al statului și un grav atentat la Constituție.

Pe numai simpla prezumție de avere nejustificată, stabilită după criterii numai de ei știute, acești inspectori pot aprecia - este incredibil - caracterul penal al actelor de dobândire a averii și sesiza Parchetul, iar acesta obligat să accepte ca probe actele întocmite în afar și cu încălcare dispozițiilor Codului de procedură penală.

De ce să ne întrebăm cum sunt posibile sau să ne mirăm de comiterea unor asemenea aberații juridice, din moment ce doamna Renate Weber, fost consilier prezidențial și șef al Departamentului constituțional și afaceri legislative din Administrația Prezidențială, actualmente președintele Fundației pentru o societate deschisă, o spune transparent: "Prin Codul de procedură penală, Macovei legitimează statul polițienesc". Iar un distins dimpotrivă jurist, pe deasupra și un remarcabil vicepreședinte al Camerei Deputaților, concluzionează și mai tranșant: "Macovei vrea puterea, vrea să-și construiască propria poliție politică!"

Agenția proiectată de doamna ministru ar urma să fie deasupra tuturor autorităților statului. Ceea ce nu se dorește a se permite serviciilor de informații responsabile pentru securitatea națională ar urma să fie îngăduit, cu vârf și îndesat, fiecăruia dintre inspectorii Agenției, respectiv: "Orice fel de date, informații, înscrisuri sau documente pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, inclusiv cele cu caracter financiar, bancar, personal, confidențiale ori clasificate".

Proiectul de lege fixează drept unități de măsură (țineți-vă bine"!): "caracter nejustificat", diferențe vădite" și "justificare rezonabilă". Cu asemenea criterii, niște persoane despre a căror competență legea nu spune nimic, vor fi îndrituite să nu țină seama de cel puțin 6 principii și norme constituționale: separația și echilibrul puterilor, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor; egalitatea în fața legii, dreptul la apărare, viață intimă, familială și privată, dreptul de proprietate privată, dreptul prsoanei vătămate de o autoritate publică.

Credem că sunt suficiente argumentele pentru ca Legislativul să ia act de aberațiile juridice conținute de propunerea de inițiativă legislativă și să repună pe ordinea de zi proiectul anterior, adoptat de Camera Deputaților și aflat în așteptare la Senat, care este Camera decizională.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 13:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro