Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.100/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-10-2019
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-06-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 406/2003

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.19, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative. Legea are caracter organic, raport de adoptare de la comisia pentru sănătate. Suntem în procedură de urgență. Domnul secretar de stat Szekely.

Domnul Szekely Ervin-Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezenta ordonanță stabilește modalitățile concrete în care sistemul sanitar va plăti cheltuielile angajate și neachitate până la data de 31 decembrie 2002. Decontarea sumelor contractate pe bază de buget stabilit pe titluri, articole și alineate de cheltuieli se face având în vedere serviciile medicale prestate, indicatorii specifici realizați, precum și execuția lunară a bugetului de venituri și cheltuieli.

Prezentul proiect de lege modifică și Ordonanța Guvernului nr. 70 din 2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, în scopul eficientizării fondurilor în sistemul sanitar, și a stabilit modalitățile de plată a creanțelor anterioare datei de 31 decembrie 2002, motiv pentru care vă rugăm să susțineți adoptarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comisia, vă rog?

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu adresa nr.406 din 23 iunie 2003, Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată cu dezbaterea și avizarea în fond în procedură de urgență a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, nr.406 din 1.07.2003, avizul Comisia pentru buget, finanțe și bănci, nr.358 din 9.09.2003, precum și avizul Consiliului Legislativ, nr.794 din 26 05.2003, și avizul Consiliului Economic și Social, nr.1125 din 28.05.2003.

Având în vedere importanța măsurilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, comisia propune plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege care face obiectul raportului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 alin.3 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei din data de 07.06.2006 au fost prezenți 17 deputați, neînregistrându-se absențe.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Victor Ponta.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voiam, în numele Grupul parlamentar social-democrat, să anunț că susținem acest proiect de lege și, de asemenea, în numele grupului social-democrat voiam să salută revenirea în Parlament a domnului Eugen Nicolăescu, care a interpretat corect votul de ieri din Senat și ni se alătură.

Vă mulțumim, domnule Nicolăescu, că reveniți în Parlament și lăsați ministerul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru această intervenție. Alte intervenții la dezbateri generale?

Domnul deputat Crăciunescu, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să spun că și noi vom votat acest proiect de lege, numai că voiam să scot în evidență un lucru. Așa de interesați au fost foștii noștri colegi, când au fost la guvernare, încât o ordonanță dată în 2003 privind reglementarea unor domenii, partea acestui domeniu o aprobăm abia în 2006. Se vede cât interes a fost din partea fostului guvern pe domeniu de sănătate.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt alte intervenții la dezbateri generale, trecem la votul pe articole. Constat că nu există amendamente respinse. La amendamentele admise de la pct.1 la pct.5. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Pct.6. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.9. Observații? Adoptat.

Pct.10. Adoptat.

Rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 october 2019, 2:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro