Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

8. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea unor dispoziții legale care reglementează exercitarea comerțului cu produse agricole în piețe, târguri, oboare și alte zone publice (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 463/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Propunerea legislativă privind modificarea unor dispoziții legale care reglementează exercitarea comerțului cu produse agricole în piețe, târguri, oboare și alte zone publice.

Legea are caracter ordinar. Proiectul a fost respins de Senat; raport de adoptare din partea Comisiei pentru industrii și servicii.

Suntem Cameră decizională. Rog inițiatorul.

Nu avem inițiator.

Rog comisia. Doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Comisia a fost sesizată cu această propunere legislativă. Propunerea legislativă are următoarele principii: principalele intervenții vizează exceptarea comercianților, persoane fizice sau juridice, de la utilizarea de aparate electronice de marcat fiscale pentru comerțul ocazional sau având caracter de permanență cu produse agricole în piețe, târguri, oboare sau alte piețe autorizate, precum și în activități de jocuri de noroc, desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Totodată, se reglementează accesul comercianților care vând alte produse decât cele agroalimentare, numai în spații de vânzare special amenajate într-o zonă separată de producătorii agricoli din piețele agro-alimentare, administratorul pieței fiind obligat să înscrie la data închirierii locului de vânzare, în registrul de evidență special înființat, datele de identificare a persoanelor fizice, juridice, precum și localitatea de origine a producătorilor agricoli, data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei.

Acest proiect de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Are avizare negativă din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități; are aviz negativ din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; Senatul a dat raport de respingere, iar comisia noastră, în urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative privind modificarea unor dispoziții legale care reglementează exercitarea comerțului cu produse agricole în piețe, târguri, oboare și alte zone publice, cu amendamentele admise de comisie.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Bogdan Mircea Dumitrache (secretar general, Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține această propunere legislativă.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbateri generale.

Există intervenții la dezbateri generale? Nu avem intervenții la dezbateri generale.

La dezbaterile pe articole, nu există amendamente respinse.

Avem o serie de amendamente admise. Lucrăm pe raport.

Pct.1. Există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Adoptat. Pct.3. Adoptat. Pct.4. Adoptat. Pct.5 Adoptat. Pct.6. Adoptat. Pct.7.

Anexa? Adoptat.

Am finalizat dezbaterile pe articole.

Urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 4:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro