Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 26, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.158/06-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 26-10-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 26, 2006

  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința începe la ora 9.20.

Lucrările sunt conduse de domnul deputat Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, și domnul senator Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistați de domnul deputat Ioan Munteanu, secretar al Camerei Deputaților, și domnul Ilie Sârbu, secretar al Senatului.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și vă informez că, din totalul de 468 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența 254, iar 214 sunt absenți.

Cvorumul legal de lucru este îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere au adoptat proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună de astăzi, în forma în care au fost distribuite.

Dacă sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi?

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată.

Dacă sunt comentarii cu privire la programul de lucru propus.

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru.

Cine este pentru?

Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat programul de lucru.

 
Aprobarea prorogării termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea nr.7/2006 a Parlamentului României privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor.

La primul punct al ordinii de zi avem prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea nr.7/2006 a Parlamentului României privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor.

Comisia special constituită a solicitat prelungirea acestui termen până la 1 martie.

În acest sens, s-a întocmit un proiect de Hotărâre de modificare a art.4 din Hotărârea Parlamentului României, după cum urmează.

Proiectul de Hotărâre are un articol unic prin care data este modificată la 1 martie.

Dacă există observații sau comentarii la acest proiect?

Nu există.

Supun votuluidumneavoastră atunci titlul hotărârii.

Obiecții? Nu sunt.

Voturi pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat.

Articolul unic. Obiecții, observații? Nu sunt.

Voturi pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate adoptat.

Supun aprobării dumneavoastră hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată.

Aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputați și senatori în calitate de observatori la Parlamentul European (înlocuirea doamnei deputat Monica Octavia Muscă cu doamna deputat Adina Ioana Vălean - propunerea Grupului parlamentar PNL).

La punctul 2 al ordinii de zi este înscrisă modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.34/2005 privind desemnarea unor deputați și senatori în calitate de observatori la Parlamentul European.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal propune înlocuirea doamnei deputat Monica Octavia Muscă cu doamna deputat Adina-Ioana Vălean, în calitate de observator la Parlamentul European.

Obiecții, observații? Nu sunt.

Supun votuluidumneavoastră propunerea.

Cine este pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Hotărârea a fost adoptată, în unanimitate.

Aprobarea modificării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (înlocuirea doamnei deputat Grațiela Denisa Iordache cu domnul deputat Ioan Țundrea, în calitatea de membru supleant- propunerea Grupului parlamentar PC).

La punctul 3 din ordinea de zi este înscrisă modificarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Grupul parlamentar al Partidului Conservator propune înlocuirea doamnei deputat Grațiela Denisa Iordache cu domnul deputat Ioan Țundrea, în calitatea de membru supleant.

Sunt obiecții sau observații?

Nu sunt.

Supun votuluidumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a aprobat.

Aprobarea modificării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (înlocuirea domnului deputat Mihei Adrian-Sirojea cu domnul deputat Renică Diaconescu - propunerea Grupului parlamentar PC).

Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, modificarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
Grupul parlamentar al Partidului Conservator propune înlocuirea domnului deputat Mihei Andrian-Sirojea cu domnul deputat Renică Diaconescu, în calitatea de membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.

Sunt obiecții, observații? Nu sunt.

Supun votuluidumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat.

Aprobarea modificării componenței nominale a grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei și a Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei (înlocuirea domnului deputat Cosmin Gabriel Popp din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei cu domnul deputat William-Gabriel Brînză și a domnului deputat William-Gabriel Brînză din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei cu domnul deputat Cosmin Gabriel Popp - propunerile Grupului parlamentar PD).

La punctul 5 din ordinea de zi este înscrisă modificarea componenței nominale a grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei și a Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei.

Grupul parlamentar al PD propune următoarele modificări:

La Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei se propune înlocuirea domnului deputat Cosmin Gabriel Popp cu domnul deputat William-Gabriel Brînză, în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie.

Obiecții, observații? Nu sunt.

Supun votuluidumneavoastră propunerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

S-au aprobat.

La Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei se propune înlocuirea domnului deputat William-Gabriel Brînză cu domnul deputat Cosmin Gabriel Popp, în calitate de vicepreședinte al acestui grup parlamentar de prietenie.

Obiecții, observații? Nu sunt.

Supun votuluidumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat în unanimitate.

Adoptarea proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la conturile lui Ceaușescu.

La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la conturile lui Ceaușescu.

Dau cuvântul doamnei deputat Daniela Popa, semnatar al cererii de constituire a Comisiei parlamentare de anchetă pentru prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre.

 

Doamna Daniela Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi, acest proiect de hotărâre este semnat de 114 senatori și deputați, aparținând mai multor grupuri parlamentare.

De fapt, reglementările prevăzute în Regulamentele celor două Camere prevăd ca aceasta să fie semnată de minim 50 de deputați provenind din minim două grupuri parlamentare și o treime din senatori, procedurile sunt îndeplinite. Am propus constituirea celor două comisii și în Birourile permanente comune.

Permiteți-mi să vă prezint ambele hotărâri, domnule președinte.

Este vorba de Comisia comună parlamentară specială de anchetă pentru investigarea și clarificarea referitoare la conturile lui Ceaușescu și Comisia comună parlamentară specială de anchetă privind investigarea activității ICE Dunărea.

Aceste comisii sunt alcătuite din câte un reprezentant al grupurilor parlamentare, Camera Deputaților și Senat, iar membrii acestor comisii, obligatoriu sunt deținători de certificate ORNISS.

Cele două proiecte de hotărâri le-ați avut și la casetă, le aveți și la dumneavoastră, permiteți-mi să nu le dau citire.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Nu, nu e necesar.

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale.

Domnul deputat Ioan Ghișe.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și stimați domni colegi, senatori și deputați,

La fiecare din cele două proiecte de hotărâre, am câte o propunere.

Experiența multor comisii parlamentare speciale de anchetă a demonstrat că riscul patimii politice impregnate în raportul final poate duce la un rezultat care, de cele mai multe ori, apropie de derizoriu raportul final. Și atunci, propunerea mea este următoarea:

La proiectul de Hotărâre pentru Comisia privind investigări și clarificări referitoare la conturile lui Ceaușescu, propunerea mea este ca la articolul 1 să se evite formularea "clarificare definitivă". Experiența demonstrează că la noi, în timp, apar documente care dau altă lumină unor situații care s-au crezut de multe ori definitive.

Și atunci, pentru a evita riscul ridicolului, ar fi bine să lipsească această formulare de "clarificare definitivă". Ar fi suficient "clarificare referitoare la conturile lui Ceaușescu".

La cealaltă Hotărâre privind activitatea ICE Dunărea se spune în articolul 1 că obiectivul este stabilirea adevărului, eliminarea suspiciunii și neîncrederii.

Cred că este puțin prea mult, în sensul că la noi se demonstrează că în funcție de partizanatul politic, adevărul este privit într-un fel sau altul. Și atunci, din nou, ca să nu intre în derizoriu această comisie, bine ar fi să nu se spună stabilirea adevărului, ci eliminarea suspiciunii și neîncrederii. Adevărul se va confirma într-un mod definitiv, dacă vreți, prin istorie. E mai puțin probabil că o comisie parlamentară, cu partizanatul de rigoare, să ducă la stabilirea definitivă a adevărului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul senator Gheorghe Funar.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Eu aveam convingerea că, de sus, unde se află președintele Camerei Deputaților, s-a văzut și în urmă cu un sfert de oră, se vede și acum, că nu avem cvorum. Și este trist că se acceptă să lucrăm fără cvorum. Noi pretindem să se respecte legea în țară, când, aici, unde se fabrică legile, în ghilimele le fabricăm, lucrăm ilegal. Și nu știu de ce, domnule președinte, nu-i convocați pe ai dumneavoastră, de la putere, să ne onoreze cu prezența în sală.

În ceea ce privește proiectele de hotărâri de la numărul 6 și 7, am câte un amendament la fiecare dintre ele, așa cum au fost redactate proiectele de hotărâri, ele sunt inaplicabile.

Probabil că din cauza lipsei de cvorum nu s-a sesizat că, la art.4, și într-un proiect, și în celălalt se prevăd următoarele:

"Camera Deputaților și Senatul solicită tuturor organelor de stat, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor să pună la dispoziția comisiei, în timp util, orice informații date sau materiale necesare acestora, care sunt de natură să servească la aflarea adevărului în cauză".

Așa cum este formulat textul proiectelor de hotărâri înseamnă că această comisie formată din cinci membri trebuie să se adreseze la toate organele de stat, la toate instituțiile, la toate organizațiile și la aproape 22 de milioane de cetățeni.

Textul este greșit, după părerea mea. Ar trebui eliminat "tuturor".

Deci, "Camera Deputaților și Senatul solicită organelor de stat, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor să pună la dispoziția comisiei...". Acesta este amendamentul pe care-l propun la art.4, la ambele proiecte de hotărâri.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, vă mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale, evident, ținând cont și de faptul că s-au făcut câteva intervenții pe articole, pe care le vom ține minte.

Doamna senator Verginia Vedinaș.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Da, vă mulțumesc, domnilor președinți.

Eu am de ridicat o problemă cu privire la obiectul pe care și-l propune Comisia parlamentară pentru investigări și clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea.

Domnilor colegi parlamentari, eu nu cred că putem să acceptăm să constituim o comisie parlamentară al cărei obiectiv să fie eliminarea suspiciunii și neîncrederii. Aceste două sintagme care au, dacă vreți, o valență subiectivă, care presupun niște dubii, niște îndoieli, nu pot să formeze obiectul de activitate al unei comisii parlamentare care trebuie să fie clar, concret determinat.

Suspiciuni din partea cui? Neîncredere din partea cui?

Deci, mie mi se pare că este un obiectiv care, pe fondul lui, poate să fie generos, dar, în modalitatea în care este formulat nu poate să fie acceptat.

Plus că este vorba de activitatea cu privire la activitatea ICE Dunărea, activitatea de la înființare până la sfârșit. Ce ne interesează de la această activitate? Ne interesează care a fost destinația unor conturi? Ne interesează să eliminăm cu adevărat orice discuții care sunt cu privire la cuantumul acestor conturi și destinația lor?

Deci, concluzia pe care vreau să o sintetizez în fața domniilor-voastre este că, astfel cum este formulat acest obiect al comisiei, este inacceptabil.

Deci, noi ne propunem să analizăm, pur și simplu, situația. Ne propunem să stabilim adevărul cu privire la această activitate, cu privire la activitatea și conturile, să o spunem clar. Ce este aceea suspiciune și neîncredere? Pentru aceste considerente, mă străduiesc să vă provoc să găsim împreună o soluție care să elimine această formulă evazivă și care nu spune nimic. Poate fi folosită într-o declarație politică, poate fi folosită într-un alt context, dar nu atunci când ne propunem să constituim o comisie specială de anchetă.

Deci, una din soluțiile pe care le putem avea în vedere este - având ca obiectiv - cercetarea activității ICE Dunărea de la înființare până la desființare, până la încetarea activității, inclusiv a rezultatelor economice și a destinației conturilor, deci, putem să acceptăm orice altă formulă, dar nu aceasta.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna senator.

Domnul deputat Nicolae Popa.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Suntem de acord cu amendamentul propus de doamna senator Verginia Vedinaș, dar trebuie să specificăm aici că această hotărâre este un cadru general, de verificare și de control a acestei instituții, ICE Dunărea, nu putem să trecem aici, în amănunt, exact obiectivele, exact sarcinile și atribuțiile comisiei care va efectua această anchetă.

Urmează ca această comisie să prezinte Parlamentului sau Biroului permanent exact toate punctele de control care vizează această activitate a ICE Dunărea.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, înțeleg că mai are o completare doamna senator.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Domnilor colegi, mă adresez dumneavoastră cu toată obiectivitatea.

O comisie parlamentară o constituim ca să aflăm ceva. Ea trebuie să aibă un obiectiv bine determinat, de la început.

Deja este cunoscut faptul că, atunci când vrei să îngropi o chestiune, constitui o comisie.

Dacă noi o îngropăm de la început, prin chiar obiectivul acestei comisii, atunci eu vă propun să ne lăsăm de meserie, cum s-ar spune.

Deci, insist în a vă solicita să clarificăm de la început care va fi obiectivul acestei comisii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Cred că punctele de vedere la dezbateri generale s-au clarificat și e momentul să trecem la dezbaterile pe articole.

Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la conturile lui Ceaușescu.

Dacă în ceea ce privește titlul există obiecții, observații, comentarii?

V-aș propune să scriem Nicoale Ceaușescu, ca să știm pe care-l căutăm.

Dacă sunteți de acord, atunci, cu această modificare, supun votului dumneavoastră titlul

Cine este pentru?

Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat.

Articolul 1, există o propunere de eliminare a termenului definitiv în ceea ce privește clarificarea, inițiatorul este de acord.

Dacă există obiecții la acest articol 1? Nu există.

Supun votului dumneavoastră art.1 cu această modificare.

Voturi pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Patru abțineri.

Cu un vot împotrivă și patru abțineri, articolul 1 a fost adoptat.

Articolul 2.

Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Două voturi împotrivă.

Abțineri?

O abținere.

Articolul 2 a fost adoptat.

Articolul 3.

Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Două voturi împotrivă.

Abțineri?

Trei abțineri.

S-a adoptat.

Articolul 4, cu amendamentul propus de domnul senator Funar, eliminarea cuvântului "tuturor".

Cu acest amendament, obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru, vă rog.

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Un vot împotrivă.

Abțineri?

O abținere.

S-a adoptat articolul 4.

Articolul 5. Obiecții? Nu sunt.

Voturi pentru, vă rog.

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă.

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Articolul 6.

Vă rog, domnul senator Funar.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Amendamentul meu vizează eliminarea art.6. Acest articol rămâne fără obiect. Nicolae Ceaușescu a fost împușcat în sfânta zi de Crăciun.

Ca atare, comisia respectivă nu are nici un sens să se străduiască să vină să ne propună Parlamentului să găsim modificări sau să facem modificări în legislația existentă în vederea luării de măsuri corespunzătoare.

Nu mai avem pentru cine.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, vă mulțumesc.

Inițiatorul?

De acord.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art.6.

Doriți să interveniți pe această chestiune, domnul Dinescu?

Înregistrăm toate amendamentele și le supunem la vot în ordinea potrivită.

 
 

Domnul Valentin Dinescu:

Domnule președinte,

În cazul în care amendamentul domului Funar va fi respins, propun înlocuirea sintagmei "va semnala" cu "va consemna".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Voi supune însă mai întâi votului dumneavoastră amendamentul de eliminare.

Vă rog să votați.

Cine este pentru eliminarea art.6?

Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Două abțineri.

Articolul 6 a fost eliminat.

Nu mai supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Dinescu.

Art.7. Obiecții, observații?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.7.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Un vot împotrivă.

Abțineri?

Două abțineri.

Supun votului dumneavoastră Anexa cuprinzând componența comisiei.

Obiecții? Nu sunt.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră Hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Un vot împotrivă.

Abțineri?

Nu sunt.

Hotărârea a fost adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea.

Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări și clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea.

Titlul. Obiecții, observații, comentarii?

Nu sunt.

Supun votuluidumneavoastră titlul.

Cine este pentru?

Da, vă mulțumesc.

Voturi împotrivă.

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

În unanimitate, s-a adoptat.

Articolul 1, avem o propunere privitoare la sintagma eliminarea "suspiciunii și neîncrederii". Inițiatorii de acord.

Alte observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră articolul, cu această modificare.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Un vot împotrivă.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Articolul 2. Obiecții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.2.

Voturi pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Articolul 3. Obiecții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Da, mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Articolul 4, cu eliminarea cuvântului "tuturor".

Cine este pentru articolul 4 cu această modificare?

Voturi pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat.

Articolul 5. Obiecții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Un vot împotrivă?

Abțineri?

O abținere?

Vă mulțumesc.

S-a adoptat.

Articolul 6. Obiecții?

Domnul senator Dinescu.

 

Domnul Valentin Dinescu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte, din considerentele expuse de domnul senator Funar la precedenta hotărâre, propun eliminarea articolului 6.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comentarii?

Inițiatorul de acord.

Supun la vot eliminarea art.6.

Voturi pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

Articolul 6 a fost eliminat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Un vot împotrivă.

Abțineri?

Nu sunt.

Anexa, comentarii, obiecții?

Vă rog, domnul deputat Purceld.

 
 

Domnul Octavian-Mircea Purceld:

Domnilor președinți,

Stimați colegi, am sentimentul că vrem să realizăm o activitate pur formală.

Dacă vrem să realizăm o activitate pur formală și să mai curățim pe cineva puțin, atunci să lăsăm așa. Dacă nu, membrii acestei comisii să fie specialiști din Comisiile de buget - finanțe din cele două Camere. Această componență nu-mi garantează că distinșii mei colegi sunt și pricepuți în probleme financiar contabile și că vor putea desluși tot ce ascund în derularea lor, pe parcursul timpului, aceste acțiuni financiare de la ICE Dunărea.

Deci, eu aș propune ca să revedem într-un fel componența comisiilor, repet, să fie formate din reprezentanți, oameni de specialitate din Comisiile de buget - finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc, domnule deputat, dar vă reamintesc că aceste propuneri sunt făcute de liderii de grup, și la grupul dumneavoastră, și la celelalte grupuri, conform aprecierii suverane a grupurilor, și noi, ca plen, nu putem să cerem grupurilor să desemneze pe altcineva decât pe domnul senator Ilie Petrescu, pe doamna senator Paula Ivănescu și așa mai departe.

Fiecare grup parlamentar apreciază pe cine consideră responsabil și reprezentativ pentru a se prezenta în comisie.

Vor fi experți, vor fi consilieri, se vor cere puncte de vedere de la specialiști.

Dacă există observații, comentarii?

Nu sunt observații și comentarii.

Supun votului dumneavoastră componența.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Două voturi împotrivă.

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră Hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Nu sunt.

Abțineri?

Nu sunt.

Hotărârea a fost adoptată.

Declar închisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de astăzi, 26 octombrie 2006.

Vă doresc o zi bună.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă așteptăm la Senat, stimați colegi.

La ora 10.00, începe ședința de plen la Senat.

 
 

Ședința se încheie la ora 9.50.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 13:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro