Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.100/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-06-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2006

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 219/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.20 pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății. Legea are caracter organic. Proiectul de respingere a fost adoptat de Senat. Comisia juridică, de disciplină și imunități ne propune un raport de adoptare a ordonanței de urgență. Suntem în procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului. Rog, după aceea, comisia juridică să intervină pentru a prezenta raportul.

Doamna Ingrid Zaarour (președinte, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților):

Domnilor deputați,

Domnule președinte,

Vă supun spre adoptare proiectul de Lege privind adoptarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 209/2005, cu amendamentele admise de către Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților.

Această lege nu aduce modificări de fond Legilor proprietății, ci doar instituie măsuri energice de urmărire a aplicării corespunzătoare a legilor proprietății, prin monitorizarea procesului de restituire și aplicarea unor sancțiuni mai aspre.

Acest proiect stabilește măsuri menite a asigura accelerarea și dinamizarea procesului de restituire, precum și creșterea gradului de transparență în aplicarea acestor legi.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209 pentru modificarea și completarea unor acte din domeniul proprietății.

Vă mulțumesc.

Domnul Sergiu Andon:

Vă mulțumesc.

Înțeleg că întregul birou al plenului de astăzi mi-a acordat cuvântul, așa că, pentru dinamizare, nu aștept o altă invitare formală. Există o poziție să susțin raportul între timp, ca să câștigăm timp. cu riscul de a-l repeta, îngăduiți-mi să-l citesc, din respect pentru timpul tuturor.

Confirm obiectul de reglementare menționat de doamna președinte Ingrid Zaarour, aș puncta în plus pe baza raportului, că în setul de măsuri menit să dinamizeze aplicabilitatea acestor legi ale restituirii intră în mod benefic și întărirea posibilităților de intervenție a autorității naționale pentru restituirea proprietăților, la care se adaugă, cum spunea și domnia sa, creșterea măsurilor de responsabilizare și de transparență pentru cei chemați să aplice legea.

Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul în ședința din 27 martie 2006.

Suntem Cameră decizională. Am beneficiat de avizul favorabil al Consiliului legislativ, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, precum și al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Analiza în comisie s-a făcut în ședința din 7 iunie 2006, în prezența inițiatorilor - ședință finală - au fost și ședințe prealabile - și în cvorum regulamentar. Cu majoritate, membrii comisiei, respectiv 14 din 26, cvorumul.... au susținut adoptarea... Scuzați, rezultatul votului cu unanimitatea celor 14 participanți au susținut propunerea plenului Camerei să adopte proiectul de lege care face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Intervenții?

Grupurile parlamentare? Nu sunt intervenții.

Trecem la dezbaterea pe articole. Există și amendamente respinse, vă atrag atenția.

Pct.1 - titlul. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Observații? Comentarii? Nu sunt.

Pct.3, 4, 5, 6. Adoptate.

Pct.7. adoptat.

Pct.8. Adoptat.

Pct.9. Adoptat.

Pct.10. Vă atrag atenția că sunt și niște amendamente respinse. Nu se susțin. Adoptat.

Pct.11. Adoptat.

Pct.12. Adoptat.

Pct.13. Adoptat.

Pct.14. Adoptat.

Pct.15 la 20. Adoptat.

Pct.21 la 25. Adoptat.

Pct.26 la 30. Adoptat.

Pct.31 la 35. Adoptat.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Traian Dobre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea, la art.10 alin. 2, pentru o corelare cu amendamentul deja admis la nr.crt.10, pentru art.38, deci la alin.2, în partea finală

"...sau persoanelor desemnate de acestea din cadrul instituției prefectului...". Aproape că peste tot au fost admise, și aici s-a uitat. Deci pentru o corectă exprimare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Sunt observații sau comentarii? Nu sunt. Se completează.

De la 36 la 40? Nu sunt. Adoptat.

Am încheiat dezbaterea pe articole, rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 23:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro