Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 471/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct. 13 - Proiectul de Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Legea are caracter ordinar. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Raport de adoptare din partea Comisiei pentru agricultură. Suntem Cameră decizională.

Invit inițiatorul.

Domnul Istvan Töke:

Domnule președinte,

Stimată Cameră,

Proiectul de lege reglementează suspedarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere care se găsesc în oricare din situațiile prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar. Practic, art. III din Legea nr. 169/1997 prezintă cazurile de nulitate absolută pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Reglementarea a apărut ca necesară pornind de la experiența unor zone în care tăierile ilegale au fost foarte intense și experiența dobândită a demonstrat faptul că asupra pădurilor care au fost preluate în proprietate în condițiile reglementate mai sus s-a exercitat o presiune deosebită, fiind tăiate în general, în mod ilegal, suprafețe întinse de pădure.

În aceste condiții, se va suspenda serviciul public cu specific silvic pentru proprietarii care au în litigiu suprafața respectivă ori cărora li s-a constatat cazul de nulitate absolută pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Munteanu. Astăzi trebuie să fiți plătit cu normă dublă...

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu acest proiect de lege a fost sesizată spre dezbatere pe fond Comisia pentru agricultură.

Ceea ce este important este că măsura care este propusă este considerată necesară, pentru a se opri astfel tăierile abuzive și necontrolate, constatându-se în prezent că sunt multe situații când exploatarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere se face de către persoane, care, de fapt, nu au acest drept.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților. Comisia propune admiterea cu modificări a Proiectului de Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu există intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe raportul comisiei. Nu avem amendamente respinse.

Dacă, la pct. 1, există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct. 2? Adoptat. Pct. 3? Adoptat. Pct. 4? Adoptat. Pct. 5, textul comisiei? Adoptat. Pct. 6? Adoptat. Pct. 7? Adoptat.

Proiectul a fost adoptat pe articole, urmează să fie supus votului final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 12:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro