Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

7. Dezbateri Proiectului de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (retrimis comisiei).
 
see bill no. 472/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct. 15 - Proiectul de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea.

Legea are caracter ordinar. Proiectul a fost adoptat de Senat. Raport de adoptare din partea Comisiei pentru buget. Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul, domnul senator Marius Marinescu.

Domnul Marius Marinescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Doresc, prin această inițiativă legislativă, ca instituțiile statului să nu mai sponsorieze firme private, instituțiile statului să sponsorizeze protecția socială, învățământul, sănătatea, cultura, să sponsorizeze grădinițe de copii, cămine de bătrâni, să sponsorizeze pe cetățenii care au rămas fără case în urma inundațiilor. Aș vrea să vă spun că anul trecut sponsorizările de la instituțiile statului s-au cifrat la aproximativ 150 de milioane de euro, iar cu acești bani se puteau construi 10 mii de case pentru sinistrați.

Aceasta a fost pe fond inițiativa mea și vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Din partea comisiei?

Domnul Nini Săpunaru:

Cu adresa nr. 472/15 mai 2006, Biroul Permanent, conform art. 95 din Regulamentul Camerei, a sesizat, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu acest proiect de lege.

S-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, avizul Comisiei juridice, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul senator Marius Marinescu, în calitate de autor al proiectului de lege. La lucrările comisiei au participat 19 de deputați, din totalul de 26 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Vă propunem avizarea, votarea acestui proiect.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Intervenții la dezbateri generale? Domnul deputat Nicolae Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Conservator va susține acest proiect de lege. Mi se pare firesc să se întâmple așa, pentru că, de multe ori, firmele de stat, care au datorii imense la bugetului de stat, la Casa de Asigurări pentru Sănătate, la alte instituții de protecție socială, după ce că nu-și achită aceste datorii către stat, ele au totuși bani să sponsorizeze fel de fel de firme private, care intră în contact cu acestea ș.a.m.d. Mai ales că aceste sponsorizări către firmele private sunt suspecte și de corupție.

Ca atare, pentru a nu ne mai confrunta cu aceste situații, eu cred că legea este binevenită și vă propun, și dumneavoastră, și celorlalți, din Coaliție, să votăm acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Alte intervenții? Vă rog.

Domnul Octavian Mircea Purceld:

Domnule președinte,

Și noi, Grupul Partidului România Mare, susținem această inițiativă, este binevenită, face puțină curățenie în mediul economic, pentru că noi nu credem că prioritatea sponsorizărilor de către stat către firmele private este principala noastră problemă. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul Loteriei Naționale și în alte exemple pe care le-aș ptuea da aici, dar nu vreau să vă rețin, m-a convins să votăm și să susținem această inițiativă legislativă.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

La dezbateri generale, am o întrebare pentru inițiator sau pentru comisie. ( De la tribună.)

Domnule senator și stimată comisie,

Vreau să menționez pentru început că sunt de acord cu acest proiect de lege, am însă o întrebare lămuritoare și poate că o putem aborda pe linia unei modificări de tehnică legislativă. La alin. 2 al articolului unic se prevede că sunt incluse între cei care nu pot beneficia persoanele juridice cu capital privat.

Eu, ca jurist, știu că persoanele juridice non-profit nu au capital. Nu sunt convins că reprezentanții Ministerului de Finanțe știu și acceptă acest lucru și mi-e teamă să nu creăm o situație în care anumite sponsorizări de care beneficiază asociații sau fundații care sunt private și au patrimoniu privat, fără îndoială, nu capital social privat, să poată fi supuse unui control abuziv sau necompetent, ca urmare a faptului că au beneficiat de sponsorizări.

De aceea, aș dori să consult Comisia pentru buget, finanțe și bănci și inițiatorul, dacă nu am putea clarifica noțiunea de capital privat, folosind, de exemplu, termenul de capital social, sau un alt termen care să fie mai clar aplicabil, exclusiv societăților comerciale.

Domnul Marius Marinescu:

Dacă-mi permiteți, domnule președinte, stimați colegi, m-am referit la instituțiile și la autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome.

Deci, asta aș vrea să fie precizarea.

Domnul Bogdan Olteanu:

Am înțeles intenția. Cred că este foarte corect. Nu este, din păcate, un amendament de tehnică legislativă și, atunci, voi trimite alin.2 la comisie, pentru reformulare.

Termen, domnule vicepreședinte? Două săptămâni. OK, că vine francofonia.

Domnul Marius Marinescu:

Bine, vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Bine, deci, atunci, trimitem alin.2, pentru reformulare în spiritul a ceea ce s-a discutat, pentru a fi foarte clar că este vorba de societățile comerciale, persoane juridice cu scop lucrativ.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 10:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro