Minodora Cliveti
Minodora Cliveti
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.100/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-06-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.76 Minodora Cliveti - declarație politică cu titlul "Tot femeile sunt de vină...";

 

Doamna Minodora Cliveti:

"Tot femeile sunt de vină..."

Într-un articol publicat recent sunt prezentate informații de interes național sub un titlu ce încriminează femeile. Autorul articolului a preluat date din studiul profesorului Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice "Vladimir Trebici" al Academiei Române, care atrage atenția asupra situației și tendinței demografice din țara noastră. Aceste date l-au determinat pe autorul articolului să tragă concluzia că de scăderea populației, fenomen datorat, în principal, reducerii natalității, sunt responsabile femeile care, din dorința (oare absurdă?) de a-și construi o carieră profesională au uitat de îndatoririle tradiționale de a-și dedica viața procreării și îngrijirii noilor generații.

Bineînțeles că problema natalității scăzute, cu toate consecințele pe care le implică, nu afectează doar României, ci și majoritatea țărilor din Europa dar, în aceste state, problema demografică reprezintă o problemă de stat ce necesită adoptarea unor măsuri complexe legislative, economice și sociale în vederea înființării serviciilor și acordării facilităților adresate familiei și, nu în ultimul rând, părinților, atât femei, cât și bărbați.

"Un număr redus de copii înseamnă că în viitor vom avea contribuabili mai puțini și, implicit, venituri mai mici sau impozite mai mari", aceasta este una dintre concluziile alarmante ale studiului ce rezultă din schimbarea atitudinii tinerilor față de căsătorie, în general, și față de responsabilitatea de a avea copii, în special. Părinții actuali și viitori se confruntă cu probleme grave ce constituie adevăratele cauze ale amânării deciziei comune de a-și întemeia o familie.

Dificultăți în achiziționarea locuinței, scumpirea utilităților și a cheltuielilor de întreținere, instabilitatea locurilor de muncă, veniturile insuficiente, deficiențele sistemului medical, reprezintă o parte dintre obstacolele ce se ridică în calea fericirii familiale. Ca alternativă, tinerii, atât femei, cât și bărbați, optează pentru consolidarea carierei ca o garanție a unui trai decent pentru ei și, de ce nu, pentru familia pe care o doresc chiar dacă amână cu ani buni această decizie.

Societățile moderne și cu grad avansat de civilizație promovează deschis egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, astfel încât fiecare persoană să-și poată realiza aspirațiile de carieră, precum și a celor din sfera privată. Prin politici publice coerente și integrate se urmărește armonizarea vieții de familie cu cea profesională, crearea de servicii accesibile pentru îngrijirea copiilor și persoanelor dependente, concedii și indemnizații acordate atât mamei, cât și tatălui, facilități fiscale și alte măsuri în favoarea familiei cu copii. Din această perspectivă modernă, rolurile tradiționale de gen au fost modificate astfel încât să răspundă atât nevoilor persoanelor, indiferent de sex, cât și societății în ansamblu.

Femeile, ca persoane cu drepturi egale, recunoscute și garantate de statul român, nu sunt și nu pot fi apreciate doar ca ființe ce au doar capacitate reproductivă, ci ca persoane ce contribuie substanțial la progresul națiunii, prin participarea la viața economică, socială, culturală și politică.

Faptul că femeile au dobândit conștiința drepturilor lor, că nu mai decid alte persoane, de obicei bărbații, pentru ele și că tot mai multe hotărăsc să se califice profesional și să fie autonome financiar înainte de a-și constitui o familie, nu reprezintă o revoltă împotriva maternității, ci afirmarea capacității de a fi și altceva, de a fi partenere egale în viața publică și privată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 15 october 2019, 2:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro