Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.102/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 15-06-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2006

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 169/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La primul punct pe ordinea de zi se găsește Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Doamna Cristina Pocora (secretar de stat, Departamentul pentru relația cu Parlamentul):

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar, s-a stabilit regimul juridic al personalului care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului.

Prin legea menționată au fost stabilite și unele drepturi ale funcționarilor publici parlamentari, de natură a aduce atingere bugetului de stat pe anul 2006, buget ce a fost aprobat prin lege, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.7/2006.

În consecință, acordarea drepturilor financiare ce derivă din aplicarea acestei legi, reprezintă un efort financiar important care, având în vedere condițiile actuale de restricții bugetare, ar greva asupra bugetului de stat.

Din analiza aspectelor semnalate, a rezultat necesitatea suspendării temporare aplicării Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnișoara secretar de stat.

Din partea comisiei, domnul Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de legislativ. Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cât și Comisia pentru muncă și protecție socială au avizat favorabil.

De asemenea, în dezbateri, Comisia juridică, de disciplină și imunități a ținut cont de avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu există intervenții la dezbateri generale.

Întrucât nu există amendamente admise sau respinse și este propunere de respingere, proiectul va rămâne la vot final. (Discuții purtate la masa prezidiului de domnul deputat Anghel Stanciu, care solicită cuvântul.)

Este propunere de respingere, domnule deputat. Dar, dacă doriți să depuneți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 14:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro