Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.160/09-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 30-10-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 619/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.5, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, republicată.

Legea are caracter organic. Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare și notă de completare a Anexei nr.1 a raportului, din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Procedură de urgență. Prioritate legislativă de integrare. Suntem Cameră decizională. Doamna secretar de stat Kibedy, vă ascultăm.

Doamna Katalin Barbara Kibedi (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Distinsă Cameră,

Era firesc ca și în domeniul mediului de afaceri condițiile de reciprocitate legislativă să fie îndeplinite de către România. Această menire o avem prin Legea societăților comerciale și a Registrului comerțului, care este acoperitoare pentru o mare parte din reglementările în acest domeniu.

Aș dori doar, pentru că legea este foarte vastă, să punctez câteva aspecte care au fost avute în vedere pentru a răspunde directivelor care de altfel au fost precizate atunci când ea s-a discutat în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, și anume: în ceea ce privește o mult mai bună definiție a tuturor termenilor care sunt utilizați, începând cu actul constitutiv al societăților comerciale, continuând cu terminologia în materia fuziunii și a divizării, de a stabili în mod foarte exact condițiile de nulitate, și, în afată de aceste precizări terminologice, de a stabili o posibilă selecție, deci un drept opțional pentru societățile comerciale, în a-și alege modul de conducere, pentru că - pe lângă cea clasică cunoscută prin legea care este în vigoare - s-a mai adoptat o formă de conducere în care o funcție importantă și o instituție nouă este a Consiliului de Supraveghere, care va putea exercita controlul pentru desfășurarea legală și justă a activității societăților comerciale.

Având în vedere că am răspuns acestor directive, și raportul comisiei, cu amendamente care au fost până la urmă discutate și însușite și de Ministerul Justiției, ne așteptăm să vă dați votul dumneavoastră pe acest proiect de lege.

Vă mulțumim.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna secretar de stat.

Domnul vicepreședinte Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată în fond pentru dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, republicată.

În momentul în care am dezbătut în comisie acest proiect de lege, am ținut cont de forma venită de la Senat, pentru că Senatul - în calitate de primă Cameră - a adoptat proiectul de lege; am ținut cont de avizele primite de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; de asemenea, am ținut cont de avizul Consiliului Legislativ, care a avizat favorabil, cât și Consiliul Economic și Social.

Conținutul proiectului de lege a fost prezentat de doamna secretar de stat Katalin Kibedi, cea care a fost prezentă și la lucrările comisiei și care a susținut punctele de vedere din comisie.

În urma dezbaterilor în comisie, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cât și a Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului.

În raport de conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Aș vrea să vă aduc aminte, domnule președinte și stimați colegi, că ați primit și o notă din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Datorită unei erori pe calculator, au fost omise punctele nr.154 și 155 din Anexa la proiectul de lege și, prin renumerotare, 154 și 155 devin 155 și 156 și se includ după poziția nr.156.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Rapoartele le aveți, raportul inițial, cât și nota venită de la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale?

Da, domnul deputat Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un proiect de lege extrem de important, peste care nu trebuie să trecem foarte ușor. Sigur că, prin acest proiect de lege, se aliniază legislația românească în domeniu la standardele impuse de acquis-ul comunitar în materia societăților comerciale, aspect deosebit de important.

Pe de o parte, acest proiect de lege va avantaja oarecum societățile comerciale, în sensul că le va alinia la standardele europene, însă, în urma adoptării acestei legi, cred eu că multe societăți comerciale din România își vor înceta activitatea din diverse motive.

Cel mai important dintre aceste motive este cel legat de faptul că multe din societățile comerciale românești nu vor mai putea face față standardelor legislative europene.

Oricum, este necesar acest proiect de lege și sperăm noi ca el să nu afecteze foarte tare o mare parte, așadar, din societățile comerciale românești, în special societățile comerciale mai mici.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt alte intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole. Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Vă atrag, de asemenea, atenția că există un număr de cinci amendamente respinse. Se susține vreunul dintre amendamentele respinse? Vă întreb acum, să știu dacă le ridicăm, dacă nu, putem să dezbatem direct, pe anexa întâi.

Nu se susțin amendamentele respinse, înțeleg. Bine.

Pe anexa cu amendamentele admise, de la pct.1 la pct.20. Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Pct.21 - 40. Adoptate. Pct.41 - 60. Obiecții, observații, comentarii? Adoptate. Pct.61 - 80. Adoptate. Pct.81 - 100. Adoptate. Pct.100 - 120. Adoptate. Pct.121 - 140. Adoptate. Pct.141 - 160. Adoptate. Pct.161 - 180. Adoptate. Pct.181 - 200. Adoptate. De la pct.201 la pct.204. Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Rămâne la vot final mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro