Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-06-2006

Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2006

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.23 Constantin Tămagă - referire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

 

Domnul Constantin Tămagă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

"Eu cred că veșnicia s-a născut la sat" spunea, cu deplină îndreptățire, cu mai bine de o jumătate de veac în urmă, marele poet și filosof Lucian Blaga. Într-adevăr, satul nostru este păstrătorul celui mai autentic grai românesc, al portului, datinilor și obiceiurilor strămoșești. Străduindu-ne să conservăm satul, cu tot ce are el mai caracteristic pentru viața noastră spirituală, nu putem să rămânem tributari, cu orice preț și pentru totdeauna, și a acelor neajunsuri străvechi, care nu ne-au ridicat, ci, dimpotrivă, ne-au coborât în ochii lumii civilizate. Mai cu seamă în condițiile în care țara noastră se pregătește pentru integrarea în Uniunea Europeană.

În acest context major cred că se înscrie și Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural". În cele 98 de articole ale sale, proiectul noii legi își propune să reglementeze protecția mediului, obiectiv de interes public major, accidentele ecologice survenite în urma poluării mediului înconjurător, dar și efectele directe și indirecte sinergice, cumulative, principale și secundare ale acesteia asupra sănătății oamenilor.

În conformitate cu normele stabilite de Uniunea Europeană, noul act normativ stabilește măsurile care se impun pentru înlăturarea poluării acelor așezări rurale aflate în preajma orașelor industriale, stipulează regimul folosirii îngrășămintelor chimice și al produselor chimice destinare protecției plantelor, regimul deșeurilor, care invadează, deopotrivă, și satele, dar și folosirea resurselor naturale ale mediului în activitatea economică și, în același timp, pledează pentru elaborarea unei strategii naționale legate de schimbările climatice și pentru protecția așezărilor umane împotriva acestora. Totodată, legea aflată în dezbatere fixează atribuțiile și răspunderile ce revin autorităților din cadrul administrației publice locale și centrale pentru aplicarea prevederilor sale, precum și sancțiunile ce se impun în cazul ignorării sau nerespectării acestui act normativ.

Fără îndoială, noile măsuri urmăresc să determine în spațiul rural un salt pe cât de uriaș, pe atât de necesar. România nu poate să intre în Uniunea Europeană în condițiile în care, 70% din satele sale, în care trăiește jumătate din populația sa, nu are apă potabilă în casă și nici canalizare, când multe școli stau să se prăbușească, roase de vreme, când dispensarele medicale, acolo unde există, se prezintă sub orice critică din punct de vedere al dotării, ca să nu mai vorbim de lipsa acută de medici în mediul rural. Bibliotecile sătești aproape că au dispărut iar multe cămine culturale au fost transformate în discoteci. Circa 30% din populația țării lucrează într-o agricultură de subzistență, când în țările occidentale doar 2-6% din populație este angajată în producția agricolă. Date fiind aceste realități și cerințele pe care UE le pune în fața noastră, considerăm de datoria noastră să atragem atenția inițiatorilor acestui act normativ, că el trebuie să aibă în vedere, în mod prioritar, problemele capitale de care depinde viitorul satului românesc.

În primul rând, legea trebuie să pună accentul principal pe reorganizarea fundamentală a agriculturii, bazată pe ferme mari, realizate pe seama societăților rurale pe acțiuni și nu prin reînvierea latifundiilor, asigurându-se, astfel, condițiile necesare pentru organizarea pe principii moderne a producției agricole.

În al doilea rând, trăind într-o vreme în care calvarul inundațiilor face parte din canoanele vieții noastre, nu mai putem să ne rezumăm la a ne plânge dramele, ci trebuie să le prevenim, prin colmatarea albiilor unor râuri și pârâuri, prin înălțarea, din vreme, a unor diguri, nu împinși de la spate de furia apelor, prin dotarea primăriilor rurale cu motopompe și ambarcațiuni și prin interzicerea amplasării unor case în zone inundabile. De asemenea, trebuie preîntâmpinate și stopate alunecările de teren prin împăduriri și alte lucrări de consolidare.

Legea trebuie să prevadă măsuri ferme pentru prevenirea gripei aviare, obligându-i pe țărani să-și crească păsările în spații închise, nu pe uliță, instituind norme severe pentru asistență veterinară permanentă, și nu ocazională. De altfel, UE impune numeroase modele de dezvoltare a vieții și activității în spațiul rural, de la tăierea animalelor în abatoare specializate la recoltarea și conservarea laptelui în condiții de maximă igienă. Desigur, orice lege este perfectibilă, dar e bine s-o croim de la bun început cât mai aproape de cerințele societății.

Vă mulțumesc pentru atenție.