Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.195/22-12-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 14-12-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 2006

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 915/2006

 

Domnul Victor-Viorel Ponta:

  ................................................

La pct.9, Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Lege ordinară, adoptată de Senat pe 29 noiembrie 2006, raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, ne aflăm în procedură de urgență. Suntem Cameră decizională.

Doamna secretar de stat, din partea Guvernului, aveți cuvântul.

Doamna Cristina Ancuța Pocora (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună dimineața doamnelor și domnilor deputați.

Prezentul proiect de lege care se află astăzi în dezbaterea Camerei Deputaților a fost elaborat de Guvern în temeiul art.115 din Constituția României care instituie competența Parlamentului de a elabora o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare.

Proiectul de lege a fost structurat pe 7 domenii de abilitare, domenii care nu fac obiectul legilor organice, stabilite conform art.73 din Constituție sau în alte domenii pentru care Constituția prevede adoptarea de legi organice. Cele 7 domenii sunt următoarele: finanțe publice și economie, transporturi, amenajarea teritoriului și construcții, muncă, protecție socială și salarizare, administrație publică, cultură, comunicații și prorogarea unor termene prevăzute în actele normative cu putere de lege.

Stimați colegi,

Proiectul de lege a fost examinat de către Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, în calitate de comisie sesizată în fond. În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a elaborat un raport de adoptare cu două amendamente admise, pe care Guvernul și le însușește.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei, domnul președinte Sergiu Andon.

Domnul Sergiu Andon:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Confirmăm obiectul proiectului de lege, această lege care are, de fapt, un obiect al obiectelor. Așa cum a fost prezentat de reprezentanta Guvernului, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, Senatul l-a adoptat în ședința din 20 noiembrie 2006, suntem Cameră decizională. La dezbaterea proiectului de lege în comisie au participat reprezentanți ai Guvernului pe fiecare dintre domeniile vizate de regulă la nivel de secretar de stat. Nu mai enunț lista domniilor lor, a fost o prezență concludentă.

Proiectul a fost dezbătut în condiții de cvorum complet și cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât să supună plenului, cu propunerea de dezbatere și adoptare, acest proiect de lege, existând amendamente admise și amendamente respinse în anexele de rigoare.

Proiectul de lege sau legea face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea grupurilor parlamentare dacă există intervenții? Nu există.

Atunci o să trecem pe raportul comisiei, raport care cuprinde și amendamente admise și amendamente respinse. O să supun discuției dumneavoastră, bineînțeles, amendamentele admise și în măsura în care există în sală inițiatorii amendamentelor respinse și doresc să le susțină, vă rog să atenționeze pe domnii secretari.

La amendamente admise, deoarece sunt foarte multe, de la pct.1 la pct.10, dacă există obiecțiuni? Nu există.

Amendamente respinse care se susțin? Nu există. Adoptate.

De la pct.11 la pct.20 dacă există obiecțiuni? Nu există. Amendamente respinse, care se susțin? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.21 la pct.30, dacă există obiecțiuni? Nu sunt. Amendamente respinse care se susțin? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.31 la pct.40, dacă există obiecțiuni? Nu există.

Amendamente respinse care se susțin? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.41 la pct.50, vă rog, domnule Árpád, aveți cuvântul, cu rugămintea să ne indicați punctul la care aveți obiecțiuni.

Domnul Mártón Árpád-Fráncisc:

Am obiecțiuni legate de pct.47 și 50.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

La pct.47, vă rog frumos, domnule deputat.

Domnul Mártón Árpád-Fráncisc:

La pct.47 există un text eliptic prin care își propune Guvernul să modifice prin ordonanță o lege care s-a dezbătut foarte mult în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Este vorba de Legea funcționării instituțiilor de spectacole. S-a găsit o soluție, zic eu, de compromis, susținută de toate grupurile parlamentare, se pare că ministerul dorește s-o modifice, cum de obicei, din păcate, este o astfel de mentalitate. De altfel, susținută chiar în fața comisiei de către un domn secretar de stat, nu-i nimic că dacă n-o votați așa, o dăm prin ordonanță.

Deci, se dorește a fi modificată printr-o ordonanță o lege votată de Parlament, ca pe urmă ordonanța să funcționeze o perioadă de timp, după care, dacă reușim s-o modificăm, e bine, atunci totuși a funcționat, ministerul poate să facă ceea ce a dorit în acest timp și dacă nu, atunci rămâne ordonanță cum a propus-o ministerul.

Deci, sunt categoric împotrivă să mergem în continuare pe această procedură. Noi dăm o lege, pe urmă abilităm Guvernul să modificare acea lege. Este o lege destul de recentă, nu cred că trebuie să-și găsească locul.

Domnul Mate Andras-Levente, de altfel, are un amendament pe care o să-l susțină la amendamente respinse, de eliminare acestui punct 47.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Domnule deputat, oricum dumneavoastră aveți dreptul să cereți supunerea la vot a pct.47, nu? Ceea ce echivalează practic cu amendamentul de respingere al domnului deputat Andras.

Din partea Guvernului, domnule secretar de stat, vă rog să vă expuneți poziția față de această solicitare.

Domnul Ioan Onisei:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu este vorba de modificarea Legii nr.504/2004, la care se referă domnul deputat, de altfel, am avut onoarea și plăcerea ca împreună să lucrăm acea lege care a necesitat 4 ani de muncă, a fost retrimisă spre examinare de președintele României și așa mai departe. Este vorba de o nouă lege care, de data aceasta, privește nu numai instituțiile de spectacole și concerte, dar și companiile cu caracter privat, pentru că ele există, pentru că ele funcționează, pentru că ele trebuie sprijinite de autoritățile publice locale și centrale și, de asemenea, noua lege va privi și desfășurarea activității de impresariat artistic, o activitate strict legată de cea desfășurată de instituțiile și companiile de spectacole și concerte.

Vreau să vă precizez că activitatea de impresariat artistic se desfășoară acum sub imperiul unei hotărâri de Guvern din 1991, a unor norme metodologice cu totul neclare și, în opinia Ministerului Culturii și Cultelor, ea trebuie să-și găsească o reglementare cu totul precisă, pentru că există în acest domeniu foarte multă impostură și pentru că există în acest domeniu chiar și foarte multe ilegalități.

Iată câteva dintre rațiunile pentru care Ministerul Culturii și Cultelor își propune să emită o ordonanță pe care, firește, Parlamentul României o poate amenda, așa cum crede de cuviință.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc.

Dacă mai există alte intervenții? Domnul deputat Titu Gheorghiof?

La finalul intervențiilor, voi supune la vot acest amendament.

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Solicitarea făcută de colegul meu antevorbitor, referitor la pct.47, printr-o sumară verificare, veți observa că nu există nici amendamente admise, nici amendamente respinse.

La pct.50 este adevărat, există un amendament respins. Acolo, da, putem da votul pe amendamentul care s-a respins. Dar, la pct.47 nu avem amendamente admise, nici amendamente respinse. Numai la pct.50. În raportul meu nu există. (Consultări cu domnul Márton Árpád Francisc.)

Da, există în raportul domnului Arpad.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Domnule Gheorghiof, incredibil, dar până și dumneavoastră mai greșiți câteodată, Se pare că există. Am înțeles.

Vă mulțumesc.

Dacă mai există alte intervenții?

Domnul deputat Hunor Kelemen.

Domnul Kelemen Hunor:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnul secretar de stat pe mine personal, dar și pe noi ne-a convins că am avut dreptate.

N-are rost să acceptăm abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în acest domeniu. Este un domeniu sensibil. Nu e nici o urgență. Trebuie să dezbatem în Parlament, dacă este un domeniu atât de complicat și atât de sensibil și trebuie să dezbatem în comisiile de cultură la Cameră, la Senat, trebuie să dezbatem în plen. Avem timp, nimeni nu ne grăbește și noi am discutat despre acest subiect acum jumate de an, acum 8 luni și dacă Guvernul este pregătit cu proiectul de ordonanță, poate să-l transforme în proiect de lege, poate să vină în Parlament și sunt convins că și comisiile de cultură și plenul se vor angaja să dezbatem cât mai repede ca să avem o lege bună, ca să nu mai revenim asupra ordonanței în comisii și să modificăm și ceva care poate fi făcut de la bun început, așa cum cere regulamentul, așa cum cere bunul simț, să facem exact, conform procedurilor parlamentare, conform procedurilor democratice. Așa că trebuie să scoatem acest punct din proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Da. Din partea grupului social democrat, o să-mi permit să iau cuvântul.

(Domnul Victor-Viorel Ponta vorbește de la coboară la tribună.)

Stimați colegi,

Asistăm cu puțină uimire, cel puțin în partea stângă a sălii, la o discuție prin care grupul UDMR nu este de acord să abiliteze Guvernul din care face parte să adopte anumite ordonanțe privind un domeniu al culturii, coordonat de viceprim-ministrul, președinte al UDMR, domnul Marko Bela.

Înțeleg că în Parlamentul și la tribună purtăm discuții ale Coaliției. Și cred că ar fi ideal pentru buna funcționare și a Guvernului și a Parlamentului să purtați aceste discuții în avans. Altfel, până la urmă, dacă doriți, o să arbitrăm noi discuțiile între grupul UDMR și Guvernul din care UDMR face parte într-un domeniu coordonat de președintele UDMR Marko Bela.

(Revine la prezidiu)

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai există alte intervenții, o să vă supun la vot amendamentul respins, aflat la poziția nr.17, amendamentul domnului deputat Mate Andras-Levente, aflat la pct.17 din raportul privind amendamentele respinse.

Conform acestui amendament, se elimină abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și reglementări privind instituțiile și companiile de spectacole și/sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat.

Deci, am să vă supun la vot acest amendament de respingere, în măsura în care votați pentru, înseamnă că sunteți de acord cu acest amendament al colegului Mate Andras-Levente și va fi eliminat din Legea de abilitare a Guvernului pct.47, în cazul în care votați împotrivă, practic, votați pentru rămânerea în legea de abilitare a pct.47 și pentru dreptul Guvernului de a emite ordonanțe în acest domeniu.

Încă o dată, votați pentru amendament, înseamnă că eliminăm dreptul Guvernului de a emite. Nu toată lumea a înțeles, de aceea e vine să explic pentru toată lumea. Votați pentru amendament, votați pentru eliminarea dreptului Guvernului de a emite ordonanțe în acest domeniu; votați împotriva amendamentului, Guvernul rămâne cu dreptul de a emite reglementări în acest domeniu.

Vă rog să vă introduceți cartelele de vot și vă rog să votați amendamentul, pentru sau contra amendamentului respins.

Cu 33 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 56 de... Îmi cer scuze, cu 33 voturi pentru, 2 abțineri și 56 voturi împotrivă, amendamentul domnului deputat Levente a fost în continuare respins, motiv pentru care pct.47 care dă dreptul Guvernului de a emite ordonanțe în acest domeniu rămâne în legea de abilitare. Da?

La pct.50 înțeleg, domnule deputat, că aveți din nou o intervenție.

Domnul Mártón Árpád-Fráncisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

După cum vedeți și din material, cei care l-ați primit, la pct.50 se propune clar modificarea Ordonanței nr.26/2005 aprobată prin Legea nr.114/2006. Deci, Guvernul s-a gândit că e bine să se dea o ordonanță în 2005 și poartă numărul de 26 pe care noi, într-un proces legislativ am aprobat-o cam într-un an. Am modificat-o și a apărut, ceea ce nu scrie aici, în 12 mai a.c. și Guvernul se gândește să mai modifice, față de ce am aprobat noi, pentru că nu-i place ministrului culturii și atunci solicită această aprobare de a da o ordonanță... pe urmă iară ne vom căzni un an să readucem ordonanța în faza inițială.

Iar răspuns la întrebarea pusă, ca să nu aveți dubii, domnule vicepreședinte, și colegii dumneavoastră din partea stângă a sălii, cuvântul meu este cuvântul unui deputat căruia nu-i place când oricine din Guvern, Guvernul, în întregul său, sau unii miniștri desconsideră activitatea noastră parlamentară și crede că oricând poate să modifice printr-o ordonanță ceea ce noi am dat printr-o lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc.

Dacă există alte intervenții.

Domnul deputat Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Și, în comisie, reprezentanții PSD au susținut eliminarea acestui punct de vedere. Noi, în principiu, am fost de acord cu abilitarea Guvernului de a emite pe perioada vacanței parlamentare o serie de ordonanțe, dar legile importante, cum e cea la care s-a referit acum domnul Marton, am considerat că nu este bine să fie modificate prin ordonanță, să urmeze calea normală a Parlamentului, cu proiect de lege prin dezbatere parlamentară.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Sergiu Andon. Aveți cuvântul.

Domnul Sergiu Andon:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Consecvent principiului separației și echilibrului puterilor în stat și respectării prerogativelor legislative ale Parlamentului, deputații conservatori, în măsura în care sunt prezenți, vor vota pentru admiterea amendamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sunt convins că singurul deputat că singurul deputat P. C. va vota. Va vota în acest sens.

Dacă mai există alte intervenții? Dacă nu, o să vă supun la vot...

Îmi cer scuze, din partea Guvernului, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Onisei:

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege de abilitare a Guvernului pentru emiterea de ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare a fost, firește, aprobat de Guvernul României. Vă pot spune că n-am avut nici un fel de obiecții în procesul de avizare de la nici un minister și, de asemenea, ieri am participat la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități și nu a fost nici un fel de obiecțiune, cu atât mai puțin cu un amendament împotriva acestui punct.

Cât privește discuția de fond, este adevărat că într-o dezbatere destul de complicată, Ordonanța Guvernului nr.26/2005 a fost aprobată prin Legea nr.114.

Pentru cei dintre dumneavoastră care vor avea curiozitatea să vadă textele, veți observa că există foarte multe necorelări care s-au născut tocmai în procesul de dezbatere și de adoptare a legii, pentru că opiniile au fost diverse și uneori contradictorii.

Vă rețin atenția cu principalele puncte pe care le-aș numi nodale pentru care e nevoie de această ordonanță pentru a corija cadrul normativ existent. Ordonanța se va referi îndeosebi la reglementarea componenței comisiilor de evaluare a candidaților și a proiectelor de management, astfel încât din acestea să facă parte și reprezentanți ai autorității în subordinea căreia funcționează instituțiile publice de cultură, pentru care se organizează concursuri. Vă rețin atenția cu faptul că cele mai multe dintre instituțiile de cultură se află în subordinea autorităților administrației publice locale.

De asemenea, dorim să definim mult mai clar noțiunile de proiect de management și contract de management, precum și conținutul proiectului de management. Dorim să reglementăm mult mai riguros procedurile de organizare a concursurilor și de soluționare a eventualelor contestații. De asemenea, stabilirea modului în care se asigură conducerea interimară a instituțiilor publice de cultură și stabilirea mult mai clară a criteriilor și a modalităților de evaluare a managerilor și a activității acestora.

Pentru aceste motive, vă rog să nu fiți de acord cu amendamentul de respingere a acestui punct.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Da. Vă mulțumesc.

Conform procedurii de urgență, un singur membru al grupului are voie să vorbească, dumneavoastră sunteți autorul amendamentului și vă dau cuvântul în calitate de autor al amendamentului pentru a-l susține.

Domnul Mate Andras-Levente:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deci, într-adevăr, la Comisia juridică, de disciplină și imunități am dezbătut acest proiect de lege, iar probabil domnul secretar de stat a uitat. A fost amendament de respingere.

Într-adevăr, am primit puține voturi în comisie, referitor la amendamentul meu, dar a fost amendament de respingere. Și, în fața dumneavoastră a reieșit intenția Ministerului Culturii și Cultelor, ce se dorește. Și încerc să redau ce a spus domnul secretar de stat. A corija ce am făcut noi aici. Adică, noi nu lucrăm bine, facem o lege care apare în mai, adoptăm această lege care apare în luna mai. Ce dorește Guvernul, să corijeze, adică să corecteze greșeala Parlamentului? Păi, n-am greșit cu absolut nimic, am adoptat așa cum s-a votat în plenul Camerei.

În nici un caz nu poate veni acum Guvernul și să modifice ce am adoptat noi și publicat în mai. Păi, atunci putem ieși în vacanță până când vin alegerile și lăsăm Guvernul să legifereze.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai există alte intervenții, o să supunem la vot amendamentul aflat la pct.19 din raportul cu amendamente respinse, este amendamentul colegului nostru domnul Andras. În măsura în care votați acest amendament, se șterge dreptul Guvernului, se elimină dreptul Guvernului de a emite ordonanțe pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005.

În măsura în care nu este adoptat amendamentul colegului nostru de la UDMR, va rămâne în legea de abilitare pct.50.

Din acest motiv, vă rog să votați pentru sau împotriva amendamentului colegului nostru.

Vă rog să votați. Cu 50 de voturi pentru, 4 abțineri și 25 de voturi împotrivă, amendamentul colegului nostru a fost adoptat, motiv pentru care punctul nr.50 se elimină și Guvernul nu va avea dreptul prin ordonanță simplă să modifice și să completeze Ordonanța Guvernului nr.26/2005.

Trecem mai departe la amendamente admise.

Pct.51. Dacă există obiecțiuni? Nu există. Adoptat.

Pct.52. Nu există. Adoptat.

Pct.53. Nu există obiecțiuni. Adoptat.

Proiectul de act normativ a fost adoptat pe articole, urmează să fie supus votului final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 november 2019, 3:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro