Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 27, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.180/07-12-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 27-11-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 27, 2006

3. Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2007.
 
see bill no. 752/2006 L823/2006

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Stimați colegi, suntem la Capitolul IV - Dispoziții referitoare la bugetele locale.

Dacă sunt observații referitoare la Capitolul IV, la titlul capitolului?

Domnul senator Lupoi, putem continua lucrările? Vă rog să luați loc.

Vă rugăm foarte mult să luați loc în bănci!

Supun votului dumneavoastră titlul Capitolului IV.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Intrăm pe art.13.

La art.13 alin.1 litera (a) avem un amendament admis și patru amendamente respinse.

Vă consult dacă se susțin amendamentele respinse de la art.13 litera (a).

Domnul senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte al Senatului,

Onorat prezidiu,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnule ministru,

Permiteți-mi să susțin acest amendament de la numărul curent 33. Autor principal este președintele Senatului, alături de alți colegi senatori și deputați de la toate partidele politice. În mod evident, UDMR, nefiind partid politic, nu are reprezentant între susținătorii acestui amendament.

El vizează, doamnelor și domnilor senatori și deputați, creșterea sumelor alocate bugetelor locale, respectiv, la Anexa 4.

Nu insist asupra detaliilor, pentru că noi am explicat astăzi și a reamintit domnul președinte al Senatului, cu o bogată experiență și în acest domeniu, al bugetelor, că în cazul în care vor fi admise dintre amendamentele respinse cu referire la Anexele 4 - 7 la bugetele locale, sumele vor fi corectate.

De aceea, domnule președinte, nu insist asupra sumelor, ci ideea de principiu a autorilor acestui amendament este să crească sumele alocate bugetelor locale, pentru ca descentralizarea să poată deveni efectivă.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Sunt intervenții? Nu sunt.

Ministerul Finanțelor Publice își păstrează punctul de vedere? Este vorba de amendamentul respins de la art.13 litera (a).

 

Domnul Anghel Stanciu:

Nu se aude nimic, domnule președinte.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu se aude? Mai tare de atât, ce pot să fac? Se aude, da? Bine.

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Bună ziua!

Cred că este aceeași problemă ca și la alte amendamente, în ideea de a vota alineatul și suma să fie precizată în funcție de eventualele amendamente ulterioare la anexe.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, aș vrea să vă mai prezint încă o dată procedura.

Deci, votăm articolele cu cifrele scrise în aceste articole, cu condiția că orice amendament admis, inclusiv de la anexe, va reface cifra totală pe care am votat-o.

Deci, suntem la acest amendament respins de la art.13 litera (a), poziția 33, respins de către comisie. Ministerul Finanțelor Publice susține respingerea.

Supun votului.

Cine este pentru acest amendament? Vă rog să votați.

Vă rog să numărați.

Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Vă rog să numărați.

80 de voturi pentru, 157 împotrivă, nici o abținere.

Amendamentul este respins.

La poziția 34, dacă se susține?

(Domnul senator Gheorghe Funar solicită cuvântul pe procedură.)

Vă rog, la microfon.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pe procedură, doar o jumătate de minut, doamnelor și domnilor parlamentari.

Nu am citit lista tuturor coautorilor acestui amendament. Între ei se află și domnul deputat Uioreanu Horea Dorin, coautor al amendamentului, și a votat împotrivă. Eu nu înțeleg poziția dânsului. Poate ne-o explică.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, amendamentul de la poziția 34 se susține? Nu se susține.

Poziția 35. Se susține amendamentul? Nu se susține.

Poziția 36.

Vă rog să mă urmăriți. Nu revin. Dacă nu urmăriți după anexe și am trecut de poziția respectivă, nu mai revin.

Deci, la poziția 36, da?

Vă rog, domnul deputat Bivolaru, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din poziția 36 de la amendamente respinse, am să mă refer la amendamentul de la litera (d), partea finală a amendamentului de la litera (d).

În textul cu amendamentele admise, la poziția 11 litera (d), unde se face trimiterea repartizării acestor sume, în final, de către directorul Direcției generale a finanțelor publice, noi, reprezentanții PSD, nu suntem de acord cu o astfel de abordare, creându-se o nouă autoritate deasupra autorității care se numește consiliul județean.

Nu putem merge nici pe ideea pe care au acceptat-o amendatorii, deci cele două comisii, și anume, în situația în care în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial ... și așa mai departe, a acestui buget, dacă acest consiliul județean nu reușește să repartizeze sumele, vine, ca o amendare a acestei autorități, directorul Direcției finanțelor publice, o persoană numită, și amendează o autoritate care este aleasă prin vot universal.

În condițiile acestea, este o mare noutate în legislația României, prin care o autoritate a administrației publice locale este sancționată drastic prin activitatea și decizia unui director, în cazul respectiv, a unei direcții de finanțe publice.

Nu suntem de acord cu această abordare și amendamentul respins de la poziția 36 vizează, practic, eliminarea părții finale de la lit.(d), în cazul acesta la lit.(d) să rămână partea finală, că această distribuție se face prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor. Este formula care a fost consacrată de fiecare dată.

De data asta, probabil că se urmărește rezolvarea unei probleme, a unei soluții politice care vizează, în primul rând, mai mult decât afaceri de grup și interese politice ale unor formațiuni care subordonează pe cei pe care i-au numit în direcțiile de finanțe.

Nu putem accepta o astfel de încălcare, pe undeva, chiar a prevederilor constituționale.

Aceasta este susținerea, domnule președinte.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, o precizare. Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital au preluat amendamentul dumneavoastră la admise, la poziția d, deci precizează că pentru drumuri repartizarea se va face de către consiliul județean și e admis și acceptat de Ministerul Finanțelor Publice, după consultarea primarilor. În termen de 30 de zile, dacă nu fac acest lucru, preiau finanțele publice.

Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Dacă îmi permiteți, domnule președinte.

Această sancțiune a consiliului județean, dacă în termen de 30 de zile de la publicare, fără niciun fel de altă justificare, atunci, dacă nu se face această repartizare, intră în funcție această autoritate locală ad-hoc, care se numește directorul direcției de finanțe. Este exclus o astfel de abordare, mai ales că acest director va avea marea plăcere să invite președintele consiliului județean și pe ceilalți membri ai consiliului județean la consultări.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Am înțeles.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Petru Lakatos:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă dorim să discutăm despre art.13 pct.(d), ar trebui să rezolvăm câteva probleme de principiu, după aceea sunt problemele referitoare la sume. Ceea ce antevorbitorul a expus e partea finală a frazei, însă, înainte de aceasta, mai apare în cadrul amendamentelor respinse și propunerea subsemnatului, unde se vorbește despre luarea în considerare la repartizarea sumelor pentru repararea drumurilor județene și comunale nu numai a lungimii acestora, ci și a stării drumurilor respective și în câteva cuvinte aș și susține cu această ocazie de ce am propus aceste...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, suntem la poziția 36. Când vom ajunge la poziția 40, vă dau cuvântul.

Domnul Petru Lakatos:

Bine, numai că, dacă o să votăm...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Încă o dată, toate amendamentele respinse le discutăm și le supunem votului.

Domnul Petru Lakatos:

Am înțeles...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Chiar dacă discutăm un amendament...

Domnul Petru Lakatos:

Pe cel care a discutat înaintea mea nu l-ați întrerupt și el vorbește de ceva care este după propunerea aceasta...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu vă faceți probleme. Știm să conducem bugetul...

Vă rog, la poziția 40, o vă dau cuvântul.

Referitor la poziția 36, dacă mai sunt intervenții?

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni senatori și deputați,

Domnilor miniștri,

Domnule Nicolaescu,

Domnule președinte, dumneavoastră aveți dreptate procedural și secvențial să discutăm pe rând, dar și colegul nostru are dreptate. Aici, sunt foarte multe amendamente, la această lit.(d). Chiar dumneavoastră ați avut plăcerea de a scrie cu mânuța dumneavoastră un amendament, care este la poziția 45. Sunt două chestiuni de principiu care cred că merită discutate și ne-ar duce la o reducere a timpului afectat acestui amendament. Este chestiunea de sumă, unde mai mulți colegi se referă la sumă, în amendamentele lor, și este chestiunea de principiu - cum să se repartizeze, de către cine - pe care a ridicat-o amendamentul distinsului nostru coleg Bivolaru.

Or, vreau să subliniez, domnule președinte, că acest articol, dacă ne referim nu la sumă, ci ne referim numai la modalitatea de repartizare, denotă o concepție. O concepție care are două puncte: desconsiderarea organelor alese care se ocupă de patrimoniul public și privat și translarea unor obligații, dacă vreți, sau drepturi către direcțiile de finanțe unde directorul de finanțe este efectiv un funcționar public care poate fi demis dacă nu ascultă comanda politică.

Credem că și colegii noștri de la putere vor accepta ca acest art.13 lit.d a avut în decursul istoriei sale, în funcție de ani, aceeași formă, deci, trebuie să eliminăm ultima parte, aceea că în 30 de zile, dacă nu s-au repartizat banii, atunci vine directorul de finanțe. Înseamnă că directorul are puteri peste un organ ales, el fiind un funcționar public.

Această recentralizare, care face abstracție de voința celor care gestionează patrimoniul, cei care au comisii care să analizeze și să stabilească prioritățile, ni se pare că are un substrat strict politic și este destinat unei campanii electorale și nu unei campanii de refacere a drumurilor.

De aceea, Grupurile PSD vor vota respingerea, eliminarea ultimei părți, "dacă în termen de 30 de zile" și așa mai departe.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi, există mereu dorința de a intra pe procedură.

Vă rog să înțelegeți, cunosc atât de bine procedura și cred că până la urmă o să ajungem la o formulă pe care să o acceptați.

Vă rog, vă consult și, după aceea, supun la vot.

Fiecare amendament este discutat, chiar dacă este vorba despre modificare de text, modificare de sumă sau și una și alta. Deocamdată, suntem la poziția 36, amendamentul d, în care ni s-a propus și modificare de sumă, în loc de 400, 402 milioane lei, și modificare de text, în sensul că repartizarea sumei se face prin hotărârea consiliului județean, după consultarea primarilor. Și atât.

Acesta este un amendament...

 

Domnul Ioan Bivolaru (din sală): Sunt două amendamente...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, domnul Stanciu...

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimați colegi,

Am rugat, dacă este posibil, domnule președinte, în această procedură elegantă pe care dumneavoastră o propuneți, noi, respectiv, domnul Bivolaru, care a venit cu acest amendament, să-l separăm. Și el este un singur amendament, suma de eliminare. Pentru că eliminarea unui text are prioritate față de modificarea unui text. Și atunci, v-am ruga ca acea eliminare...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, după ce parcurgem toate intervențiile la lit.(d), supunem la vot.

Vă rog eu și mergem în mod operativ.

Da, domnul Arpad.

Domnul Marton Arpad:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor, de data asta, domnul Stanciu, pe procedură, are dreptate. S-ar putea să pierdem textul propus, deci, modificarea propusă la text, pentru că este cuprins la același punct 36, care înseamnă și modificare de cifre. Și cei care nu vor susține modificarea de cifre vor trebui să voteze împotriva amendamentului de la punctul 36, deși mulți dintre noi nu suntem de acord, și cred că este chiar neconstituțional ca, în locul unui organ decizional ales, la un moment dat, să aibă dreptul să ia o decizie un organ numit, cu care nici noi nu putem fi de acord. Poate pe o perioadă de timp să-i dăm o altfel de atribuție ori, dacă nu separat, când veți supune votului cele două elemente de la acest punct 36 vom rămâne cu varianta comisiei.

Aceasta este problema, procedural.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, dacă aveați răbdare să mergem până la capăt, o să vedeți că nu procedați așa cum credeți dumneavoastră.

Da, domnul deputat.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

A doua partea a amendamentului inițiat de PSD, legat de modul în care vor fi distribuite sumele destinate drumurilor publice, este corect și totodată îl susținem pentru că are justificare din toate punctele de vedere. Acea prevedere legată de termenul de 30 de zile, în care consiliul județean să aloce sumele de bani pentru drumuri, era practic un artificiu în cazurile în care anumite consilii județene nu funcționează. Și aici dau exemplul județului Vrancea. Cred că PSD-ul ar trebui să renunțe la prima parte a amendamentului, cel legat de sumă, pentru a nu compromite întreg amendamentul, așa cum spunea colegul de la UDMR. Și atunci, am rezolvat această problemă așa cum ne dorim cu toții.

În această variantă, Grupul parlamentar PC va vota acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi, sunt câteva lucruri, dacă vreți să ne mișcăm operativ și să nu fim aici de Anul Nou să discutăm bugetul.

Vă rog eu foarte mult să înțelegeți că există o procedură și respect întocmai toate amendamentele pe care le supuneți dumneavoastră. Pe mine mă interesează, la ora actuală, colegii, care au făcut amendamente la lit.(d), să și le susțină. Dacă nu vă place ce supun eu la vot, după aceea discutăm. Dar să nu prelungim discuțiile la infinit.

Dacă de la celelalte poziții sunt intervenții la lit.(d) de la art.13?

Deci, autorii de amendamente. Domnul Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupurile parlamentare PRM sunt receptive la solicitările și propunerile făcute de colegii noștri aflați în fruntea unor consilii județene, în funcții de vicepreședinți de consilii județene și consilieri județeni PRM din toată țara, care ne solicită ca la acest articol lit.(d) să acceptăm varianta de repartizare a sumelor pe unități administrativ-teritoriale în cadrul județului, prin hotărâre a consiliului județean.

Sperăm, doamnelor și domnilor parlamentari, să agreați aceste solicitări venite de la colegii noștri aleși în județe și să respectăm ceea ce se întâmplă aici la nivel național, unde Parlamentul repartizează sumele pe ordonatorii principali de credite, și nu altcineva.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, vă rog, domnul deputat, poftiți. Nu știu de ce trebuie să reluați aceeași poveste de zece ori.

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Am venit să susținem și noi, este vorba de amendamentul de la poziția 49 care face referire tot la implicarea consiliului județean pentru că acest consiliu județean respectă voința populației din unitățile teritoriale, din județe. Grupul PSD... și a fost acceptat... nu ne referim la sume, nu discutăm de sume, dar înlocuirea sintagmei "finanțele publice locale", "hotărârea consiliului județean", pentru că este normal, prin hotărâre de consiliu județean se respectă, practic, voința electoratului din județul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mai doriți încă o dată? Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

V-am urmărit cu foarte mare atenție modalitatea pe care dumneavoastră ne-o propuneți pentru dezbatere și apoi pentru vot, ceea ce este corect și este normal procedural. Singura chestiune, care e puțin distorsionată, constă în faptul că de la punctul 36 încolo sunt amendamente care se referă tot la același lucru și v-aș ruga să vă uitați la pagina 41, amendamentul de la poziția 47, care este realizat de către mai mulți colegi deputați și senatori, care este identic cu cel de la 36. Pe urmă, sunt altele care se abat de la formula aceea. Și atunci, întrebăm, cei care avem la poziția 47, îl discutăm acum sau lăsăm când venim la 47, chiar dacă conținutul este identic. Aceasta era chestiunea.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi, pentru toți cei care aveți amendamente la art.13 lit.(d), vă rog să mă ascultați cu atenție. Comisiile pentru buget - finanțe, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, au căzut de acord cu formula, nu mă refer la cifre, cu textul "repartizarea acestora se face prin hotărâre de către consiliul județean, după consultarea primarilor", după care continuă.

În situația în care aceste sume nu au fost repartizate de către consiliul județean în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, repartizarea pe unități a sumelor respective se face prin decizia directorului direcției generale a finanțelor publice județene, după consultarea primarilor și a președintelui consiliului județean.

Deci, acesta este un text admis de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Comisiilor pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Dumneavoastră faceți trei categorii de amendamente.

Un amendament care prevede că repartizarea se face prin hotărâre de către consiliul județean, după consultarea primarilor, fără textul care este în continuare. Voi supune la vot acest amendament.

O a doua propunere este să se facă prin hotărâre de către consiliul județean, fără consultarea primarilor. Există și un amendament de acest gen.

Un al treilea amendament este cel care prevede ceva în plus în care se spune "se face în funcție de lungimea acestora, a drumurilor județene, și starea lor".

La text, mai este vreun amendament în plus? La cele trei variante pe care o să le supun votului, mai dorește cineva să mai vină cu argumente?

Domnul deputat, poftiți.

Domnul Petru Lakatos:

Domnule președinte, pe procedură.

Dacă rămâne varianta care până acum nu era scrisă, care ați formulat-o dumneavoastră acum, respectiv, "pe baza hotărârii consiliului județean", fără a se indica "în funcție de lungimea drumurilor", atunci eu îmi retrag amendamentul pentru că sunt perfect de acord. Problema este dacă introducem, ca și criteriu, "în funcție de lungimea drumurilor", atunci consultarea primarilor este o pură formalitate pentru că atunci primarii, în linie pe un rând, îi întrebi câți kilometri ai în comună, ei spun și li se spune, duceți-vă acasă, că de împărțit știm și fără voi.

Deci, dacă așa supuneți la vot, atunci eu pot să retrag amendamentul, să fie și mai simplu. Dacă nu trece, atunci îl susțin. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Tabără, vă rog.

Poate reușim și să trecem la vot, domnul Stanciu.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că e bine să ținem seama de toate cele trei sugestii pe care le-ați făcut, domnule președinte, și anume "prin hotărârea consiliului județean cu consultarea primarilor, ținându-se seama de starea tehnică a drumurilor și de lungimea acestora". Cred că este cel mai corect lucru. Deci, am rezolvat toate trei variantele într-una singură, spunând "prin hotărârea consiliului județean, prin consultarea primarilor, funcție de lungimea drumurilor și starea tehnică a acestora...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, mai devreme am spus acest lucru.

Domnul Valeriu Tabără:

Și nu spun că avantajează pentru că, de ani de zile, la repartizarea acestor surse nu s-a ținut seama mai ales de ultima parte. Așa se face că, pe partea de vest, în județe nu numai întinse ca suprafață, dar și ca rețea de drumuri și cu o stare foarte precară, să nu se poată repartiza sumele necesare pentru reabilitarea acestora.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, domnul deputat Stanciu, vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Evident că această insistență pentru amendamentul de la art.13 lit.(d) ar putea părea unor colegi de-ai noștri o pierdere de timp. De fapt, este o chestiune esențială. Și dânșii știu, și noi știm că alegerile se pierd cu drumurile, cum le faci, cum le distribui acești bani.

De aceea, cred că a rămâne criteriul "lungimea drumului" este necesară. Este unul din elemente. Poate fi starea drumului. El poate să fie lung, dar să fie perfect. Să-i dai bani ca să mai asfalteze o dată, ca bordurile Bucureștilor unde, fiecare când vine la putere schimbă bordurile.

Deci, cred totuși că acest criteriu de lungime trebuie să rămână, ar fi foarte bine dacă s-ar avea în vedere și starea drumului, dar cred că tocmai aici textul acela care spune să consultăm și primarii se referă nu numai la lungime, că aceea este clară, nu poți să lungești sau să scurtezi drumul, totuși, prin consultare se referă direct la starea drumului, stare pe care primarul poate să o sesizeze, comisiile consiliului județean, prin organele de specialitate, poate să o certifice și să o contabilizeze, contorizând-o într-o sumă de bani.

De aceea, noi credem că forma cea mai bună este cea a amendamentului Grupului deputaților PSD, care este atât la poziția 36, cât și la poziția 47.

Deci, ceea ce ați citit dumneavoastră, noi, Grupul parlamentar al PSD, susținem varianta de eliminare cu cele 30 de zile care ni se pare, chiar dacă a fost un consens între ministru și ceilalți, că este o suprapunere de atribuții între organul ales și organul numit, deci, eliminarea "cu 30 de zile", și forma finală "prin hotărâre de către consiliul județean, după consultarea primarilor".

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog eu foarte mult, s-a înțeles.

Dacă vreți să mă ascultați două minute.

Domnul Anghel Stanciu:

Vă ascultăm cu mare plăcere.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă dau satisfacție totală.

A rezultat un text din toate amendamentele, cu excepția unuia, care o să revin pe următoarea formulă.

Deci, suma destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale prevăzută în Anexa nr.6, a căror repartizare pe unități administrativ-teritoriale se face, în funcție de lungimea acestor drumuri și starea lor, prin hotărâre de către consiliul județean, după consultarea primarilor.

Acesta este textul care a rezultat din toate aceste amendamente. Cade toată această poveste cu 30 de zile. Mai aveți ceva de adăugat?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, suntem total de acord...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Eu înțeleg că aveți microfon acolo. Facem un dialog permanent și nu mergem mai departe...

Domnul Anghel Stanciu:

Suntem total de acord cu această formulare numai că este o chestiune dacă, în textul dumneavoastră se adaugă "tehnică": "în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora".

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Starea tehnică a acestora. Starea lor, sigur că e tehnică, domnul deputat.

Domnul Anghel Stanciu:

Știți, cu drumurile e o problemă.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Bun. Starea tehnică a acestora.

Este o formulă care elimină ceea ce au convenit Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital cu finanțele, respectiv, dacă în termen de 30 de zile nu se fac, atunci intervine direcția de finanțe publice.

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat acest text.

Mai avem un text, dar nu mai este cazul să-l supunem la vot, în care se spune "drumurile care în ultimii cinci ani nu au fost reabilitate", dar starea tehnică înseamnă inclusiv probleme de durată.

Legat de sumă...

Aveți pe procedură, domnul deputat? Vă rog frumos, sunteți invitatul nostru.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă întreb, domnule președinte, ce procedură trebuie să folosesc ca să pot să iau și eu cuvântul, pentru că au vorbit șapte colegi, am stat cu mâna ridicată, ați fost încunoștiințat de către secretarul din partea stângă că sunt înscris la cuvânt, vreau să iau cuvântul și totdeauna ați găsit pe altcineva să rezolvați problema. Nu înțeleg, dacă v-am supărat cu ceva, spuneți-mi, să-mi prezint scuze.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog eu, vă dau acum, de două ori la rând, cuvântul.

Aveți cuvântul.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc.

Era problema care trebuia rezolvată atunci și cred că dacă m-ați fi lăsat să vorbesc eu la început, simplificam mult mai repede problema.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

O să vă alegem aici în conducere, să conduceți dumneavoastră.

Vă rog, dacă sunt intervenții legat de suma prevăzută la lit.(d). Atenție că o discutăm la anexă. La Anexa 4 și la Anexa 6, vom discuta sume. Deocamdată, este o sumă care este pusă de acord cu Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Nu mai sunt alte intervenții.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentele admise de către Ministerul Finanțelor Publice, în baza propunerilor Comisiilor pentru buget - finanțe și, sigur, a amendamentelor dumneavoastră.

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră textul cu suma provizorie de 417,4 milioane, convenită cu Ministerul Finanțelor Publice, prin admiterea unor amendamente, deci, textul de la lit.(d).

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Vă rog să numărați voturile împotrivă.

Abțineri?

Cu 168 de voturi pentru și 75 de voturi împotrivă s-a adoptat textul de la lit.(d).

Stimați colegi, mergem mai departe.

Dacă la lit.(c) de la art.13 sunt intervenții? Nu sunt.

La lit.(d) am discutat. Lit. (e) dacă sunt intervenții? Art.13 lit.(e).

Rog secretarii să-mi atragă atenția. La litera (f)? Nu sunt.

Stimați colegi, în condițiile acestea, supun votului dumneavoastră art.13. Repet, anexele 4 și 6 le vom discuta când vom ajunge la anexe.

Da, domnul Funar. Spuneți și poziția.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La art.13, înainte de a-l supune la vot, la numărul curent 40, am un amendament care vizează lit.(c), pe care nu am ajuns încă să o discutăm, dacă se votează art.13 și, de asemenea, la poziția 42, numărul curent 42.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul coleg, vreau să rețineți de acum încolo, cel puțin când conduc eu. Dacă nu sunteți atenți și am trecut de alineat, nu vă mai dau cuvântul pentru a reveni. Ori urmăriți anexele odată cu mine, ori nu. Facem ultima oară excepție, ca să știți acest lucru.

Vă rog, lit.(c) de la art.13.

Domnul Gheorghe Funar:

Nu, domnule președinte, eu nu doresc să faceți nici o excepție în cazul meu, dar dacă nu...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog eu, nu ne jucăm de-a bugetul... Când am zis lit.(c), ridicați mâna, vă dau cuvântul...

Lit.(c) aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La art.13 lit.(c) am propus eliminarea ultimei părți din textul inițiatorului, respectiv, sumele pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producție și distribuția energiei termice să se repartizeze pe unități administrativ-teritoriale, nu prin hotărârea Guvernului, ci conform legii.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci, amendament la art.40, al domnului Funar, dacă sunt intervenții pe marginea acestui articol.

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Sperăm că nu veți avea cel puțin intenția de a considera că bugetul este o joacă sau că noi ne-am putea permite să ne jucăm cu această lege esențială.

Vreau să vă spunem că, într-adevăr, este și o dorință a noastră de creștere a vitezei sau celerității, cum se spune, a acestor amendamente de a fi aprobate, dar și necesitatea unei dezbateri pentru a clarifica unele situații.

Cred că amendamentul pe care domnul senator Funar l-a făcut, merită atenția, deoarece această chestiune care privește eliminarea, prin hotărârea Guvernului în condițiile prevăzute de art.2 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, adoptată, cu modificări și completări prin Legea cutare... cred că sunteți de acord, domnule președinte, stimați colegi, că tot acest set se regăsește în această formulare: "se vor repartiza pe unități administrativ-teritoriale, conform legii" și atunci pică toată zona aceea care... - mi-e milă și de copacii țării, nu? - pentru că publicăm în Monitorul Oficial această frază care nu-și are sensul și care ne trimite redundant la altă idee că trebuie să repetăm de zece ori același lucru.

Cred că nu este vorba de sume, nu este vorba de bani de mutat dintr-o parte în alta, ci este vorba de o reformulare și cred că distinșii colegi au conchis la obiect, pentru că înșiruirea acestora art.2 alin.2, Legea cutare... poate să ducă, domnule președinte, sunteți de acord cu mine, că vorba aceea, ați condus un Guvern performant, să ducă până la omisiune prin necitarea altora, omisiune intenționată.

De aceea credem că trebuie să susținem acest lucru și distinșii colegi vor fi de acord că lasă, conform legii, o plajă mai mare de eventuale chestiuni care pot să apară.

Vă mulțumim pentru atenție.

Grupurile noastre parlamentare va susține acest amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule deputat, cu o singură precizare, un proiect de buget se construiește numai pe baza legilor în vigoare, nu pe legi viitoare. Mă urmăriți, domnule Mușetescu? Construcția unui buget nu se face pe baza unor legi care vor veni, bugetul se construiește numai pe legi în vigoare la data prezentării bugetului.

Eu sunt de acord cu dumneavoastră că textul putea fi simplificat și să spună direct "prin hotărârea Guvernului, în condițiile prevederii Legii nr.430/2004", și-atât.

În condițiile în care se dorește, în cursul anului viitor să vină cu altă lege, atunci se face rectificare de buget, după ce, în prealabil, s-a aprobat legea, se face rectificarea de buget corespunzătoare. Am fost suficient de clar?

Nu este de acord domnul Marcu.Vă rog, domnul Marcu, aveți cuvântul.

Domnul Tudor Marcu:

Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră dar nu e justificată nuanța pe care i-o dați afirmației, că dacă eu spun aici "conform legii", lucru valabil în orice situație, aceasta ar presupune că imediat ce apare o lege nouă, eu să mă subordonez ei tocmai prin motivul pe care l-ați invocat în partea a doua a expunerii dumneavoastră, că în acea lege care apare eu fac referire ce anume și cum se modifică, de aceea nu văd care ar fi imposibilitatea acceptării unei propuneri, așa cum au făcut-o cei doi colegi ai noștri, cu argumentul dumneavoastră. Aparent e binevenit, dar în tehnică nu este deoarece niciodată nu poți spune că este redundant dacă specific faptul că orice se întâmplă cu acest articol nu poate ieși din cadrul legii.

Dacă va fi o lege viitoare și va specifica faptul că acest articol se subordonează acelei legi viitoare e altceva, dar eu nu pot să spun că nu e valabil, așa, pentru că am o lege viitoare care nu poate să subordoneze articolul acesta post factum.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul Marcu, repet, domnule deputat, ne cunoaștem foarte bine, un proiect de buget nu poate fi construit decât pe legi în vigoare și numai pe legi în vigoare.

Domnul Tudor Marcu:

Când am spus eu "conform legii" nu înseamnă legi în vigoare?

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci, avem o lege în vigoare. Repet, dacă această lege se modifică numai prin rectificare de buget, poți să vii cu altceva.

Domnul Tudor Marcu:

Da, dar nu în acea lege care se modifică specific ce anume se modifică? Deci tot conform legii e!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu, e altceva! Dar, vă rog să nu mai continuăm, o să supun votului.

Domnul Stanciu, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Ați avut dreptate, m-a consiliat distinsul nostru coleg, domnul Ovidiu Mușetescu, și cred că formula pe care dumneavoastră ne-o propuneți, sau daca dumneavoastră ne-o propuneți, o considerăm amendament însușit de către noi, este mult mai elegantă și are și conciziunea și preciziunea pe care dumneavoastră o spuneți spre a nu intra în perspectivă, cum spunea și domnul coleg Puskas, într-o anumită divergență cu celelalte legi care pot veni.

De aceea, cred că după ce se vor repartiza pe unități administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr.430/2004 cu modificările ulterioare, cred că este forma...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul ministru Vlădescu, de acord? Sunteți de acord? Dacă avem lege care a aprobat ordonanța, de ce trebuie să mai faceți referire la ordonanță? Aici nu mai înțeleg!

Doamna Elena Doina Dascălu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Domnule președinte,

Permiteți-mi să răspund, noi propunem să se mențină textul actual, o dată, pentru că stabilim modalitatea de repartizare a sumelor, prin hotărâre de Guvern și dăm și textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru că ne-a propus Consiliul Legislativ, atunci când facem trimiterea la un act normativ, să stabilim în text titlul complet și eventualele lui modificări sau aprobări prin lege și, din această cauză, noi considerăm că formularea inițială este completă și vă rugăm să o aprobați așa cum este.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimată colegă, textul sună așa "de producere și distribuție de energie termică, care se vor repartiza pe unități administrativ-teritoriale, prin hotărârea Guvernului, în condițiile prevederilor Legii nr.430/2004, cu modificările ulterioare.

Nu știu ce v-a spus Consiliul Legislativ, dar dacă nu am o lege care a aprobat o ordonanță în totalitatea ei, ce rost are să complic textul?

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Pușcă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Susțin punctul de vedere al Guvernului pentru că conform reglementărilor de tehnică legislativă, în momentul în care se face referire la o reglementare, trebuie să facă referire la reglementarea inițială. În materie, reglementarea inițială este ordonanța. Ea a fost adoptată și modificată prin lege, dar reglementarea inițială este ordonanța. Cu alte cuvinte, dacă facem referire la o reglementare, trebuie neapărat făcută referire la ordonanță. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Eu vă propun să nu pierdem timpul. Eu am înțeles că toată lumea dorește să mergem la actul de bază. Dacă avem trei ordonanțe de urgență care se corectează una pe alta, facem referire la toate trei și ne ducem la lege. M-ați înțeles? E o treabă foarte bună.

Vreți să supunem la vot?

Domnul Stanciu, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Dezbaterile acestui buget au debutat cu o mare dilemă, iar dilema consta în faptul dacă Guvernul, în totalitatea sa, să fie prezent la lucrări, în frunte cu domnul prim-ministru Tăriceanu, sau să nu fie deloc.

Soluția de compromis, care a fost găsită chiar printr-un vot asumat, mai mult printr-un consens, a fost că la bugetele ordonatorilor principali de credite să fie prezenți miniștrii de resort, iar la dezbaterile generale, care cuprind texte care nu pot fi date total unor ordonatori de credite, domnul ministru Vlădescu va fi cel care va da răspunsurile necesare. Noi nu avem nimic cu distinsa doamnă, îmi pare rău că... Repet, nu știu ce funcție și grad are distinsa doamnă care a dat competentele "indicații", dar știu, domnule președinte, că de la tribuna Parlamentului, cei care pot lua cuvântul sunt membri ai Guvernului, de aceea cred că, fără să se supere doamna, nu putem accepta de la extrema să fie prezent tot Guvernul cu domnul ministru Tăriceanu, la extrema în care să dezbatem articole de importanță covârșitoare cum este și acesta care se referă la încălzirea populației, în lipsa domnului ministru.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

S-a înțeles.

Domnul Anghel Stanciu:

De aceea, v-aș ruga să cereți și punctul de vedere al domnului ministru, care este cel oficial. Deci, solicit punctul de vedere al domnului ministru Sebastian Vlădescu, vizavi de eliminarea ultimei părți și precizarea "conform legii".

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Domnul Funar vă păstrați amendamentul? Domnule Marcu luați loc, vă rog.

 

Domnul Gheorghe Funar (din sală):

Da.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Amendamentul domnului Funar spune așa în final: "care se vor repartiza pe unități administrativ - teritoriale, conform legii", legea care va fi sau care este.

Respins de comisie, respins de Ministerul Finanțelor Publice.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Funar.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

80 voturi pentru.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

157 voturi împotrivă.

Amendamentul a fost respins.

Domnul ministru Vlădescu a fost o a doua propunere în care să păstrăm textul dumneavoastră prin hotărârea Guvernului, în condițiile prevederilor... și să facem trimitere direct la lege, Legea nr.430/2004, fără să mai dăm actul de bază, ordonanța.

Mi s-a spus că este o problemă de tehnică legislativă, am dorit numai să simplificăm textul. Dacă este absolut necesar, să ne spuneți dumneavoastră și am dat formularea, mai exact "prin hotărârea Guvernului în condițiile prevederilor Legii nr.430/2004 cu modificările ulterioare" și să scoatem trimiterea la actul de bază, ordonanța de urgență.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Doamna este secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice și a fost de foarte multe ori în fața Parlamentului, reprezentând Ministerul Finanțelor, deci din punctul de vedere al posibilității de a ne reprezenta este absolut competentă.

În ceea ce privește articolul respectiv ne menținem punctul de vedere privind specificarea exactă a modalității în care se face alocarea.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră totuși textul rezultat, de scoatere a ordonanței, prin hotărârea Guvernului, în condițiile prevederilor legii. Respins de finanțe și de comisie.

Cine este pentru?

80 voturi pentru.

Împotrivă?

157 voturi împotrivă.

Abțineri?

Nu sunt.

Respins.

Supun votului dumneavoastră textul prezentat în proiectul de lege de Ministerul de Finanțe, de la lit.c.

Cine este pentru textul Ministerului de Finanțe?

Cine este pentru?

157 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

81 voturi împotrivă.

Abțineri?

3 abțineri.

Mulțumesc foarte mult.

S-a acceptat textul Ministerului de Finanțe.

Dacă mai sunt intervenții la art.13?

Domnul deputat Stanciu, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Ne cerem scuze că insistăm și pe acest articol.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să menționați poziția.

Domnul Anghel Stanciu:

Poziția 41.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Poziția 41. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Insistăm, domnule președinte, pentru că dacă cel de sus a fost foarte amabil cu noi și ne-a ținut temperaturi ambientale destul de acceptabile, se anunță, prin predicția meteo, niște vremuri foarte tulburi, o iarnă grea și, de aceea, noi, dacă luăm în considerare, pe de-o parte, această iarnă grea care se anunță și, pe de altă parte, precaritatea sistemului centralizator existent care cere ori mari sume de bani pentru a-l menține în funcțiune și dacă stopăm totodată pierderile care sunt imense și care sunt puse uneori chiar pe seama cetățeanului, grupurile noastre parlamentare au prevăzut și era normal să prevadă, ca partid din opoziție să se mai uite și la cetățean nu numai la alte elemente conexe, o sporire a sumei de 741,6 milioane la 1.741, 6 milioane. Evident că este o creștere importantă, dar trebuie odată să "tăiem coada câinelui" cum spunea regretatul Ion Rațiu, nu are sens să lungim sistemul acesta descentralizat... și domnul Patriciu, fără să punem o dată piciorul în prag și să-l aducem la parametri funcționali, care să-i asigure cetățeanului un confort termic și, astfel, el să poată merge a doua zi la muncă cu capacitățile și capabilitățile lui refăcute integral.

De aceea, noi rămânem pe această sumă la poziția 41 și rugăm să se gândească la cetățenii care nu au ce mânca, care mor de foame și iată că, acum, îi mai și înghețăm.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul Bivolaru, aveți cuvântul

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există un program privind reabilitarea termică. Acest program stabilește ca în toată Europa să se realizeze reabilitarea termică pe o perioadă de circa 15 ani de zile.

Defalcând acest program de reabilitare termică a locuințelor, despre acest lucru este vorba, sigur că am ajuns la concluzia că, mergând în ritmul acesta, și anume, anul viitor să fie alocate pentru reabilitări 741 milioane, în condițiile acestea, sigur că mergem într-un picaj, ca să spunem așa. Mult mai multe s-au realizat anul trecut, acum doi ani, sumele au fost ceva mai mari, iar acest lucru dă notă că anul următor vom merge cu reabilitarea în jos, și nu în sus, nici măcar nu ne menținem în palier.

Sigur că propunerea care este făcută este o propunere ambițioasă, care vrea să alinieze oarecum tendința crescătoare pentru ca această reabilitare să se realizeze într-un termen rezonabil, nu în 35 ani, nu în 20 ani, ci măcar în circa 15 pe care și-i propune, pe undeva, și Europa.

În acest context, sigur că nu există nici o șansă ca, anul viitor, reabilitarea termică să se realizeze nici măcar la nivelul anului trecut. Asta este problema și aceasta este propunerea.

Noi am considerat când am făcut această propunere destul de ambițioasă, 1741, un plus de 1.000 miliarde în cazul respectiv. Am crezut că aceste două comisii, împreună cu Ministerul de Finanțe, văzând și motivațiile pe care le-am scris aici în acest capitol, la punctul 41, vor face o rectificare a sumei, respectiv, mai aproape de adevăr sau, în cel mai rău caz, la nivelul sumei de anul trecut.

Deci, nu există nici o șansă pentru a ne încadra cât de cât cu cerințele europene în ceea ce privește reabilitarea termică, rămânem pe acest trend descendent și, sigur, Guvernul va avea ceva de răspuns și în această privință.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Ministerul Finanțelor Publice, vă rog. Doamna Dascălu, aveți cuvântul.

Doamna Elena Doina Dascălu:

Domnule președinte,

După cum arată amendamentul, se propune suplimentarea sumelor de la această poziție bugetară și diminuarea cu aproape 1000 milioane, deci cu 10.000 miliarde lei vechi, de la pozițiile bugetare prevăzute la art.13 alin.a, care înseamnă sume descentralizate, inclusiv pentru protecția copilului și pentru salariile profesorilor.

Dincolo de această precizare, vreau să vă spun că noi am aplicat întocmai prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004, care prevede diminuarea, începând din anul 2004, a sumelor prevăzute cu această destinație, întâi cu 33%, ulterior cu 66% și cu 100% și prevederea la această poziție bugetară în anul 2007 a sumei de 741,6 milioane, care este egală, de fapt, cu prevederea anului 2004, ea este mai mare față de anul 2006 când am avut prevăzute doar 490 milioane la această poziție bugetară, deci este aproape dublă, dar de fapt pune în aplicare întocmai prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004.

Din această cauză, chiar dacă am vrea să o modificăm, ar însemna să ieșim din textul legii. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră această propunere respinsă de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, de Ministerul de Finanțe, de majorare a sumei pentru retehnologizarea, modernizarea, dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei, de la 741,6, la 1.741,6.

Cine este pentru această mărire?Vă rog să numărați.

80 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

157 voturi împotrivă.

Abțineri?

Domnul Mușetescu cu o abținere.

Amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră lit.c de la art.13, în formula Ministerului de Finanțe, lit.c vorbesc.

Cine este pentru?

158 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

80 voturi împotrivă.

Abțineri?

3 abțineri.

Alineatul a fost votat.

Dacă la art.13 mai sunt intervenții?

Domnul Funar, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pe procedură, permiteți-mi o scurtă intervenție.

Îmi pare rău că nu vreți să ne vedeți în partea stângă, senatori și deputați ai PRM-ului, când dorim să intervenim. Acum votul a fost dat...

Eu vroiam să vă furnizez câteva informații suplimentare pentru a vota în cunoștință de cauză. Amendamentul domnului deputat Bivolaru a fost foarte bun. În discuțiile pe care le-am avut la comisiile reunite de administrație publică, domnul ministru Berceanu ne-a prezentat o documentație foarte frumoasă referitoare la proiectul de buget al ministerului pe care îl conduce pe anul viitor.

Aș vrea să vă informez că din această documentație rezultă limpede, în anul viitor, în România, nu va fi reabilitat termic nici un bloc de locuințe, toți banii vor fi dați pe proiecte.

În cunoștință de cauză sunt convins că ați fi votat altfel.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dacă mai sunt intervenții la art.13?

Domnul Stanciu, vă rog.

Spuneți și poziția.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Îmi face o deosebită plăcere să vă comunic poziția, evident cea din buget. Este vorba de 42 care este similară, cel puțin prin intenție, cu poziția 45, în sensul că atât la 42, cât și la 45 se propune într-o primă fază mărimea sumei.

Noi vom susține suma de 600.000 din amendamentul Grupurilor parlamentare ale PSD, sumă de 600.000 pe care, dumneavoastră, domnule președinte, ați indicat-o ca o creștere de la 400 la 600, ceea ce indică o cunoaștere a realității pentru că nu ați solicitat nici 800 ca alți colegi, ați făcut o medie între 800 și respectiv 400, 1.200, pe din două, 600.

E o chestiune care pleacă de la ceea ce ați constatat în argumentația domniei-voastre, respectiv, a Grupurilor parlamentare PSD din Camera Deputaților și Senat, că practic peste 70% dintre drumurile comunale și interjudețene sunt într-o stare precară.

Această stare precară se concretizează, domnule președinte, în absența șanțurilor, în existența gropilor care, la rândul lor, în timp de intemperii acestea se umplu cu apă și pun în mare cumpănă siguranța circulației, respectiv starea tehnică a autovehiculelor, or noi, aici, dacă nu încercăm să găsim aceste 200 de la 400 la 600, noi credem că atentăm, practic, la siguranța cetățeanului, cetățean pe care-l punem în imposibilitatea de a vedea că în timp de ploaie sau de zăpadă el intră într-o groapă, într-o fundătură, domnule președinte, și eu nu cred că noi putem să acceptăm ca actuala guvernare să intre într-o fundătură din cauza stării drumurilor, de aceea susținem acest amendament și vom vota și amendamentul PRM-ului, cuplat cu cel a PSD-ului, și îl rog pe domnul Funar care coordonează să fie de acord să cădem la pace, adică pe poziția 45, adică PRM-ul a cerut 800, PSD-ul a cerut 600, 600 este între ceea ce dă Guvernul, 400, și ce a cerut PSD-ul, 800.

800 cu 400 fac 1.200 și să cădem la pace pe 600.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Eu vă atenționez că toate aceste sume le vom discuta în detaliu la Anexele 4, 5 și 6.

Din sală: Procedură!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Pe procedură, admit să facem așa.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Ion Aurel Rus:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă nu vă cunoșteam patru ani președinte al Senatului, poate astăzi m-aș fi supărat, dar ați fost simpatic și atunci, și probabil că o să vă îndreptați și acum. Până acum nu ați fost prea simpatic astăzi.

Domnule președinte, pe procedură, discutăm de reabilitare de drumuri, reparații de drumuri, reabilitare de case, dar parcă noi am convenit că ar fi bine să fie și miniștrii din respectivele ministere aici de față, cred că era bine să fie domnul Berceanu, s-a amintit de dânsul, era bine să fie domnul ministru Blaga. Vedeți, la art.14 vorbim de învățământ, "Cornul și laptele", cred că ar fi bine să fie și domnul ministru Hărdău și haideți să ne respectăm unii pe alții pentru că asta am hotărât-o noi și v-aș ruga să faceți un exercițiu de efort și să îi invitați să fie prezenți aici.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog secretariatul tehnic, acum nu mai avem timpul necesar, dar când discutăm Anexele 4, 5, 6 cu toate aceste sume, îi convocăm să fie prezenți aici.

Domnul Stanciu, vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni senatori și deputați,

Domnilor miniștri,

Domnule Nicolaescu,

În înțelepciunea sa, legiuitorul a prevăzut la art.51 din Raportul comun, domnule președinte, și îmi cer scuze, vi-l reamintesc, pentru că nici nu se pune problema ca să nu știți esența lui, că discutarea articolelor începe cu amendamentele propuse în raportul comun, care se supun la vot cu prioritate. Amendamentele și articolele sunt adoptate dacă întrunesc majoritatea de voturi a deputaților și senatorilor prezenți în lucrările ședinței comune,

Evident că există, să spunem, o relativă regulă, în sensul că atunci când vin anexele discutăm sumele, dar discutarea propriu-zisă a articolului trebuie făcută și argumentată aici, domnule președinte, pentru că, altfel, la anexe, tot cu experiența pe care o aveți și dumneavoastră, și eu, acele anexe se votează cu o rapiditate în care aș putea spune că nici doamnele de la stenogramă nu au timp să stenografieze ce și cum.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Corect, nu am nimic împotrivă. Vă rog să argumentați.

Domnul Anghel Stanciu:

De aceea, domnule președinte, cred că noi vom argumenta fiecare poziție din amendamentele respinse, dumneavoastră veți supune la vot și, în convenția pe care ați făcut-o inițial, dacă la Anexe se vor spori sau se vor modifica sumele votate, în principiu, se va interveni asupra lor.

Cred că aceasta a fost convenția și aceasta este cutuma, lucru care indică o semnalizare a domnului președinte al Comisiei speciale pentru Regulament, domnul Moraru.

Ca atare, solicităm să discutăm toate aceste amendamente și să spunem încă o dată, domnule președinte, că acest amendament, 45, nu o să mai revenim la el, pentru că este vorba de cel de la 42 care este cuplat cu cel de la 45, vreau să spun, domnule președinte, și vă rog să-mi permiteți să spun că acest amendament este susținut nu numai de senatori și deputați PSD, ci chiar și de deputații liberali, deci și dânșii înțeleg foarte bine necesitatea acestei suplimentări, de la 400 la 600.

Sper că domnul Horea Uioreanu, dacă e în sală, să susțină amendamentul alături de noi, pentru că, în felul acesta, realizăm, dacă vreți, o punte de înțelegere, peste PD, în scopul de a urgenta refacerea unei căi de comunicație, care poate fi nu numai cea care este în discuție.

S-a propus aici, domnule președinte - și rog pe domnul senator Funar, îi pronunț numele, domnul senator doctor Funar - să contopim amendamentul domniei-sale cu amendamentul PSD-ului și să cădem pe 600 mii.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnule ministru,

În principiu, nu avem nimic împotrivă vizavi de propunerea făcută de distinsul deputat Stanciu, dar este vorba - așa cum ați remarcat, doamnelor și domnilor senatori și deputați - de alocarea de fonduri necesare consiliilor județene și, respectiv, consiliilor locale, pentru aducerea drumurilor din județe la standarde europene.

Pentru a ne apropia de realizarea acestui obiectiv, parlamentarii PRM au propus dublarea sumelor față de cele propuse de către Executiv.

Ținând seama de faptul că în toate județele este nevoie de bani cu această destinație, Grupurile parlamentare PRM vă supun atenției, domnule președinte al Senatului, să trecem la vot nominal și cetățenii să realizeze care dintre senatori și deputați susțin să se rezolve problema drumurilor din județ și care sunt împotrivă.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, eu nu cred că există senator sau deputat care n-ar vrea ca suma să fie de 10 ori mai mare și mâine să le modernizăm pe toate. Este o analiză de buget pe niște venituri date.

Dar dumneavoastră sunteți lideri de grup și, bineînțeles, doriți, la acest alineat, vot nominal.

Supun votului dumneavoastră această propunere de vot nominal.

Cine este pentru ?

Deci vot nominal - atenție ! - aici este și prezența.

80 de voturi.

Împotrivă ? 158.

Abțineri ? Nu sunt.

Deci a fost respinsă această propunere.

Supun votului dumneavoastră propunerea care s-a făcut, ca în loc de 400 milioane destinate finanțării cheltuielilor pentru drumuri județene și comunale, mai exact în loc de 417,4 milioane, să punem o sumă medie de 600 milioane, conform propunerii PSD și PRM -da? - de principiu.

Cine este pentru ? Deci tot 80 de voturi pentru.

Voturi împotrivă ? 158.

Abțineri ? 2 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră...

 

Domnul Anghel Stanciu(din sală):

Pe procedură, domnule președinte.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, domnule Stanciu.

Din sală: E în timpul votului.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și domni senatori și deputați,

Domnilor miniștri,

Domnule Nicolăescu,

Nu aș vrea să intru în dialog cu sala - nu că nu mi-ar face plăcere - dar nu e în timpul votului, urmează alt vot.

Domnule președinte, nu știu cum să procedez pentru că am un respect deosebit pentru dumneavoastră, dar tocmai din cauza acestui respect, pe care-l am și față de secretarii dumneavoastră, nu aș avea și nu aș putea să fiu alături de dumneavoastră în a-i șomeriza pe distinșii secretari.

Observ că, totuși, există a anumită fluctuație în sală, ies 2-3 colegi, intră, într-adevăr, 3 colegi, deci în medie pot fi 80, respectiv 150, dar cred, domnule președinte, că este necesar ca distinșii noștri colegi să-și mențină agerimea ochiului și să numere fiecare vot și apoi să vă comunice dumneavoastră, pentru că altfel ajungem la robotizarea acestei numărări care devine un act formal și atunci spunem de la început "80". Eu nu știu dacă sunt 80. Un coleg a venit și mi-a spus că erau 76. Probabil.

Acum intră 2-3 și vor fi 83, dar este bine să respectăm Regulamentul și să numărăm corect, domnule președinte, prin cei doi distinși secretari pe care-i aveți.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, secretarii numără, dar sunt 3-4 care intră și ies. Dumneavoastră vreți, de fiecare dată, să stăm să numărăm 81, 82, 79. Da ? Am reținut. S-a reținut.

Rog secretarii de ședință să rețină acest lucru.

Supun votului dumneavoastră - ca să închidem discuția - la art.13 lit d), suma de 417,4 - care ține seama și de amendamentele admise de către Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și acceptate de Ministerul Finanțelor Publice.

Cine este pentru propunerea Comisiilor pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital ? 158.

Voturi împotrivă ? Vă rog pe toată lumea să ridicați mâna și să votați.

Eu vreau să rețineți că și colegii din spate, care nu votează, se iau în calculul cvorumului - este un articol în Regulamentul Senatului - deci chiar dacă nu votați.

70.

Abțineri ? 6 abțineri.

Mergem mai departe, stimați colegi.

Dacă mai sunt intervenții la art.13 ?

Da, domnule deputat Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, câteva remarci, puține remarci - nici nu știu cum se face pluralul de la cuvântul remarcă...

Din sală: Almanahe.

Domnul Marcu Tudor:

Nimeni nu contestă profesionalismul dumneavoastră. Eu vă știu chiar dinainte de Revoluție. Sunteți unul dintre cei mai buni specialiști, fără îndoială, în finanțe, în execuție bugetară, în modul cum se întocmește bugetul și, chiar în Parlament, de aprobare a bugetului.

Totuși sunt niște lucruri pe care am vrea să vi le supunem atenției dumneavoastră ca să putem rezolva o dilemă care văd că frământă pe cei care de obicei conduc ședința aceasta, când se discută bugetul. Nimeni nu vrea să piardă timp aici. Ar fi ușor pentru toată lumea să stăm în bancă, să fim atenți - cum zice domnul Vlădescu - să votăm și să plecăm repede, scurt și vedem meciul.

Problema este că unii dintre noi ne-am bătut capul zdravăn și am luat în serios acest proiect de buget. Avem câteva sute de amendamente făcute. Nu înseamnă că trebuie să luăm în derâdere, oarecum, prin procedurile pe care le supunem votului, modul în care se bat acești oameni care au făcut propunerile de modificare a bugetului și care au aprofundat bugetul până la virgulă numai pentru că suntem plictisiți și obosiți.

De asemenea, vă rog, domnule președinte, cu toată bucuria pe care o resimt reamintindu-vă respectul pe care vi-l port, nu mai faceți comentarii din acea poziție, ca și cum sunteți în dualitate cu noi la propunere, pentru că dumneavoastră conduceți doar ședința, nu vă exprimați puncte de vedere asupra propunerilor noastre, deoarece și noi avem propuneri pertinente, nu numai financiare, ci de altă natură, la care ne pricepem mai bine decât dumneavoastră. E adevărat că nu ne pricepem la modul de execuție financiar-bancară ca dumneavoastră, dar în industrie, în administrație, în multe alte domenii, avem mai multe cunoștințe decât dumneavoastră și ca atare nu este suficient numai argumentul "Votați 400 sau 600".

În acest sens, v-aș ruga să-l consiliați și pe domnul ministru Sebastian Vlădescu, deoarece, așa cum a găsit modalitatea de a suplimenta bugetul la capitolul învățământ, poate găsește niște soluții și aici și, chiar dacă nu sunt de acord cu ideea că domnia-sa reprezintă Guvernul și, cu tot respectul pe care-l port doamnei secretar de stat, nici măcar domnia-sa nu reprezenta Guvernul, așa cum a spus, ci, în cel mai bun caz, punctul de vedere al domniei-sale ca ministru, care nici măcar ca ministru nu poate da dispoziții și ordine în execuția bugetară făcută de întreg Guvernul și chiar de întreg ministerul, nu numai de domnia-sa. Altfel, nu mai aveam nevoie de nimic. Îl lăsam aici, vota singur și plecam.

De aceea, domnule președinte, intrăm puțin într-o legalitate pe care ne face plăcere s-o respectăm pentru că, între noi fie vorba, foarte ușor ne-ar fi și nouă să stăm liniștiți în bancă și să luăm leafa, habar să nu avem ce se întâmplă cu bugetul, dar, pentru că facem parte dintr-o coaliție în care domnul Vlădescu a căzut de acord cu ceilalți miniștri - după ce s-au certat și ei, bineînțeles, că așa este corect să se întâmple - pe finanțele care le vin în ministere, dacă zice așa domnia-sa, zicem și noi la fel. Ca să nu facem așa și să nu ne batem joc, totuși, de o astfel de activitate, pe lângă oboseala pe care o resimțim, haideți să facem scurt și repede propunerile fiecăruia și să le supuneți votului în mod corect, nu așa, influențând puțin decizia pe care o ia, prin votul nostru, Parlamentul.

În acest sens, l-aș ruga pe domnul Vlădescu să nu mai stea acolo, liniștit, așa, între două uși, când dus, când întors, când dus, când întors și să nici nu fie atent la unele din ele, pentru că deja a dat dispoziții prin coaliție să nu-i încalce nimeni bugetul. Eu știu că e dificil să modifice ceva, dar, poate, poate, nu pentru noi, ci pentru binele tuturor celor din județe, pentru că - între noi fie vorba - era inutil puțin să facem un apel nominal la vot, pentru că e foarte ușor să luăm și noi votul... Aaa, acum nu se mai poate cu cartela.

Oricum, nimeni nu vrea, dintre noi, să meargă în județ și să spună că nu a susținut cât a putut de bine interesele județului. Domniile-lor uită... Nu interesele domnului Vlădescu le susțineți, domnilor colegi ai mei, ci interesul dumneavoastră care aveți putere mai mare decât domnul Vlădescu...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Marcu Tudor:

... și aveți mai multă influență în județ decât domnul Vlădescu.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule deputat...

Domnul Marcu Tudor:

Într-un cuvânt, să nu se supere nici domnul Vlădescu, cu toate că n-am texte cu domnia-sa, îl rog să intre puțin în colaborare cu noi și să încerce niște rezolvări pentru că noi le dorim nu pentru noi, ci pentru popor, pentru județele de unde provenim fiecare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Să știți că niciodată n-am zis că mă pricep la drumuri județene și comunale mai bine decât dumneavoastră, domnule Marcu, și sunt convins că la drumuri vă pricepeți mai bine. Intervenția mea este numai pe procedură și pe lege, nimic altceva și nu influențez altceva.

Nu scapă nici un amendament nesupus votului. Să fiți convins de asta. Singura problemă este să le discutăm și să nu reluăm același subiect de 15 ori.

Interesul nu este de a aproba rapid bugetul, ci de a-l discuta, dar să-l discutăm serios și să respectăm procedurile prevăzute de lege. Atât fac în calitate de președinte.

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni senatori și deputați,

Domnilor miniștri,

Domnule Nicolăescu,

Pot să vă spun, de la început, că nu sunt de acord cu modul în care domnul deputat Marcu Tudor a abordat problema, căutând, cel puțin iluzoric, niște vinovați. De aceea, domnule președinte, tocmai pentru a-i demonstra domnului Marcu Tudor imparțialitatea dumneavoastră și dorința ca tot ceea ce se votează să întrunească numărul de voturi necesar, spre a avea legitimitate, pentru că, până la urmă, dincolo de părerile și argumentele noastre, votul este cel decisiv.

Domnule președinte, tocmai din cauza gălăgiei care s-a făcut în unele grupuri unde se negociază fie o platformă, fie alta, nu am înțeles voturile "pentru" la amendamentul anterior, le-am înțeles pe cele care erau "împotrivă" și acelea erau 70. Neînțelegând, domnule președinte, din vina mea, evident, nu din vina prezidiului, care a anunțat numărul de voturi, am îndrăznit, domnule președinte, să fac o revenire în timp, adică, atunci când am învățat să număr până la 10, 100, 200. Făcând acest exercițiu la o vârstă mai înaintată, ori, probabil, n-am văzut eu bine, ori... mi-au ieșit cam 142 de senatori și deputați în sală, ceea ce, evident, ar însemna că nu prea este cvorum.

De aceea, în calitatea pe care o am, de vicelider al grupului parlamentar, fac apel la art.22 care spune că "Președinții grupurilor parlamentare pot cere președintelui ședinței comune verificarea întrunirii cvorumului. Președintele ședinței comune va decide dacă acest lucru este necesar. În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, președintele suspendă ședința și arată ziua și ora de reluare a lucrărilor".

Cred, domnule președinte, și îi veți demonstra și colegului Marcu Tudor, că veți lua o decizie înțeleaptă, rugându-i pe distinșii secretari să verifice și dânșii, pentru că efectiv 140-150, hai 160 - mai treacă de la noi - nu este cvorumul care să dea legitimitatea la ceea ce am votat. Lucrul acesta, cred că sunteți de acord cu mine, domnule președinte, nu-l puteți accepta.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Invit pe domnul secretar Rușanu să facă apelul la Camera Deputaților.

Domnul Dan Radu Rușanu:

- Adomnicăi Mirela Elena - absent
- Adomniței Cristian Mihai - prezent
- Albu Gheorghe - absent
- Almăjanu Marin - prezent
- Almășan Liviu - prezent
- Amarie Constantin - absent
- Amet Aledin - prezent
- Anastase Roberta Alma - absent
- Andea Petru - absent
- Andon Sergiu - prezent
- Andreica Romică - prezent
- Andronescu Ecaterina - prezent
- Antal Arpád-András - absent
- Antal István - absent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Apostolache Mihai Cristian - absent
- Ardelean Cornelia - prezent
- Asztalos Ferenc - prezent
- Avram Dumitru - absent
- Baban Ștefan - prezent
- Bara Nicolae - absent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - prezent
- Bădălău Niculae - absent
- Băeșu George - prezent
- Bănicioiu Nicolae - absent
- Bărbulețiu Tiberiu - prezent
- Becsek-Garda Dezső-Kálmán - prezent
- Becșenescu Dumitru - absent
- Bejinariu Eugen - absent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bîrsan Iulian-Gabriel - prezent
- Boagiu Anca-Daniela - absent
- Bobeanu Răzvan-Petrică - prezent
- Boeriu Valeriu-Victor - prezent
- Bolcaș Lucian Augustin - prezent
- Bonis Istvan - prezent
- Borbély László - prezent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Brânză William Gabriel - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Bruchental-Pop Ionela - absent
- Buciu Angela - prezent
- Buciuța Ștefan - prezent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Ioan - absent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - prezent
- Bușoi Cristian Silviu - prezent
- Buzatu Dan Horațiu - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - prezent
- Calimente Mihăiță - absent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Gheorghe-Romeo Leonard - prezent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Chiper Gheorghe - prezent
- Chiș Filonaș - absent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciocâlteu Alexandru - prezent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciopraga Mircea - prezent
- Ciucă Liviu Bogdan - absent
- Cliveti Minodora - absent
- Cocrea Olguța - absent
- Codîrlă Liviu - prezent
- Constantinescu Anca - prezent
- Constantinescu Viorel - absent
- Corlățean Titus - absent
- Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - absent
- Crăciunescu Grigore - prezent
- Crețu Gabriela - absent
- Cutean Vasile Emilian - absent
- Dan Iosif - prezent
- Diaconescu Marin - absent
- Diaconescu Renică - prezent
- Dida Corneliu Ioan - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - absent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăguș Radu-Cătălin - prezent
- Drețcanu Doina Micșunica - absent
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitrescu Liana - prezent

Domnule președinte, s-a umplut sala, mai citesc ?

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da.

Domnul Dan Radu Rușanu:

- Dumitrescu Zamfir - absent
- Dumitriu Dragoș Petre - prezent
- Dumitriu Mihai - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Duțu Stelian - absent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Faina Constantin - prezent
- Fârșirotu Vladimir Mircea - prezent
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Damian - absent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Furo Iuliu Ioan - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - absent
- Găleteanu Monalisa - prezent
- Georgescu Filip - absent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Ghiorghioni Ionesie - prezent
- Ghișe Ioan - prezent
- Giurgiu Mircia - absent
- Glăvan Ștefan - prezent
- Godja Petru - absent
- Gonțea Ion - prezent
- Grigore Dan - prezent
- Grosaru Mircea - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gușă Cozmin Horea - absent
- Gvozdenovici Slavomir - absent
- Hanganu Romeo Octavian - prezent

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Numai o secundă. Rog colegii deputați și senatori să ia loc în bănci. Vă rog eu foarte mult, haideți să ne mișcăm puțin. Vă rog să vă ocupați locurile.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Suntem în cvorum. S-a umplut sala.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Citiți până la sfârșit că trebuie să mai vină câțiva.

Domnul Dan Radu Rușanu:

- Hellvig-Eduard Raul - prezent
- Hoban Ioan - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Hoinaru Marian - prezent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Iacob-Ridzi Monica-Maria - absent
- Iancu Iulian - prezent
- Ibram Iusein - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionescu Daniel - absent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Grațiela Denisa - prezent
- Iriza Marius - prezent
- Iustian Mircea Teodor - absent
- Jipa Florina Ruxandra - absent
- Kelemen Attila Béla Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Király Andrei Gheorghe - prezent
- Kónya-Hamar Sándor - absent
- Kovacs Attila - prezent
- Lakatos Petru - prezent
- Lambrino Radu - absent
- Lari-Iorga Leonida - absent
- Lificiu Petru - prezent
- Liga Dănuț - absent
- Longher Ghervazen - prezent
- Luchian Ion - prezent
- Macaleți Costică - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Man Mircea - prezent
- Manda Iulian Claudiu - absent
- Manolescu Oana - prezent
- Manta Pantelimon - prezent
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marin Constantin - prezent
- Marinescu Marian-Jean - absent
- Martin Eduard-Stelian - absent
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Máté András-Levente - prezent
- Matei Cătălin Lucian - prezent
- Mazăre Alexandru - absent
- Mălaimare Mihai Adrian - prezent
- Mănăstireanu Vladimir Alexandru - absent
- Mănescu Rareș Șerban - prezent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - prezent
- Mătușa Tudor - prezent
- Meir Nati - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Merka Adrian-Miroslav - absent
- Micula Cătălin - prezent
- Mihalache Sorin Dan - absent
- Mihei Andrian-Sirojea - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mironescu Laurențiu - prezent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - prezent
- Mitrea Manuela - prezent
- Mitrea Miron Tudor - prezent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - absent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - prezent
- Mocioalcă Ion - absent
- Mohora Tudor - absent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moldovan Emil Radu - prezent
- Momanu Corneliu - prezent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Munteanu Ioan - prezent
- Muscă Monica Octavia - absent
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - prezent
- Nassar Rodica - absent
- Năstase Adrian - absent
- Nechita Aurel - prezent
- Nedelcu Gabriela - prezent
- Nica Dan - absent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - absent
- Nicolicea Eugen - absent
- Nicula Vasile-Cosmin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistoran Dorin-Liviu - absent
- Niță Constantin - absent
- Nițulescu Teodor - absent
- Nosa Iuliu - prezent
- Oancea Viorel - prezent
- Olăreanu Aurel - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - absent
- Ovidenie Costel - prezent
- Palăr Ionel - prezent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pardău Dumitru - absent
- Pascu Bogdan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pavelescu Aurelian - absent
- Paveliu Marian Sorin - prezent
- Păun Nicolae - prezent
- Petrea Constantin - prezent
- Plumb Rovana - prezent
- Podgoreanu Radu - absent
- Ponta Victor-Viorel - prezent
- Pop Claudiu Adrian - prezent
- Popa Cornel - prezent
- Popa Daniela - prezent
- Popa Nicolae - prezent
- Popeangă Petre - absent
- Popescu Florin Aurelian - prezent
- Popescu Ioan Dan - absent
- Popescu Ionica Constanța - prezent
- Popescu Constantin Tăriceanu - absent
- Popp Cosmin Gabriel - prezent
- Preda Cezar Florin - prezent
- Preda Ion - prezent
- Pruteanu Vasile - prezent
- Puchianu Ioan Dumitru - absent
- Pupeză Viorel - prezent
- Purceld Octavian Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Pușcă Mircea Valer - prezent
- Puzdrea Dumitru - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Raicu Romeo Marius - prezent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rogin Marius - prezent
- Romanescu Marcel Laurențiu - prezent
- Rus Ioan-Aurel - prezent
- Rusu Mihaela Adriana - prezent
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sanda Victor - prezent
- Sandu Gabriel - prezent
- Sandu-Capră Mihai - prezent
- Sasu Ion - prezent
- Săniuță Marian Florian - prezent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârb Gheorghe - absent
- Sârbu Daciana Octavia - absent
- Sârbu Marian - absent
- Sârbu Mugurel Liviu - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Semcu Adrian-Emanuil - prezent
- Seres Dénes - prezent
- Severin Adrian - absent
- Silaghi Ovidiu Ioan - absent
- Sirețeanu Mihail - absent
- Sóki Béla - prezent
- Soporan Vasile Filip - absent
- Stan Ioan - absent
- Stan Ion - prezent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stativă Irinel Ioan - prezent
- Stănescu Cristian - prezent
- Stănescu Mircea - prezent
- Stănișoară Mihai - prezent
- Stoica Ion - prezent
- Străchinaru Petre - prezent
- Strungă Emil - prezent
- Szekely Levente Csaba - prezent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Știrbu Monica Mihaela - prezent
- Știreanu Octavian - absent
- Știucă Alecsandru - prezent
- Tabără Valeriu - absent
- Tamás Sándor - absent
- Tămagă Constantin - absent
- Tănăsescu Mihai-Nicolae - prezent
- Tărniceru Petru - absent
- Teodorescu George-Alin - absent
- Timar Liviu - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Todoran Pavel - prezent
- Toma Florentina Marilena - prezent
- Toma Horia-Victor - prezent
- Tóro Tiberiu - prezent
- Tudor Constantin - prezent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Turcan Raluca - prezent
- Țundrea Ioan - prezent
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Ujeniuc Dragoș - prezent
- Ungureanu Petre - prezent
- Ungureanu Valeriu Alexandru - prezent
- Ursărescu Dorinel - prezent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezent
- Vasilescu Lia-Olguța - absent
- Vălean Adina Ioana - absent
- Văsioiu Horia - prezent
- Vâlcov Șandru Marcela Lavinia - absent
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Cătălin - absent
- Voicu Mihai Alexandru - prezent
- Voinea Florea - prezent
- Zaharia Claudius Mihail - prezent
- Zamfir Gabriel Sorin - prezent
- Zamfirescu Dan Dumitru - prezent
- Zegrean Augustin - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Invit colegii senatori și deputați să-și ocupe locurile!

Stimate colege și stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile!

(discuții și vociferări în sală)

Eu cred că trebuie să luăm o măsură, am impresia că se dă ceva la bufetul de pe hol, pe gratis, nu-mi dau seama. Nu știu.

Stimate colege și stimați colegi,

Vă consult dacă susțineți amendamentele de la art.13 lit.e) și f)?

Domnul deputat Anghel Stanciu, vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Onorat prezidiu, stimați colegi parlamentari, domnilor miniștri, domnule ministru Nicolăescu!

Vreau să mulțumesc domnului președinte, care, în conformitate cu art.23, a vegheat la respectarea Regulamentului și, respectiv, la menținerea ordinii în sala de ședință.

Totodată, solicităm, domnule președinte, conform art.22 alin.3, la cerere - deci, facem această cerere în mod public - secretarii vor informa ședința comună ulterioară despre cauzele lipsei deputaților sau senatorilor, care nu și-au anunțat absența și despre sancțiunile pecuniare aplicate deputaților și senatorilor care au absentat nemotivat.

Deci, solicităm ca data viitoare să se anunțe de către secretari ce s-a întâmplat cu cei care au lipsit nemotivat și pentru care, conform Regulamentului, trebuie să avem sancțiuni pecuniare.

Domnule președinte de ședință, nu este normal să fim acuzați noi că am cerut o verificare a cvorumului de către distinși colegi ai noștri, care nici dânșii nu sunt vinovați că stau în sală. Este drept că dânșii vor să treacă foarte repede bugetul, noi dorim să-l dezbatem foarte amănunțit, dar asta este sarcina puterii și a opoziției, iar cei care sfidează, într-un anumit mod, aceste demersuri și care, dânșii, ne mănâncă nouă timpul, nu noi care cerem aplicarea Regulamentului, să ni se spună ce s-a întâmplat cu dânșii, pentru că, altfel, ne vom trezi în situația în care vom fi nevoiți să mai cerem o dată verificarea cvorumului și așa mai departe.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Aveți dreptate, o să facem o discuție pe această temă, inclusiv cu liderii de grup.

Stimate colege și stimați colegi,

Vă consult dacă la lit.e) și f) doriți să susțineți amendamentele?

Domnul senator Gheorghe Funar, vă rog!

Vă rog să spuneți și poziția!

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu vă pot spune poziția, ci numai numărul curent.

Numărul curent 56.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog!

Domnul Gheorghe Funar:

Nr.crt.56 se referă la art.13 lit.f), și anume, sumele alocate pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile, inițiatorul le vrea prin Hotărârea Guvernului, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2006, prin care s-a instituit Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural.

Amendamentul nostru, al mai multor senator PRM, vizează repartizarea acestor sume pe județe, conform legii.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule senator Gheorghe Funar, eu aș dori să nu vă supărați, nici dumneavoastră, nici domnul deputat Marcu Tudor, nu fac decât să vă precizez că un proiect de buget pe anul care urmează nu se elaborează decât pe baza legilor existente în vigoare. Ministerul Finanțelor Publice a trimis direct la legea care este în vigoare și în baza căreia a prevăzut acest lucru. Deci, aceasta este legea, conform legii, ceea ce spuneți dumneavoastră, este legea pe care Ministerul Finanțelor Publice o indică acolo și aceasta este procedura, aceasta este tehnica legislativă. Ce pot să vă spun altceva decât că aceasta este legea.

Domnul deputat Anghel Stanciu, vă rog!

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință, onorat prezidiu, stimați colegi parlamentari, domnilor miniștri, domnule ministru Nicolăescu!

Vă prezint scuze, domnule președinte, dar domnul senator Gheorghe Funar a sărit direct la mai multe poziții și nu a fost neatenția mea, ci a fost graba domniei-sale. Noi rămăsesem la poz.42, o discutam în corespondență cu poz.45.

Din succesiunea de amendamente, pe care PSD le are la poz.47, 48, 49, până la poz.52, 53 și așa mai departe, noi vrem să susținem amendamentul de la poz.52, domnule președinte, la celelalte ele se regăsesc, sub o formă sau alta, în amendamentul care a fost adoptat și este vorba de forma în care, la poz.47 și, respectiv, poz.48, practic, forma adoptată coincide cu cea propusă de PSD, adică se face în funcție de lungimea și uzura acestora. Deci, renunțăm la succesiunea celorlalte, cu o singură precizare, care este o chestiune de deontologie profesională, nu vreau să jignesc nici pe colegii președinți de comisii, nici staff-ul, dar nu este corect ca în toată succesiunea de amendamente pe poz.47 și poz.48, nimeni să nu se regăsească la amendamentul admis, deși în Anexă se spune că "s-a respins deoarece a fost adoptat la Anexă". Păi, nu cred că este corect să se spună că s-a respins și că a fost preluat parțial. Atunci, trebuia să ne regăsim acolo cu numele cei care am făcut amendamentele. Este o observație care ține, după cum v-am spus, de o chestiune de practică și trebuie să o fac.

De asemenea, la poz.52, domnule președinte, este la fel de important, ca și cel de la pct.d) și dumneavoastră știți mai bine decât mine...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule deputat Anghel Stanciu, nu am sărit peste poz.52 lit.e).

Domnul Anghel Stanciu:

Nu ați sărit? Atunci, intervin la punctul respectiv.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu, nu am sărit, dar a intervenit domnul senator Gheorghe Funar cu lit.f) și ne întoarcem...

Vă rog, dacă la poz.52 lit.f), amendamentul domnului senator Gheorghe Funar, mai sunt intervenții? Nu mai sunt.

Deci, acest amendament a fost respins de Comisiile reunite pentru buget, finanțe și bănci și de Ministerul Finanțelor Publice. Nu este vorba de sumă. Domnul senator Gheorghe Funar spune "conform legii". Ministerul Finanțelor Publice indică legea. Asta este diferența. Mai doriți intervenții aici? Domnul senator Gheorghe Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte al Senatului.

Onorat prezidiu, doamnelor și domnilor parlamentari.

Insist asupra acestui amendament, el este de principiu.

Aveți perfectă dreptate, domnule președinte al Senatului, că acest proiect de buget este gândit și structurat pe actele normative în vigoare, dar urmează anul 2007 când Guvernul, așa cum știți, este obișnuit să dea o mulțime de ordonanțe simple și de urgență. Zilele trecute, prin ordonanță de urgență, ne-a sfidat pe noi, parlamentarii, și a modificat o lege organică, Legea învățământului, că așa au vrut mușchii Guvernului. Și această Ordonanță a Guvernului nr.7 din 2006, care este pomenită în textul inițiatorului, are toate șansele să fie modificată în cursul anului viitor. În ipoteza în care în textul Legii bugetului facem referire numai la art.8 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2006, înseamnă că nici Parlamentul nu mai poate să aducă nici o modificare în ceea ce privește acest program de intervenție la infrastructura din mediul rural și nici Guvernul nu mai poate să dea nici o ordonanță, ci rămâne totul bătut în cuie. De aceea, am mers cu formula generică "conform legii".

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Am înțeles. Deci, dumneavoastră îi stimulați să vină cu o ordonanță de urgență. Bine.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Gheorghe Funar, respins de Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și de Ministerul Finanțelor Publice.

Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă rog să numărați.

64 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să votați. Vă rog să ridicați mâinile. Abia facem puțină mișcare. Vă rog.

183 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci, cu 64 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Dacă la această lit.f)... (discuții în sală; discuții la prezidiu)

Dacă nu mai avem intervenții la lit.f), supun votului dumneavoastră lit.f) de la art.13 în formularea Ministerului Finanțelor Publice.

Cine este pentru? Vă rog.

Împotrivă?

Abțineri?

Lit.f) a fost adoptată cu 184 de voturi pentru, 70 de voturi împotrivă, nu avem abțineri.

Revenim la poz.52 cu referire la lit.e), vă rog.

 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Solicit cuvântul, domnule președinte!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Stanciu? Păi, nu aveți amendament. Dacă mă uit bine aici, este Nicolae Văcăroiu, Simionescu, Gheorghe David, Raluca Țurcanu, Ovidiu Silaghi...

Domnul deputat Anghel Stanciu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, onorat prezidiu, stimate colege și stimați colegi deputați și senatori, domnilor miniștri, domnule ministru Nicolăescu.

Acest amendament, care aparține Grupurilor parlamentare reunite PSD din Camera Deputaților și Senat, prin reprezentanții de seamă ai săi, aduce două chestiuni. O primă chestiune se referă... și știți cu toții, cei care ați lucrat în administrație, ați fost prefecți, ați fost președinți de consilii județene, ați fost primari, că există necesitatea unei solidarități a județelor, dacă vreți, sau, în cadrul unui județ, a localităților. Această solidaritate se manifestă, în fapt, printr-o echilibrare a bugetelor, adică se ia, cumva, de la cei care, din diferite motive, nu prea au și se dă la ceilalți, pentru că știm că au fost unele cazuri și în unele localități, iar dumneavoastră, stimate colege și stimați colegi, ca reprezentanți ai alegătorilor din circumscripțiile electorale, ați întâlnit situații în care s-a tăiat curentul, s-a tăiat telefonul, s-a tăiat chiar apa, pentru că nu aveau cu ce să plătească. Atunci, este normal ca să intervină consiliile județene și să echilibreze aceste bugete locale, ajutând în cazurile respective.

De aceea, se vine cu o suplimentare de fonduri, o solicitare de suplimentare de la 1544 la 2500.

Deci, este o necesitate, mai ales, în zonele acestea, calamitate, de a se echilibra aceste bugete. Acesta este un aspect al problemei. Prin urmare se impune suplimentarea sumei necesare echilibrării bugetului local.

Cel de-al doilea aspect privește actul normativ după care se face echilibrarea.

Bineînțeles, că știți, domnilor colegi, că am votat cu toții, și cred că am votat o lege mai bună, perfectibilă, evident, nu este foarte bună, dar este mai bună decât cea anterioară. Este Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006. Această lege, care, să spunem, ar fi mai bună, în sensul accentuării descentralizării, intră în vigoare la 1 ianuarie 2007. De aceea, distinșii inițiatori - și, poate, va argumenta cineva care este mai în temă decât mine pe chestiuni de finanțe - consideră că ar fi oarecum ilegală precizarea să se facă după Legea finanțelor publice, care intră în vigoare de abia la 1 ianuarie 2007, deoarece sumele acestea, de reechilibrare ar fi necesar să fie precizate până la 1 ianuarie. În acest caz, nu ne aflăm în situația art. 33 din Legea nr. 273/2006, ci ar trebui să funcționeze Ordonanța nr. 45/2003, pentru că nu ai cum să faci echilibrare până la sfârșitul anului, pe o lege care intră în vigoare de la 1 ianuarie încolo. Ca atare, avem aceste două chestiuni.

V-am ruga, domnule președinte, cu discernământul dumneavoastră, să separăm suma, care este o chestiune, și s-o supunem la vot pe aceasta și separat actul după care se face echilibrarea bugetelor și aici poate și distinsul domn ministru Vlădescu, acaparat total de indicațiile doamnei secretar de stat, poate ne precizează cum facem o echilibrare până la 1 ianuarie pe o lege care intră în vigoare la 1 ianuarie. E interesant, ca să avem, cei care ne mai batem în Parlament, cunoștințe și în acest delicat domeniu al finanțelor. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul ministru Vlădescu. Deci, ideea este: de ce mergem pe Legea nr. 273/2006, întrucât intră în vigoare de la 1 ianuarie 2007, și nu pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003. Și, bineînțeles, legat și de nivelul sumei. Vă rog.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Am să-i răspund foarte simplu domnului deputat Stanciu, așa cum l-am obișnuit de obicei, chiar dacă eram acaparat de doamna secretar de stat Dascălu într-o discuție tehnică, Ministerul Finanțelor Publice își menține punctul de vedere. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Dincolo de simpatia pe care i-o port domnului ministru și consider că și domnia-sa, reciproc, îmi poartă aceeași simpatie, Grupurile parlamentare PSD au solicitat explicații. Probabil că n-am fost prea clar, domnule președinte. Deci, domnul ministru este aici pentru a preciza punctul de vedere al Guvernului, și noi nu am cerut în faza aceasta, să ne precizeze punctul de vedere al Guvernului. Îi mulțumim că ni l-a precizat. Ne-a spus că ministerul își menține punctul de vedere. Noi am solicitat explicații, pentru a înțelege și, eventual, chiar a vota punctul de vedere al Guvernului. Acesta este sensul democratic al dialogului. Or, a veni și a spune că eu mențin asta, e o decizie, nu este un argument.

Aș ruga, domnule președinte, cu toată deferența pe care o avem față de Guvern, reprezentat aici de domnul ministru Vlădescu, să ne argumenteze de ce consideră că așa este corect și cred că respectul reciproc necesită această argumentație. Altfel, intrăm în altă zonă a unui conflict din cauza unei chestiuni care, zicem noi, nu-i așa de gravă. Vă mulțumim.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul ministru Vlădescu.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Explicațiile vizavi de sumă nu ... Ați cerut explicații vizavi de sumă și vizavi de tehnica legislativă. Vizavi de sumă, revin și spun că rămânem la punctul de vedere menționat anterior și că nu suntem de acord cu majorarea sumei. Vizavi de tehnică legislativă, la 1 ianuarie 2007, Legea nr. 273 privind finanțele publice locale va fi în vigoare. Dumneavoastră aveți un amendament în care solicitați ca distribuția să se facă conform art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 și ridicați o problemă de tehnică legislativă vizavi de ce facem repartiție. Eu spun că discutând de bugetul anului 2007, repartiția sumelor pentru anul 2007 se face pentru legile în vigoare în anul 2007. Nu repartizăm nici o sumă în decembrie 2006, ca să avem de ce să aplicăm Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 și de aceea, ne menținem punctul de vedere, că, pentru sumele care se alocă începând cu 1 ianuarie 2007, actul legal, în vigoare, pe baza căruia se face alocarea este Legea nr. 273/2006 și de aceea mi-am permis să scurtez această lungă explicație și să spun că ne menținem punctul de vedere. N-a fost în nici un caz o problemă de lipsă de respect.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Stanciu. Mai exact, o dată cu apariția Legii nr. 273/2006, de la 1 ianuarie se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 și nu mai e în vigoare, pentru că a preluat tot din 45, ce-a fost bun.

Dacă mai sunt intervenții aici?

Da, domnul Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte al Senatului.

Onorat prezidiu,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Este binevenit acest amendament. Aș vrea să menționez că, noi, parlamentarii PRM, când ajungem la Anexa nr. 7 dorim să discutăm mai concret asupra ei, avem un amendament și mai generos care vizează triplarea sumelor față de cele propuse de Guvern pentru echilibrarea bugetelor locale. Am remarcat în argumentația legată de respingerea acestui amendament, pe care-l discutăm acum, faptul că nu este indicată resursa financiară.

Permiteți-mi, doamnelor și domnilor parlamentari, să vă relatez faptul că Guvernul, dacă vrea, are bani și are bani față de străini și nu vrea să dea bani la bugetele locale din România, unde nu sunt bani pentru salarii și sunt multe primării unde nu s-au plătit salariile de câteva luni...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, suntem la lit. e.

Domnule Funar, vă rog eu foarte mult să reveniți la alin. e, pe care-l discutăm...

Domnul Gheorghe Funar:

Revin la sursa financiară. Nu s-a respectat Legea gazelor și Guvernul trebuie să rezilieze de urgență contractul cu OMV-ul. Nu s-a respectat Legea nr. 555/2004 privind jaful începutului de secol XXI, și ca atare sunt bani, domnule președinte...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule Funar, veniți la Anexă cu aceste contribuții. Veniți atunci și fundamentați. Deocamdată, nu aveți amendament aici. Referiți-vă la el, dacă aveți.

Domnul Gheorghe Funar:

Susțin amendamentul. Sunt bani. Ce s-a prevăzut în Legea nr. 544/ 2001, Guvernul dă bani după pretențiile OMV. Cât cere. Și un miliard de euro pe an. Deci, bani are Guvernul. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Suntem la lit. e, poziția 52.

Supun la vot propunerea care s-a făcut cu majorarea sumei alocate de la 1.544,7 milioane lei, la 2.500 milioane lei și cu textul, ne-am lămurit domnule profesor, de ce s-a băgat... Dacă nu, supun la vot și toată formularea dumneavoastră.

În formularea propusă de Grupul parlamentar PSD, respinsă de Ministerul Finanțelor Publice pe argumentele date.

Vă rog să votați.

Cine este pentru?

Vă rog să numărați. 72 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 165 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

La lit. e nu mai avem alt amendament. Ba da, mai avem unul. Dacă se susține? Se susține, da. Vă rog.

Domnul Gheorghe Chiper:

Domnule președinte,

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat...

Domnul Gheorghe Chiper:

Chiper.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog. Vă ascultăm.

Domnul Gheorghe Chiper:

La art. 13 lit. e propun completarea textului, în sensul de a se prevedea suplimentarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din zona Munților Apuseni, cu sumele echivalente scutirilor acordate prin lege plătitorilor de impozite și taxe locale care locuiesc sau studiază în zona respectivă.

Este cunoscut faptul că în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 sunt acordate unele facilități localităților din zona Munților Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării, în sensul că sunt scutiri aprobate de 50% la impozitele și taxele locale datorate administrației locale și, dacă ne referim la Munții Apuseni, trebuie să spun că în această zonă din cele 5 județe: Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara sunt cuprinse 8 orașe și 76 de comune, iar din județul Arad un oraș și 13 comune.

Aș vrea să fac precizarea că în anul 2005, de exemplu, minusul la veniturile acestor localități din județul Arad s-a cifrat la 772 milioane RON. Fac precizarea că această zonă este o zonă cu handicap natural. Sunt zone sărace, nu au posibilități de resurse la bugetul local și consider că este nevoie ca prin aprobarea bugetelor locale să fie sprijinite în mod deosebit aceste zone. Este cunoscut faptul că în Legea nr. 273/2006 se prevede ca la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, 20% din aceste sume să fie repartizate pe alte criterii, nu după populație, după suprafață sau celelalte criterii și, în acest sens, consider că este necesar să dăm posibilitatea consiliilor județene să poată să echilibreze bugetele acestor localități.

Legat de sumele necesare, voi reveni la anexa respectiva. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții pe marginea acestui articol?

Domnule Stanciu, chiar la toate, domnule?

Vă rog, aveți cuvântul. E dreptul dumneavoastră.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni senatori și deputați,

Domnilor miniștri,

Domnule Nicolăescu,

Evident că nu voiam să iau cuvântul, domnule președinte, la acest alineat, dar trebuie să fiți de acord cu mine, domnule președinte, și bănuiesc că votul dumneavoastră va confirma, că expunerea domnului deputat Gheorghe Chiper este pertinentă și ne obligă să privim cu atenție aceste reduceri ale impozitelor și taxelor locale, conform Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 în zona Munților Apuseni.

Argumentul celor două comisii pare și el pertinent. Făcând apel la Legea nr. 199/1997 referitor la ratificarea Cartei Europene privind autonomia locală, precum că subvențiile nu trebuie să aducă atingere deciziei politice a unității administrativ-teritoriale, eu cred că amendamentul distinsului nostru coleg nu încalcă această lege, respectiv Carta Europeană și, de aceea, eu voi susține, și, de asemenea, Grupurile parlamentare PSD, amendamentul domnului Chiper pentru zona Munților Apuseni și este bine cumva să înțeleagă locuitorii cine-i susține cu adevărat și cine le-a luat voturile cu adevărat. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, o precizare: repartizarea pentru echilibrarea bugetelor se face pe baza unor criterii prevăzute în această Lege a finanțelor publice locale. Dacă vreți s-o introduceți și în Munții Apuseni, înseamnă că trebuie să revedem criteriile, să modificăm legea. Dar, vă rog, poate că se poate. Ministrul de finanțe, domnul Vlădescu...

Domnule Tănăsescu, lăsați-l că trebuie să răspundă, domnule. Domnule ministru, introducem și problema Munților Apuseni în echilibrarea bugetelor locale?

Domnul Sebastian Vlădescu:

E o contradicție care ar trebui rezolvată. Legea respectivă și toate legile speciale de încurajare a unor anumite zone, a existat chiar o Lege a zonelor defavorizate, aveau rolul de a atrage investiții în zona respectivă. Atâta timp cât se alege pentru susținerea localităților respective ideea de dezvoltare economică, prin stimulente pentru atragerea investițiilor, înseamnă că în ansamblu, localitățile respective au mai mult de câștigat, prin reducerea taxelor și impozitelor locale, decât prin menținerea lor la niveluri ridicate, ceea ce ar reduce nivelul investițiilor în zonă.

Dacă luăm lucrurile în ansamblu, cred că menținerea legii și necompensarea de la buget a sumelor respective este soluția cea mai bună, care a fost adoptată de Parlament, și pe care noi o susținem în continuare. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră, totuși, această propunere de la lit. e a domnului deputat Gheorghe Chiper, respinsă de Ministerul Finanțelor Publice și de Comisiile de buget, finanțe.

Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă rog să numărați. 67 voturi.

Voturi împotrivă? 167.

Abțineri? 5 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Dacă mai sunt intervenții la lit. e. Nu mai sunt. Înseamnă că am epuizat tot articolul 13.

Supun votului dumneavoastră articolul 13 în totalitatea sa, cu amendamentul care l-am admis la primul punct discutat.

Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile.

Voturi împotrivă? 67.

Abțineri? O abținere.

Articolul 13 a fost votat.

Trecem la articolul 14, stimați colegi. Numai o secundă.

La articolul 14 avem două amendamente respinse la alin. 1 lit.c. Vă consult dacă se susțin? Domnul deputat Stanciu, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni senatori și deputați,

Domnilor miniștri,

Domnule Nicolăescu,

Știți cu toții scepticismul care ne-a cuprins acum câțiva ani, când Guvernul PSD, condus de către domnul premier de atunci, Adrian Năstase, a introdus acest program "Cornul și laptele". Și eu am fost unul reticent în prima fază, datorită a o serie de amănunte tehnice care puteau face să eșueze această acțiune, prin care se "uniformiza" această gustare a tuturor copiilor, iar unii dintre ei, chiar nu aveau un pachețelul cu care să vină la școală.

A fost, evident, un succes și faptul că este menținut acest program și în actualul buget de către actuala putere demonstrează că el este viabil și dincolo de părerile scepticilor el s-a impus.

Comisiile pentru învățământ ale Camerei Deputaților și Senatului, analizând cu responsabilitate succesele majore înregistrate de programul "Cornul și laptele" au ajuns la concluzia, vizavi și de asigurarea unor vitamine absolut necesare pentru copiii din clasele I-IV să ducă, într-un fel, și nu vreau să fiu răutăcios, la materializarea sloganului "Să trăiți bine!", cel puțin pentru acești copii din clasele I-IV și, aș zice, să trăiască bine copiii și cum spune și vorba biblică: "Va curge lapte și miere".

Lapte și corn s-a dat de către Guvernul anterior. Solicităm prin acest amendament, domnule președinte, să adăugăm un singur cuvânt, și repetăm: este vorba de art. 14 alin. 1 lit. c.

"Drepturile privind acordarea de produse lactate, de panificație și miere pentru elevii din clasele I-IV și de copiii preșcolari din grădinițe cu program normal de 4 ore". Acesta este amendamentul nostru cu adăugarea "și miere". Cred că guvernanții, fără să fiu malițios, au această obligație de a îndulci viața copiilor, dacă n-o pot face prin salarii corespunzătoare părinților lor, să le dea măcar o lingură de miere acestor copii, cărora le este gura amară. Sper ca domnul ministru Vlădescu să achieseze la această propunere și va rămâne, eu știu, în timp, cum a rămas Papură Vodă, Ministrul Miere. Va fi, vorba aceea, o chestiune care să-l onoreze. Vă mulțumim pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Dacă celălalt amendament de la lit. c se mai susține.

Domnul senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte al Senatului,

Onorat prezidiu,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Domnule ministru,

Amendamentul pe care l-am realizat împreună cu mai mulți colegi senatori ai PRM vizează, pe lângă ceea ce a prezentat și susținut cu atâtea argumente distinsul deputat Stanciu, ca aceste drepturi să fie acordate, este vorba atât de produse lactate, de panificație și miere de albine, pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și privat, și pentru copiii preșcolari din grădinițe de stat și private, cu program normal de 4 ore.

Noi, cei din PRM, suntem împotriva discriminării la care sunt supuși copiii, elevii care învață în învățământul de stat și, respectiv, cel privat. Considerăm că trebuie cu toții, fiind copii ai noștri, ai românilor, să beneficieze de aceleași drepturi, indiferent că urmează învățământul de stat și privat. Deci, și corn, și lapte, și miere. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg... Am înțeles.

Domnul ministru Vlădescu, vă rog, ne dați un răspuns? Imediat vă dau cuvântul, doamna Andronescu. Domnul ministru Vlădescu... Legat de mierea de albine... Introducerea în cadrul acestor produse și, separat, de ce numai în învățământul de stat și grădinițele de stat și nu și în cel privat. Vă rog.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Ne menținem punctul de vedere: lapte și corn pentru cei din învățământul de stat, așa cum este legea în acest moment.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

La tribună nu auzim deloc.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Ne menținem punctul de vedere: lapte și corn pentru toți copiii din învățământul de stat. Așa este legea în momentul de față și credem că este o lege bună, atâta timp cât o ținem în funcțiune. În ceea ce privește propunerea ca să mă mai îndulcesc și să distribui și miere, cred că cea mai bună soluție este ceea ce facem pentru părinții copiilor care prin cota unică, de exemplu, au primit mult mai mulți bani ca să cumpere mult mai multă miere decât lingurița pe care o propuneți. De asemenea, creșterile de salarii, de venituri în România,din ultimii doi ani, le oferă părinților această posibilitate. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Doamna deputat Andronescu.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îmi pare rău că iau cuvântul după domnul ministru Vlădescu, dar sper să revină domnia-sa față de ceea ce a pronunțat puțin mai devreme de la acest microfon.

Aș vrea să susțin și eu acest amendament și să adaug în plus: nu le dăm o linguriță de miere sau câteva lingurițe de miere, ca să-i îndulcim, ci pur și simplu să le facem viața mai sănătoasă și lucrul acesta este fără îndoială unul foarte important.

În același timp, vreau să vă reamintesc că Senatul României a votat o inițiativă legislativă în acest sens și că ea se află acum la Camera Deputaților. Ca urmare, vom avea legea, dar nu vom mai putea să includem sumele necesare în proiectul de buget. De aceea, adresez această rugăminte domnului ministru Vlădescu. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții?

Comisiile pentru buget, finanțe își păstrează punctul de vedere de respingere? Vă păstrați punctul de vedere de respingere al acestui amendament? Bine.

Stimați colegi,

Supun, în primul rând, votului dumneavoastră amendamentul de la art. 14 alin. 1 lit. c, care se referă la acordarea de produse lactate, de panificație și miere pentru elevii din clasele I-IV și copiii preșcolari.

Vă rog să votați. Cine este pentru? Vă rog să numărați. Mulțumesc. 68 voturi pentru.

Voturi împotrivă. Vă rog să ridicați mâinile. Sus mâinile. 167 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Amendamentul domnului Funar: miere de albine pentru elevii din învățământul de stat și privat, grădinițe de stat și private. De asemenea, respins de comisie și de Ministerul Finanțelor Publice.

 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Doresc să iau cuvântul.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu puteți la amendamente, doar procedură. Vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnul ministru pe care am vrut noi să-l transformăm în "ministru miere", "Vlădescu-miere", sunt convins că nu vrea să fie "domnul Vlădescu-fiere". De aceea, dânsul a argumentat bine spunând că nu are lege.

Este un proiect de lege la Camera Deputaților, al domnilor senatori de la PD cu extinderea programului cu miere. De aceea, eu l-aș întreba pe domnul ministru: dacă adăugăm, conform legii, i-am da posibilitatea ca cel puțin în semestrul următor să poată să...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, nu se poate. Bugetul se face pe legi existente. Dacă va interveni, în rezerva bugetară, dă diferența și produce mierea.

Domnul Anghel Stanciu:

Am înțeles, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Funar.

Vă rog să votați. Cine este pentru? 63 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 171.

Abțineri. 3 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul în formularea prezentată de către Ministerul Finanțelor Publice.

Cine este pentru? 171.

Voturi împotrivă? 63.

Abțineri? 3.

N-a intrat, n-a ieșit nimeni din sală în perioada asta. Ba, mai avem o abținere acolo. 4 abțineri.

Vă mulțumesc.

Mergem mai departe la același art. 14. Avem un amendament respins la lit. e. Dacă se mai susține?

Domnul senator Funar, vă rog.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Onorat Parlament,

La art.14 alin.1 lit.e, împreună cu mai mulți colegi, senatori ai Partidului România Mare, propunem reformularea textului, față de cel al inițiatorului "instituțiilor de cultură descentralizate, începând cu anul 2002". Amendamentul nostru vizează un text normal, spunem noi, "instituțiilor de cultură descentralizate", fără a face referire la anul 2002. Au mai fost și înainte de anul 2002 alte acțiuni de descentralizare și după anul 2002, altele. Este de prisos, în opinia noastră, înscrierea anului de referință 2002.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, mulțumesc.

Din partea Ministerului Finanțelor Publice, cine dă un răspuns?

Domnul ministru Vlădescu.

Domnul Sebastian Vlădescu:

Susținem menținerea textului în Legea bugetului, inclusiv cu sintagma "începând cu anul 2002", întrucât acelea sunt instituțiile pe care le finanțăm. Nu finanțăm, în acest moment, instituții înființate ulterior acelui an. Bănuiesc că acesta a fost sensul. Dacă ele au fost înființate de autoritățile locale, vor fi finanțate din bugetele autorităților locale.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Funar, respins de comisii și de Ministerul Finanțelor Publice, pe argumentele date.

Cu 57 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă și 5 abțineri, amendamentul a fost respins. (Discuții la tribună)

La poziția h, tot alin.1 art.14, mai avem un amendament respins. Dacă se mai susține? Da, domnul senator Funar, vă ascultăm!

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Ne menținem amendamentul de la lit.h și propunem un text mult mai limpede, "ajutoarele de stat regionale, acordate conform legii", fără a preciza numărul legii, titlul ei ș.a.m.d.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, o luăm de la capăt. A zecea oară spun că bugetul se face pe legi existente. Există legea. Pe această bază s-a construit prevederea, te trimite la ea. Care conform legii, dacă avem lege?

Da, mă rog, este dreptul dumneavoastră!

Mai sunt intervenții?

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Funar.

Cu 51 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă și 4 abțineri, amendamentul a fost respins. (Discuții la tribună)

Supun votului dumneavoastră ...

Haideți să mergem mai departe! Avem și un amendament nou, propus, la alin.1 de la art.14. Dacă se mai susține?

Este un amendament respins.

Domnul senator Simionescu, vă rog!

Domnul Aurel Gabriel Simionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, domnule ministru,

Vreau să observați că este vorba, de fapt, de o chestiune tehnică și chiar dacă mașina de vot va funcționa ca și până acum, vor trebui reglate aceste lucruri, pentru că dacă nu vom avea înscrisă, în Anexa privind categoriile de cheltuieli, posibilitatea de a efectua această cheltuială sau acest tip de cheltuieli pentru situațiile de urgență, chiar dacă autoritățile județene vor avea, într-adevăr, niște bani mai mulți, ei nu vor putea să cheltuie acești bani, pentru că nu au categoria de cheltuieli înscrisă în anexa respectivă. Nu este vorba de a aloca mai mulți bani, ci este vorba de a înscrie o astfel de categorie de cheltuieli în lista respectivă.

Acesta este amendamentul și dați-mi voie să mai fac o singură precizare, numai în ideea de a nu considera că nu știm despre ce este vorba! Am respins niște amendamente, dar nu este vorba de virarea sumelor, care se va face pe Legea nr.273/2004, ci este vorba de împărțirea acestora, de repartizarea lor, care trebuie să se facă pe Ordonanța de urgență nr.45/2003. Altfel, va trebui ca Guvernul, zilele acestea, să găsească o altă formulă, o lege, o ordonanță care să modifice legislația în vigoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Un răspuns din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul ministru Vlădescu?

Domnul Sebastian Vlădescu:

Această cheltuială pentru inspectoratele județene, pentru situații de urgență este prevăzută în bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Deci, nu este necesar ca ea să fie prevăzută, suplimentar, în bugetele locale, la sume defalcate din TVA.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Cu această explicație mai mențineți amendamentul, domnule senator Simionescu?

Domnul Aurel Gabriel Simionescu:

Domnule președinte,

Încă o dată, îl menținem, pentru că este vorba de posibilitatea autorităților locale de a finanța unele cheltuieli pentru aceste inspectorate pe care le-am dat în brațe. Răspund de ele, vrem să fie utile, să fie operative, dar, de fapt, stăm cu mâna întinsă la Guvern.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră acest amendament al domnului senator Simionescu.

Cu 57 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă și 2 abțineri, amendamentul a fost respins.

La alin.2, stimați colegi, art.14, avem două amendamente respinse. Dacă se mai susțin?

Domnul deputat Stanciu, vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu, stimate doamne și stimați deputați,

Domnilor miniștri, domnule ministru Vlădescu,

Din sală: Dar, Nicolăescu?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnul Nicolăescu dăunează grav sănătății și am trecut la domnul ministru Vlădescu!

Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să cuplez o chestiune de procedură cu chestiunea "de miere".

Chestiunea de procedură, domnule președinte, probabil că nu am observat bine, și-mi cer scuze, anticipat, față de domnii secretari. Pe o cutumă era că domnul secretar, care reprezintă Puterea, numără voturile de la Opoziție și domnul secretar care reprezintă Opoziția, numără voturile de la Putere. Nu aș vrea ... (Discuții în sală). Deci, așa este și acesta este raționamentul.

Vreau să le spun distinșilor mei colegi, care vociferează, că după socoteala noastră, care nu este reală, în sală avem în jur de 170 senatori și deputați. Deci, notific că este necesar ca cei doi distinși secretari să numere încrucișat.

A doua chestiune, notific să nu mai înmulțească voturile. Dacă consideră că jignesc, îmi cer scuze!

Și acum, trec la partea a doua. Avem, la art.14 alin.2, două amendamente: "în situația în care contractarea a fost pentru lactate, panificație și miere se face și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, iar consiliul județean va repartiza sume, cu aceeași destinație, unităților administrativ-teritoriale respective".

Deci, este o chestiune permisivă. Spune "în situațiile în care". Dacă nu este situația în care să contracteze și miere, nu virează bani. Deci, noi credem că este permisivă această chestiune, în sensul că dă posibilitatea unităților administrativ-teritoriale, în sensul autonomiei acestora, să dispună și, conform Legii Cartei de ratificare a Cartei, da ..., atunci, clar că este necesar să respectăm decizia unui consiliu local care vrea să aloce miere.

Deci, nu solicităm, aici, bani, ci dăm permisivitatea consiliului local - de la caz la caz, în funcție de fonduri - să introducă, pe plan local, și miere.

Eu cred că domnul ministru Sebastian Vlădescu nu va avea nimic de obiectat aici, pentru că, totuși, să încercăm o dată să lăsăm și pe cei de jos să decidă, nu numai să le impunem.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă spun un secret, domnule profesor Stanciu! Reușeam să introducem noi mierea de albine, dacă toți colegii noștri din Opoziție erau în sală. (Discuții în sală)

Mulțumesc foarte mult.

Dacă sunt intervenții la acest amendament? Nu sunt.

De la Ministerul Finanțelor Publice mai doriți să interveniți? Este aceeași problemă cu mierea de albine.

Comisia? Vă păstrați punctul de vedere. Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la alin.2 art.14, prin includerea "și a mierii".

Cu 55 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă și 5 abțineri, amendamentul a fost respins.

Dacă se susține și celălalt amendament?

Pe procedură, domnul secretar Ungheanu Mihai.

Domnul Mihai Ungheanu:

Domnule președinte, domnilor colegi,

Procedura mea, pe care am cerut-o, este determinată de două intervenții ale colegului nostru, domnul senator Stanciu (Rumoare în sală), care s-a referit la secretari și la modul în care numără. Cred că este o intervenție incorectă, pentru că a proceda empiric la un vot pe buget este dificultate specială, trebuie să cereți cartele electronice, domnule senator Stanciu, iar eu vreau să vă spun și să vă atrag atenția că am numărat, tot timpul, corect. Deci, dacă mai aveți asemenea intervenții, gândiți-vă la ceea ce faceți! (Rumoare, aplauze în sală)

Intervenția mea vrea să sublinieze, încă o dată, că este necesar votul electronic și că asemenea intervenții nu ne ajută, dacă cei care le fac nu cer vot electronic. (Rumoare în sală)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule deputat Stanciu, vă rog să veniți la tribună!

Nu, nu, stați acolo, am glumit! Vă rog să răspundeți.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu, stimate doamne și stimați senatori și deputați, (Rumoare în sală)

Domnilor miniștri, domnule ministru Sebastian Vlădescu,

Din sală: Tăiați-i microfonul!

Am stat puțin și m-am gândit la ceea ce a spus domnul senator Ungheanu. (Rumoare în sală)

În primul rând, îi mulțumesc că m-a ridicat în rang, în Camera superioară, și m-a făcut senator! Doresc să precizez că numărul de voturi, comunicat de domnul senator Ungheanu, de 57, este corect. Doresc să vă precizez că numărul de voturi ale Puterii sunt în jur de 110. Doresc să precizez că se fură în această sală, și-mi asum responsabilitatea. (Rumoare în sală)

Ca atare, domnule președinte, cer verificarea cvorumului și să înțelegem o dată că, dacă se fură în Parlamentul României, se fură în toată țara, chiar dacă a spus un PSD-ist că nu știe să fure! Se fură! (Rumoare în sală).Iar domnul secretar vorbește tot timpul la telefon și nu numără nimic!(Rumoare în sală)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg,

Am verificat cvorumul de două ori pe ziua de astăzi. Am refăcut cvorumul de două ori, iar separat de asta, nu-mi dau seama cum numărați dumneavoastră cu spatele! (Rumoare, aplauze în sală).

Noi încercăm să fim corecți, aici, și vreau să spun ... Ia uitați, au mai venit 5 colegi în sală! Ce putem face? Nu este chiar o matematică, 2, 3 în plus!

Vă rog, dacă la art.14 alin.2 se mai susține celălalt amendament? Nu se mai susține.

Mergem la art.14 alin.3. Dacă se susține amendamentul?

Domnul senator Funar, vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

La începutul intervenției, vizavi de art.14 alin.3, aș vrea să menționez, domnule președinte al Senatului, cu tot respectul pe care vi-l port, faptul că aveți numai parțial dreptate în ceea ce privește trimiterea la lege, în textul proiectului de Lege a bugetului de stat pe 2007.

Sunt convins că ați lecturat cele 6000 de pagini ale proiectului și ați constatat la proiectul legii privind Bugetul de stat pe 2007 că nu la toate articolele, la toate alineatele și la toate literele este menționat textul legii, pe care se bazează acest text, scuzați-mi repetiția, textul din proiectul de lege. Ca atare, am și eu dreptate, aveți și dumneavoastră dreptate, așa cum am dreptate și la art.14 alin.3, unde propun eliminarea apendicelui care este inutil, nu are nici o legătură cu prima parte a articolului, respectiv alin.3, "sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului, iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta".

Eu aș propune aici să se pună punct, fără să se facă referire la instituțiile de cultură, care nu au nici o legătură cu textul de la acest alineat. De aceea am propus eliminarea lui.

Fiind un lucru inutil, sunt convins că domnul ministru Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu va susține să-l menținem și pe acesta, pentru că este inutil.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul secretar Rușanu, vă rog, poftiți aici, la tribună!

Vă rog, cine dă un răspuns aici? Doamna secretar de stat Dascălu, vă ascultăm!

Doamna Elena Doina Dascălu:

Este un amendament similar cu cel respins cu câteva minute în urmă. Deci, se referă la extinderea posibilității de finanțare din acea poziție bugetară și a institutelor de cult care au fost repartizate ... Noi finanțăm numai pe cele care s-au descentralizat în anul 2002 și care au fost prevăzute, an de an, în Legea bugetului de stat până în anul 2004, când am făcut ultima nominalizare.

Deci, Legea bugetului finanțează numai acele institute care s-au descentralizat în anul 2002 și nu putem extinde finanțarea la celelalte care sunt, actualmente, în subordinea și în finanțarea autorităților publice locale. De aceea, vă rugăm să respingeți amendamentul.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Funar.

Cu 55 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă și 4 abțineri, amendamentul a fost respins.

Se susține amendamentul de la alin.4 lit.a?

Aveți cuvântul, domnule deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu, stimate doamne și stimați domni senatori și deputați,

Domnilor miniștri, domnule ministru Vlădescu,

Dacă la celelalte alineate am solicitat fie majorarea sumei, fie lărgirea gamei de produse care pot fi cumpărate, cum ar fi și mierea, aici venim cu o chestiune care, evident, capătă o nuanță de interpretare și prin acest amendament vom vedea dacă există bunăvoință sau există o poziție rigidă.

Precizez, pentru ceilalți colegi care, probabil, nu au materialul în față. În Legea învățământului, noi am căutat și am făcut o separație, notând, să spunem, notificând prin "unități", tot ce este învățământ preuniversitar și prin "instituții", tot ce este învățământ superior. Și, practic, în toate actele normative care privesc învățământul, s-a respectat această clasificare intrinsecă. Când am spus "unitate de învățământ", am înțeles o școală, când am spus o "instituție de învățământ", am înțeles o universitate.

Ca atare, noi am cerut, aici, și vedem acum în ce măsură există deschidere spre a vota sau există un imobilism mental care constă în "nu mai sunt la Putere, așa vor mușchii mei!"

Am mai văzut și țărăniști la Putere, am mai văzut și liberali care nu vor mai fi la putere ș.a.m.d.

Deci, solicităm înlocuirea "instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat", cu "unități de învățământ preuniversitar de stat". Deci, "instituții", cu "unități".

Am văzut și explicația de la respingere, dar cred că menținerea acestei nomenclaturi este utilă pentru înțelegerea și separarea celor două tipuri de unități și instituții.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Din partea Ministerul Finanțelor Publice, domnul ministru Vlădescu, aveți cuvântul!

Domnul Sebastian Vlădescu:

Propunem ca să se utilizeze ambele sintagme, pentru că legea deschide posibilitatea pentru amândouă și textul să fie "ale instituțiilor sau unităților de învățământ preuniversitar", pentru că legea definește drept "instituții" pe cele cu mai mult de 100 de preșcolari sau 200 de elevi și este mai puțin clară, vizavi de "unități".

Deci, pot să rămână ambele denumiri și, în acest fel, suntem și maleabili, așa cum domnul deputat, care are plăcerea numelui meu, va putea să primească o oarecare satisfacție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Stanciu, de acord?

 

Domnul Anghel Stanciu:

De acord.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci, stimați colegi, la lit.a de la art.14 alin.4 "cheltuieli de personal, burselor și obiectelor de inventar ale instituțiilor sau unităților de învățământ preuniversitar de stat", pus de acord cu Ministerul Finanțelor Publice.

Supun votului dumneavoastră alin.4 lit.a. Cine este pentru?

Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?

S-a votat cu unanimitate de voturi.

Dacă la alin.4 lit.c se mai susține? Domnul senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu, doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Domnule ministru,

La art.14 alin.4, împreună cu mai mulți senatori ai Partidului România Mare, am venit cu un amendament care vizează completarea listei beneficiarilor de ajutor social și ajutorului pentru încălzirea locuinței, respectiv, pe lângă textul inițiatorului, care vizează acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, noi am inclus în amendament să se acorde ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și curent electric.

Așa cum cunoașteți, prin legislația existentă, se acordă asemenea ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale. Urmează și pentru cetățenii care nu au alte surse de încălzire, decât curent electric, să beneficieze, dacă dumneavoastră doriți acest lucru, prin votul dumneavoastră, să beneficieze de asemenea ajutoare pentru încălzirea locuinței. Deci, și cei care se încălzesc cu gaze naturale și curent electric.

Ținând seama de importanța acestui vot și de faptul că, domnule președinte, așa cum remarcați, nu suntem în cvorum, solicit vot nominal, pentru a constata și dumneavoastră lipsa cvorumului.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog secretarii să facă o numărătoare. (Rumoare în sală)

Domnule deputat Marcu, lăsați-ne să ne facem treaba! Domne, vă rog eu mult, domne! Lăsați-ne să ne facem ... Ce Dumnezeu!

Domnul Marcu Tudor:

Am rugămintea să încercăm să ne echilibrăm puțin discursurile, mai mult politice, ale unora dintre noi și prelungite, fără haz, cu toate că se dorește a fi cu haz, în detrimentul timpului nostru, deoarece tot trebuie să trecem peste aceste articole.

Imediat termin. Tot trebuie să trecem peste aceste articole. Vrem să trecem, nu cu fușereală, dar nici lungindu-le inutil.

Asta e una.

A doua. Domnule președinte, rugați-i pe chestorii din subordinea dumneavoastră să facă lista celor absenți, efectiv absenți, nu cei semnați "prezenți" și încercați odată să luați o măsură pentru ei, față de ei, să le reduceți ziua de azi, sau, știu eu, altele, pentru că știți ce fac ei acum? Stau la televizor și dau declarații și-și ridică cota în județe și iau banii de aici ca fiind prezenți.

Nu ne place așa ceva. Am intervenit de zeci de ori să facem o dată ... Dacă sunteți de bună credință și sunt convins că sunteți, luați măsurile acestea, domnule președinte, nu să stăm să numărăm infinit ca să ne pierdem din timp!

Sunt lipsurile clare, le vedeți la televizor acum!

Deschideți televizorul și-i vedeți cum ne bârfesc! Încercați și faceți așa ceva și ne liniștiți pe toți!

Vă mulțumesc. (Rumoare în sală)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, adevărul este că după numărătoare cred că suntem în sală cam 180 de colegi. Sigur că putem considera acesta un motiv că nu putem dezbate bugetul serios, pentru că suntem 180.

O să discutăm și la Biroul permanent.

Din păcate, stăm pe loc cu Regulamentele de organizare și funcționare, pentru că în lege avem sancțiuni pentru lipsă de la ședințele de plen ale celor două Camere și chiar am discutat cu domnul deputat Gheorghiof. Mi se pare că este făcut, dar, din păcate nu am intrat ... Vă rog, domnule deputat Gheorghiof. (Rumoare în sală)

Nu am înțeles, poftiți la tribună!

Domnul Titus Gheorghiof:

Domnule președinte, stimați colegi,

Regulamentul ședințelor comune face trimitere la Regulamentul Camerei Deputaților și Senatului. În Regulamentul Camerei Deputaților, art.141 alin.3, făcând trimitere, deputatul care nu poate să-și motiveze absența în ședința de plen, în ședința de plen și a celor două Camere sau la comisii, se sancționează pentru ziua de absență, cu a 21-a parte din indemnizație și diurna de ședință.

Există reglementare, faceți aplicarea!

Trimit Birourile către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări sau, dacă credeți, către Comisia pentru Statut, și vom da respectiva sancțiune pentru toate absențele care sunt nemotivate - a 21-a parte din indemnizație, plus diurna de ședință.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Deci îl rog pe domnul secretar Rușanu să semneze ultimul apel, prezenții și absenții, și îl dați secretariatului tehnic să-l prezinte în Biroul permanent pentru sancționare.

Deci, stimați colegi, la ora asta nu are rost să facem apelul. Ne oprim. Suntem la art.14 alin.4 lit.c. Este discutat, trebuie supus la vot.

Încheiem ședința aici. Ne revedem mâine, la ora 9.00. Vă mulțumesc pentru prezență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 3:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro