Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.160/09-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 30-10-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 728/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.6 pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România.

Legea are caracter ordinar. Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Procedură de urgență.

Prioritate legislativă de integrare.

Suntem Cameră decizională.

Domnul secretar de stat Mircea Alexandru, vă rog.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța Guvernului nr.41/2006 a fost completată Ordonanța nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România.

Noul act normativ introduce o secțiune referitoare la măsurile concrete menite să faciliteze integrarea și a străinilor cu ședere legală pe teritoriul României.

Dintre măsurile concrete avute în vedere menționăm: recunoașterea pentru străinii care au obținut o formă de protecție în România a posibilității de a se caza, la cerere, în locuințele puse la dispoziție prin intermediul Oficiului Național pentru Refugiați, în limita numărului celor existente și disponibile; instituirea în sarcina autorităților Administrației Publice Locale a posibilității de a repartiza, în limita resurselor disponibile, locuințe sociale persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România, chiar dacă nu au stabilit domiciliul sau reședința în localitatea respectivă.

De asemenea, se prevede dreptul de a beneficia, la cerere și gratuit, de cursuri de învățare a limbii române și de sesiuni de acomodare culturală și de consiliere.

Propunem aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41 în forma aprobată de Guvern.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia, domnul deputat Mocanu.

Domnul Alexandru Mocanu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele favorabile pe care le-a primit atât de la Consiliul Legislativ, cât și de la Consiliul Economic și Social, de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, precum și de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare consolidarea cadrului legal privitor la integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România, inclusiv a celor din Uniunea Europeană și spațiului economic european, din perspectiva îndeplinirii angajamentelor asumate de România în perioada de preaderare la Uniunea Europeană.

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propune Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma în care am primit-o și noi de la Senat.

Și, pentru că suntem în procedură de urgență, domnule președinte, în eventualitatea în care se dorește, propun ca termen 3 minute. Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu avem dezbateri pe articole.

Întrucât nu există amendamente admise sau respinse, proiectul rămâne la vot final.

Am rezolvat și problema integrării europene pe ziua de astăzi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 october 2019, 12:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro