Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.101/23-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 14-06-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2006

7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.
 
see bill no. 418/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Trecem la pct.9 al ordinii de zi - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.

Are cuvântul inițiatorul, domnul ministru Sebastian Vlădescu.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2006 a fost ordonanța prin care s-a efectuat prima rectificare bugetară în anul 2006.

Au existat trei motive majore pentru care a fost efectuată această rectificare. Prima este legată de faptul că România va deveni membră a Comunității Europene la 1 ianuarie 2007, ceea ce necesită crearea proiectelor și finanțarea proiectelor necesare pentru ca, în anul 2007, capacitatea noastră de absorbție să fie suficient de ridicată. A doua a ținut de respectarea acordului cu învățământul și alocarea primelor sume din respectivul acord, iar cel de-al treilea domeniu la care am intervenit a fost sănătatea, unde s-au alocat sume suplimentare, în special pentru medicamente compensate.

Prin această ordonanță, s-a aprobat majorarea veniturilor bugetului consolidat cu 2.052,7 milioane lei, respectiv, 0,6% din produsul intern brut, a cheltuielilor, cu 3.337 milioane lei, respectiv, 1% din produsul intern brut, și a deficitului, de la 0,5% din produsul intern brut, la 0,9%. Menționez că această majorare a deficitului a fost făcută, în special, în zona cheltuielilor de capital.

Motivând în acest fel proiectul de lege, susțin proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind rectificarea bugetului de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiilor, domnul președinte Varujan Vosganian.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule președinte, stimați colegi,

Având în vedere argumentația pe care Guvernul a prezentat-o și în fața celor două comisii, și în fața dumneavoastră, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege în ședința comună din 6 iunie 2006 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de admitere.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege. În anexă am inclus și o seamă de amendamente respinse.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există dezbateri generale?

Domnul deputat Mihai Tănăsescu, vă rog.

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am simțit nevoia să iau cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi, animat de discursul premierului Tăriceanu, în urmă cu câteva luni, când, exact de la acest microfon, spunea și accentua foarte puternic faptul că bugetul anului 2006 trebuie să fie un buget strâns, trebuie să fie un buget cu un deficit foarte mic, care să reprezinte un instrument foarte important pentru procesul de dezinflație în anul acesta.

Atunci, marea majoritate a colegilor deputați și senatori au crezut acest lucru și au votat proiecția de buget propusă de Guvern.

La fel de bine îmi aduc aminte cum, în timpul dezbaterilor, opoziția prezentă a subliniat, în nenumărate rânduri, faptul că bugetul anului 2006, așa cum era el prezentat, este unul ireal, este unul care nu poate să ducă anul 2006 în spate, fără modificări și fără a conduce la unele derapaje macroeconomice. Și vedem cum, numai după câteva luni de zile, în luna aprilie, Guvernul vine și modifică radical gândirea avută în luna decembrie a anului 2005.

Că se schimbă lucrurile nu este o nenorocire, dar faptul că ele se schimbă în rău este o nenorocire pe termen lung.

Vreau să vă spun că, în momentul de față, așa cum rectificarea ne este prezentată nouă astăzi, vine și aduce un plus de deficit de la 0,5%, așa cum a fost el aprobat, la 0,9% din produsul intern brut.

Este foarte clar că această măsură, argumentată de către ministrul finanțelor în fața dumneavoastră, va avea, în perioada următoare, un recul important în ceea ce privește inflația anului 2006. Deja, această problemă a inflației a fost abandonată de Guvernul Tăriceanu, este o problemă secundă, nu mai interesează pe nimeni acest lucru. Doar Banca Națională mai încearcă, prin diverse metode monetariste, să țină în frâu această inflație a anului 2006.

Dacă facem o analiză, însă, a modului de comportament guvernamental din perioada 1 ianuarie și până în prezent, observăm că actele normative emise de către Guvern fac ca deficitul bugetar, care nu este cuprins în rectificarea bugetară, să crească cu încă aproape 1% din produsul intern brut. Deci, există acte normative elaborate și necuprinse în proiectul bugetului din acest an.

Dacă facem o simplă adunare, vom vedea că la această propunere de 0,9%, actele normative care vor fi avute în vedere ulterior - și repet, necuprinse în buget și vor trebui să fie cuprinse, probabil, la o următoare rectificare anunțată, deja, de către Guvern - vor determina ca acest deficit să crească foarte mult.

Mai mult, intenția de rectificare din luna aceasta sau, probabil, luna următoare va duce la cheltuieli suplimentare, cheltuieli suplimentare legate, în special, de proiectele de infrastructură. La prima vedere, sigur, este un gest bun, dar care este, de fapt, consecința acestui gest? Și vom observa că deficitul bugetar va fi pierdut de sub control. El va urca la peste 2% din produsul intern brut.

Dacă adăugăm faptul că anul acesta, conform celor spuse de către Guvern, Fondul Proprietatea își va produce efecte, vom vedea că o bună parte din cheltuielile Fondului Proprietatea vor afecta și ele deficitul bugetar. Calculele făcute până în prezent estimează acest deficit al Fondului Proprietatea, care să afecteze bugetul statului, de aproximativ încă 0,8 - 0,9% din produsul intern brut.

Și așa vedem cum, de la un deficit aprobat de către Parlament la 0,5%, în anul 2005, pentru anul 2006, el crește, crește, crește și devine, într-adevăr, un instrument de instabilitate a finanțelor publice, un instrument de creștere a inflației, lucru care a fost chiar publicat, de dată recentă, în statistică, și îmi pun întrebarea: care este, de fapt, viziunea actualului Guvern în ceea ce privește politica bugetară?

Nu vedem, până în prezent, o nouă gândire de restructurare a cheltuielilor publice, pentru a putea să se restructureze și să avem, într-adevăr, un deficit care să fie un instrument al continuării procesului de dezinflație, și nu al creșterii inflației în România.

Este foarte clar că acest criteriu de convergență nominală - inflația - tinde să fie depășit, fiindcă anul 2007 și proiectul de buget, probabil, va avea o creștere a deficitului, pe bună dreptate, vizavi de lucrurile pe care România trebuie să le întreprindă în 2007, și pentru plata contribuțiilor, și pentru co-finanțări, și, cu atât mai mult cu cât veniturile propuse nu se ridică la cerințele pe care România le-ar avea, de peste 33 - 34% din produsul intern brut.

Deci, vedem, doamnelor și domnilor, cum această încercare de rectificare bugetară nu este decât un prim pas în ceea ce privește o disfuncție a finanțelor publice pe o perioadă mai lungă de timp.

De aceea, argumentând în fața dumneavoastră, Grupul Partidului Social Democrat va vota împotriva proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Domnul senator Gheorghe Funar, vă rog.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Guvernul condus de premierul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a pregătit cadrul legal pentru noi acte de corupție pe seama bugetului de stat și, mai ales, pe seama fondurilor europene.

Prin Programul de guvernare 2005 - 2008, premierul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu s-a angajat la toleranță zero la fenomenul corupției. De asemenea, comisarii europeni, în timpul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, au solicitat Guvernului țării noastre să nu faciliteze, inclusiv prin noile acte normative, acte de corupție.

Printre principalele măsuri anticorupție, pe care s-a angajat Guvernul Tăriceanu să le ia, în scopul îmbunătățirii mediului de afaceri, se numără și eliminarea procedurilor economice preferențiale. Acestea sunt aspectele teoretice. Cele practice se situează la polul opus. În continuare, vă voi prezenta doar două exemple.

Prin Legea nr.379/2005 - Legea bugetului de stat - la art.33 se prevede că: "La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2006, din eventualele surse suplimentare, se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în realizarea planului de acțiune, pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2005 - 2007 și a planului de acțiune pentru implementarea strategiei de reformă a sistemului judiciar, pentru aceeași perioadă, 2005 - 2007, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană."

Guvernul Tăriceanu a încălcat atât Constituția României, cât și prevederile Legii nr.379/2005, art.33, și în data de 19 aprilie 2006 a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe acest an, fără a acorda fondurile necesare pentru autoritățile și instituțiile publice care să realizeze cele două planuri de acțiune pentru implementarea strategiei naționale anticorupție și a strategiei de reformă a sistemului judiciar.

De altfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2006, s-a suplimentat cu cea mai mică sumă bugetul Ministerului Justiției.

Subliniem că din 1990 până în prezent, niciodată Guvernul României nu a acționat pentru rectificarea bugetului de stat după primul trimestru.

De altfel, în expunerea de motive la proiectul de lege pentru aprobarea acestei ordonanțe, Guvernul precizează că - citez: "Analiza execuției bugetare operative pe primele trei luni ale anului evidențiază faptul că veniturile bugetului general consolidat reprezintă 23,4% din estimările anuale, iar cheltuielile bugetului general consolidat reprezintă 20,6% din prevederile anuale."

Ca urmare, Guvernul a decis să suplimenteze veniturile bugetului general consolidat cu 2.052,7 milioane lei, respectiv, 0,6% din produsul intern brut, precum și suplimentarea cheltuielilor bugetului general consolidat cu 3.337 milioane lei, respectiv, 1% din PIB.

Ca urmare, Guvernul, prin această ordonanță de urgență, a majorat deficitul bugetar de la 0,5% din produsul intern brut, estimat inițial, la 0,9% din PIB, justificată de necesitatea demarării unor proiecte pentru infrastructură în domeniile prioritare, respectiv, transporturi și mediu, a unor proiecte de investiții în domeniul învățământului și sănătății, pregătirii proiectelor publice finanțabile din fonduri structurale pentru perioada 2007 - 2013.

Se știe că în luna decembrie a anului trecut, la propunerea Guvernului, Parlamentul a adoptat Legea bugetului de stat pe acest an. Apoi, după numai trei luni de zile, același Guvern descoperă că se impune demararea unor proiecte pentru infrastructură în domeniile menționate. Ca urmare, din bugetul de stat, prin această ordonanță de urgență, au fost suplimentate sumele, în principal, la următoarele ministere: în primul rând, la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, unde fostul titular, nefiind prea priceput în cheltuirea a încă 585,7 milioane lei, a fost înlocuit cu un ministru experimentat în acest domeniu.

S-au suplimentat fondurile și la Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Integrării Europene, la servicii din sistemul siguranței naționale și Ministerul Justiției.

Nu am găsit în această listă Ministerul Sănătății, la care făcea referire domnul ministru al finanțelor - sau, probabil, domnia-sa nu a avut timp să citească ordonanța.

Ca urmare, sunt nevoit să-i adresez distinsului ministru al finanțelor publice, dacă-mi permiteți, domnule președinte și onorat Parlament, doar trei întrebări, pentru edificarea dumneavoastră și pentru a vă influența asupra modului de vot.

O primă întrebare: de ce Guvernul a rectificat bugetul de stat pe acest an, când nu s-au realizat cu 1,6% veniturile bugetului general consolidat pe primul trimestru și când la cheltuielile la bugetul general consolidat s-a înregistrat o economie de 4,4% pe primul trimestru?

Cea de-a doua întrebare: de ce Guvernul a suplimentat cheltuielile bugetului general consolidat și a majorat deficitul bugetar al țării de la 0,5% la 0,9% din PIB?

Cea de-a treia întrebare: de ce ați încălcat, domnule ministru și Guvernul din care faceți parte, Legea nr.500/2002, art.6?

Ce spune această lege, doamnelor și domnilor parlamentari?

Legea 500/2002, la art.6, precizează următoarele: "Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleași proceduri ca și legilor bugetare anuale inițiale."

Observați, doamnelor și domnilor parlamentari, că prin lege îi este interzis Guvernului să recurgă la ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului de stat.

Deci, repet întrebarea, domnule ministru: de ce ați încălcat legea?

Și ultima întrebare.

Ținând seama de afirmația pe care ați făcut-o, că s-au alocat bani la rectificarea de buget la Ministerul Sănătății, poate pentru acel tratament cu "tamiflutur", ce sumă s-a prevăzut la rectificarea de buget, domnule ministru, pentru Ministerul Sănătății? Personal, nu am găsit în rectificarea de buget.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Alte intervenții la dezbateri generale? Sigur că domnul ministru va răspunde la sfârșit.

Dacă mai există alte intervenții din partea grupurilor? Nu mai există.

Îl rog, atunci, pe domnul ministru, dacă dorește, să intervină în încheierea dezbaterilor și, sigur, să dea și răspunsuri la întrebările care s-au formulat.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Alocație pentru sănătate - 62 milioane RONI, 620 miliarde lei vechi, în bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Sunt ușor de găsit, domnule senator.

Am rectificat bugetul în luna aprilie. Într-adevăr, ceva nemaipomenit, nemaifăcut în România, și am rectificat bugetul prin ordonanță, un lucru absolut obișnuit în România, pe care l-au făcut toate guvernele, în fiecare an. Deci, vizavi de încălcarea Legii nr.500/2002, trebuie văzut, efectiv, dacă acest lucru s-a produs în 2001, 2002, 2003, 2004 etc. Și cred că fostul meu coleg vă poate da răspuns la această întrebare, dacă procedura este sau nu legală.

Pentru celelalte întrebări ale domnului senator Funar am dat răspuns în prezentare, de ce am făcut rectificarea bugetară și de ce am majorat veniturile și cheltuielile.

Vizavi de pericolul pentru macrostabilitatea economică, pe care îl reprezintă majorarea deficitului bugetar în acest moment și o eventuală majorare a deficitului și vizavi de declarațiile de la realizarea bugetului anului 2006, prezentat în Parlament, la sfârșitul anului trecut.

Alocăm bani pentru ceva legat de Uniunea Europeană. Alocăm bani, în mod dinamic, pentru un proces pe care Guvernul Tăriceanu Anton Constantin - mă bucur că numele îi este cunoscut în integralitate, Călin îi spun prietenii - alocăm bani pentru ceva ce acest Guvern începe să ducă la bun sfârșit: integrarea României în Uniunea Europeană.

Este un proces care, din păcate, la un moment dat, a fost aproape abandonat. Guvernul Tăriceanu începe să rezolve toate problemele care au existat vizavi de aderarea României la Uniunea Europeană și trebuie, în acest moment, să ne comportăm ca o țară care este membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Acest lucru este astăzi cert, era cert, pentru noi, din luna aprilie, este evident, pentru Ministerul Finanțelor Publice, care construiește bugetul anului 2007 - și aici am să-i răspund domnului deputat Tănăsescu - în parametrii criteriilor de convergență nominală, 3% maxim deficit bugetar.

Deci, este o rectificare a bugetului, făcută pentru ca România să poată fi o țară europeană care absoarbe fonduri europene. Nu trebuie să fim doar o țară europeană care face plăți. Și acest proces de absorbție a fondurilor europene este un proces complicat și un proces care trebuie - și aici sunt de acord cu domnul senator - să fie un proces transparent, un proces curat, un proces în care ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori să nu se mai întâmple, vizavi de utilizarea fondurilor bugetare, indiferent că ele sunt de la contribuabilul român sau de la contribuabilul european, și facem instituțiile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Avem acordul Uniunii Europene vizavi de instituțiile pe care le punem în funcțiune, pentru ca distribuția fondurilor să se facă în mod transparent și în mod legal. Deci, din acest punct de vedere, vă rog să nu aveți nici un fel de emoție, banii vor fi implementați, de această dată, în proiecte de infrastructură care vor fi văzute de cetățeanul român.

De aceea am făcut rectificare bugetară. Această rectificare bugetară a fost făcută în concordanță cu discuțiile pe care le-am avut cu Banca Națională, în așa fel încât ținta de inflație să nu fie abandonată. Avem aceleași scopuri, Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională, dar nu trebuie să uităm că România, membră a Uniunii Europene, trebuie să dezvolte proiectele necesare, în primul rând, pentru cetățeanul român și, în al doilea rând, pentru a putea absorbi cât mai mulți bani de la cetățeanul contribuabil în Uniunea Europeană, din fondurile structurale.

Aceasta este motivația, nu există un pericol vizavi de ținta de inflație, în acest moment și sunt convins că, dacă banii alocați în continuare, care, eventual, vor majora deficitul bugetar, se vor duce în proiectele de infrastructură necesară, vom găsi, împreună cu Banca Națională, căile de a respecta criteriile de convergență.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii de aprobare a ordonanței.

Dacă există observații sau comentarii?

Domnul senator Funar. La titlul legii de aprobare a ordonanței de urgență.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am un amendament, doamnelor și domnilor senatori și deputați, la titlul legii.

Amendamentul a fost respins la comisii și el vizează următorul titlu: "Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006".

Este obligatoriu, doamnelor și domnilor parlamentari, să votați acest amendament. Ați depus un jurământ să respectați legea, să respectați Constituția României. La fel am depus și eu.

Vă reamintesc textul din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice locale, art.6.

Art.6, textul spune foarte clar: "Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleași proceduri, ca și legilor bugetare, anuale, inițiale.

Fiind încălcat acest articol din Legea nr.500/2002, nu aveți dreptul, doamnelor și domnilor parlamentari, să încălcați jurământul depus. Legea trebuie respectată.

Nu este nici o dificultate pentru Guvern.

După respingerea ordonanței va veni în fața Parlamentului cu un proiect de lege de rectificare a bugetului, așa cum cere legea.

Vă mulțumesc.

Domnul Bodgan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Avem o propunere de supunere la vot a unui amendament respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul respins al domnului senator Gheorghe Funar, de modificare a titlului legii în Lege de respingere a ordonanței de urgență.

Vă rog să votați.

Cine este pentru amendamentul respins al domnului Funar?

Vă rog să numărați.

Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Da, vă mulțumesc.

Cu 30 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă și 50 de abțineri, s-a respins.

Articolul unic, dacă există observații sau comentarii la articolul unic al legii.

Nu există.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al legii.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Da, vă mulțumesc.

213 voturi pentru, 151 voturi împotrivă, s-a adoptat articolul unic.

Ordonanța de urgență, titlul, obiecții sau observații, dacă sunt?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul ordonanței de urgență.

Cine este pentru?

Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Vă mulțumesc.

213 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, s-a adoptat. (gălăgie în sală)

Vă mulțumesc.

Articolul 1, obiecții, observații?

Nu sunt.

Voturi pentru?

214 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

152 de voturi împotrivă.

S-a adopat.

Articolul 2, vă rog. Obiecții, observații nu sunt.

Voturi pentru?

La fel, 214 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

152 voturi împotrivă.

S-a adoptat.

Articolul 3, obiecții, observații? Nu sunt.

Voturi pentru, vă rog.

214 voturi pentru.

Voturi împotrivă.

152 voturi împotrivă.

S-a adoptat.

Articolul 4, obiecții, observații? Nu sunt.

Voturi pentru, vă rog.

214 voturi pentru.

Voturi împotrivă.

152 voturi împotrivă.

Vă mulțumesc.

S-a adoptat.

Articolul 5, obiecții, observații. Nu sunt.

Voturi pentru, vă rog.

Vă mulțumesc.

214 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

152 de voturi împotrivă.

Abțineri?

3 abțineri.

S-a adoptat.

Articolul 6, obiecții, observații? Nu sunt.

Voturi pentru, vă rog.

Mulțumesc.

215 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

151 voturi împotrivă.

Abțineri?

4 abțineri.

S-a adoptat.

Articolul 7, obiecții, observații? Nu sunt.

Voturi pentru?

214 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

154 voturi împotrivă.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.8. Obiecții, observații? Nu sunt.

Voturi pentru, vă rog.

216 voturi pentru.

Voturi împotrivă.

151 voturi.

Abțineri?

O abținere.

S-a adoptat.

Art.9.

Voturi pentru?

215 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

152 voturi.

Abțineri?

O abținere.

Vă mulțumesc.

S-a adoptat.

Art.10

Voturi pentru.

Vă mulțumesc.

216 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

152 voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.11

Voturi pentru.

216 voturi.

Voturi împotrivă?

152 voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

Vă mulțumesc.

S-a adoptat.

Art.12.

Voturi pentru.

216 voturi.

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

152 voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.13.

Voturi pentru?

216 voturi.

Voturi împotrivă?

153 voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.14.

Voturi pentru?

216 voturi.

Voturi împotrivă?

152 voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.15.

Voturi pentru?

217 voturi.

Voturi împotrivă?

154 de voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.16.

Voturi pentru?

218 voturi.

Voturi împotrivă?

154 de voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Art.17.

Voturi pentru?

217 voturi.

Voturi împotrivă?

154 de voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Anexele, de la 1 la 6.

Voturi pentru?

217 de voturi.

Voturi împotrivă?

155 de voturi.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiilor pentru buget și legea în ansamblu.

Vă reamintesc, votăm proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.

Vă rog să votați.

Voturi pentru?

217 voturi.

Voturi împotrivă?

155 de voturi.

Abțineri?

Nu sunt abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 17 august 2019, 20:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro