Petru Lificiu
Petru Lificiu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

  1. Intervenții și declarații politice ale deputaților:
  1.57 Petru Lificiu - declarație politică cu subiectul "Contestarea Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru Roșia Montană";

 

Domnul Petru Lificiu:

"Contestarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Roșia Montană"

Doresc să exprim profunda îngrijorare față de iminenta avizare a "proiectului minier Roșia Montană" privind exploatarea aurului din Roșia Montană de către compania Roșia Montană Gold Corporation.

Doresc să atrag atenția dumneavoastră asupra pierderilor majore de mediu, sociale, culturale, economice și de imagine externă pe care le va avea România dacă acest proiect va fi acceptat de autoritățile românești.

Proiectul trebuie oprit deoarece nu există argumente suficiente și credibile privind eficiența economică, socială, de mediu etc. a acestui proiect pentru România.

Proiectul implică dezvoltarea celei mai mari exploatări de aur și argint din Europa și are ca scop obținerea de beneficii materiale uriașe pentru compania Roșia Montană Gold Corporation într-un interval de timp foarte scurt și este realizat pe principiul exploatării și utilizării excesive a resurselor zonei. Impactul asupra bunăstării sociale este limitat, iar mediul natural, compromis.

Nu există nici o tendință către o dezvoltare durabilă a comunităților și nici o performanță de mediu, socială sau economică pentru zona Roșia Montană. La nivel european, strategia dezvoltării durabile are rolul de a asigura coerenta între diferitele politici și obiective pe termen lung, iar în aplicarea sa, se are în vedere un sistem de indicatori care să permită o evaluare periodică a activității. In cazul proiectului Roșia Montana nu se fac referiri la acest tip de dezvoltare, nu se vorbește nimic despre strategiile viitoare și nu se pomenește nimic de evaluarea periodică viitoare.

Rezervele de aur și argint de la Roșia Montana reprezintă una dintre rezervele strategice ale României. Raportul costuri (pierderi)/ beneficii este defavorabil pentru România.

Cuantificara impactului potențial a fost realizată superficial iar planurile de management prezentate în scopul diminuării impactului sunt pline de generalități, fără a prezenta nici măcar costurile estimative pentru toate domeniile și cel mai grav sunt făcute pe termen scurt, pe durata de viață a minei (2007 autorizare, 2009 construcție, 2026 exploatare și 2029 închidere).

Autoritățile române trebuie să acționeze preventiv, nu, să constate, prea târziu, un fapt împlinit și imposibil de reparat.

Nu putem rămâne indiferenți față de atacul la memoria neamului, ce se dă sub masca investițiilor străine profitabile, proiectul "Gold Corporation" propune "dislocarea", "relocarea" comunităților locale din zonă, într-un cuvânt înstrăinare acestora, ștergerea identității locale, praf în aer și cianuri în apă, zgomot infernal de explozii și camioane, defrișări etc.

Analiza obiectivă a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului demonstrează negru pe alb că proiectul nu reprezintă o lucrare de interes public.

Exploatarea proiectată pentru o perioadă de 16 ani nu reprezintă o soluție de dezvoltare durabilă și nu rezolvă problemele sociale și economice ale zonei, care se vor agrava după încheierea lucrărilor. Numărul locurilor de muncă în perioada operațională a exploatării, estimat la 563 de persoane, nu rezolvă nevoile locale. Zona are nevoie de soluții economice pe termen lung, bazate pe resurse regenerabile.

Proiectul este localizat într-o zonă populată, cu importanță istorică și culturală pentru România. Distrugerea comunității Roșia Montana, veche de peste 2000 de ani, prin strămutarea populației, demolarea unor clădiri (inclusiv monumente istorice), biserici și mutarea unor cimitire este de neacceptat;

Strămutarea și relocarea celor 970 de gospodarii din Roșia Montana și din satul Corna, adică a aproximativ 2000 oameni (din 4000 de locuitori ai comunei), conduc la o pierdere socială foarte importantă prin distrugerea coeziunii comunității locale. Comunitatea a avut deja mult de suferit din cauza acestui proiect care contribuie la depopularea munților Apuseni, și așa o zonă depopulată.

Pierderea patrimoniului arheologic și natural unic, constituit din vestigiile arheologice romane Alburnus Maior, incinte funerare romane, galerii, biserici, case etc. care nu se va putea înlocui vreodată va pune Statul Roman în situații juridice grave în fața instanțelor internaționale cu consecințe greu de evaluat în prezent.

Exploatarea la suprafață, în patru cariere deschise Cetatea, Carnic, Orlea și Jig, crearea unui bazin de acumulare a reziduurilor în spatele unui baraj de 185 metri înălțime, închizând valea Corna, va produce o mutilare gravă a peisajului.

Sunt serioase semne de întrebare privind respectarea legislației în vigoarerespectiv: HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, HG 351 și 352 privind interzicerea descărcării de substanțe periculoase în mediul acvatic.

Barajul preconizat, construit din rocă sterilă, nu prezintă garanții în situații extreme, după cum demonstrează experiența mai multor țări în care s-au produs accidente grave în diverse exploatări miniere. Prezența unui asemenea bazin de acumulare și baraj în vecinătatea imediata a orașului Abrud reprezintă un mare risc și nu exista nici o garanție că un accident nu se poate produce.

Folosirea cianurii de sodiu în procesul tehnologic și depozitarea în bazin deschis a deșeurilor conținând resturi de cianură, produși de "neutralizare" extrem de toxici și metale grele, reprezintă probleme grave și motive foarte serioase pentru respingerea proiectului.

Exploatarea minieră Roșia Montana periclitează grav biodiversitatea din zonă. Acesta va duce la modificarea suprafețelor biotopurilor de pe amplasament și a categoriilor de folosință a terenurilor (cel mai grav vor fi reduse irevesibil suprafețele de pășuni și fânețe de la 60% în prezent la 22%, iar pădurile de la 18% la 5,6%, în paralel crescând de 13 ori suprafața terenurilor neproductive de la 5% în prezent la 65% prin aplicarea proiectului). Modificarea fondului forestier prin schimbarea vârstei și a compoziției pe specii a tipurilor de pădure.

Zona Roșia Montana conține habitate și specii importante de faună și floră care sunt protejate conform legislației naționale și internaționale, privind conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice, ca urmare se vor înregistra pierderi și modificări de habitate, distrugeri ale populațiilor de plante sălbatice și plante cu valoare economică. Distrugerea habitatelor speciilor de faună protejată (nevertebrate, reptile, amfibieni, pești, mamifere și păsări). Distrugerea zonelor umede și implicit modificarea rutelor de migrație.

Proiectul prin punerea lui în practică va afecta grav zona arheologică Alburnus Maior, unică în lume și de mare valoare istorică și culturală.

Nimenei nu cunoaște costurile reale de refacere a mediului. Nu există studii de cost - beneficiu realizate de autoritățile române. Nu există garanția că la terminarea lucrărilor și închiderea exploatării Compania Roșia Montană Gold Corporation va asigura costurile de refacere a mediului. Tendința mondială actuală este de a preveni poluarea mediului și nu de a-l reface ulterior.

Nu s-a făcut o analiză comparativă a valorii proiectului minier față de valoarea activităților alternative mineritului cum ar fi agricultura, turismul, etc.

Nu s-a realizat o evaluare a veniturilor potențiale generate de turism la Roșia Montana în cazul ne-realizării proiectului, venituri asociate cu vizitarea galeriilor romane din Masivul Carnic.

In pofida a zeci de mii de luări de poziție din țară și din străinătate, instituții guvernamentale și neguvernamentale, 1038 oameni de știință, istorici arheologi, economiști, oameni simpli, etc. compania Roșia Montana Gold Corporation, merge mai departe, sfidează opinia publică.

Lupta pentru salvarea Roșiei Montane este susținută de: Academia Română, Univesitatea Politehnică București, Academia de Studii Economice București, Universitatea București, zeci de alte Universități de stat și particulare din România și din străinătate, Comisia Europeană, Consiliul Europei, Parlamentul European,

Propuneri:

1. Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM ) depus de Compania Roșia Montană Gold Corporation să fie analizat de specialiștii români, recunoscuți la nivel național, din diferite domenii de activitae (minerit, ecologie, economie, arheologie, social etc.) la solicitarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

Acest raport să fie făcut public.

2. Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM ) depus de Compania Roșia Montană Gold Corporation să fie analizat de experți străini recunoscuți pe plan internațional din țări care s-au confruntat cu aceleași probleme.

Raportul să fie făcut public.

3. Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM ) depus de Compania Roșia Montană Gold Corporation să fie analizat de Parlamentul României prin Comisiile de specialitate.

Rezultatele să fie supuse dezbaterilor parlamentare.

Raportul să fie făcut public.

4. Acordul de mediu să nu fie emis în nici un caz de Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și pe cât posibil nici de Guvern ci să reprezinte rezultatul dezbaterilor parlamentare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro