Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.177/04-12-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 22-11-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2006

13. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 288/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002.

Legea are caracter organic. Proiect respins de Senat. Raport de adoptare din partea Comisiei juridice.

Suntem Cameră decizională.

Stimați colegi, mi-aș dori din toată inima, dacă tot o adoptăm, poate-i schimbăm și titlul, printr-un amendament, să-l facem mai scurt.

Inițiatorul? Domnul deputat Máté András-Levente.

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Din păcate, titlul așa este, nu-l putem schimba.

Proiectul de lege vizează modificarea Legii nr.48/2004 prin care s-a modificat și s-a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002. Prin această ordonanță, Guvernul a dat posibilitatea ca cetățenii străini și apatrizii care au formulat cereri de revendicare în baza Legii nr.10 să opteze între despăgubiri și retrocedarea în natură.

Din păcate, tot această ordonanță, în Titlul II, prevede dreptul de preempțiune a statului, deoarece cetățenii străini și apatrizii nu pot avea drept de proprietate asupra terenurilor, doar asupra construcțiilor. Și, din practică, se poate observa că statul trebuie să-și exercite în termen de 30 de zile dreptul de preempțiune, iar pe acest timp este blocat tot circuitul civil.

Guvernul nu susține, dar, din păcate, Guvernul a înțeles greșit inițiativa legislativă, pentru că consideră că vizam dreptul de proprietate pentru cetățenii străini asupra terenurilor. Dar inițiativa mea se referă doar la dreptul de preempțiune. Adică, doresc să elimin dreptul de preempțiune a statului, așa cum am făcut și în Legea nr.247, pentru a da curs și a da liber circuitului civil în ceea ce privește imobilul, iar în practică niciodată statul nu a cumpărat terenul de sub casa care s-a retrocedat proprietarului și pentru a ușura în practică, atât activitatea instanțelor, cât și a notarilor publici am depus acest proiect de lege și mulțumesc colegilor din Comisia juridică de disciplină și imunități care au înțeles la ce se referă și toate partidele m-au susținut și le mulțumesc încă o dată.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, pe mine m-ați convins.

Comisia? Domnul președinte Sergiu Andon.

Domnul Sergiu Andon:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Obiectul legii este cel care rezultă din lungul titlu. Folosesc această formulare ca să-mi spun părerea despre șansa ascultării lui. Nu există, din păcate, tehnica legislativă ne obligă să reproducem integral titlurile legilor anterioare, iar ele au fost excrescente la vremea potrivită. Acum trebuie să ne supunem.

Suntem Cameră decizională. Senatul a respins propunerea în ședința din 6 aprilie. Consiliul Legislativ a avizat-o favorabil. Guvernul nu susține punctul de vedere. Am dispus de un aviz, dat tot negativ, al Comisiei pentru drepturile omului, culte și probleme naționale. Același punct de vedere a fost și al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități a discutat-o în ședința din 1 noiembrie 2006 în cvorum complet.

S-au formulat amendamente care figurează în anexe și cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât să supună plenului spre dezbatere și adoptare proiectul de lege cu amendamentele admise. Face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul? Poftiți, domnule vicepreședinte.

Domnul Remus Baciu (vicepreședinte, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Punctul de vedere al Guvernului este unul negativ, considerăm că dreptul de preempțiune al statului exercitat prin Ministerul Finanțelor Publice nu reprezintă o îngrădire, o atingere adusă liberei circulații a imobilelor, întrucât se face la un preț egal, stabilit de către vânzător și dacă nu este exercitat, bunul poate fi vândut liber.

De asemenea, apreciem că blocarea procedurii de înscriere în Cartea funciară nu ar avea ca efect afectarea dreptului statului deja dobândit și nu ar mai produce efecte în ceea de privește opozabilitatea față de terți.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte.

Dezbateri generale?

Domnul deputat Gonțea, vă rog.

Alte intervenții, dacă mai sunt, să le notez.

Domnul Ion Gonțea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă aflu aici, în fața dumneavoastră, pentru a susține acest proiect legislativ.

Aș face o remarcă foarte importantă ca să înțelegem cu toții și să nu mai există confuzia pe care o fac aici unii reprezentanți care nu susțin această inițiativă legislativă. Deci, o dată cu modificarea Legii nr.10 printr-o ordonanță de guvern, toți cetățenii străini care aveau dreptul să li se reconstituie proprietățile în România, neputând dobândi dreptul de proprietate asupra terenului, le era constituit asupra terenului un drept de folosință special. la înstrăinarea acestor bunuri, deci construcție și teren, către persoane care au vocația de a dobândi dreptul de proprietatea asupra terenului, mă refer la persoane fizice române, persoane juridice de drept românesc, acest drept de folosință specială se convertește într-un drept de proprietate.

Persoana străină care vinde proprietatea respectivă este obligată să solicite Ministerului Finanțelor, statului român, prin Ministerul de Finanțe, dacă este interesat să cumpere acea proprietate. Deci avea un drept de preempțiune statul în acest sens.

Acest drept de preempțiune crea o chestiune birocratică excesivă. Niciodată în România nu s-a exercitat de către stat acest drept de preempțiune.

Al doilea lucru. o dată cu modificarea Legii nr.247, la Capitolul IX privind regimul juridic al circulației terenurilor, fosta Lege nr.54/1995, noi am eliminat acolo acele drepturi de preempțiune care aparțineau coproprietarului, vecinului, arendașului sau celui care era interesat și am lăsat liberă circulația terenurilor.

La fel la terenurile forestiere, unde statul avea un drept de preempțiune, a fost eliminat și acel drept de preempțiune. Era incorect ca aici la Legea nr.10 să fie menținut acest drept de preempțiune. Repet, drept de preempțiune pe care statul niciodată nu și l-a exercitat și era o chestiune, o barieră birocratică în calea liberei circulații a bunurilor în țară.

Eu vă mulțumesc pentru înțelegere și cred că cu toții vom susține această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Florin Iordache, după aceea domnul Gabor și domnul Marcu Tudor.

Domnul Florin Iordache:

Da. Foarte scurt, domnule președinte. S-au spus destule...

Domnul Bogdan Olteanu:

Dați un pic mai jos microfonul, că nu vă auzim.

Domnul Florin Iordache:

Da. S-au spus destule, domnule președinte. În esență, Grupul parlamentar al PSD susține această inițiativă. Am susținut-o și în comisie, o vom susține și în plen.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Gheorghe Gabor.

Domnul Gheorghe Gabor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Colegul Gonțea a făcut o expunere cât se poate de clară și de limpede cu privire la efectele acestui proiect legislativ. Sigur, restul în calitate de notar public s-a izbit de foarte multe ori de această chestiune, de această problemă, în încheierea actelor autentice de vânzare-cumpărare.

De aceea, pentru a ușura posibilitatea proprietarului construcției de a vinde construcția și o dată cu ea și terenul se impune încetarea dreptului de preempțiune al statului român pentru obținerea dreptului de folosință specială asupra terenului. Va fi o ușurare în procesul circuitului civil și de aceea Grupul parlamentar al PNL va susține această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte multe, domnule deputat.

Domnul deputat Marcu Tudor. Microfoanele mai încet, vă rog.

Domnul Marcu Tudor:

Se pare că există puțină neînțelegere în privința acestui proiect de lege. Se invocă faptul că nu trebuie să fim de acord cu o prelungire cu 30 de zile a perioadei în care se pot face tranzacțiile acelea, până când statul va spune dacă e interesat sau nu să cumpere acel teren, și că e mult 30 de zile, sau sunt multe 30 de zile, și grevează asupra liberei circulații.

Domnilor, dumneavoastră știți cât de greu se obțin astfel de tranzacții, cât de greu se rezolvă? Luni și luni de zile.

Și se chinuie și unii și alții cu o birocrație imensă care e mult mai mare decât înainte de 89. Și, dacă nu v-ați lovit, nu vă doresc să vă loviți de ea, pentru că ea e crescută, pentru că așa se dorește, să se dea de lucru la unele finanțe și la notariate. Nu este corect acest argument. Și, mai mult, nu e corect nici acela că niciodată nu s-a prevalat de dreptul de preempțiune cineva. Nu este adevărat. Există și la Legea nr.10, a locuințelor, în care chiriașul care locuiește acolo are drept de preempțiune asupra apartamentului sau a casei în care stă, dacă proprietarul, când și-a îndeplinit toate condițiile de intrare în posesie, dorește să o vândă și lucrul acesta s-a întâmplat de foarte multe ori în țara asta.

De aceea, vă spun încă o dată cu cea mai mare bună credință, aș vrea să nu mai audă presa, nu mai veniți nepregătiți. Nu mai invocați lucruri care nu sunt reale. Și nu mai invocați infantilisme. Adică, vezi doamne, e greu 30 de zile să mai stea proprietarul care a stat 30-40-50 de ani a stat, 30 de zile e mult. Lăsați să aibă drept de preempțiune și statul. Este atât de simplu și atât de patriotic și atât de corect, în mafia asta nenorocită în care am intrat după 17 ani și în care statul nu este niciodată protejat, că nu e statul altceva decât tot noi suntem. Nu există stat! Existăm noi! Încât nu e de mirare cum apar astfel de alegații, pe urma unor propuneri pertinente.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă nu mai există alte intervenții la dezbateri generale, trecem la dezbaterile pe articole.

Pe anexa cu amendamente admise, neexistând amendamente respinse.

Dacă la pct.1 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Adoptat. Pct.3. Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole. Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 10:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro