Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/22-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 12-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2006

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 345/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.17, avem Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Legea are caracter ordinar.

Proiectul a fost adoptat de Senat.

Raport de adoptare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul? Domnul senator Marinescu Marius.

Domnul Marius Marinescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Inițiativa mea legislativă se referă la faptul că achizițiile publice trebuie să fie transparente.

Vreau să vă spun că achizițiile publice înseamnă aproximativ 16% din produsul intern brut, deci cam 10-12 miliarde de euro anual. Singura excepție o fac achizițiile publice, când este vorba de siguranța națională.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul deputat Străchinaru.

Domnul Petre Străchinaru:

Stimați colegi,

Așa cum v-a spus și inițiatorul acestei propuneri legislative, legea se referă la liberul acces la informațiile de interes public. În principal, în procesul de desfășurare a licitațiilor, în privința activității autorităților contractante.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională s-a primit aviz negativ.

Potrivit prevederilor Constituției, proiectul acesta de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Menționez că Senatul a adoptat acest proiect de lege în ședința din aprilie 2006, iar Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a adoptat, în unanimitate, cu voturile celor prezenți în sală în momentul voturilor, forma pe care o propuneți și dumneavoastră adoptării, cu amendamente pe care le-am realizat de comun acord cu inițiatorul.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Punctul de vedere al Guvernului?

Domnul Corneliu Burada (vicepreședinte, Agenția națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Suntem de acord cu adoptarea Proiectului de Lege privind completarea at.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, motivat de faptul că această completare este în acord cu prevederile art.215 din Ordonanța de urgență nr.34 privind atribuirea contractelor de lucrări publice, de achiziții de bunuri și de concesiune.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

La dezbateri pe articole, nu există amendamente respinse.

Pe raportul cu amendamente admise, la pct.1, există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Pct.2. Adoptat. Pct.3. Adoptat. Pct.4. Adoptat. Pct.5. Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 10:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro