Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

11. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei (retrimis comisiei).
 
see bill no. 543/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.19 avem Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei.

Legea are caracter ordinar. Proiectul a fost adoptat de Senat; raport de adoptare din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială. Suntem Cameră decizională. Rog inițiatorul. Domnul secretar de stat Dănilă.

Domnul Cătălin Ionel Dănilă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin măsurile propuse în acest proiect de lege se recunoaște importanța familiei și rolul acesteia pentru menținerea coeziunii sociale și pentru creșterea natalității. În acest sens, se propune acordarea unui sprijin financiar de 200 euro la întemeierea familiei tinerilor domiciliați și rezidenților pe teritoriul României, la prima căsătorie a soților, fără stabilirea unor limite de venituri.

Vor beneficia de acest sprijin numai familiile constituite începând cu data de 1 ianuarie 2007. Trebuie să vă spun că, de asemenea, se urmărește implicarea autorităților administrației publice locale în vederea susținerii tinerelor familii privind măsuri punctuale de sprijin financiar.

Față de cele prezentate, vă propunem adoptarea prezentului proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul președinte Duțu. Vă rog, raportul comisiei.

Domnul Stelian Duțu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, întrucât prin acesta se urmărește implicarea autorităților administrației publice locale în vederea susținerii familiilor tinere prin măsuri punctuale de sprijin financiar.

În urma dezbaterii în ședința din 6 septembrie 2006, comisia propune admiterea, în forma prezentată, a proiectului de lege cu un amendament respins.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Intervenții la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Vă rog frumos. Doamna deputat Cornelia Ardelean, din partea Grupului parlamentar al P.C.

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Partidul Conservator este un susținător consecvent al familiei. Acest proiect de lege înseamnă un început. Nu este totul, dar este un început, iar implicarea autorităților locale în susținerea familiei este un semnal bun în ceea ce înseamnă susținerea familiei.

În consecință, noi vom vota acest proiect și, repet, îl considerăm doar un început. Pe parcurs, considerăm că implicarea este necesar să fie și mai mare în susținerea tinerelor familii.

Vă mulțumim.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Domnul deputat Cindrea, din partea Grupului parlamentar al P.S.D.

Domnul Ioan Cindrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Nu negăm că este necesar un astfel de proiect de lege care să reglementeze acordarea unui sprijin financiar pentru constituirea familiilor. Dar noi considerăm că, din punctul nostru de vedere, are o mare deficiență acest proiect de lege, deoarece acest sprijin financiar de 200 euro se acordă indiferent de veniturile viitorilor soți. Unul dintre amendamentele respinse, sau singurul amendament al Grupului parlamentar al P.S.D. a prevăzut ca acest ajutor financiar să se acorde numai familiilor care au venituri, sau viitoarelor familii care au venituri sub un anumit nivel. Noi am propus 2.000 lei venitul cumulat al soților care vor compune viitoarea familie.

Noi considerăm că, fiind o lege de protecție socială, o măsură de protecție socială, ea nu trebuie acordată, indiferent de veniturile acestora. Și, în aceste condiții, rugăm, prin votul dumneavoastră, să fie retrimis, regândit acest proiect de lege. Fiind vorba de sume importante de la bugetul statului, cred că responsabilitatea care ne revine este să condiționăm în funcție de nivelul veniturilor, ca o măsură de protecție socială.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Costache. Urmează domnul deputat Călian.

Domnul Costache Mircea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Considerăm și noi, Grupul parlamentar al P.R.M., că orice măsură luată pentru încurajarea familiei este binevenită. Susținem proiectul așa cum este, mai ales că, inițial, în legislatura trecută, proiectul a fost înaintat sub semnătura unor deputați P.R.M.: Lia Olguța Vasilescu, Gelil Eserghep, Marius Iriza și Ioan Mânzână, liderul grupului nostru parlamentar.

Nu ne-am protejat ideile la O.S.I.M. Ne aducem și noi contribuțiile noastre anonime. Susținem proiectul.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Petru Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Intenția este foarte bună.

Proiectul de lege este foarte bun, însă nu sunt de acord cu implicarea bugetului consiliului local.

Cred că nu este posibil ca să impunem consiliilor locale ca să aloce bani de la bugetul local, și așa foarte puțini, pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Să luăm exemplu o comună care nu are buget la consiliul local nici măcar să-și acopere cheltuielile curente. Din ce bani vor plăti aceste prime? Cred eu că acest proiect de lege va fi inaplicabil, deoarece foarte multe consilii locale n-o să fie de acord să aloce bani pentru aceste premii. Așadar, nu avem nici măcar pârghii prin care să obligăm un consiliu local, în vederea întocmirii unui buget în care să fie incluse și aceste sume.

Așadar, din păcate, legea va fi parțial inaplicabilă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai există alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt alte intervenții la dezbateri generale. O lămurire, domnule Cindrea. Dumneavoastră solicitați retrimiterea la comisie, sau admiterea amendamentului?

 

Domnul Ioan Cindrea (din sală):

Retrimiterea la comisie.

Domnul Bogdan Olteanu:

Bun. Deci, există o propunere, în cazul acesta, de retrimitere la comisie, că discutăm mai întâi pe propunerea procedurală.

Dacă, pe propunerea de retrimitere la comisie, există intervenții? Nu există intervenții.

Voi supune votului dumneavoastră, desigur, propunerea de retrimitere la comisie.

Domnule Fenechiu, doriți să interveniți pe retrimiterea la comisie? Fără îndoială că vă dau cuvântul.

Domnul Relu Fenechiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu cred că are sens să retrimitem la comisie această lege. Comisia a adoptat cu o largă majoritate raport de respingere. Noi, aici, avem un principiu, pe care dorim să-l respectăm și în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic facem permanent trimitere la acest principiu. Principiul este cel al autonomiei locale și dorim, prin toată legislația pe care o promovăm în România, ca, din ce în ce mai puțin să intervenim în autonomia locală. Dimpotrivă, nu să impunem, fără să precizăm sursele de finanțare, autorităților locale astfel de obligativități la plată. Așa încât, dacă s-a cerut, trebuie să supuneți la vot retrimiterea la comisie, dar rog colegii din ambele părți să se gândească; nu are sens, chiar dacă veți retrimite la comisie, votul va fi același.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Suntem edificați în ce privește punctul de vedere al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Domnul Valentin Iliescu, domnul Brânzan și domnul Nicolae Popa.

Discutăm, vă reamintesc, pe propunerea de retrimitere la comisie, iar proiectul este, în fond, la Comisia pentru muncă și protecție socială.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mi se pare nerealistă propunerea făcută de colegul de la Grupul parlamentar al P.S.D. și îndrăznesc să spun acest lucru bazându-mă foarte mult pe ceea ce s-a întâmplat în urmă cu exact o săptămână, atunci când am dezbătut acest proiect la Comisia pentru muncă și protecție socială.

A fost o discuție mai amplă decât toate celelalte dezbateri pe celelalte subiecte pe ordinea de zi. Evident, colegii de la P.S.D. și-au susținut punctul de vedere, el nu a avut câștig de cauză. Nu s-au adus, după părerea mea, astăzi, în dezbatere, elemente în plus. Mai mult decât atât, cred că este salutară inițiativa Guvernului de a veni și a se implica, inclusiv prin administrațiile locale, de a-și susține familiile tinere, astfel încât vă rog ferm pe toți colegii din Parlament să respingem această propunere de retrimitere la vot și să trecem la dezbaterea pe articole, în măsura în care argumentele colegilor de la P.S.D. sunt susținute de majoritate, atunci se vor putea face și amendamente.

Oricum, nu este, în nici un caz, posibil, cred eu, să retrimitem la comisie; doar pierdem timpul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă rog. Domnul deputat Brînzan.

Domnul Ovidiu Brînzan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am intervenit, fiindcă se face o confuzie aici și, din păcate, stimații colegi n-au înțeles despre ce este vorba.

Suntem cu toții de acord cu autonomia locală într-o Europă a autonomiei locale și a descentralizării. Ce nu se înțelege este că, la noi, autonomie locală este percepută ca dreptul comunității de a nu face nimic și de a nu avea nici o obligație față de cetățenii pe care-i reprezintă și pe care trebuie să-i protejeze. În Europa, autonomia locală înseamnă că acea comunitate se implică în toate problemele cetățenilor care fac parte din comunitate. Și mă refer la protecție socială, mă refer la probleme medicale. Mă refer la problemele de zi cu zi ale cetățenilor. Asta înseamnă, stimați colegi, autonomie locală! Nu dreptul lor de a cheltui banii bum vor și cum le dictează interesele. Așa că, vă rugăm foarte mult să acceptați ca această problemă să fie rediscutată în comisie, fiindcă, după cum v-am demonstrat, a fost o neînțelegere asupra atribuțiilor pe care comunitatea le are, sau nu le are. Și, vă repet, în România, comunitatea trebuie să aibă atribuții de protecție socială. Aceasta nu este o doctrină social democrată, este o obligație europeană a comunităților din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vreau să mulțumesc domnului Fenechiu, care a introdus chestiunile de administrație publică locală în această discuție. Se pare că aici era, de fapt, cheia.

Domnul deputat Nicolae Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Îl rog pe domnul deputat Fenechiu să ne lămurească care este verdictul comisiei domniei sale, pentru că la noi apare adoptare a acestui proiect de lege și dânsul ne-a spus că este respins acest proiect de lege. Deci, să ne lămurească despre treaba aceasta, ca să nu rămânem în confuzie totală. În al doilea rând, vreau să vă spun că și pentru consiliile locale aceste sume care se alocă vin de la consiliul județean. Consiliul județean primește aceste sume și acești bani de la Guvern, prin bugetul de stat, bugetul consolidat al statului. Nu știu dacă aceste consilii locale, - sunt foarte multe dintre ele, 70-80%, vor avea posibilitatea să achite această obligație pe care o prevedem noi prin prezentul proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul președinte Duțu, din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Sunt extrem de interesante toate susținerile, însă nu tăria vocii poate reprezenta un argument pentru a justifica o autonomie locală care trebuie să se manifeste.

Vă rog să vă uitați la art.9 din proiectul de lege: "Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor, se plătesc prin bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei". Nu este afectat bugetul local; nu din sursele proprii ale autorităților locale se face plata acestui sprijin familial. Îmi pare rău cu nu s-a acordat atenția cuvenită.

În același timp, la amendamentul respins și care a făcut obiectul unor discuții nu așa de intense sau aprinse în comisie, argumentația reținută de către comisie este următoarea: întrucât este un drept universal de care trebuie să beneficieze toți tinerii la întemeierea familiei, indiferent de venituri, condiționarea în funcție de venituri ar putea fi discriminatorie, în special pentru cei care au veniturile foarte aproape de acest prag.

Domnule președinte, vă rog să supuneți la vot amendamentul, iar, dacă prin votul Camerei trece, înseamnă că el va fi însușit de plenul Camerei.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Toată lumea vorbește de autonomia locală. De câte ori am venit la tribuna Camerei, am vorbit despre întărirea autonomiei locale și, mai ales, a celei financiare.

Domnul Duțu, care este un om cu experiență în administrația locală, a întărit acest lucru de foarte multe ori. Însă, sub masca aceasta a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, sau de transferul de la bugetul de stat, se ascund multe.

Eu am făcut puțin scandal și atunci când s-a adoptat bugetul de stat cu privire la sumele care sunt prevăzute în anexă, la "învățământ", care au fost cuprinse într-o anexă cu multe alte activități și nu mai știam care sunt sumele pentru învățământ și așa a rămas.

Cred că, totuși, este oportună retrimiterea la comisie, ca să prevedem, domnule președinte, distinct acolo, la acest articol, că aceste sume vor fi prevăzute într-o anexă distinctă la Legea bugetului de stat. Lăsați, că sume distincte, cum este în lege, ne-am lămurit. Uitați-vă și acum, în anexa învățământului, cum a rămas în Legea bugetului, că nu știm care sunt sumele pentru învățământ, că sunt acolo cuprinse 5-6 feluri de cheltuieli în sumă totală, iar suma care este pentru învățământ nu o depistăm nici acum. Și aș dori ca acest lucru să fie exact specificat în art.9 din proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bivolaru. Vă rog. Trecem lal Comisia pentru industrii și servicii.

Domnul Ioan Bivolaru:

Spre deosebire de Regulament, acum o să discut pe fondul problemei. Aflu, cu surprindere, de la domnul președinte Duțu, că această tinerețe este un mare handicap. În contextele în care noi vorbim acum și despre reforma clasei politice și reforma morală, considerăm că această tinerețe, repet, reprezintă zona de mare handicap a societății.

Domnule președinte Duțu, în momentul în care P.S.D. a venit cu o propunere, ca aceste ajutoare acordate tinerilor pentru locuințe, trebuie totuși stabilite niște criterii în funcție și de posibilitățile lor, pentru că handicapul cel mai mare al tinerilor este al acelor tineri care au venituri reduse față de tinerii care au venituri ceva mai consistente.

Deci, în acest context, lăsați handicapul general al tinerilor și să stabilim care sunt, într-adevăr, cei care au rezerve și resurse mai puțin substanțiale.

Deci, acesta este un motiv în plus pentru retrimitere la comisie, domnule președinte. Nu putem să fim de acord cu astfel de globalizare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Constat cu surprindere ca nu mai există alte intervenții.

Dacă Guvernul dorește să intervină în încheierea acestor aprinse dezbateri?

Domnul Cătălin Ionel Dănilă:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Aș vrea să pun o întrebare retorică: Ce diferență este între o familie care are venituri 1999 și o familie care are venituri 2001 roni?

Mulțumesc frumos.

Domnul Bogdan Olteanu:

2 lei!

Vă mulțumesc.

Comisia dorește să mai intervină? Nu. Chestiunea diferenței este lămurită.

Am finalizat dezbaterea generală. Suntem la propunerea procedurală de retrimitere la comisie.

Voi supune aprobării dumneavoastră propunerea făcută de domnul deputat Cindrea de retrimitere la comisie a acestui proiect.

Vă rog să votați.

Da, propunerea de retrimitere la comisie a fost adoptată cu 94 de voturi pentru, 83 contra și 5 abțineri.

Există o contestare?

Rog un lider de grup să vină la tribună. Stați că și domnul Dumitriu contestă. Vă dau imediat cuvântul.

Domnul Cristian Rădulescu:

Sunt mai mulți colegi care susțin că nu au putut să efectueze votul...

Domnul Bogdan Olteanu:

Rog să dați o listare.

Domnul Cristian Rădulescu:

... și atunci, dacă se poate, să-l repetăm.

Domnul Bogdan Olteanu:

Înțeleg că și la PRM? Nu. La PRM nu. Nu-mi rămâne decât să supun votului dumneavoastră propunerea de reluare a votului, conform procedurii.

Vă rog, domnul deputat Bivolaru.

Vine lista imediat, bineînțeles.

Domnul Ioan Bivolaru:

Eu am tot respectul pentru colegul lider de la PD, dar trebuie să ne învățăm că în momentul când contestăm un vot trebuie să venim, efectiv, și cu dovada.

Vă rog să nu ne jucăm cu acest lucru.

Domnul Bogdan Olteanu:

Dovada este pe drum, vine lista acum, de la imprimantă.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Nu poate fi o motivație faptul că unii dintre colegi nu au votat. Avem prevedere în Regulament, când unii dintre colegi au dreptul să nu voteze.

Deci să nu creăm din acest lucru o defecțiune tehnică. (Comentarii din partea Grupului parlamentar al PD.)

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnul vicelider Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnilor miniștri,

Domnul Bogdan Olteanu:

Nu-l uitați pe Nicolăescu!

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, eu cred că solicitarea distinsului meu colegi, Cristi Rădulescu, cu care împărțim acest aer oarecum rarefiat al sălii deputaților de mulți ani, are dreptate. Și trebuie repetat votul. Și are și motive. Dânsul este puțin mai timid și nu a îndrăznit să vi-l spună.

Domnia sa are pe birou două aparate, cu două cartele și probabil că n-a reușit în timpul respectiv sau nu are îndemânarea respectivă să voteze cu amândouă, ceea ce trebuie să decidem. Dacă acesta este un motiv întemeiat că nu au toți dexteritatea pianiștilor, atunci repetăm votul. Dacă nu, eu aș recomanda celor care sunt singuri în bancă și au două cartele, să facă exercițiile acestea în orb, acasă, ca să nu ne pună pe noi în imposibilitatea de a nu putea merge la următorul vot.

Ca atare, domnule președinte, vă revine sarcina să vegheați și să vedeți cine nu are dexteritatea respectivă să fie sancționat.

Noi nu putem accepta să reluăm votul datorită lipsei de îndemânare a unor colegi care, apoi, și contestă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Privesc cu tristețe în sală și constat că nu există nici un chestor care, potrivit procedurilor, să meargă să ridice cartela aflată în dreapta domnului lider Rădulescu și am să-l rog pe domnul lider Rădulescu să ridice dânsul, să scoată din ... nu, cealaltă, domnule, nu a dumneavoastră.

Rog chestorii să vină, să se prezinte, totuși, în sală pentru a-și îndeplini atribuțiile, altfel promit că o să tăiem indemnizația pentru ziua de astăzi dacă nu se află la vot.

Rog liderii de grup să-și invite chestorii în sală.

Domnul Dumitriu, pe procedură.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Mie mi se pare de bun simț, oarecum, ce a spus domnul Stanciu, dar mai este și o chestiune de Regulament, și anume aveți doi secretari lângă dumneavoastră. Atâta timp cât dânșii nu v-au sesizat cu nimic, eu cred că totul a fost în regulă și ședința poate merge mai departe fără să se mai împotmolească în această revenire cerută.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Mai există alte intervenții legate de contestarea votului? Vă rog.

Domnul Cornel Ștefan Bardan:

Domnule președinte,

Eu m-am uitat acum pe lista scoasă de staff-ul tehnic, eu nu apar pe listă. Aparatul meu era blocat pe abținere cu zece minute înainte. Se poate verifica treaba asta.

Voci din partea Grupului parlamentar al PRM:

Prostii!

Domnul Cornel Ștefan Bardan:

Nu vorbesc prostii, pe cuvântul meu de onoare! Deci nu vin să spun prostii aici.

Domnul Bogdan Olteanu:

Diferența a fost ușor mai mare, mă tem.

Eu zic să constatăm că votul a fost exercitat într-o marjă normală pentru diferența de vot și, ca atare, situația care a fost invocată nu poate aduce.

Retrimitem la comisie. Termen, domnule președinte? Două săptămâni.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 5:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro