You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 04-10-2006

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 4, 2006

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

 

Ședința a început la ora 9,40.

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Gheorghe Albu, secretar al Camerei Deputaților, și Ilie Sârbu, secretar al Senatului. Din prezidiu a făcut parte domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului.

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și vă informez că din totalul de 468 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 392, iar 76 sunt absenți. Cvorumul legal de lucru, de 235 de parlamentari, este îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună de astăzi, în forma care a fost distribuită tuturor deputaților și senatorilor.

Dacă sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi, așa cum a fost propusă. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat ordinea de zi.

Dacă sunt comentarii cu privire la programul de lucru? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru, așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat în unanimitate.

În aceste condiții, începem dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi.