Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.160/09-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 30-10-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 708/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.4, Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare din partea Comisiei pentru industrii și servicii.

Procedură de urgență.

Prioritate legislativă de integrare.

Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul să prezinte proiectul.

Rog, după aceea, comisia să-și prezinte raportul.

Domnul Virgil Voineag (președintele Institutului Național de Statistică):

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Intrarea României în Uniunea Europeană va determina, pe lângă deschiderea frontierelor intracomunitare, liberalizarea comerțului între statele membre și, implicit, operarea de modificări substanțiale în sistemul statistic de comerț exterior cu bunuri.

Din momentul aderării României la Uniunea Europeană, sistemul actual de realizare a statisticilor de comerț exterior bazat, în principal, pe informațiile din declarațiile de comerț exterior colectate de Autoritatea Națională a Vămilor, se va modifica în urma eliminării obligației de întocmire a declarațiilor vamale pentru bunurile care circulă între România și statele membre ale Uniunii Europene.

Cu alte cuvinte, actuala sursă de date pentru statisticile privind mișcarea bunurilor între statele Uniunii Europene nu va mai exista.

Pentru comerțul intracomunitar de bunuri, acestea vor fi înlocuite cu declarații statistice, colectate de Institutul Național de Statistică, similar ca în celelalte state membre.

Eliminarea obligației de completare a declarației vamale privind bunurile care circulă între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene impune organizarea și pregătirea sistemului statistic de comerț exterior al țării noastre, astfel încât, la data aderării la Uniunea Europeană, România să asigure informațiile statistice solicitate prin regulamentele europene în domeniu atât pentru comerțul intracomunitar, cât și pentru cel extracomunitar.

După aderarea României la Uniunea Europeană, statisticile de comerț exterior vor fi stabilite prin cumularea datelor obținute prin sistemul statistic intrastat, cu cele obținute prin sistemul extrastat.

Legislația Uniunii Europene prevede realizarea distinctă a statisticilor pentru comerțul intracomunitar, prin sistemul statistic intrastat și, respectiv, pentru comerțul extracomunitar, pe baza sistemului extrastat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mai scurt, dacă binevoiți!

Domnul Virgil Voineag:

Prezentul proiect de lege definește în mod clar modul de organizare a sistemului statistic de comerț internațional, obligațiile operatorilor economici cu activitate de comerț intracomunitar, cerințele noului concept de confidențialitate statistică.

Legea vizează patru principale obiective:

a) să asigure premisele pentru garantarea îndeplinirii atribuțiilor tuturor instituțiilor cu responsabilități în acest domeniu, ca și a obligațiilor operatorilor economici de raportare a datelor, exclusiv în format electronic, în termen de 15 zile calendaristice de la expirarea lunii de referință în care au avut loc tranzacțiile;

b) să stabilească un sistem de praguri valorice, care să permită reducerea sarcinilor de raportare a întreprinderilor mici și mijlocii, cu activitate de comerț intracomunitar de bunuri;

c) să asigure crearea sistemului IT pentru colectarea datelor intrastat, prin care se va pune la dispoziția operatorilor economici aplicațiile informatice pentru introducerea și transmiterea datelor;

d) să asigure calitatea și exhaustivitatea datelor intrastat, prin colectarea datelor culese cu cele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice din sistemele care privesc deconturile de T.V.A. și declarațiile recapitulative privind sistemul de schimb de informații cu privire la taxa pe valoarea adăugată.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, suntem edificați.

Președintele comisiei, vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Mulțumesc. domnule președinte.

Comisia pentru industrii și servicii, în conformitate cu art.95, respectiv 115 din regulamentul Camerei Deputaților, a fost sesizată spre dezbatere în fond, în regim de urgență, cu proiectul de lege menționat, proiectul având aprobarea Senatului și, de asemenea, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În fond, acest proiect reglementează modalitatea de organizare și funcționare a sistemului statistic pentru comerțul internațional.

În consecință, în urma dezbaterilor din cadrul comisiei, în unanimitate, membrii comisiei propun Camerei spre aprobare proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Vainer.

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În calitatea mea și de fost statistician, la această vârstă îmi permit să folosesc diferite profesii.

Susțin întrutotul acest proiect de lege, pentru că mutațiile în comerțul românesc vor fi esențiale atunci când intrăm pe piața unică europeană și, ca atare, trebuie să cunoaștem totuși date despre ce se întâmplă cu producătorii și importatorii români. Ca atare, este foarte bine venit acest proiect de lege.

Mai este un aspect, și aș dori să-l relev. Cei care au elaborat legea s-au gândit și la îmbunătățirea situației întreprinderilor mici și mijlocii. Nu-i lăsăm să intre, să plutească oricum, în aceste noi condiții, ci îi învățăm și le dăm și mijloacele necesare.

Ca atare, eu vă propun și susțin votarea acestei legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Nu mai există alte intervenții la dezbateri generale. Nu există amendamente admise sau respinse.

Rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 18:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro