Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

  1. Intervenții și declarații politice ale deputaților:
  1.7 Becsek Garda Dézső Kálmán - prezentarea unui caz de abuz în restituirea proprietăților;

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Garda Dezideriu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a efectuat în a doua săptămână a lunii iulie 2006 un control în județul Harghita în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în materia reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu vegetație forestieră. În cadrul controlului s-a adeverit clar că atât petiționarii, cât și Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții au fost batjocorite clar de către comisiile locale și județene, de către Prefectură privind rezolvarea unor grave încălcări a legalității.

Dintre acestea aș aminti doar cazul lui Benedek Anna care, de șapte ani duce o luptă continuă pentru restabilirea dreptului de proprietate asupra unui teren din municipiul Gheorgheni, postata Cianod, din zona Drumului Național nr. 12 c. Deși persoana respectivă, pe calea instanței, a obținut o sentință definitivă și irevocabilă privind retrocedarea terenului menționat, comisia locală pentru aplicarea Legii fondului funciar a refuzat să soluționeze cazul, conform sentinței judecătorești. Refuzul comisiei locale de a retroceda fâneața respectivă proprietarului de drept este în strânsă legătură cu faptul că terenul are o importanță strategică deosebită din punct de vedere turistic, la confluența pârâului Cianod cu pârâul Belchia.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cu ocazia controlului, în raportul său privind acest caz, a constatat următoarele: "Cererea 6124/12 septembrie 2005, 5420/15 august 2005, 6395/19 septembrie 2005 - Benedek Anna - beneficiază de o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Hotărârea a fost anexată memoriului formulat către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Cu ocazia controlului, hotărârea a fost depusă și la primărie (deși aceasta, prin comisia locală de fond funciar a fost parte în proces și, prin urmare, avea cunoștință de sentință). Atât primarul - președinte al comisiei locale de fond funciar - cât și secretarul au afirmat că cererea petentei se va discuta în ședința de joi a comisiei locale de fond funciar.

Ulterior, verificând dacă a fost discutată cererea respectivă, s-a constatat că joi nu a mai fost ținută ședința de fond funciar, întrucât primarul a înaintat către prefectură o adresă în care specifica faptul că dorește să-și dea demisia din funcția de președinte al comisiei locale, până la data la care vor primi un răspuns la acea adresă, suspendând ședințele comisiei.

Se încalcă astfel dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu vegetație forestieră, mai mult, nerespectându-se o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care petentei i se recunoaște acest drept, atitudinea comisiei locale putându-se încadra în conținutul legal al contravenției prevăzute de art. 1101 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare."

În loc să rezolve cererea petentei conform indicațiilor date de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților membrii comisiei, într-o scrisoare oficială din 15 august 2006, afirmă că "terenul revendicat este afectat de Drumul Național nr. 12 c, ceea ce nu poate face obiectul retrocedării". Însă conform tuturor hărților existente pentru această zonă - atât după hărțile de evidență funciară, cât și turistice și chiar cele militare, drumul forestier, existent de peste 150 de ani pe lângă drumul național, a fost desființat în anul 2003 din interes personal cu mijloace mecanice în vederea realizării unor obiective turistice aflate în prezent în plină construcție. Petenta a încercat oprirea lucrărilor de construcție pe terenul respectiv, a luptat pentru stoparea investițiilor prin toate mijlocele posibile legale, dar sentința civilă definitivă și irevocabilă nu este luată în considerare de către reprezentanții comisiei locale. Mai mult, unii se laudă - cum este domnul secretar - cu cunoștințele lor din Ministerul Administrației și Internelor

Stimate domnule ministru Vasile Blaga,

Când se va ajunge la legalitate privind aplicarea Legii fondului funciar în municipiul Gheorgheni, conform hărților în vigoare, care prin schița referitoare la starea de fapt, respectiv schița întocmită de domnul inginer topograf Tiberiu Ardeleanu din 8 decembrie 2003 se încearcă deposedarea proprietarului de drept, cu sentință judecătorească definitivă? Cum poate ca o comisie care ar trebui să funcționeze conform legii să aplice legea după bunul plac al intereselor personale ale celor care o formează? Cine își asumă răspunderea pentru desființarea unui drum forestier evidențiat în toate hărțile existente - de cele silvice, topografice, militare și de evidență funciară?

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 8:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro