Adrian Moisoiu
Adrian Moisoiu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

  1. Intervenții și declarații politice ale deputaților:
  1.11 Adrian Moisoiu - declarație politică intitulată "Avram Iancu, 134 de ani de la moarte";

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Din partea Grupului parlamentar al P.R.M., domnul deputat Adrian Moisoiu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Declarația mea de astăzi este intitulată "Avram Iancu, 134 de ani de la moarte".

"Ultima mea voință. Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită, pentru care după puteri am și lucrat până acum, durere fără mult succes, ba tocmai acum cu întristare văd că speranțele mele și jertfa adusă se prefac în nimica"... spunea în testamentul său, redactat în 1850, cel de la a cărui moarte s-au împlinit la 10 septembrie, 134 de ani.

La numai 48 de ani, într-o dimineață de septembrie, a murit pe prispa unui gospodar din Baia de Criș, marele conducător și voievod al românilor din Ardeal, Avram Iancu, - "Craiul Munților", democrat revoluționar român și unul din conducătorii revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. Născut la Vidra de Sus, în Munții Apuseni, după cum a declarat el "la vremea cireșilor", adică în luna iunie a anului 1824, din părinți Alexandru și Maria, țărani, după ce a studiat Dreptul la Cluj, la începutul anului 1846 a plecat la Târgu-Mureș pentru a se pregăti pentru cariera de avocat. În preajma izbucnirii revoluției, făcea parte dintre fruntașii intelectualității românești transilvănene, luptătoare pentru eliberarea socială și națională a românilor. De aici, de la Târgu-Mureș, va fi enunțat în martie 1848 cel mai avansat punct programatic democrat-revoluționar al revoluției burgheze din răsăritul Europei: eliberarea din iobăgie fără despăgubiri.

Avram Iancu a fost unul din inițiatorii și organizatorii adunărilor de la Blaj din 30 aprilie, 15-17 mai și 15-23 septembrie 1848 și conducătorul cetelor înarmate de țărani și mineri din Munții Apuseni. Refuzul guvernului ungar de a acorda libertăți naționale românilor și votarea de către Dieta de la Cluj a unirii Transilvaniei cu Ungaria, a dus la dezbinarea forțelor revoluționare române și ungare și la ridicarea la lupta pentru rezolvarea problemei sociale și a celei naționale. Iancu a fost conducătorul acestor oști țărănești revoluționare. El a organizat temeinic apărarea Munților Apuseni și a respins numeroase atacuri ale oștilor maghiare, câștigându-și renumele de "Crai al Munților".

Născut din mijlocul maselor de iobagi luptători ai Munților Apuseni - urmaș al lui Horia și al lungului șir istoric de căpetenii al răscoalelor populare - Avram Iancu, devenit cărturar luminat, a sintetizat, prin acțiunile sale democrat-revoluționare din anii 1848-1850, lupta seculară a țărănimii din Transilvania pentru eliberarea social-economică, cu lupta națională a întregului popor român din Transilvania împotriva asupririi feudalo-absolutiste.

Bolnav și adânc îndurerat de nedreptățile ce se făceau țăranilor, a căror eliberare reală nu o putuse vedea înfăptuită, Avram Iancu a rămas printre moți, în Munții Apuseni. A fost îngropat la Țebea, sub gorunul Horii.

În necrologul oficial, publicat în "Gazeta Transilvaniei" la Brașov se spune: "Națiunea Română! Cu animă dureroasă face cunoscută încetarea din viață a preaiubitului său fiu Avram Iancu, prefect general al legiunilor românilor în lupta pentru independența națională de la 1848/1849..."

Avram Iancu va rămâne pentru totdeauna în lumina istoriei poporului român, drept una din figurile sale proeminente, un conducător de seamă al năzuințelor de veacuri, pe care folclorul l-a trecut în veșnicie prin cântecele ce i le-a dedicat: "...Sus pe vârful dealului/ În cetatea Iancului/ De trei zile, de trei nopți/ Cânt-o sută de preoți/ Și se roagă, și se-nchină/ Pentru tabăra română!".

Voi încheia cu vorbele domnului senator dr. Corneliu Vadim TUDOR, președintele Partidului România Mare, rostite la Țebea la 12 septembrie 1999: "Iancule, Măria Ta, dormi în pace! Tu ți-ai făcut din plin datoria față de Patrie! De acolo, de unde ești, în alaiul de mucenici din dreapta Tatălui Ceresc, dă-ne, rogu-te, binecuvântarea ta! ... Bate-i, Doamne, pe vrăjmașii Neamului Românesc, cu ploi de pucioasă și cu plăgile biblice, dărâmă catapeteasma cerului pe ei, ca să priceapă că Țara asta nu-i sat fără câini, că răul nu poate birui la nesfârșit și că pe placul inimii Tale sunt numai cei cinstiți și evlavioși"...

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 21:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro